Per Gahrton skriver om EU-rapporten och försiktighetsprincipen

Per Gahrton skriver om försiktighetsprincipen om

EU-rapporten: Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation

Europeiska miljöbyrån (EEA) 1/2013: Lärdomar från tidiga varningar är den andra rapporten  i sitt slag som produceras av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med ett brett spektrum av externa författare och sakkunniga granskare. Granskning av fallstudierna av tidiga varningar täcker ett brett spektrum av kemiska och tekniska innovationer, och belyser ett antal systemproblem. Per Gahrton som läst rapporten skriver:

Men är det då inte tecken på överdriven alarmism när rapporten ifrågasätter en grundbult i vårt vardagsliv som mobiltelefonen eller ett framtidshopp som nanoteknologin? För att värja sig mot sådana anklagelser har rapporten granskat 88 fall av påstådda falskalarm och kommer fram till att bara i fyra fall har varningarna visat sig ogrundade, bland annat när det gäller sackarin och bestrålning av livsmedel.

Ett genomgående drag för samtliga granskade fall av miljörisker där tidiga varningar inte leder till tidiga motåtgärder är att näringslivet nästan undantagslöst med alla medel har försökt tysta ner obehagliga sanningar. Man ifrågasätter belagda fakta, satsar enorma belopp på motpropaganda, bedriver smutskastningskampanjer mot visselblåsare och, inte minst, använder juridiska metoder och finter. Ett svenskt exempel, som utförligt refereras, var när livsmedelsjätten Dole för några år sedan drog den svenske filmmakaren Fredrik Gertten inför domstol för att stoppa hans film om hur bananarbetare fick fertilitetsproblem av bekämpningsmedlet DPCB.  – – – – – –

 – – – – –  -Den viktigaste orsaken, som påvisas i fall efter fall i EU-rapporten, är att näringslivet ofta lyckas skrämma beslutsfattande politiker med det mesta förbjuda av allt – inskränkning eller nedläggning av produktion och därmed bortfall av arbetsplatser. Därför blir motåtgärderna för små eller kommer för sent.