US-patent US 4253190 A, 1981

Galleri

US-patent US 4253190 A Sammanfattning Ett förfarande och system beskrivs för sändning av elektromagnetisk strålning genom att använda en kommunikations spegel belägen mellan ca 100 kilometer och omkring 200 kilometer ovanför marken. Kommunikations spegeln hålls alltså ovanför atmosfären genom trycket … Läs mer

Ny Teknik 1999 – Fiberoptik räddningen för miljön

Fiberoptik räddningen för miljön

När du pratar i en mobiltelefon passerar mikrovågor igenom din hjärna, men också genom byggnader på väg till en basstation som sedan skickar vidare mikrovågorna genom andra byggnader och kroppar till mottagaren som absorberar mikrovågor i sin hjärna.

Talar du däremot i en vanlig telefon förvandlas dina ord till signaler eller ljus i en fiberoptisk kabel som blixtsnabbt skickas i en kabel till mottagaren. Du smutsar inte ned luften med dina mikrovågor. Du är miljövänlig. Du har ringt ett ”rent” samtal.

En gång i tiden ansågs asbest vara ett helt fantastiskt byggnadsmaterial. Idag höjer vi mobiltelefoner till skyarna. Om tio år kanske vi frågar oss hur vi kunde vara så blåögda, att vi på 1990-talet frivilligt höll en mikrovågssändare så nära viktiga organ som hjärna och ögon. När vi faktiskt mycket väl visste att mikrovågor skadar celler. Behövde vi verkligen mobiltelefonerna? Och all annan trådlös kommunikation när det fanns bättre alternativ?

Det talas om att ta bort den vanliga telefonen. Man försöker att få alltmer kommunikation med Internet att vara trådlös. Datorer ska kommunicera trådlöst med varandra. Men vad är det för fel på sladdar och nedgrävda kablar? Är det verkligen i vårt intresse att gå över till trådlöst? I synnerhet som vi inte vet om vi skadas på lång sikt.

Vår kärleksaffär med mobiltelefonen gör oss obenägna att acceptera att den kan vara farlig. Fastän det finns ett antal vetenskapliga rapporter som varnar oss. Är vi beredda på att acceptera att den ökade elektrosmogen kan vara orsaken till de ökade allergierna.

Vissa mobiltelefoners frekvenser dubblerar antalet allergiframkallande ämnen enligt John Holt i Australien. En intressant teori, för vad jag vet finns inga andra övertygande förklaringar till de ökande allergierna i västvärlden.

Tänk om det visar sig att mikrovågorna påverkar hjärnan så att vi lättare får Alzheimer? Hur vågar vi experimentera med oss själva, när djurförsök visar att djur skadas av mikrovågor? ( Min kommentar: Kliniska undersökningar på elöverkänsliga har konstaterat att elöverkänsliga har samma skador på hjärnan som förstadie till Alzheimer 2014)

Italien har en lag från årsskiftet med skärpta gränsvärden och EU-parlamentet diskuterar nya gränsvärden. I Australien har vissa kommuner infört skärpta regler. Men så länge mobiltelefonoperatörer och tillverkare styr forskningen, och gränsvärden för mikrovågor är befängt höga, kommer vi att få tillrättalagda rapporter och lugnande besked.

Liknande, lugnande besked om asbest, kan du gräva fram på vilket bibliotek som helst.

”Smutsig” trådlös kommunikation har också sina begränsningar. Bandbredden tar snart slut. Det kommer helt enkelt inte att finnas utrymme kvar för de olika frekvenserna som hamnar allt närmare varandra. ( Min kommentar: Kring 2002 bygger man ut 3G och strålningen ökar flera miljarder sedan 1990-talet)

Ett väl utbyggt fiberoptiskt nät är en bra investering på lång sikt. Luften blir inte nedsmutsad av mikrovågor.

Fiberoptik på och mellan företagen, och sedan i varje hem, då har vi en framtidssäker investering med hög kapacitet som är relativt sabotagesäker. En investering som klarar av telefoni, kabel-TV, tvåvägskommunikation, och snabba Internetförbindelser – utan att vräka ut energi och störningar som ska passera igenom våra kroppar. Allt sker tyst, lugnt och ”rent” i underjordiska kablar i form av oskyldiga ljussignaler.

I framtiden tror jag att miljövänliga företag kommer att deklarera hur mycket av deras kommunikation som är ”ren”, att de skippat trådlösa telefoner, att deras personal endast använder mobiltelefon i nödfall och att man installerat fiberoptiska nät på alla kontor. Fiberoptik kommer att bli ett modeord. Det kan gynna svensk industri som ligger långt framme inom detta område.

Likaväl som man idag diskuterar återvinning, kommer man i framtiden att diskutera ”miljövänlig kommunikation”. De heta aktierna kommer att finnas i fiberoptik branschen. (Nu 2014 bygger man ut fiberoptik, men det går sakta till hushållen och kostar runt 20 000 för de enskilda hushållen)

Leif Södergren

Uppsala Universitet LOIS och LOFAR

Uppsala Universitet LOIS och LOFAR

Lägger in pressmeddelandet ifall de tar bort sidan

Uppsalaforskare i stort radioprojekt för rymdforskning

Publicerad 2001-10-16]

Ett anslag till Uppsalaforskare blir ett startskott för svenskt deltagande i ett stort europeiskt radio- och IT projekt för rymdforskning som också blir en testanläggning för framtidens tekniker inom radio-, tele- och datorkommunikation

LOFAR är ett planerat 400 kilometer stort europeiskt digitalt radioteleskop, hundra gånger större och känsligare än någon annan liknande anläggning i världen. LOIS – LOFAR Outrigger In Scandinavia – är den skandinaviska delen av projektet och som planeras byggas i Sydsverige. Växjö universitet blir centrum på grund av geografisk belägenhet – lägre än 57 graders latitud vilket har betydelse för jonosfärens inverkan på radiovågornas passage. Det vetenskapliga arbetet kring LOIS sker i samarbete mellan Institutet för Rymdfysik, Uppsala universitet, Nationellt Superdatorcentrum/Linköpings universitet, Lunds universitet, Växjö universitet, Onsala Rymdobservatorium/Chalmers Tekniska Högskola, samt det Danska Meteorologiska Institutet i Köpenhamn. LOFAR/LOIS-systemet, som byggs efter helt nya designprinciper som suddar ut gränsen mellan forskningsanläggning, nätverk och dator, är så avancerat och flexibelt att det kan användas för allt från kosmologi till klimatologi. De extrema vetenskapliga målen gör att LOFAR/LOIS dessutom blir en testbädd för framtidens tekniker inom radio-, tele- och datorkommunikation. Datahanteringen i LOFAR/LOIS kommer att bli en utmaning utöver det vanliga. Behovet av datahastigheten i systemet uppgår nämligen till 25 000 Gigabit/s och processeringsbehovet on-line i realtid är 40 Tflop/s. För att utveckla datahanteringen har Verket för innovationssystem, VINNOVA, nu tilldelat professor Tore Risch, föreståndare för Uppsala Databaslaboratorium vid Uppsala universitet och professor Bo Thidé, programdirektör för forskningsprogrammet ‘Fysik i rymden’ vid Institutet för Rymdfysik, Uppsala, och koordinator för LOIS-projektet, ett forskningsanslag på 3.6 miljoner. Ericsson Business Innovation AB bidrar med ytterligare 3 miiljoner för samma projekt. Professor Thidés grupp kommer att bidra med rymdfysikalisk kompetens, speciellt när det gäller studiet av solens och jordens atmosfärer med avancerade radiometoder. Projektet tar fasta på den så kallade `tredje uppgiften’ om universitetens samverkan med omgivande samhälle och bygger därför redan från början in kapacitet som gör att inte bara forskare utan även lärare, elever, journalister, politiker, amatörastronomer, miljöintressenter och andra garanteras fri och omedelbar tillgång till rådata i realtid. Detta ska man åstadkomma genom att data kommer att distribueras via World Wide Grid, den efterföljare till World Wide Web som just nu byggs upp och där LOIS är ett svenskt nyckelprojekt. Såvitt man vet är det första gången som designen av en stor, avancerad forskningsanläggning styrs av målet att uppnå direkt delaktighet med allmänheten. I förlängningen finns en intressant möjlighet i att enskilda personer eller organisationer aktivt matar in forskningsdata genom att ansluta speciella mottagare till sin egen dator som i sin tur är kopplad till ett datanät. LOFAR/LOIS strävar alltså efter att införa ett nytt ‘öppenhetsparadigm’ när det gäller att operera avancerade fors kningsfaciliteter. För ytterligare information, kontakta professor Bo Thidé på telefon 018-471 59 14 alt 0705-613670 eller e-post bt@irfu.se Se också http//:www.wavegroup.irfu.se/LOIS

Jon Hogda

Intervju av oberoende forskaren Barrie Trower om den trådlösa teknikens baksida

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEF47E5563AA26446

Julius intervjuar Barrie Trower i England. Barrie känner vi igen bl a genom att han var den oberoende forskaren som gjorde den från början hemligstämplade utredningen om Tetrarisker för engelska polisen. Här får Barrie tala fritt ur hjärtat om den trådlösa teknikens baksida och han redogör på ett mycket tydligt sätt (talar lugnt och tydligt så det är enkelt att förstå även för oss svenskar som ev inte är experter på språk).

Åtta månaders helkroppsexponering av pulsmodulerad mobil- och trådlösa system under ICNIRP:s referensvärde visar allvarliga förändringar i hjärnans proteiner som bland annat styr minne, inlärning och andra viktiga funktioner

http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=7&aid=20130&l=e

Google-översättning:

 En grekisk studie ledd av Adamantia Fragopoulou och Lukas Margaritis har visat viktigt protein förändringar i hjärnan hos djur efter hela kroppen exponering för RF elektromagnetiska fält, liknande den typ av mikrovågsstrålning som avges från mobiltelefoner, bärbara telefoner, WiFi och trådlösa datorutrustning. Studien, som publicerades i Elektromagnetisk biologi och medicin, Early Online: 1-25, 2012.

Viktiga delar av hjärnan som behövs för inlärning, minne och andra funktioner hos däggdjur hjärnan påverkades av mikrovågsstrålning, inklusive hippocampus, cerebellum och pannloben, vid exponering lägre än ICNIRP (Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning) säkerhetsriktlinjer . Totalt 143 proteiner i hjärnan påverkades av RF-strålning under en period av åtta månader, vilket ger nya bevis för en eventuell relation mellan vardagligt mobiltelefon användning, trådlös sändare och trådlösa datorutrustning och symtom elöverkänslighet, som huvudvärk, yrsel och sömnstörningar, samt med tumörer, Alzheimers och även metabola effekter.

Studien simulerat 3 timmars mobiltelefon exponering under åtta månader, 8 timmars DECT bärbar telefon exponering över åtta månader, och inkluderade en bluff grupp exponeringskontroll. Resultaten visade både nedreglering och uppregleringen av proteiner.

Flera neural funktion besläktade proteiner (dvs. gliaceller fibrillära Sura protein (GFAP), alfa-synuklein, Glia Mognad factor beta (GMF) och apolipoprotein E (ApoE)), värme proteiner chock och cytoskelettala proteiner (dvs. neurofilaments och tropomodulin) var visat sig att påverkas av strålning, samt proteiner i hjärnan metabolism (dvs aspartataminotransferas, Glutamat dehydrogenas) i nästan alla av de studerade hjärnan.

Figur 2 från studien visar 143 proteiner som har ändrats (upp-eller ned-reglerade) och deras funktionella förbindelser som bygger på en litteraturstudie.

Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., Doktorand i Institutionen för cell-och biofysik vid University of Athens, Grekland, huvudförfattare till studien, säger,? ”Vår studie är viktig eftersom det visar för första gången protein förändringar i musen hjärnan efter exponering för elektromagnetiska fält och särskilt i mycket viktiga regioner som hippocampus, cerebellum och pannloben, alla involverade i inlärning, minne och andra komplicerade funktioner däggdjur hjärnan. Vi har visat att 143 proteiner förändras efter elektromagnetisk strålning , inklusive proteiner som har samband hittills med Alzheimers, glioblastom, stress och metabolism. I sitt perspektiv är denna studie förväntas kasta ljus i förståelse av sådana hälsoeffekter som huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, minnesstörningar, hjärntumörer, alla av dem närstående, till funktionen av den förändrade hjärnans proteiner

Lukas H. Margaritis, FD, professor emeritus (från sept 2010) i cellbiologi och radiobiologi, Institutionen för cellbiologi och biofysik, säger Atens universitet, chef för Atens forskargruppen,,?? ”En hög genomströmning metod (massa karaktärisering av biomolekyler, liknande mikroarrayer att analysera den totala gener i en organism) som för Proteomics * har aldrig använts hittills i EMF-forskning av hjärnans vävnader efter hela kroppen exponering av modell djur (möss) vid SAR-värden under ICNIRP: s rekommendationer . Det är också första gången som trådlösa DECT-telefoner bas strålning är inblandad i labbet djurstudier och i synnerhet i sådana molekylära effekter. budskap tas ur detta arbete är att människor ska vara mycket försiktig när du använder mobilen intill kroppen (speciellt bredvid sin hjärna), medan den trådlösa DECT ska placeras så långt bort som möjligt från platser som folk använder för att tillbringa många timmar om dagen, för att inte tala om barn i alla åldrar. ”

Pressreleasen som offentliggjordes av universitetet i Aten TEAM

Aten, Grekland. 21 januari 2012. Forskargruppen professor Lukas Margaritis (fakulteten för biologi vid universitetet i Aten och Biomedical Research Foundation av Academy of Athens), inom ramen för den verksamhet som söker efter sanningen understryker de möjliga effekterna av dagliga fält av elektromagnetisk strålning, har utfört detta studie som en del av doktorsexamen Avhandling av Adamantia F. Fragopoulou.

Testet utgick från normal mobilanvändning  och trådlös DECT-basstation och genom att tillämpa toppmoderna proteomet vetenskapens metoder, visade de att ett stort antal större hjärnans proteiner har förändrats. Nämligen proteiner som är ansvariga för integriteten i hjärnans funktioner, i sådana kritiska regioner som hippocampus, cerebellum och pannloben är under normala nivåer medan ett lika stort antal finns långt över fysiologiska nivåer. Dessa ”underexpressed” eller ”överuttryckt” proteiner kan spela en roll på kort sikt eller lång sikt som rapporterats till följd av mobiltelefon exponering, inklusive minne underskott, huvudvärk, sömnstörningar, hjärntumörer.

Som påpekats i ”diskussion” på papper, kan inledas händelser kan innebära att produktionen av ROS (reaktivt syre arter) som leder till oxidativ skada (som föreslagits nyligen av Blank och Goodman från Columbia University i New York City) ; heat shock protein aktivering, och slutligen, som att ändra uttryck för ett stort antal hjärnans proteiner, visades i denna studie.

Den Fragopoulou et al. Studien är den första storskaliga analyser av musen hjärnan proteomet att publiceras så här långt. Forskargruppen har nyligen fått en stor ”Thalis” bidrag potentiellt siktar på att belysa EMF effekter från molekylär nivå till organismens nivå, utnyttja den mest lämpliga modellsystem (möss, insekter, nematoder, ödlor, cellkulturer, mänskliga huden).

Publicerad i Elektromagnetisk biologi och medicin, Early Online: 1-25, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

Sammanfattning:

Brain Proteome svar efter hela kroppen exponering av möss till mobiltelefon eller trådlös DECT-bas strålning
Adamantia F. Fragopoulou 1, Athina Samara2, Marianna H. Antonelou 1, Anta Xanthopoulou3, Aggeliki Papadopoulou3, Konstantinos Vougas3, Eugenia Koutsogiannopoulou2, Ema Anastasiadou2, Dimitrios J. Stravopodis 1, George Th. Tsangaris3 & Lukas H. Margaritis 1
1Department av cellbiologi och biofysik, Universitetet i Aten, Aten, Grekland, 2Genetics och genterapi Division Center grundforskning II, biomedicinsk forskning Stiftelsen för Academy of Athens, Aten, Grekland och 3Proteomics forskningsenheten, Center grundforskning II, Biomedical Research Foundation av Academy of Athens, Aten, Grekland

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av två källor till elektromagnetiska fält (EMF) på proteomet av lillhjärnan, hippocampus och frontalloben i BALB / c möss följande långsiktiga hela kroppen bestrålning. Tre lika stora grupper av djur (6 djur / grupp) användes, den första gruppen var utsatt för en typisk mobiltelefon, på ett SAR-värde utbud av 0,17 till 0,37 W / kg för 3 timmar dagligen i 8 månader, var den andra gruppen utsätts för en trådlös DECT-bas (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Telefon) på en SAR-sortiment av 0,012-0,028 W / kg för 8 h / dygn även för 8 månader och den tredje gruppen bestod av bluff-exponerade djur. Jämförande proteomik analys visade att långvarig bestrålning av både EMF källor ändrats signifikant (p, 0,05) uttrycket av 143 proteiner totalt (så lågt som 0,003 gånger nedreglering upp till 114 gånger överuttryck). Flera neural funktion besläktade proteiner (dvs gliaceller fibrillära Sura protein (GFAP), alfa-synuklein, Glia Mognad factor beta (GMF) och apolipoprotein E (ApoE)), värme proteiner chock och cytoskelettala proteiner (dvs Neurofilaments och tropomodulin) ingår i denna lista, liksom proteiner i hjärnan metabolism (dvs, aspartataminotransferas, glutamat dehydrogenas) till nästan alla delar av hjärnan studeras. Western blot-analys på utvalda proteiner bekräftade proteomik data. De observerade proteinuttryck förändringar kan vara relaterade till förändringar hjärnans plasticitet, ett tecken på oxidativ stress i nervsystemet eller inblandade i apoptos och kan potentiellt förklara Hälsorisker rapporterats hittills, som huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, underskott minne och hjärna tumör långsiktiga induktion under liknande exponeringsförhållanden.

Källor och mer information:
Fakulteten för biologi, Atens universitet och Biomedical Research Foundation av Academy of Athens
Elektromagnetisk biologi och medicin
Elektromagnetisk Health.org

Internationella EMF-alliansen
Alex Swinkels, Nederländerna
Styrelseledamot
? Mail: info@iemfa.org
? Webb: http://www.iemfa.org

_____________________________________________________________

A Greek study led by Adamantia Fragopoulou and Lukas Margaritis has demonstrated important protein changes in the brain of animals following whole body exposure to RF electromagnetic fields, similar to the kind of microwave radiation emitted from cell phones, portable phones, WiFi and wireless computer equipment. The study, was published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1-25, 2012.

Important regions of the brain necessary for learning, memory and other functions of the mammalian brain were impacted by the microwave radiation, including the hippocampus, cerebellum and frontal lobe, at exposures below the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) safety guidelines.  A total of 143 proteins in the brain were impacted by the RF radiation over a period of 8 months, providing new evidence for a potential relationship between everyday cell phone use, wireless transmitters and wireless computer equipment and electrosensitivity symptoms, such as headaches, dizziness and sleep disorders, as well as with tumors, Alzheimer’s and even metabolic effects.

The study simulated 3 hours of cell phone exposure over eight months, 8 hours of DECT portable phone exposure over eight months, and included a sham exposure control group. The results showed both down regulation and up regulation of the proteins.

Several neural function related proteins (i.e. Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e. neurofilaments and tropomodulin), were shown to be impacted by the radiation, as well as proteins of the brain metabolism (i.e. Aspartate aminotransferase, Glutamate dehydrogenase), in nearly all of the brain regions studied.

Figure 2 from the study shows the 143 proteins that have changed (up- or down-regulated) and their functional relationship based on a literature survey.

 

Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., PhD Candidate, in the Dept of Cell Biology and Biophysics at University of Athens, Greece, lead author of the study, says,”Our study is important because it shows for the first time protein changes in the mouse brain after EMF exposure and in particular in very crucial regions like hippocampus, cerebellum and frontal lobe, all involved in learning, memory and other complicated functions of the mammalian brain. We have demonstrated that 143 proteins are altered after electromagnetic radiation, including proteins that have been correlated so far with Alzheimer’s, glioblastoma, stress and metabolism. In its perspective, this study is anticipated to throw light in the understanding of such health effects like headaches, dizziness, sleep disorders, memory disorders, brain tumors, all of them related, to the function of the altered brain proteins

Lukas H. Margaritis, PhD, Professor Emeritus (as of Sept 2010) of Cell Biology and Radiobiology, Dept of Cell Biology and Biophysics, University of Athens, head of the Athens research group, says,”A high throughput approach (mass characterization of biomolecules, similar to microarrays that analyze the total genes of an organism) as that of the Proteomics* has never been used so far in EMF research of BRAIN TISSUES following whole body exposure of model animals (mice) at SAR values below ICNIRP’s recommendations. It is also the first time that wireless DECT phones base radiation is involved in lab animal studies and specifically in such molecular effects. The message taken out of this work is that people should be very cautious when using mobile phones next to their body (especially next to their brain), whereas the wireless DECT should be located as far away as possible from places that people use to spend many hours a day, not to mention children of all ages.”

PRESS RELEASE RELEASED BY UNIVERSITY OF ATHENS TEAM

Athens, Greece. January 21, 2012. The research group of Professor Lukas Margaritis (Faculty of Biology, University of Athens and the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens), within the framework of the activities seeking for the truth underlining the possible effects of daily life electromagnetic fields, has performed this study as part of the Doctorate Dissertation of Adamantia F. Fragopoulou.

Using ordinary working conditions of mobile phone and wireless DECT base and by applying state of the art proteome science approaches, they demonstrated that a large number of major brain proteins have been changed. Namely proteins that are responsible for the integrity of brain functions, in such critical regions like hippocampus, cerebellum and frontal lobe are below normal levels whereas an equally large number are found well above physiological levels. These “underexpressed” or “overexpressed” proteins may play a role in the short term or long term effects reported as a consequence of mobile phone exposure, including memory deficits, headaches, sleep disorders, brain tumors.

As pointed out in the “DISCUSSION” section of the paper, the possible start-up events may involve the production of ROS (reactive oxygen species) leading to oxidative damage (as suggested recently by Blank and Goodman of Columbia University in New York City); heat shock protein activation; and finally, changing the expression of a large number of brain proteins, as was demonstrated in this study.

The Fragopoulou et al. study is the first large-scale analysis of the mouse brain proteome to be published so far. The research team having recently been awarded a large “Thalis” grant is potentially aiming in elucidating the EMF effects from the molecular level up to the organism level, exploiting the most suitable model systems (mice, insects, nematodes, lizards, cell cultures, human skin).

Published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1–25, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

Abstract:

Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation
Adamantia F. Fragopoulou1, Athina Samara2, Marianna H. Antonelou1, Anta Xanthopoulou3, Aggeliki Papadopoulou3, Konstantinos Vougas3, Eugenia Koutsogiannopoulou2, Ema Anastasiadou2, Dimitrios J. Stravopodis1, George Th. Tsangaris3 & Lukas H. Margaritis1
1Department of Cell Biology and Biophysics, Athens University, Athens, Greece, 2Genetics and Gene Therapy Division, Center of Basic Research II, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece, and 3Proteomics Research Unit, Center of Basic Research II, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece

The objective of this study was to investigate the effects of two sources of electromagnetic fields (EMFs) on the proteome of cerebellum, hippocampus, and frontal lobe in Balb/c mice following long-term whole body irradiation. Three equally divided groups of animals (6 animals/group) were used; the first group was exposed to a typical mobile phone, at a SAR level range of 0.17- 0.37 W/kg for 3 h daily for 8 months, the second group was exposed to a wireless DECT base (Digital Enhanced Cordless Telecommunications/Telephone) at a SAR level range of 0.012- 0.028 W/kg for 8 h/day also for 8 months and the third group comprised the sham-exposed animals. Comparative proteomics analysis revealed that long-term irradiation from both EMF sources altered significantly (p , 0.05) the expression of 143 proteins in total (as low as 0.003 fold downregulation up to 114 fold overexpression). Several neural function related proteins (i.e., Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e., Neurofilaments and tropomodulin) are included in this list as well as proteins of the brain metabolism (i.e., Aspartate aminotransferase, Glutamate dehydrogenase) to nearly all brain regions studied. Western blot analysis on selected proteins confirmed the proteomics data. The observed protein expression changes may be related to brain plasticity alterations, indicative of oxidative stress in the nervous system or involved in apoptosis and might potentially explain human health hazards reported so far, such as headaches, sleep disturbance, fatigue, memory deficits, and brain tumor long-term induction under similar exposure conditions.

Sources and more information:
Faculty of Biology, University of Athens and the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
Electromagnetic Biology and Medicine
Electromagnetic Health.org

International EMF Alliance
Alex Swinkels, Netherlands
Board Member

Mail: info@iemfa.org
Web:
www.iemfa.org

Var finns alla elektrosensitiva testpersoner som genomgått provokationsstudierna som SSM och Socialstyrelsen hänvisar till som vetenskapligt bevis, att det inte finns ett samband mellan elektriska fält och ohälsa?

Ja, var är alla dessa elektrosensitiva testpersoner? Jag själv har varit elektrosensitiv i 19 år och jag har inte träffat på en enda elöverkänslig person som varit testperson i någon av alla dessa studier, under alla dessa år. Jag har dock själv genomgått en provokationstest i Bollnäs i mitten på 1990-talet i ett rum avskärmat med kopparplåt.

Efter att ha vistats under flera dagar i dåliga elmiljöer där jag genomgick grundliga medicinska undersökningar bland annat sov jag med ett 12 volts batteri under sängen under huvudet, avslutades vistelsen där med en provokationsstudie.

Jag var då uppkopplad med ett stort antal elektroder på huvudet och på andra ställen på kroppen. Styrdatorn stod i ett annat rum så den såg jag inte. Jag testades i en dubbelblindtest under en hel dag.

Jag reagerade när de satte på styrdatorn med en lätt hjärtrusning, sedan minns jag att jag började frysa och under hela testet hade jag en ökad urinproduktion. (Det fanns en portapotti i rummet för toalettbehov)

Jag förlorade dock tidsgreppet under provokationsförsöket och när de stängde av styrdatorn trodde jag att jag hade en timme kvar av testtiden. När de stängde av datorn hoppade jag till så kraftigt att detta inte borde ha missats i registreringen.

När koden bröts hade jag inte varit utsatt för provokation, men jag hade ändå varit utsatt för elektriska och magnetiska fält under hela testtiden direkt in i huvudet med alla dessa elektroder. Jag uppmärksammade de personer som höll i testet att jag uppenbarligen hade reagerat på styrdatorn när de både satte på och stängde av den, fast jag då hade trott att jag var utsatt för en provokation. Jag sa då att kontakten/filtret mellan styrdatorn och de elektroniska prylarna som jag hade omkring mig i testrummet måste vara trasig. När de hade kollat den (enligt vad de sa) så hade den inte fungerat till 100 %.

Trots att jag hade reagerat kraftigt på styrdatorn och att detta borde ha registrerat i styrdatorn så nämndes detta inte i rapporten.

Oavsett om jag var utsatt för provokationsfält eller inte så var jag utsatt för styrdatorns elektriska fält via utrustningen jag hade omkring mig eftersom filtret uppenbarligen  inte fungerade. Fast om det inte fanns kontakt mellan utrustningen i rummet, elektroderna jag hade på mig och styrdatorn hur kunde då styrdatorn registrera elektroderna och styra utrustningen?

Jag som testperson var alltså utsatt för elektriska fält oavsett om jag var utsatt för provokationsfält eller inte. Det var Kjell Hansson-Mild som byggt utrustningen åt Bollnästeamet.

Efter detta test försämrades min elöverkänslighet avsevärt och nu tålde jag heller inte likström troligen på grund av att jag sovit med ett bilbatteri under sängen. Det tog ett år för mig att komma tillbaka till den elöverkänslighetsnivå jag hade före testet. Det enda ”positiva” med denna grundliga undersökning var att man bland annat upptäckte svår B12-brist i ryggmärgsvätskan, vilket ju var behandlingsbart.

När jag kom tillbaka efter denna veckas undersökning, då struntade länsstyrelsens företagsläkare i att sätt in en behandling mot B12-bristen, istället sade han upp mig som patient och försäkringskassan drog in min sjukersättning.  Länsstyrelsens personalchef sa att jag måste säga upp mig och ställa mig till arbetsmarknadens förfogande om jag skulle få rätt till socialbidrag. Personalen på ”socialen” uppmanade mig dock att inte säga upp mig och hjälpte mig ekonomiskt oavsett.

Nu stod jag utan sjukersättning men än mer elöverkänslig efter Bollnäsvistelsen och utan läkare för att få hjälp att behandla min svåra B12-brist. Jag hade ju reagerat på, och efteråt blivit avsevärt än mer sjuk av, de elektriska fält som styrdatorn avger. Men eftersom jag inte varit utsatt för provokationsfält så var det ”fel” att reagera på styrdatorn. Bollnäs läkarteam höll alltså tyst om att jag varit utsatt för styrdatorns elektriska fält under testet, trots att jag nu förlorade min sjukersättning och en behandlande läkare. Jag vill tillägga att det var ytterst få läkare som ville ha en elöverkänslig patient. Elöverkänsliga vägrades alltså också sjukvårdshjälp.

Min reaktionen hade absolut registrerats via alla dessa elektroder jag var förbunden med till styrdatorn och dessa reaktioner hade de enkelt kunnat jämföra med i tid då de satte på och stängde av datorn. Men som sagt de höll tyst om detta.

Flera år senare blev jag behandlad med Mecobalamin (injektioner av B12). Efter ett halvårs behandling med dagliga sprutor ledde detta till en klar förbättring av min hälsa. Även om jag blev lika sjuka av dåliga elmiljöer, så återhämtade jag mig betydligt snabbare. Om det tidigare tog ett halvår att återhämta mig, så tog det nu några dagar, en vecka att komma tillbaka till ett mer normalt hälsotillstånd.

 

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar, miljöenheten.

 

Ny forskning visar en signifikant minskning av ACTH, kortisol, sköldkörtelhormon, prolaktin hos unga frivilliga kvinnliga (14 – 22 år) testpersoner

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009912011027330

Ung

Denna studie visade signifikant minskning av  ACTH, kortisol, sköldkörtelhormon, prolaktin hos  unga frivilliga kvinnliga testpersoner, samt påverkan på testosteronnivåer.

Översatt:

Denna studie handlar om att bedöma betydelsen av exponering för radiofrekvent strålning (RFR) utsläppta från mobiltelefoner eller basstationer och dess förbindelser med människans hormon profiler.
Design och metoder

Alla volontärer ”prover samlades in för hormonella analys.
resultat

Denna studie visade signifikant minskning av volontärer ACTH, kortisol, sköldkörtelhormon, prolaktin för unga kvinnor och testosteronnivåer.
slutsats

Den aktuella studien visade att höga RFR effekter på hypofys-binjure axeln.
Höjdpunkter

► Denna studie handlar om att bedöma betydelsen av långvarig exponering för höga radiofrekvent strålning antingen från mobiltelefoner eller från basstationer och dess förbindelser med människans hormon profiler. ► Alla volontärer följs i 6 år och blodprover togs regelbundet vart 3 år för tidsintervall på 1 år, 3 år och 6 år för hormonella analys och blodprov togs vid 08:00 ► Denna studie visade minskad frivilliga ”plasma ACTH, serum kortisol nivåer. Dessutom visade de minskade utsläpp av sköldkörtelhormon speciellt T3. Dessutom tappade alla sina serumprolaktin hos unga kvinnor (14-22 år) och testosteron nivåer kraftigt på grund av långvarig exponering för radiofrekvent strålning. Omvänt steg serumprolaktinnivåerna för vuxna kvinnor (25-60 år) signifikant med ökande exponeringstid. ► Sammanfattningsvis visar denna studie att hög radiofrekvent strålning effekter på hypofys-binjure-axeln representerade i minskningen av ACTH, kortisol, sköldkörtelhormon, prolaktin hos unga kvinnor, och testosteronnivåer.How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles?

Emad F. EskanderCorresponding Author Contact InformationaE-mail The Corresponding Author, Selim F. Estefana, Ahmed A. Abd-Raboua

Purchase
a Hormones Department, Medical Research Division, National Research Centre, Cairo, Egypt

Received 9 December 2010; revised 2 November 2011; Accepted 6 November 2011. Available online 26 November 2011.

Abstract

Objectives

This study is concerned with assessing the role of exposure to radio frequency radiation (RFR) emitted either from mobiles or base stations and its relations with human’s hormone profiles.

Design and methods

All volunteers’ samples were collected for hormonal analysis.

Results

This study showed significant decrease in volunteers’ ACTH, cortisol, thyroid hormones, prolactin for young females, and testosterone levels.

Conclusion

The present study revealed that high RFR effects on pituitary–adrenal axis.

Highlights

► This study is concerned with assessing the role of long-term exposure to high radio frequency radiation emitted either from mobile phones or from base stations and its relations with human’s hormone profiles. ► All volunteers are followed for 6 years and blood samples were collected regularly every 3 years for time intervals of 1 year, 3 years and 6 years for hormonal analysis and the blood samples were taken at 8.0 a.m. ► This study showed reduction in volunteers’ plasma ACTH, serum cortisol levels. Also, they showed decrease in the release of the thyroid hormones especially T3. In addition, each of their serum prolactin in young females (14–22 years), and testosterone levels significantly dropped due to long-term exposure to radio frequency radiation. Conversely, serum prolactin levels for adult females (25–60 years) significantly rose with increasing exposure time. ► In conclusion, the present study revealed that high radio frequency radiation effects on pituitary–adrenal axis represented in the reduction of ACTH, cortisol, thyroid hormones, prolactin in young females, and testosterone levels.

Keywords: Mobiles; Base stations; Radio frequency radiation; Hormone profiles

Article Outline

Corresponding Author Contact InformationCorresponding author at: Hormones Department, Medical Research Division, National Research Centre, Cairo, 12622, Egypt. Fax: + 20 2 33370931.