EU på väg att sänka referensvärdet till 0,1 watt per kvadratmeter – ett steg i rätt riktning men på tok för lite

EU är på väg att ta beslut om att sänka referensvärdet från 10 watt per kvadratmeter till 0,1 watt per kvadratmeter. Men det är fortfarande alldeles på tok för högt. Referensvärdet skall sänkas minst till Rysslands nivå 0,000 001 watt per kvadratmeter. För en fungerande GSM  behövs endast 1 pikowatt per kvadratmeter. Alltså mindre än 0,000 000 001 watt per kvadratmeter.

http://www.next-up.org/pdf/Council_Europe_Report

The_potential_dangers_of_electromagnetic_fields_

and_their_effect_on_the_environment_06_05_2011.pdf

OCH HÄR PÅ SVENSKA