Satelliter för 5G (svenska)

Galleri

Googleöversättning från originaltexten Satelliter för 5G Följande är också publicerat på Mobil Task Force hemsida, här: http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency ____________________ Kära vänner, Jorden behöver din hjälp. Nu. Många är överfall på vår planet. Oceanerna-Jacques Cousteau sa det redan 1970-dör. Den majestätiska vildmarken … Läs mer

Historisk tillbakablick i tidningsurklipp och lite annat inför 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet

3G-racet har börjat i Sverige Ny Teknik: Här framgår det, att det största problemet är bygglovsprocessen, byggloven och handläggningstiderna

Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att inte följa försiktighetsprincipen enligt miljöbalken

Norrbottens-Kuriren 18 december 2001: Björn Berglund (S) bygglovsnämndens ordförande  som bordlade frågan då det saknades en Miljökonsekvensbeskrivning

Norrbottens-kuriren  23 januari 2002 Luleå kommun. Vi vill lära oss mer innan vi definitivt tar ställning

Svenskt Näringsliv 15 februari 2001: Domslut ”Mobilmasterna är skadliga”. Domstolen anser att det är bevisat att mobilmaster är farliga och beordrar att masterna skall bort, efter att totalt 13 personer i ett område nära Genevé anser att de blivit sjuka av strålningen och har visat upp läkarintyg som bevis.

Piteå-Tidningen: Utbyggnaden av 3G-näten får vänta. Miljö- och byggnadsnämnden tar oron för skadlig  strålning på allvar. Därför återremitteras bygglovsansökning för 31 master.

GP 22 januari 2002: Kommunen maktlös mot master. Byggnadsnämndens ordförande, Leif Blomquist, i Göteborg kritiserar staten. Man kan inte via lagvägen framtvings samutnyttjande av master. Ett problem är att antenner som sätts upp inte kräver bygglov bara masterna. Alla antenner som placeras på hustak kräver därför inget bygglov, vilket betyder att fastighetsägare kan inbringar stora summor genom att upplåta antenner på sina fastigheter utan att man tar hänsyn till hälsoriskerna.

GP 23 januari 2002: Mobilmast vållar strid. Företag kan JO-anmäla Lerums kommun för långsam beslutsprocess då kommunen återremitterar ärendet till Europlitan. Lerums kommun vill har svar på planerna för framtiden med masterna, men svaret de fått var att det var en affärshemlighet.

DN  18 februari 2002: Docent i fysikalisk kemi Per-Ola Quist anser att man bör utreda effekterna av mikrovågsstrålningen mer ingående innan man fortsätter bygga ut mobilnästen.

DN 5 januari 2002: Barn flyttades efter leukemifall. Föräldrar i en förskola i spanska Valladolid fick stopp på 30 master som man misstänkte orsakade barn leukemi och lymfkörtelcancer.

Aftonbladet 13 januari 2002: Strålningen kan ha dödat flera elever i ett utbildningscentrum i Ronda. Tre elever, åtta lärare och en städerska har drabbats av cancer sedan 1998. Mitt emot skolan står tre stora mobilmaster.

GP 11 januari 2002: Uddevalla kommun fick rätt av regeringsrätten att säga nej till en 72 meter mobilmast då både kammarrätten och länsstyrelsen sagt ja. Länsstyrelsen hade inte prövat lokaliseringen till de närboendes hälsa vilket var fel enligt regeringsrätten. Hela ärendet skickades tillbaka till Uddevalla kommun.

I ett brev till miljöminister Kjell Larsson (datum finns inte angivet men troligen år 2000) framgår det att byggnadsnämndens ordförande F.H att byggnadsnämnden Enköpings kommun kan bli åtalad om de vägrar bevilja bygglov för 3G- master.

Tjänsteman på Länsstyrelse fick besök av tre män i mörka kostymer då handläggaren följde miljöbalkens krav och därmed försenade beslutsfattandet.

En forskarstudent hade sammanställt riskerna med mikrovågsstrålningen vid Lunds universitet blev kontaktad av en representant från Ericsson. Efter mötet flyttade studenten till Danmark och gick under jorden. Dokumentet försvann.

Barometern-OT  7 januari 2002: Missbildade horn på rådjur sedan 1990, finns ingen förklaring.  Hornen är abnorma då bockarna inte fällde hornen som normalt är. Fick man en förklaring sedan? Idag dör onormalt många älgkalvar på Öland och unga älgar är mystiskt sjuka främst i Blekinge, Skåne samma sak med främst sjöfåglar.