Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Galleri

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen) Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat. Provokationsstudierna går ut på att en … Läs mer

Mikrovågssjukan

Galleri

Mikrovågssjukan är känd sedan länge och ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en … Läs mer

ICNIRP skriver – Negativa konsekvenserna av mikrovågs-exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande

Galleri

Redan inför utbyggnaden av 3G visste man om inom ICNIRP, som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till gällande referensvärde, att vissa kan vara mer känsliga än andra för mikrovågsstrålning och att mikrovågsstrålningen kan vara livshotande. Trots detta tillståndsprövas inte mobilindustrins verksamhet i miljöbalken … Läs mer

Djur har förmåga att registrera extremt svaga elektriska och magnetiska fält

Galleri

Att känna av extremt svaga elektriska- och magnetiska fält är inget nytt inom djurvärlden. SVT film visade i sin  film om hur djur tänker som  visade hur hajungen flydde magnetfälten. I djur finns det en grupp proteiner som heter cryptochromer … Läs mer

Vad hjälper vetenskaplig forskning när ansvariga inte bryr sig

Eller när 190 forskare som inser allvaret och har den vetenskapliga kunskapen om riskerna med den mikrovågsstrålning som mobilindustrin sprider dygnet runt i vår livsmiljö och som skriver brev till WHO och FN och ber dem hörsamma de kända vetenskapliga kunskaperna,  bemöts nedlåtande av svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

Forskarna som skrivit brevet är inte seriösa menar SSM. Enligt SSM är inga forskare och deras studier seriösa eller välgjorda då de kommit fram till negativa hälsoeffekter i sina studier. Det är en tröttsam upprepning år efter år. Varför skulle alla dessa tusentals vetenskapliga rapport som visar på hälsoeffekter hålla låg kvalitet?

SSM anser att provokationsstudierna på elöverkänsliga är seriösa och välgjorda, men då jag själv granskat dem vet jag, att de inte är välgjorda. Jag vet att metodiken inte är vetenskaplig p g a alla felkällor som allvarligt stör och påverkar resultatet, samt att forskarna underlåter att redovisa alla felkällor. Jag betvivlar därför att den forskning som SSM anser vara välgjord och inte visar några hälsoeffekter knappast är välgjorda de heller.

Av en bekant fick jag veta att tidigare SSI sagt inför 3G-utbyggnaden att det finns personer som inte kommer att tåla den höga strålningen, alltså att lite svinn får man räkna med.  2006 säger Mona Sahlin att många människor kommer att få cancer i framtiden och det kommer inte att finnas vård till alla. En skrämmande cynism och otäck syn som ansvariga har  och vad de tillåter mobilindustrin  göra  mot befolkningen.

SSM ser sig som en expertmyndighet då de fått den rollen av regeringen. Hade de varit experter, hade de inte givit sken av att det infraröda ljuset (våglängd 1 mm) har samma egenskaper och inträngningsdjup  som de våglängder som mobilindustrin nyttjar 10 cm vilket motsvara 1- 3 GHz . Man kan då fråga sig, varför man inte nyttjar våglängden 1 mm i mikrovågsugnen utan just 10 cm, samma våglängd som mobilindustrin nyttjar i sin trådlösa teknik  i 3G 4G, WiFi, 5G runt 2,5 GHz. Mikrovågsugnar nyttjar 2,45 GHz. Trådlösa barnvakter nyttjar 2,4 GHz. Alla dessa frekvenser tränger in genom kroppen, det gör inte infrarött med våglängden 1 mm.

Våglängden 10 cm tränger in genom maten till dess mitt och värmer upp maten inifrån. Vilket betyder att den trådlösa teknikens strålning tränger in genom kroppen, vilket man konstaterat redan på 1950-talet inom Flygvapnets radarskola. Redan då kunde man konstatera att mikrovågsstrålningen påverkade och skadade nervsystemet. Det är  just det som hänt elöverkänsliga, att deras nervsystem skadats av mikrovågsstrålningen, vilket mobilindustrin inte lever i okunnighet om, annars skulle de inte lägga ner så mycket energi och krut på att förfölja elöverkänsliga på alla sätt, exempelvis stoppa elsanerade lägenheter för elöverkänsliga

Det är märkligt att SSM inte skulle känner till denna äldre forskning i Sverige, samt även den vetenskapliga kunskap som Zory Glaser sammanställt om de nu är experter.

Så här kommenterar SSM brevet till FN och WHO från den 190 forskarna:

SV: SSMs svar på frågor om grundläggande begränsningar och referensvärden

Till: Solveig Silverin
Roshan.Tofighi@ssm.se
 

 Hej,

Det är stor skillnad på kvalitet och statistisk tyngd i olika forskningsstudier. För att få ett robust underlag för att bedöma hälsorisker måste man därför göra en ordentlig kvalitetsgranskning samt undersöka samstämmighet inom och mellan olika studiediscipliner. Det finns ingen kvalitetsgaranti generellt när det gäller olika saker som ligger på internet, man måste alltid kontrollera om det budskap som framförs har någon robust vetenskaplig förankring. De uttalanden som har frågats om saknar stöd hos vetenskapliga expertinstanser, se nedan:

Den nyligen publicerade rapporten från EU-kommissionens vetenskapliga råd SCENIHR om möjliga hälsorisker med elektromagnetiska fält som du fick i förra mailet:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

 Se också faktablad 304 från WHO om exponering från basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

Se också länken till Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga EMF-råd där du kan hitta rapporten med aktuellt kunskapsläge sammanfattat under Update to key issues i den sist publicerade rapporten, resultatet bygger på en noggrann sammanvägning av all relevant forskning som publicerats i engelskspråkiga tidskrifter med ett seriöst granskningssystem.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/SSM-Rapport-2014-16.pdf

Flera sådana här genomgångar av vetenskaplig litteratur har också gjorts av andra expertråd i vårt närområde, du hittar några sammanfattande rapporter under följande länkar:

Brittiska Health Protection Agency´s vetenskapliga råd (AGNIR) lämnade en rapport 2012 som fokuserade på forskning specifikt om hälsa och radiofrekventa elektromagnetiska fält, rapporten hittar du under länken nedan http://www.hpa.org.uk/webc/hpawebfile/hpaweb_c/1317133827077

Norwegian Institute of Public Health expertgrupp lämnade rapport 2012 som fokuserade på möjliga hälsorisker med svaga radiofrekventa elektromagnetiska fält, du hittar en omfattande engelskspråkig sammanfattning av rapporten under följande länk http://www.fhi.no/dokumenter/545eea7147.pdf

Vänliga hälsningar,

Roshan Tofighi

Smärtmediciner till barn har ökat avsevärt och ADHD är en konstruktion som gynnar läkemedelsindustrin

Jag misstänker att stor del av denna neurologiska smärta beror på elöverkänslighet hos barn.  Sydsvenskan artikeln är från 2013, men SVT tog upp idag 2015-04-07 att allt fler barn medicineras mot smärta.

Det rör sig som unga i 13-15-årsåldern. De har så ont i huvudet, ont i magen eller i benen att de inte längre fungerar i vardagen.
De kanske inte kan gå till skolan längre, eller umgås med kompisar på grund av smärtan, och läkarna finner ingen förklaring.
Och det handlar inte om kinkighet, enligt sjukgymnast Maria Lind Clifford, utan om kronisk smärta som man inom vården inte hittar orsak till.
Först undersöks barnen på barnkliniken. Hittar man ingen medicinsk orsak till smärtan, hänvisas de i stället till Maria Lind Clifford på rehabiliteringsavdelningen.
Just nu behandlar hon ett trettiotal barn och unga för någon form av kronisk smärta, och antalet har ökat de senaste fem åren, berättar hon. De flesta av de unga är flickor.

SVT tar också upp om att ADHD-diagnosen är en konstruktion, Landman menar att fallen blir fler till följd av läkemedelsbolagens tuffa marknadsföring, av det amerikanska sättet att ställa diagnosen på – som vi också använder i Sverige – och av många människors behov av en förklaring på ett problem.

Äntligen har de börjat säga sanningen. Läkemedelsindustrin ligger bakom en tuff marknadsföring som all annan industri.

Barn från 0 – 14 år mår allt sämre idag än får 20 år sedan. Det var precis då 1995 man började bygga ut mobiltelefonin över hela landet. Sedan dessa har man ökat den artificiella mikrovågsstrålningen med flera miljarder med 3G, 4G och WiFi i skolorna och i hemmen.

Lite kall fakta i ett debattinlägg

De första som fick samma hälsoproblem, som elöverkänsliga, var radiotelegrafisterna på 1930-talet. När försvaret började nyttja mikrovågor i radarn 1945, kunde Flygvapnets radarskola konstatera medicinsk påverkan framför allt i nervsystemet. Sovjet kunde på 1960-talet dokumentera elöverkänslighet. Ohälsa i samband med radiofrekvent strålning är alltså inte nytt. Att det ständigt pågår ett förnekande av elöverkänslighet, är enbart mobilindustrins lobbyistverksamhet eftersom de vet, att de nyttjar de absolut farligaste mikrovågorna i frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz som absorberas till 100 % inne i kroppens organ, vilket man kände till redan 1959. Det mest anmärkningsvärda är att dagens referensvärden för civilbefolkningen, inte skyddar mot långtidseffekter trots att verksamheten pågår dygnet runt, trots att de artificiella mikrovågorna är klassat som miljöfarlig strålning och som en möjlig cancerrisk (WHO) och ökat flera miljarder i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen som bevisligen är mycket låg.


Lite kall fakta:
Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket
motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt någon
naturlig radiofrekvent strålning.
SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar
mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större
delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.
Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin
av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006
uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från
rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut
radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna 0,000
000 000 000 01 µW/m2/ Hz.


Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig
mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under
natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta
kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.


Enligt SSM mätningar 2013, i den allmänna miljön från basstationerna, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:
Landsbygd: 230 µW/m2 = ökning med 2,3 miljarder
Tätort: 1500 µW/m2 = ökning med 15 miljarder
Stockholm: 6700 µW/2 = ökning med 67 miljarder


Behovsnivån för fungerande GSM är 1 pikoW/m2, vilket betyder att
bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa
ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i
Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS. Det behövs alltså inte högre signalstyrka för att 3G skall fungera.


Hälsorisken gäller inte enbart elöverkänslighet det gäller även främst cancerrisken. Trots stort motstånd från mobilindustrin så kommer denna artificiella mikrovågsstrålning ligga i den högsta cancerrisk-klassen inom snar framtid. Cancern har de senaste åren ökat med 70 % per år enligt WHO. Slutligen, det är obegripligt att dessa journalister och andra lobbyister inte förstår att de själva skadas av denna extremt höga stråldos av mikrovågor som tränger genom kroppen dygnet runt och skadar cellerna och DNA. Man måste vara gjord av plåt för att inte genomborras av denna strålning.Om ni vill överleva bör ni skaffa er mer kunskaper om denna strålning och framför allt kritisk granska den tillrättalagda metodiken i de s k vetenskapliga rapporterna.

Elöverkänslighet är en neurologisk skada. Det är väl känt sedan 1940-talet att mikrovågor skadar centrala nervsystemet. Det är ingen vetenskaplig nyhet och detta känner mobilindustrin till. Av den anledningen prövas inte mobilindustrins miljöfarliga verksamhet enligt miljöbalken, vilket regeringen och Göran Persson gick med på inför planerna på 3G-utbyggnaden år 2000.


Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Till M3 http://m3.idg.se/2.1022/1.608719/elallergi–radslan-en-storre-halsorisk-an-sjalva-stralningen?articleRenderMode=listpostings#disqus_thread

Klimatmötet i FN – Hur mycket bidrar den artificiella mikrovågsstrålningen till uppvärmningen av klimatet?

Klimatmötet i FN. Man ser tydligt hur temperaturen ökat med en global utbyggnad av artificiell mikrovågsstrålning från miljoner sändare.
Den mätstation man främst hänvisar till som belägg för hög global koldioxid står på den aktiva vulkan Mana Loa Hawaii. Aktiva vulkaner läcker koldioxid, det är därför denna mätstation placerades 1958 på Mana Loa för att hålla koll på ökad vulkanisk aktivitet i Mana Loa. Det är därför konstigt att man hänvisar till denna mätpunkt som belägg för en global ökning av koldioxidhalten.

Viktigt är att både grönalgerna i havet och all växtlighet förbrukar koldioxid, för att kunna leva, men också producerar syre för att vi skall kunna leva. Att betrakta en ökad koldioxidhalt som en negativ miljöfaktor är därför märklig. En ökad koldioxidhalt gynnar växtligheten.

Temperaturökningen klar 2

Samma kurva kan även ses i de ökade sjuktalen. I takt med den ökande spridningen av artificiella mikrovågor  har människor blivit allt sjukare.

3,7 miljoner människor mår psykiskt dåligt i Sverige idag. 300 000 vuxna har fått ADHD som diagnos, vilket jag  misstänker att många elöverkänsliga döljs i denna diagnos, då det visat sig att medicinering fungerar dåligt i denna  diagnosgrupp. Elöverkänsliga tål inte mediciner allra minst mediciner som påverkar hjärnan och nervsystemet, vilket beror på att elöverkänsliga ha specifik neurologisk strålskada som kan jämföras med lösningsmedelsskada

IMG Diagram sjuktal 3

Sedan stoppade man sjukskrivningarna och siffran sjönk något, men nu tvingas man sjukskriva allt fler igen. Var går smärtgränsen för ett samhälle med en alltmer sjuk befolkning

diagram försäkringskaddan

Pressmeddelande från Riksdagen – 650 miljoner kronor till det digitala steget

Det är väl skälet till att de mikrovågsskadade fullständigt utesluts ur samhället trots att elöverkänslighet nu funnits i 30 år i Sverige. Så fort elöverkänsliga begär föra sin talan som till exempel i Tillgänglighetsrådet i Kalmar kommun bjuder man in Telia vars industriverksamhet är orsaken till mikrovågsskadan att göra reklam för sin bestrålningsverksamhet. Skulle de bjuda in parfymindustrin om doftöverkänsliga hade begärt att få föra sin tala i Tillgänglighetsrådet?

Riksdagsbeslut: 650 miljoner kronor till det Digitala Steget  med medborgarna i centrum

650 miljoner kronor till det Digitala Steget

Regeringen har fattat beslut om att satsa 650 miljoner kronor på det Digitala Steget, ett nytt utvecklingsprogram som ska förenkla människors och företagares vardag. Ett antal myndigheter kommer få i uppdrag att föreslå digitala lösningar som ska förenkla vardagen för människor i olika livssituationer, som till exempel hälsa, föräldraskap och att söka nytt arbete.

Idag måste medborgare själva ta hand om och hålla kontakt med olika myndigheter och kommuner även när en fråga kan röra ett och samma ärende. Genom det Digitala steget vill regeringen påskynda och främja samverkan mellan olika myndigheter så att nya smarta e-tjänster kan utvecklas, som gör det enklare för medborgaren att lösa sina ärenden med det offentliga.

– Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det Digitala steget är en viktig satsning för att nå dit, och för att modernisera hela den offentliga förvaltningen. Genom att satsa 650 miljoner kronor i det Digitala steget vill vi bidra till att förenkla medborgares och företags vardag, samtidigt som vi kan spara pengar i våra myndigheter och hushålla med skattebetalarnas pengar, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

En del av Digitala steget är projektet Mitt Sverige, som påbörjas under 2015, och som bland annat innebär att en app skapas där medborgare och företagare enkelt kan få tillgång till hela den offentliga sektorns samlade utbud av e-tjänster. Tjänsten ska också innehålla grundläggande funktioner för identifiering, myndighetspost och kriskommunikation.

Kontakt:

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71