Final Opinion – Potential health effects of exposure to electromagnetic fields

Galleri

Public Health (06-03-2015) Final Opinion – Potential health effects of exposure to electromagnetic fields The European Commission and its non-food Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) have published the final Opinion on potential health effects of … Läs mer

Elöverkänsliga frihetsberövas och tvångsmedicineras med psykofarmaka – Läkare bryter mot mänskliga rättigheter

Det är oroande att det nu tycks vara fritt fram för läkare att frihetsberöva elöverkänsliga personer och tvångsmedicinera dessa svårt strålskadade personer med  psykofarmaka i vad man kan förstå i experimentellt syfte. Ingen vet vad dessa ”läkare” utsätter elöverkänsliga personer för i tysthet bakom stängda dörrar. Som exempelvis på Mölndals lasarett. Man undrar om ett nytt Ryhov håller på att växa fram då bland annat personer intagna inom psykiatrin avrättades i smyg. Personer som inte ansågs vara livsvärdiga. De strålskadade elöverkänsliga stör ju mobilindustrins vinstintressen och är i vägen för deras tänkta trådlösa samhälle. Inställningen ”lite svinn får man räkna med” kunde man höra kommenteras bland de, av mobilindustrin, hjärntvättade politikerna

Det är oroande att läkare utan tillstånd hos etiska nämnden utöva medicinska experiment på svårt sjuka personer mot deras vilja och samtidigt utsätta dem för hög artificiell elektromagnetisk strålning i sjukhusmiljön. Vem ersätter dessa tvångsintagna patienter för skador som uppkommit genom dessa experiment som utförts mot deras vilja?

Det finns ingen vetenskaplig grund att elöverkänslighet är en inbillad strålskada, däremot finns det vetenskapliga belägg att det är en fysisk sjukdom som uppenbarligen orsakats av hög artificiell elektromagnetisk strålning. En artificiell, frekvensmodulerad elektromagnetisk strålning som telekomindustrin sprider storskaligt i vår livsmiljö från mobilsändare och trådlösa produkter.

Mobilindustrins verksamhet är inte prövad enligt miljöbalkens krav, ej heller har mobilindustrin redovisat en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning trots den kunskap om hälsoriskerna med radio- och mikrovågorna som är dokumenterad. Arbetsmiljöproblem dokumenterades redan på 1930-talet hos radiotelegrafisterna och i Sovjetunionen dokumenterad elöverkänslighet på 1960-talet då arbetstagare utvecklade elöverkänslighet i närheten till elektriska- och elektromagnetiska fält. I ett dokument från 1976 redovisas hur farliga dessa korta mikrovågor är, då de har mycket hög penetrerande förmåga.

I Sverige frihetsberövas alltså elöverkänsliga på godtyckliga grunder och utsätts för experimentella medicinska behandlingar mot deras vilja. Dessa personer är helt skyddslösa inom ”läkarvården” då hela konceptet vilar på dessa läkares godtycklighet och totala frånvaro av läkaretiska regler och lagar som skyddar patienten. Frågan är hur mycket pengar de får av telekombranschen för sina rättsvidriga experiment med svårt strålskadade personer? Hela handlingsmönstret tyder på nazistiska värderingar inom läkarkåren och ”sjukvården”. Vad blir nästa steg?

Vill uppmärksamma Mölndals psykiatriska avdelning, Göteborg. I Göteborg återfinns även denna ökända läkare Mats Reimer som i sin läkargärning förföljer elöverkänsliga på sin blogg i Dagens Medicin. Men enligt information är Karolinska institutet Stockholm ett annat och starkt misstänkt tillhåll för mindre nogräknade läkare.

Slutligen, nu efter att man byggt ut 4G i södra Kalmar län har varje getingbo på min tomt övergivits med larver och ägg. En koltrast har fått störningar i duntillväxten, så att dunet väller ut under fjädrarna. Skall lägga in en bild på denna koltrast när det går att  spara den på datorn. Om ansvariga inte bryr sig om människan riskerar vi skada naturens viktiga biologiska och ekologiska system. Girigheten är gränslös.

Europa pressmeddelande som kan vara av stor vikt att känna till


Europa pressmeddelande som kan vara av stor vikt att känna till

 

”Slutligen direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande vård till, skall antas i dag, kommer att gynna patienter som söker en säker och god kvalitet behandling över gränserna inom EU. Direktivet innehåller bestämmelser om inrättande av nationella kontaktpunkter som ger information till EU-medborgare söker vård utomlands. Det är särskilt användbart för sällsynta sjukdomar , där patienter ofta behandla brist på expertis och försenad diagnos. Åtgärder som anges i direktivet kommer att hjälpa till med diagnos när den bästa expertisen är i en annan medlemsstat. Genom utvecklingen av europeiska referensnätverk och verktyg eHälsa kommer expertis spridas bättre över hela Europa mellan dessa specialiserade centra och annan vårdpersonal (till exempel en lokal ”familj” doktor försöker diagnostisera en sällsynt sjukdom hos en patient). Även direktiv rekommenderar att förhandstillstånd för gränsöverskridande vård utomlands bör inte vägras en sällsynt sjukdom patienten utan att genomföra en klinisk utvärdering av en expert på området”