JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. * 8 JO-anmälan av SSM i sin helhet Bilaga 1 Ryska rapporten 1972 Den viktigaste … Läs mer

En liten kort tillbakablick

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

En liten kort tillbakablick: En gång var man euforisk när man upptäckte radioaktiv strålning. Då var radioaktiv hudkräm nyttigt, likaså radioaktiva kalsonger och kondomer samt radioaktiva tvålar, ja allt radioaktivt var nyttigt och det välde ut radioaktiva prylar på marknaden. … Läs mer

Energiflödet från solen jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde

Galleri

Ett litet utdrag från brödtexten Beräknat på solar flux, solens flödestäthet enligt NASAs mätningar (ref), är det naturliga, energiflödet över en kvadratmeter stor yta per sekund (effekttäthet) för 3G frekvensband 0,06 pikowatt per kvadratmeter, vid en lugn sol. Energiflödet varierar … Läs mer

Öppet brev till ansvariga myndigheter, samt ansvariga politiker, som gäller den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö inför 2017

Galleri

Öppet brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Post- och Telestyrelsen samt ansvariga politiker som gäller den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö Allra först vill jag klargöra att mikrovågor innefattar frekvensbandet 300 MHz till 300 GHz, vilket motsvarar i våglängder 1 meter … Läs mer

Man ökar strålningen specifikt i barnens skolmiljö – Varför?

Galleri

Postad första gången 27 oktober, 2012 Utbrändhet, sömnproblem, hjärtproblem, elöverkänslighet, stroke har ökat i takt med mobilstrålningen. Aftonbladet publicerade 2006-11-25 denna artikel. Jag undrar om de fortfarande gör dessa salivtester? Man borde göra denna enkla salivtest innan man sätter in … Läs mer

3G – Hälsorisker – ”Lite svinn får vi räkna med”

När man skulle bygga ut 3G i börja på år 2000 och mobilindustrin reste runt och pratade om den nya trådlösa tekniken, då kunde man höra politiker säga, när det gäller hälsoriskerna: ” Lite svinn får vi räkna med.”
Dessa politiker visste inget om riskerna med mikrovågor däremot kände mobilindustrin till dem. Orden ”lite svinn får vi räkna med” kom troligen från mobilindustrin själv. Enligt IT-företagarna visste man om att 3G strålningen påverkade hjärnan och kunde ge sömnproblem, IT-företagarnas broschyr.

För att de elöverkänsliga inte skulle bli ett hinder inför mobilutbyggnaden lejde mobilindustrin professor Sture Lidén från karolinska institutet. Han sa i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl.

Man kom överens om att landstingen och kommunerna skulle stödja mobilindustrin och sätta in trådlöst i skolor, daghem, äldrevård och landstingen skulle sätta in trådlöst på sjukhusen. Astrid Lindgrens sjukhus var det första, där man i första hand behandlar cancersjuka barn. Och cancern har ökat dramatiskt sedan mobiltelefonin byggdes ut.
Från vilka yrkesgrupper kommer de flesta långtidssjukskrivningarna jo från vård, skola och omsorg. Och som vi vet fungerar heller inte dessa institutioner.

Elever kan inte räkna längre, inte ens de som söker till KTH. Där har de fått inrätta en särskild mattekurs innan de kan börja på ordinarie utbildning.

Ras i mattekunskaper på KTH och Chalmers – Exponerat

Enligt Svenska Dagbladet var det 20% av civilingenjörsstudenterna på KTH och Chalmers som inte klarade av ett prov i matematik som var avsett för grundskolan. Det ska vara dubbelt som många som inte klarade av samma prov 1998. Jämfört med 1998 var det nu även bara hälften så många av studenterna som lyckades högsta poäng på provet.

För svag matteundervisning i grundskola och gymnasium, i kombination med en för generös betygsättning, ligger bakom problemen, tror Jana Madjarova, biträdande professor i matematik vid Chalmers, och säger till Svenska Dagbladet:
”Vi har många elever som jobbar jättehårt, men de kan inte kompensera för bristerna från grund- och gymnasieskolan.”

ICNIRP skriver – Negativa konsekvenserna av mikrovågs-exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande

Redan inför utbyggnaden av 3G visste man om inom ICNIRP, som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till gällande referensvärde, att vissa kan vara mer känsliga än andra för mikrovågsstrålning och att mikrovågsstrålningen kan vara livshotande. Trots detta tillståndsprövas inte mobilindustrins verksamhet i miljöbalken trots att så många blivit elöverkänsliga och ohälsan bara ökar och ökar. Istället tillåts industrin att öka den artificiella mikrovågsstrålningen utan några som helst restriktioner. ICNIRP skriver också  att irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk. Elöverkänsliga uppvisar denna ohälsa, ändå påstår Folkhälsomyndigheten att de inte är sjuka, när de elöverkänsliga istället borde vara vägledande för gränsvärdena för artificiell mikrovågsstrålning

ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.