Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”

Galleri

Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”. Kontentan av hans korrelation mellan hudcancer, hjärntumör (hörselnervstumör) och cancerstatistiken blev: Att strålningen från FM-sändarna ger hudcancer p g av att FM- sändning har en horisontell polarisation och våglängden en … Läs mer

Hudcancern ökar och myndigheterna skyller på solen

Hudcancern ökar katastrofalt och det är solens fel påstår myndigheterna. I denna artikel framgår det att  personen som drabbats av hudcancer inte solar och så är det troligen eftersom de ökande hudcancerfallen troligen inte har med solen att göra.  För är det då  inte märkligt att solen som vi är anpassade till plötsligt nu är orsaken till katastrofalt ökad hudcancer? Varför nämner inte myndigheterna lågenergilampan som också avger det skadliga UV-ljuset? Dessa lampor sitter överallt i vår närmiljö på våra arbetsplatser, men också i våra hem. Belysningsindustrin lyckades med lobbyistverksamhet inom EU att förbjuda glödlampan till förmån för den dyra och ohälsosamma lågenergilampan. Det var diplomat PR Susanna Hammarström, vilket ”avslöjades” i Dagens Industri 17/9 -09 som stod bakom denna lobbyistverksamhet. En ren affärskupp från belysningsindustrins sida som inte alls har med klimatförändringarna att göra.

Sedan har vi den artificiella strålningen från mobilsändare och trådlösa nätverk som är klassad av IARC inom WHO som en möjlig cancerrisk. Men myndigheterna skyller på solen som vi alla är anpassade till och som är en naturlig elektromagnetisk strålning. Vi ungar och även vuxna brände oss varje sommar på 1950- 60-talet så att vi tappade skinnet, men vid den tiden ökade inte hudcancern. Och unga killar får nu testikelcancer efter att det haft en mobil i fickan i åtta år. Det tar alltså inte mer än åtta år att får cancer av mobilen? Idag dör nästan varje dag ett barn i cancer. Varför? Och är det självklart att vi skall ha en sådan dålig livsmiljö att våra barn dör i cancer?

_DSC0042_jst 3