Akademierna i humaniora och vetenskaper i Kanada – om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält

Jag vet inte vilken betydelse denna föreningar har i samhället, de tycks mest tro att det är de termiska effekterna som har betydelse för ohälsan, men jag kan läsa följa intressanta: ”Vissa människor är oroliga för att en uppsättning av symptom, som har kallats ”RFR syndrom ”eller” mikrovågsstrålning sjukdom, ”kan bero på långvarig lågintensiv exponering för RF-fält. Vid granskning av litteraturen, har panelen inte hitta klara vetenskapliga bevis att stödja förekomsten av ett sådant syndrom. Det finns dock bevis för att vissa människor kan kunna känna när de utsätts för RF-fält.
Vilka är konsekvenserna för Safety Code 6 av panelens vetenskapliga granskning av den aktuella tillgängliga uppgifter om biologiska effekter och de potentiella negativa hälsoeffekter av exponering för radiofrekventa fält? I synnerhet bör fenomenet icke-termiska effekter vara beaktas i Safety Code 6?

Här en länk till originalrapporten

Biologiska effekter kan förekomma vid icke-termiska exponeringsnivåer. Eftersom det finns tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att sådana biologiska effekter är förknippade med negativa hälsoeffekter effekter, observerade den potentiella betydelsen av biologiska effekter på icke-termiska exponeringsnivåer
kräver ett förtydligande innan icke-termiska effekter bedöms ingå i Safety Code 6.
Panelen konstaterade att medan gränsvärden för huvud, hals och bål som anges i säkerhet Kod 6 gäller även för ögat, föreslår Safety Code 6 som ännu lägre exponering för ögat är önskvärd. På grund av de unika fysiologiska egenskaper i ögat, rekommenderar panelen att en lägre gränsvärde fastställas. Även om de tillgängliga uppgifterna är otillräckliga för att definiera en exakt gräns lokal exponering för ögat, föreslår panelen att gränsvärdet som anges i
Safety Code 6 för huvud, hals och bål (inklusive ögat) hos allmänheten kan också vara tillämpas för lokala exponeringar mot ögon RF arbetare. Panelen rekommenderar också att nya information genereras i tid för att bättre definiera gränsvärden för ögat.
Vilken forskning behövs för att bättre förstå de potentiella hälsoeffekter för

Vilken forskning behövs för att bättre förstå de potentiella hälsokonsekvenser för icke termiska effekter? Efter sin granskning av tillgängliga vetenskapliga litteraturen, har panelen slutsatsen att ytterligare forskning behövs om de potentiella hälsoeffekterna av RF-fält. Även exponeringar RF-fält kan orsaka vissa biologiska effekter är mer forskning behövs också för att förstå hur dessa förändringar inträffar. Ytterligare forskning behövs också för att undersöka om vissa befolkning undergrupper som barn är mer känsliga för effekterna av exponering för RF-fält.
Fortsatta studier av exponerade befolkningsgrupper ger de primära medel för direkt
bedöma de potentiella effekterna av RF-fält på människors hälsa. Eftersom mobiltelefoner och liknande anordningar, har varit i bruk under en relativt kort tidsperiod, ytterligare observation av exponerade populationer krävs för att undersöka potentiella negativa hälsoeffekter på grund av långvarig exponering för
RF-fält. Adekvat exponeringsbedömningen kommer att vara avgörande för framgången för sådana undersökningar.

Forskningsläget och Dariusz Leszczynskis intryck från Monte Verità

Har gjort en Googleöversättning av Dariusz Leszczynski intressanta och viktiga reflektion över konferensen i Monte Veritá

Länk till Dariusz Leszczynskis artikel

Citat: ”Den 2: a Monte Verita var en välorganiserad möte med representativ grupp av forskare, men slutresultatet känns ganska smalt. Återigen vetenskapliga insamling av Bioelectromagnetics forskare har visat att inte bara forskningen inte utvecklas på grund av brist på finansiering, utan snarare på grund av bristen på nya idéer. I ett enda  ord, det är – stagnation.

Tack vare Niels Kuster hade jag möjlighet att delta i den 2: a Monte Verita möte. Jag presenterade det en översikt över de proteomik studier som utförts hittills. Min presentation jag slutade i  en mycket pessimistisk ton. Jag citerade fragment av e-postmeddelandet som beskriver RF-EMF forskning. Noten jag fått från min kollega, en framstående proteomik forskare.

E-mejl från  kollega: ”—- EMF forskningen är det mest oortodoxa forskningsområde jag någonsin har sett hittills. Människor alltid göra samma sak och kommer alltid att få pengar för att göra samma sak att få samma resultat. Real surrealistisk forskning

Jag börjar inse att det är ett hårt jobb att få innovativa metoder i fältet. Men jag tror du håller på att gå — ”

Jag tror att detta citat ganska väl beskriver det aktuella läget för forskningen om RF-EMF. Detta tillstånd har tyvärr väl återspeglas i de föredragningar och diskussioner som hölls den 2: a Monte Verita möte.

Här är några iakttagelser från mötet. På något sätt är detta en sammanfattande översikt av vad som hände i Monte Verita. På grund av min ”specialitet”, gäller mina kommentarer  RF-EMF.

Som väntat var DNA-skador och genotoxicitet av RF-EMF en av huvudfrågorna för mötet. Utmärkt, som alltid, var föreläsning av Primo Schär (Schweiz). Det fanns två intressanta kommentarer i hans tal. Först skulle det vara möjligt att vissa forskare finner DNA-skador som induceras av RF, medan andra inte gör det, kan de båda sidorna ha rätt?  Kan vi dra fel slutsatser för att titta på de RF effekter. Mening, är det möjligt att den primära ”skada” sker någon annanstans och den ibland observerade DNA ”skada” är en biprodukt, som inte alltid sker, av den ursprungliga skadan?

Den andra kommentaren var att när DNA ”skada” observeras det att det inte automatiskt innebär att RF är genotoxiskt. DNA-skador uppstår i cellerna spontant och repareras av celler. Frågan är om ”RF-inducerad skada” förblir oreparerade eller det repareras tusentals liknande DNA-strängbrott som förekommer spontant i celler varje dag. Kort sagt – DNA-sträng- brott betyder inte ännu att det inducerande medlet är genotoxiskt. Vi vet inte vad som är öde ”DNA-skador” observerats i vissa studier – är den reparerad eller är den bestående i ytterligare generationer av celler. Med tanke på effektiviteten hos mekanismerna DNA-reparation i celler kan man misstänka att ”RF-inducerad DNA-skada” kan repareras … Vi vet inte.

Jim Weaver (USA) var förespråkare för en ny metod. I sitt yttrande söker RF effekter med sådana komplexa system som hela djur eller till och med hela celler är svårt när vi inte vet vilka mekanismer som ger RF effekter. Han föreslog att börja med enkla system och göra dem mer komplicerad allt eftersom nya kunskapen skapas – det in silico strategi. Men jag är inte säker på om, i nuvarande skede av kunskap om RF effekter är Bioelectromagnetics redo för in silico strategi. Till exempel använder in silico tillvägagångssätt är det möjligt att göra människolikt byggda enkla biologiska membran, utsätta dem och se hur de reagerar på RF. Därefter vet svaret hos enkla biologiskt membran, skulle det vara möjligt att göra systemet mer ”komplex” och bestämma hur den ytterligare komplexiteten påverkade responsen till RF och så vidare och så vidare, att göra systemet mer och mer komplexa.

Problemet är vilka enkla system skulle vara lämpliga att starta forskning med. Vi vet inte var molekyler absorberar RF i celler och vad som händer med dem efter absorptionen av RF. När människan bygga även den enkla biologiska membran, måste vi bestämma vilken typ av lipider och i vilka proportioner ska användas, vilka strukturella proteiner, vilka funktionella proteiner. I situation när vi inte vet alls där RF absorberas är det möjligt att göra in silico-system som inte kommer att svara på alla till RF. Och om systemet inte svarar – vi vet inte hur man ska ändra den så att den svarar. In silico idé är frestande men när vi inte har någon startpunkt, molekyl kandidat för det första absorptionssteget av RF, kan utmaningen inte bli mindre än när man exponera hela cellen för RF.

Buzz av både spänning och skepsis framkallades genom uppvisande av Boris Pasche (USA). Han använder specifika RF-frekvenser för behandling av cancer. Som framgår tycks terapin att påverka och ökar patienternas överlevnadstid och även kan bota vissa typer av cancer. Emellertid i diskussionen presenterade oro för att den energi som deponeras i vävnader är mycket liten. Om så låg energi skulle bekräftas att påverka biologiska system skulle det vara ett stort genombrott som skulle kräva en översyn av nuvarande paradigm. Dosimetri experter var mycket skeptisk och om Boris inte skulle ha stöd från de observerade patientdata överlevnad, från ”hetta diskussion” man kunde förvänta sig att ”korsfästas”. För nu är det inte hände. Ny forskning med bra dosimetri stöd planeras, både in vitro och in vivo, för att bekräfta förekomsten av effekter.

I samband med de effekter som inducerats med endast vissa RF-frekvenser, observerade av Boris Pasche och även av Igor Belyaev (Slovakien och Ryssland) och Carl Blackman (USA), hade jag en intressant fikarast prata med Zhengping Xu (Kina). Hans poäng var: kan det vara så att genom att göra ”perfekt jämn dosimetri” av exponering kammare som används i in vitro-studier kan vi förlora effekter som kan observeras i ”inte så perfekt i sin enhetlighet” exponering kammare? Att när exponeringskammaren perfekt inställd kan det ställas in på ”fel” parametern (er)? Vi vet inte ännu vad ”riktiga” parametrarna för radiofrekvensexponering är. Detta för tankarna till den studie av David de Pomerai. Använda ofullkomliga exponeringskammare han såg effekter. När kammaren gjordes perfekt trimmad av Motorola ingenjörer effekten försvann. Kan det vara så att vi skulle kunna trimma vår exponering kammare till felaktiga parametrar och har problem att se effekter. Sådan perfekt inställning finns inte i verkliga livet exponeringar när vi lägger telefonen till vårt huvud. Något att tänka på …

Tidigare, då undersökningar av eventuella hälsoeffekter var i sin början, började forskarna titta på hjärncancer. Det fanns inga experimentella data tyder på att hjärnan cancer skulle vara resultatet av exponeringarna. Det var snarare tanken att när vi sätter strålningskälla till vår huvud, hjärna utsatt och ”hjärnan + strålning = cancer”. Nu är när de hitta cancer visat sig vara svårt ny ”mode” är visas. Om ”strålning + hjärna ≠ cancer” då kan vara, ”strålning + hjärna = neurodegeneration”? Vi återigen inte har övertygande vetenskap att backa upp detta begrepp, men det ser ut som mer och mer forskningsinsatser går i denna riktning.

Vad enkelt skrämde mig var att den ökända danska kohorten tittar på neurodegeneration och uppenbarligen nya ”vetenskapliga” studien är under tryckning. Resultatet är, naturligtvis, att det inte finns någon effekt mobiltelefon strålning på neurodegenerering. Jag undrar hur det är möjligt att pseudo vetenskap från den danska kohorten passerar genom peer-review. Är recensioner så förblindad av storleken, eller är de helt enkelt inkompetent eller har de intressekonflikt? Något är allvarligt fel. Som jag skrev vid flera tillfällen, är exponeringsdata i danska kohort inte bara icke existerande, men det är helt enkelt fel. Här är länken till mitt brev publicerades i British Medical Journal som förklarar brutto fel exponering bevis i de danska Cohort data och det gäller för alla danska kohort publikationer ”Re: Användning av mobiltelefoner och risken för hjärntumörer: uppdatering av danska kohortstudie ”.

Bristen på bevis för RF cancer-länk och en del bevis för neurodegeneration-länk presenterades av Meike Mevissen (Schweiz). Hennes genomgång och analys av de publicerade hittills studier genuttryck visade att gener kopplade till cancer verkar inte vara mycket påverkas av RF-exponeringen, medan vissa gener kopplade till neurodegeneration är. Det är fortfarande för svag bevis eftersom endast mycket få studier avrättades och tillgängliga för denna analys. Men denna väg bör fortsätta – screening först och göra hypotes nästa.

Den high-throughput screening av gener, proteiner och metaboliter verkar vara ett stort problem inom Bioelectromagnetics. Vi har inte mekanism genom vilken RF kan påverka celler, men vi ser för effekter som en ”blind person” skulle göra. Försöker allt vad som är möjligt inom räckhåll. Men eftersom det finns tusentals gener, miljontals proteiner och många metaboliter det kan ta lång tid innan vi analyserar dem alla. Det finns dock metoder som tillåter high-throughput screening och hitta vad gener, proteiner och metaboliter reagerar till RF. Med denna kunskap är det möjligt att bygga kunskapsbaserade hypoteser och avgöra vad fysiologiska processer i celler kan påverkas och testa dem. Det dock verkar vara en handfull inflytelserika forskare som starkt motsätter sig användningen av high-throughput screening. Detta ses i forskningsresultaten. Till exempel under de senaste 10 åren publicerades bara 12 proteomik studier. Sex av dem var från min forskargrupp. Det visar att mycket få grupper gör proteomik. Den främsta orsaken är att det är dyrt. Och när forskningsanslag granskas av motståndare high-throughput screening resultatet är förutsägbar … Hur är det möjligt att användningen av high-throughput screening metoder är väl möjligt i klinisk eller farmakologisk forskning men Bioelectromagnetics är tabu? Vid några tillfällen fick jag höra en gång av en framstående universitet vetenskapsman och sedan en framstående industri vetenskapsman, att problemet är följande: med high-throughput screening är alltid möjligt att hitta svarande gener eller proteiner. Om sådan information, innan det bekräftas av ytterligare studier, grips av nyhetsmedia kommer det att orsaka catchy rubriker och problem för industrin. Slutsats från dessa pseudo-vetenskapsmän var – gör inte high-throughput screening.

Vetenskapliga konferenser är inte bara att lyssna på presentationer eller för att titta på affischerna, men för många, de är främst evenemang där är möjligt att diskutera ansikte mot ansikte med andra forskare. Under en av kaffepauserna hade jag en  intressant diskussion med Myles Capstik (Schweiz). Det visade sig att vi båda var frustrerade över den vetenskapliga kvaliteten i många (om inte de flesta) av djurförsök. Problemet är att forskarna använder för få djur. Det är ofta möjligt att lyssna på vetenskapliga presentationer där experiment utfördes på endast 4-6 djur. Använda så få djur som möjligt, för att sänka kostnaderna, men teoretiskt, tillräckligt för att hävda ”statistisk signifikans”. Vad än värre är att bygga en analys på svaren från 4-6 djur som vissa forskare hävdar att de har visat att djur inte svarar och att det direkt visar att människor är säkra (!). Det är en helt felaktig uppfattning. För det första, generalisera resultaten från en  så liten djurgrupp är inte möjlig. För det andra, om djuren inte svarar på låga exponeringar nivå av RF betyder det inte att människor inte kommer att svara. Detta är ovetenskapligt.

I slutet av konferensen anordnades grupparbete där forskare delades in i flera grupper och bad att komma med idéer för fortsatt forskning. Resultatet blev ”inget nytt under himlen”. Samma ämnen samma frågor någon önskar nya metoder. Bara upprepa och upprepa och upprepa, till leda av samma saker (Monte Verità rekommendationer).

Men det var ett intressant uttalande från Wolfgang Kainz (USA). Förutom att presentera sin forskargrupps idéer lade han också fram i en  separat bild, vilka hans personliga idéer är. Och det var en överraskning. Det första uttalandet från Wolfgang var att: ”EMF kan påverka biologiska system på icke-termisk nivå”. Detta i sig är en långtgående uttalande, särskilt när uttalad sitter bredvid Bernard Veyret (Frankrike) tidigare under 12 år med ICNIRP och medförfattare som ständigt uttalade mantrat att endast termiska effekter induceras av RF. Bernard kommenterade inte detta ”icke-termisk” var en överraskning. Det fanns också en annan inte så förvånande uttalande från Wolfgang att ”dagens säkerhetsnivå tycks skydda allmänheten”.

Kombinationen av dessa två uttalanden från Wolfgang, framkallade några kommentarer från publiken. Först motsatte Denis Henshaw (UK) tanken att säkerhetsnormerna skyddar från Elf exponering när det finns bevis för att barnleukemi framkallas på de nivåer som tillåts av gränsvärdena. Wolfgang motsatte sig inte Denis ‘kommentar. Den andra kommentaren var från mig (Dariusz Leszczynski, Australien). Jag förklarade att om Wolfgang håller med om att det finns icke-termiska effekter och ICNIRP säkerhetsnormer är inställd på att skydda bara från termiska effekter vet vi inte alls om de nuvarande säkerhetsnormerna tillräckligt skydda allmänheten. De säkerhetsnormer skyddar inte från de icke-termiska effekter. Wolfgang motsatte sig inte mitt uttalande.”

Detta händer internationellt när det gäller mobilstrålningen

Detta händer i världen just nu

Flame: devious and dangerous spyware
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Tuesday, 05 June 2012 10:00

New computer virus the next logical step in the new digital arms race?Will security of our grid be at risk? Could viruses such as this be a constant threat to our infrastructure, and an expensive liability? Relevant for B.C Hydro, and other utility companies worldwide: From the United Nations, yet another warning about cybersecurity attacks to major infrastructure programs.”Dutch cyber expert Roel Schouwenberg is absolutely certain that a new computer virus, discovered last week by Russ…

Milton Zaret, an ”Early Prophet” of Microwave Hazards, Dies at 91
Source:  Microwave News
Tuesday, 05 June 2012 05:15

 

Maine Democratic Party 2012 Party Platform Advocates the Precautionary Principle Re New Products and Technologies
Source:  Electromagnetichealth.org
Monday, 04 June 2012 20:49The Maine Democratic Party’s Environmental Subcommittee on June 3, 2012, in Section G – Environmental Protection, of the Maine Democratic Party 2012 Party Platform, included language in its Platform supporting the Precautionary Principle, stating: “We support a democratic government that: “3. Applies the precautionary principle — it is the responsibility of those developing, manufacturing or selling […]

 

OMEGA EMF NEWS ROUNDUP (6/2/12)
Source:  Electromagnetichealth.org
Saturday, 02 June 2012 17:35Below is a global news roundup on EMF matters, courtesy of Citizens’ Initiative Omega, a part of the Buergerwelle Germany (incorporated society), Umbrella Organization of the Citizens and Initiatives for the Protection Against Electrosmog. (6/2/12) Major scandals related to EMF http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/3971/ Lilienfelds’ study cover up: Where the trail leads http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/3982/ Police may have bec…

 

Leaflets! Please circulate!
Source:  Stop Smart Meters!
Friday, 01 June 2012 19:07Our new, A4-sized leaflet is now available for you to hand-out to your neighbours, friends, colleagues, visitors, passers-by, family members and any other energy/utility users you can find. You can download print the leaflet for yourself from the image files below (which appear full size if you click on them) or via this PDF (http://stopsmartmeters.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/StopSmartMeters.pdf), or alternatively you can order high quality, full colour, 130gsm quality A4 copies directl…

 

BEMS’ Industry Sponsors
Source:  Microwave News
Friday, 01 June 2012 18:45

 

Op-Ed by Devra Davis, PhD on the Current State of Cellphone Safety Regulation and Public Awareness
Source:  Electromagnetichealth.org
Thursday, 31 May 2012 19:51Excellent Op-Ed on continued failure of governments to address the emerging public health issue related to cell phones by Devra Davis, PhD, MPH of the Environmental Health Trust: May 30, 2012 One year ago, advisors to International Agency for Research on Cancer (IARC), an agency of the World Health Organization (WHO) pronounced radiation from cellphones a “possible […]

 

Journalist investigates Brundtlands EHS, WHO, Repacholi and NRPA‏
Source:  Radiation Research Trust
Wednesday, 30 May 2012 17:32From Henrik Eiriksson Mast-Victims.org has been hard at work translating an article by award-winning Norwegian investigative journalist Thomas Ergo about what really happened behind the scene at Repacholi’s WHO EMF project and the Norwegian Radiation Protection Authority after Gro Harlem Brundtland declared that she is EHS. The 23 page article was published in PLOT news magazine in april. The translation has been approved for release by PLOT’s editor-in-chief. http://www.mast-victims….

 

PLOT Magazine Article on Electrosensitive Gro Harlem Brundlant, Former President of WHO
Source:  Electromagnetichealth.org
Wednesday, 30 May 2012 03:16PLOT newsmagazine, issue #7, features an investigative piece on Gro Harlem Brundlant, former head of the WHO who acknowledged she was electrosensitive. The Laughing stock – and the pursuit of Gro   Written by Thomas Ergo. Published April 2012 in Norwegian newsmagazine PLOT, issue #7. ”Is there a cell phone switched-on in this room?”. Gro Harlem Brundtland looked straight at […]

 

BC Parents Pass Two Resolutions Limiting Wi-Fi in Schools
Source:  Electromagnetichealth.org
Tuesday, 29 May 2012 20:25Press release by Citizens for Safe Technology Society May 28, 2012   Citizens for Safe Technology Society PRESS RELEASE – MAY 28, 2012 For Immediate Distribution: BC Parents Demand Choice and Precaution   The BC Confederation of Parent Advisory Councils (BCCPAC) passed […]

 

Critique of Israel Policy re WiFi in Schools (English Version) – “Israeli Government Installing Wi-Fi in Schools, Saving Money on the Expense of its Children’s Health”
Source:  Electromagnetichealth.org
Tuesday, 29 May 2012 06:46Excellent critique of Israel’s position on WiFi in schools and of the government’s sole expert, researcher Dr. Siegal Sadetzki, who has spoken out on the cell phone brain cancer link but who appears to give less credence to non-cancer effects from electromagnetic fields. The author, Dafna Tachover, Esq. (NY, Israel) MBA, […]

 

OMEGA EMF NEWS ROUNDUP (5/26/12)
Source:  Electromagnetichealth.org
Saturday, 26 May 2012 21:52Below is a global news roundup on EMF matters, courtesy of Citizens’ Initiative Omega, a part of the Buergerwelle Germany (incorporated society), Umbrella Organization of the Citizens and Initiatives for the Protection Against Electrosmog. (5/26/12) Additional facts about strong microwave radiation http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/3966/ Biological Effects from Microwaves http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/3964/ Cell Tower Deaths http:/…

 

Europe Embraces Cell Phone Safety
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:32Image coutesy of Teemu Launis In a whirlwind pre-Mother’s Day tour of European nations, Dr. Devra Davis met with leaders of government and industry to discuss potential risks of cell phone usage. While it is well known how European cultures care for their elderly, it is now clear that the risks to children are likewise Read More…

 

New German Language Report on Tower Safety from Austrian Government, Doctors, Businesses, and Unions
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:31The issue of siting and exposures to towers remains one of the central public health challenges of our time. For years, policies have allowed towers to be located with the presumption that their emissions cannot constitute any threat to public health or the environment. Towers can legally be located just outside of someone’s bedroom in Read More…

 

Dr. Davis Speaks at the National Institute of Environmental Health Sciences
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:30View the full length video of Dr. Davis at the NIEHS. Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5  Part 6 Part 7

 

Dr. Davis Interviewed By HBL Finland on Importance of Safe Phones
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:29Read the interview with HBL Finland.

 

Dr. Davis Lectures at University of Tampere in Finland
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:28Read coverage of Dr. Davis’ lecture at the University of Tampere in Finland.

 

Dr. Davis Interviewed By Finnish News on Health Effects of Electromagnetic Radiation
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:27Watch the interview here.

 

EHT Safe Phone tips featured in Italy’s MetroNews!
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:27MetroNews is distributed in eight Italian and 130 other cities throughout the world.  1.Speakerphone:  Always use speakerphone or wired headset. 2.Near the body:  Do not carry phone in pocket or close to body. 3.Weak signal: When the signal strength is weak, the phone tries more and emit higher levels of radiation. Better to use Read More…

 

Italian version of Disconnect film to be screened at the headquarters of the International Society of Doctors for Environment (ISDE) of Rome
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:25”Epidemiologist in lecture at La Sapienza explains                                the risks caused by microwaves…” Full article Disconnect film

 

EHT News from Finland’s Tampere University of Technology
Source:  Environmental Health Trust
Wednesday, 23 May 2012 20:24“Cell phones not suitable for children’s toys” “American epidemiologist and author Devra Davis gives lecture at ICT Hall [Tampere University of Technology] about the health effects of electromagnetic radiation in children Read More…

 

OMEGA EMF NEWS ROUNDUP (5/19/12)
Source:  Electromagnetichealth.org
Sunday, 20 May 2012 03:57Below is a global news roundup on EMF matters, courtesy of Citizens’ Initiative Omega, a part of the Buergerwelle Germany (incorporated society), Umbrella Organization of the Citizens and Initiatives for the Protection Against Electrosmog. (5/19/12) Dirty electricity: Electrosmog can kill you http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/3944/ Wireless networks a major health risk http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/3948/ Radiation Specialist Says C…

 

Workshop in Bombay: Cell Phone / Tower Radiation Hazards and Solutions
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Saturday, 19 May 2012 10:002nd workshop (July 9, 2012) organized by Girish Kumar, a courageous researcher in India’We are glad to announce the 2nd Workshop on Cell Phone/Tower Radiation Hazards and Solutions to be held on 9th July 2012 at Indian Institute of Technology Bombay (IITB) organized by Prof. Girish Kumar, Dept. of Electrical Engineering, IIT Bombay. The first workshop was held on 20th Nov 2011 at VMCC, IIT Bombay. More than 100 people had attended the workshop including several representatives from cellular indu…

 

Dead in the Water
Source:  Microwave News
Saturday, 19 May 2012 00:52

 

Ashland Council gives nod to opt-out option for ‘smart meters’
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Friday, 18 May 2012 10:00Oregon residents worried about radiation”The Ashland City Council has approved an opt-out option for residents who don’t want radio frequency wave-emitting utility meters at their homes — and they won’t be charged hefty fees for their decision. ”The council adopted the opt-out policy on Tuesday night and directed city staff not to charge proposed fees of $120 to opt out, plus $20 each month during the time a home doesn’t have a so-called ”smart meter . . .

 

Resonance Beings of Frequency Trailer
Source:  Radiation Research Trust
Monday, 14 May 2012 13:40http://www.youtube.com/watch?v=FqJhjVuEPeQ (http://www.youtube.com/watch?v=FqJhjVuEPeQ)

 

OMEGA EMF NEWS ROUNDUP (5/12/12)
Source:  Electromagnetichealth.org
Sunday, 13 May 2012 02:47Below is a global news roundup on EMF matters, courtesy of Citizens’ Initiative Omega, a part of the Buergerwelle Germany (incorporated society), Umbrella Organization of the Citizens and Initiatives for the Protection Against Electrosmog. (5/12/12) The State of Scientific Research as to Whether Advanced Meters Transmitting by Radio Frequencies May Constitute a Risk of […]

 

RESONANCE – Beings Of Frequency – Official Trailer
Source:  Stop Smart Meters!
Friday, 11 May 2012 18:30RESONANCE is a sensational eye opening documentary which reveals the harm we are doing by existing in an ocean of man made wireless frequencies. The film examines 60 years of scientific research, to uncover for the very first time, the actual mechanisms by which mobile phone technology can cause cancer. And, how every single one of us is reacting to the biggest change in environment this planet has ever seen. Two billion years ago life first arrived on this planet; a planet, which was filled wi…

 

Dog made sick after Smart Meter Installed
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Thursday, 10 May 2012 10:00Vancouver family conclude that meter must be removed – Letter written April 12, 2012Letter to the Honourable Michael de Jong:” . . . When I voiced my concern, B.C. Hydro said I had ”no choice in the matter” and that if I refused to have one installed that they would cut off my power.”” . . . Shortly after the installation, which was on the outside of my house nearest to my den, my 12 year old dog Trapper started to exhibit distress and odd signs of behavior which we had…

 

Animals affected by microwave emissions, Hydro-Quebec v. Tenlec Case:
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Thursday, 10 May 2012 10:00Critical opportunity for creating a positive precedent in EMF Cases”At issue are the effects of radio-frequency and microwave emissions from the transmission resulting from the operation of 120kV transmission line located southeast of St-Hyacinthe, Quebec having a particular configuration and function. Mortality rates in the metal-clad pig barn 250 meters from the transmission line have increased from less than 1% before the line’s installation in 2004 to 5-10%. ”According to EMF exper…

 

Cut Cellphone Tower Radiation by 90% (India)
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Wednesday, 09 May 2012 10:00Indian Government directive to Mobile OperatorsThe effective date of these directions, which was initially 1st April 2012, has been extended to 1st September 2012 ”Indian government has extended by five months the deadline for cutting radiation from cellphone towers by 90%, the government informed the Lok Sabha today. ”The directive cutting radiation limits for cellphone towers was issued after a multi-year consultation between the government, the industry, scientific bodies and cons…

 

Worldwide Footage Request: Take Back Your Power
Source:  Stop Smart Meters!
Tuesday, 08 May 2012 21:02[SSM UK comment]  A worldwide request for video footage from the producers of upcoming Smart Meter film, Take Back Your Power…[/] As we’re currently in post-production, and with a spent budget, we’re asking for the help of the worldwide community to gather some final footage. We want to include a larger montage and have a greater representation around the world of personal stories from those whose lives have been negatively affected by smart meters. Following an un…

 

Misleading IET Press Release on EMFs, mobile phones and health
Source:  Powerwatch News
Tuesday, 08 May 2012 03:00In our opinion, the Institution of Engineering and Technology has issued another well spun and misleading press release stating that there is no persuasive evidence that normal mobile phone use or adult exposure to pylons and powerlines causes harmful effects such as cancer

 

Good news about opting out of smart meters (Vermont)
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Monday, 07 May 2012 10:00″Senator Bob Hartwell’s bill, S.214, was passed by the House! ”With No Monthly Opt Out Fee ever, it removes the financial obstacle that hindered many from doing so. Now there’s no downside to opting out. We can preserve our health, privacy and protect our environment from an invisible, insidious form of air pollution – microwave radiation. Vermont is the first state to remove the fee altogether. ”Apparently the situation in the House last week was very fluid with a lot of last …

 

A close call: Why the jury is still out on mobile phones
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Monday, 07 May 2012 10:00Experts can’t agree on the answer”Is a rise in brain tumours linked to the radiation sources we hold so close to our heads? Experts can’t agree on the answer. ”Allegations of lobbying, bad science, not enough science, conflicts of interest, political inertia, scaremongering and lawsuits: the debate surrounding the safety of mobile phones has it all. With more than 5 billion users worldwide, mobile phones have undoubtedly become central to modern life in just two decades, but could the…

 

What’s It Going to Take for Wireless Hazards Recognition at the Federal Level?
Source:  Electromagnetichealth.org
Monday, 07 May 2012 01:31Listen to a dialogue between Camilla Rees, MBA of ElectromagneticHealth.org, and long-time change agent and attorney, James S. Turner, Esq. of Swankin & Turner in Washington, DC, on the subject of how to cause federal level action re. the biological hazards from electromagnetic fields. Turner is Chairman of Citizens for Health, co-founder of Voice […]

 

Is your mobile killing you? Why using your phone could make you ill
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Saturday, 05 May 2012 10:57The Sun, 3 May 2012   IT’S good to talk – or is it? Scientists have called for urgent research into links between mobile phones and cancer after it was revealed there has been a 50 per cent increase in brain tumours since 1999. At the Children With Cancer conference in London, Professor Denis Henshaw, of Bristol University, said: “Vast numbers of people are using mobiles and they could be a health timebomb, not just for brain tumours but also infertility. ”We should be openly di…

 

As mobile phones are linked to brain tumours and infertility, The Sun finds out health risks
Source:  Stop Smart Meters!
Friday, 04 May 2012 21:44[SSM UK comment]  It is worth noting that Smart Meters can expose the human body to between 160x and 800x times as much microwave radiation as mobile phones. [/] Scientists have called for urgent research into links between mobile phones and cancer after it was revealed there has been a 50 per cent increase in brain tumours since 1999. At the Children With Cancer conference in London, Professor Denis Henshaw, of Bristol University, said: “Vast numbers of people are using mobiles and they coul…

 

Hackers have breached top secret MoD systems
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Friday, 04 May 2012 10:00Cyber-security chief admits, ”Quite a surprise to people how vulnerable we are.””Computer hackers have managed to breach some of the top secret systems within the Ministry of Defence, the military’s head of cyber-security has revealed.”Major General Jonathan Shaw told the Guardian the number of successful attacks was hard to quantify but they had added urgency to efforts to beef up protection around the MoD’s networks.”The number of serious incidents is quite small, but …

 

EU Parliament Written Declaration on MCS/EHS‏
Source:  Radiation Research Trust
Wednesday, 02 May 2012 19:03Download (http://www.radiationresearch.org/images/Documents/onecode4mcs4ehs.pdf) the important written European Parliament Declaration calling for the recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)-11, the new code of diseases due to be released in 2015. We are calling all MEP’s to support this Declaration BEFORE 14 June. PLEASE TAKE ACTION NOW AND WRITE TO YOUR MEP AND CAL…

 

Government Details Solar Storm Preparations (UK)
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Wednesday, 02 May 2012 10:00space weather and EMP weapons of the futureMay 1, 2012 ”The UK government has outlined what it is doing to prepare for major solar storms. ”Yesterday, the government published a response to the Defence Committee’s report on the developing threat of Electro-Magnetic Pulses (EMP). EMP can appear in the event of extreme Space Weather, as well as a result of a nuclear explosion or a specifically-developed, non-nuclear weapon. ”The report stated that EMP poses ”known and signific…

 

Government Details Solar Storm Preparations (UK)
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Wednesday, 02 May 2012 10:00space weather and EMP weapons of the futureMay 1, 2012 ”The UK government has outlined what it is doing to prepare for major solar storms. ”Yesterday, the government published a response to the Defence Committee’s report on the developing threat of Electro-Magnetic Pulses (EMP). EMP can appear in the event of extreme Space Weather, as well as a result of a nuclear explosion or a specifically-developed, non-nuclear weapon. ”The report stated that EMP poses ”known and signific…

 

The UK Health Protection Agency/AGNIR report has excluded important studies that go against the conclusion contained within this report and therefore does not accurately represent the science.
Source:  Radiation Research Trust
Monday, 30 April 2012 16:33Report from Wifi in Schools The AGNIR (Advisory Group on Non-Ionising Radiation) has produced a report on behalf of the UK Health Protection Agency (HPA). The document is entitled ‘Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields’ (http://wifiinschools.org.uk/resources/HPAmobile2012.pdf) , April 2012. The HPA state ”The report finds that although a substantial amount of research has been conducted, there is no convincing evidence that radiofrequency field exposure below internat…

 

Disconnect (2012) – Official Trailer [HD]
Source:  Radiation Research Trust
Monday, 30 April 2012 16:18http://www.youtube.com/watch?v=hXGZ7Waa44s feature=youtube (http://www.youtube.com/watch?v=hXGZ7Waa44s feature=youtube)

 

Smart Meter Articles from Canada – Health and Environment Effects
Source:  Stop Smart Meters!
Monday, 30 April 2012 12:12www.emrabc.ca/?page_id=1318

 

MUST WATCH: Smart Meters Health & Privacy Explained – Prof. Glen Chase
Source:  Stop Smart Meters!
Sunday, 29 April 2012 12:55In this interview, Professor Glen Chase brings to light some absolutely KEY information in the areas of privacy and health regarding ‘Smart’ Meters, using primary data including information obtained under a court order.  Prof. Chase interprets and makes this information highly accessible. Once you have seen it, please re-post and forward it to your loved ones and contacts.  Don’t pass this one up. Call notes here http://thepowerfilm.org/wp-content/uploads/2012/0…

 

La Mesan Emotional After Winning PUC Ruling
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Saturday, 28 April 2012 10:00Smart Meters – Public Utilities Commission, San Diego, California – Activist Susan Brinchman had been lobbying for opt-out rights for 1 1/2 years.”Sue Brinchman of La Mesa says she wept upon hearing the news she’s sought for 18 months–that San Diego Gas Electric customers can restore their old analog meters and get rid of their wireless ”smart meters.” ”The opt-out plan was given final approval Thursday by the state Public Utilities Commission. ”I hung up and teared …

 

Resonance – Beings Of Frequency – Documentary Trailer
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Saturday, 28 April 2012 03:28Two billion years ago life first arrived on this planet; a planet, which was filled with a natural frequency. As life slowly evolved, it did so surrounded by this frequency and, inevitably, it began tuning in. By the time mankind arrived on earth an incredible relationship had been struck; a relationship that science is just beginning to comprehend. Research is showing that being exposed to this frequency is absolutely integral to us. It controls our mental and physical health, i…

 

The biggest experiment of our species’: With five billion mobile users in the world, conference calls for research into potential brain cancer risks
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Friday, 27 April 2012 03:51Daily Mail, 24 April 2012 A scientific conference starting in London today will urge governments across the world to support independent research into the possibility that using mobile phones encourages the growth of head cancers. The Children with Cancer conference will highlight figures just published by the Office of National Statistics, which show a 50 per cent increase in frontal and temporal lobe tumours between 1999 and 2009. The ONS figures show that the incident rate has risen …

 

HPA – The Hear no evil, (industry) Protection Agency
Source:  Mastsanity
Thursday, 26 April 2012 23:47It is a sorry state of affairs when the HPA – who are supposed to be protecting us – the Public – from harm is instead protecting vested interests and in doing so putting the Public in harms way.   The latest round of this is as follows.   http://www.bbc.co.uk/news/health-17843953 (http://www.bbc.co.uk/news/health-17843953) ”Mobile phones: ‘Still no evidence of harm to health’By Jane Hughes Health correspondent, BBC NewsThere is still no evidence mobile phones harm human health, says…

 

AAEM Calls for Immediate Caution regarding Smart Meter Installation
Source:  U.S. and International – News and Developments (Citizens for Safe Technology)
Wednesday, 25 April 2012 10:00American Academy of Environmental Medicine”An immediate moratorium on ”smart meter” installation until these serious public health issues are resolved. Continuing with their installation would be extremely irresponsible. ”Modify the revised proposed decision to include hearings on health impact in the second proceedings, along with cost evaluation and community wide opt-out. ”Provide immediate relief to those requesting it and restore the analog meters.

 

Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction between Electromagnetic Fields and Living Matter
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Wednesday, 25 April 2012 10:00ICEMS MonographNational Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases ”Bernardino Ramazzini” – Bologna, Italy ”Albert Szent-Gyorgyi stated that scientists cannot formally distinguish between animate and inanimate things possibly because biological science concentrated on studying substances typical for living things and neglected two matrices without which they cannot perform anything: water and electromagnetic fields. As a matter of fact water represen…

 

A close call: Why the jury is still out on mobile phones
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Tuesday, 24 April 2012 09:53The Independent, 24 April 2012 Is a rise in brain tumours linked to the radiation sources we hold so close to our heads? Experts can’t agree on the answer. Allegations of lobbying, bad science, not enough science, conflicts of interest, political inertia, scaremongering and lawsuits: the debate surrounding the safety of mobile phones has it all. With more than 5 billion users worldwide, mobile phones have undoubtedly become central to modern life in just two decades, but could they be a heal…

 

IS YOUR CHILD’S MOBILE GIVING THEM CANCER?
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Tuesday, 24 April 2012 08:43The Sunday Express,22 April 2012 IF you are a parent of the one in three under-10s who now owns a phone, you’ll be aware of the current Department of Health advice: “Children should only use mobile phones for essential purposes and keep all calls short.” If you have not read this advice, possibly because it is tucked away on an obscure website, you might now be wondering how long your child can safely use their phone before their brain turns to mushy peas. The Government’s view is tha…

 

Children with Cancer UK Conference – Live Video Stream
Source:  Stop Smart Meters!
Tuesday, 24 April 2012 01:20Starting tomorrow, Tuesday 24th April 2012, charity CHILDREN with CANCER UK is holding a 3-day international scientific conference on the causes of childhood cancers.  The programme is available via the link below, and includes diet, ionising radiation and EMF-related effects including exposure from power lines and mobile phones. The conference is being video streamed live here (http://www.childhoodcancer2012.org.uk/livestream.asp). Speakers include Elisabeth Cardis, Richard Stevens, Dariusz Le…

 

Children’s cancer conference video streaming
Source:  Powerwatch News
Monday, 23 April 2012 03:00Childhoodcancer2012 talks include effects of diet, ionising radiation, powerlines, mobile phones, etc. Some key world scientists at giving talks – you can see them!

 

Repacholi Challenges Gro Brundtland, EHS
Source:  Microwave News
Saturday, 21 April 2012 20:02

 

Hello world!
Source:  Environmental Health Trust
Friday, 20 April 2012 21:56Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

 

Dr Robert Baan from IARC – RF radiation from Smart Meters also 2B Carcinogen
Source:  Stop Smart Meters!
Friday, 20 April 2012 13:45www.scribd.com/doc/79928679/The-WHO-IARC-Listing-of-RFR-as-a-Possible-Human-Carcinogen (http://www.scribd.com/doc/79928679/The-WHO-IARC-Listing-of-RFR-as-a-Possible-Human-Carcinogen) Email from Dr Robert Baan, the principal author of the 2011 IARC Monograph on the carcinogenicity of radiofrequency radiation, in which he interprets the 2B classification of RFR as applicable to all form of RFR exposures, including Smart Meters and Wi-Fi: Subject: EMF Class 2B Classification Dear Dr Hudson, Thank…

 

Dr Andrew Goldsworthy – The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields
Source:  Stop Smart Meters!
Thursday, 19 April 2012 23:04Dr Andrew Goldsworthy is a retired lecturer from Imperial College London, which is among the top three UK universities after Oxford and Cambridge and is renowned for its expertise in electrical engineering and health matters. Dr Goldsworthy spent many years studying calcium metabolism in living cells and also how cells, tissues and organisms are affected by electrical and electromagnetic fields. You may find much of what he says both surprising and worrying. In the attached report (The Biolo…

 

CIA Director calls Smart Grid “Really, Really Stupid”
Source:  Stop Smart Meters!
Thursday, 19 April 2012 22:06Thalia Assuras from EnergyNow.com sat down with former CIA Director James Woolsey to discuss the current state of the nation’s electric grid and its vulnerabilities. Woolsey says the federal government’s oversight of grid security is inadequate and attacks on the grid are “entirely possible”. “No one in charge of security for the grid, whether it’s cyber or transformers or whatever. You can search forever through the federal code to tr…

 

Worldwide EMR Action Day aligns with Earth Day 2012 April 21st 2012
Source:  Mastsanity
Wednesday, 18 April 2012 19:22Worldwide EMR Action Day aligns with Earth Day 2012 to protect the biological integrity of the natural world and all its inhabitants against unnatural Electromagnetic Radiation (EMR). With this endeavour, people from around the planet join together to reduce harm from EMR and create a healthier life for all. Man-made EMR is the only hazard that reaches every square centimetre of Earth’s surface at every moment, harming people, animals, insects and plant life. Electromagnetic pollution h…

 

Olympian’s Brain Tumor Treated with E-Fields
Source:  Microwave News
Thursday, 12 April 2012 17:38

 

The New George Carlo
Source:  Microwave News
Thursday, 12 April 2012 17:37

 

Behavior Disorders Follow in Utero Exposure
Source:  Microwave News
Thursday, 12 April 2012 17:37

 

Lerchl Bags Another Trophy
Source:  Microwave News
Thursday, 12 April 2012 17:36

 

NCI on Cell Phones: U.S. Brain Tumor Rates Consistent with Interphone, But Not with Hardell
Source:  Microwave News
Thursday, 12 April 2012 17:34

 

IARC Shuts Down Interphone
Source:  Microwave News
Thursday, 12 April 2012 17:33

 

AT&T tower in Boundary Waters Canoe Area Wilderness.
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Wednesday, 04 April 2012 10:00Fight over BWCA cell tower in appeals court a precedent-setting case – St. Paul, Minnesota USA”A court battle continues over a proposed 450-foot cell phone tower near the Boundary Waters Canoe Area Wilderness. ”AT&T wants to build the tower on private land between Ely and the western border of the BWCA. Several environmental groups sued to stop the project, saying it would intrude on the dark skies and scenic vistas of the area. ”Last summer a judge ruled in their favor. AT…

 

Moving Art – Gratitude (Video)
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Thursday, 29 March 2012 10:00TEDxSF presentation. Time Lapse Photographer Louie Schwartzberg

 

March 2012 – Science Update
Source:  Powerwatch News
Thursday, 29 March 2012 03:00The following is a quick summary of another nineteen papers that have come out over the last few months related to effects of electromagnetic radiation.

 

Coming to the UK Soon: Sick with palpitations, chest pain, insomnia, dizziness… from Smart Meters
Source:  Mastsanity
Wednesday, 28 March 2012 17:07I managed to have smart meter installation delayed at my house, but suddenly became sick overnight with palpitations, chest pain, insomnia, dizziness, inability to concentrate and memory loss and fainting spells. AFTER becoming sick I found out that the day I became suddenly sick was the day the smart meter roll-out was completed in my area and the smart meters were remotely turned on from base. I can no longer drive, I can’t work (I’m a doctor), I have to go and sleep at my mother in law’s p…

 

Mobile phones could damage unborn babies, researchers claim
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Wednesday, 21 March 2012 16:05The Telegraph, 21 March 2012 Radiation from mobile phones may affect the brain development of unborn babies, the lead author of a controversial animal study has claimed. Pregnant mice placed in the vicinity of an active mobile phone gave birth to offspring which showed signs of hyperactivity, anxiety and poor memory. Infant mice whose mothers were not exposed to the radiation were not affected the same way. The changes were attributed to impaired development of neurons in the prefrontal cort…

 

Barrie Trower’s Paper on the bees and microwave radiation
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Wednesday, 21 March 2012 09:00Excellent overview of what bees (and humans) are facing with microwaves”Will the Communications Industry be the Final Straw for Our Planet’s Ecosystems?””Within my presentation to the beekeepers’ association at Glastonbury in 2008, I referenced 14 articles explaining why the bees are particularly susceptible to microwave irradiation. I stressed that bees could be exposed to magnetic fields roughly 640 times more powerful than they normally encounter with the Earth’s field. ”T…

Health Effects – Animals, Bats, Bees, Birds, Insects, & Wildlife
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Sunday, 11 March 2012 10:00

Index of recent articlesBees, Birds and Mankind: Destroying nature by ”electrosmog” Birds Bees – Effects on the Environment – An Early Warning? Mobile Phone Masts Blamed for Vanishing Sparrows What You Can Learn From the Birds and BeesForget the honey: B.C. bees to pollinate blueberries EU lawmakers call for action to protect bees Monsanto buys Beeologics: will this genetically modify bees? Bees: The Threatened Link in Food Security Bees outpace orchids in evolution Animal Health A…

 

Phones may carry health warnings in Israel
Source:  MobileWise
Wednesday, 07 March 2012 13:48

The Israeli parliament is considering requiring all cell phones sold in Israel to carry a health-hazard warning label. The bill passed a preliminary reading last Wednesday and, if passed, will require phones to carry labels reading: ‘Warning – the Health … Continue reading →

February 2012 – Science Update
Source:  Powerwatch News
Monday, 27 February 2012 02:00The following is a quick summary of another twenty papers that have come out over the last few months related to effects of electromagnetic radiation.

 

Cell Phone Report Calls for More Responsible Management to Protect Children and Pregnant Women
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Saturday, 25 February 2012 13:19PRWEB, 1 February 2012 Environment and Human Health, Inc. (EHHI) today released a new report calling for tougher standards to regulate cellular technologies—especially for children and pregnant women. Environment and Human Health, Inc. (EHHI) is releasing a new report calling for tougher standards to regulate cellular technologies—especially for children and pregnant women. This report is the first part of a project researching the health effects of cell phone use. EHHI has reviewed hund…

 

Smart meters for energy to be voluntary
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Saturday, 25 February 2012 12:58Telegraph Money, 1 February 2012 Plans to force households to have energy smart meters installed have been shelved over health and privacy fears. The Government had promised that every household would have a smart meter by 2019 in a £12 billion programme to stop gas and electricity bills being estimated. Officials are devising plans to allow people to reject the smart meters, which communicate remotely from households to energy companies. The move is a victory for campaign groups and ba…

 

Magnetite-based magnetoreception
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Tuesday, 21 February 2012 10:00Study: Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, California / Experimental Biology Research Group, School of Biological Sciences, University of Auckland / Marine Biology Department, Auckland Museum”Orientation, navigation, and homing are critical traits expressed by organisms ranging from bacteria through higher vertebrates. Sensory systems that aid such behavior have provided key selective advantages to these groups over the past 4 billion…

 

Education and the Environment
Source:  Wildlife and Environment (Citizens for Safe Technology)
Sunday, 19 February 2012 10:00Education, Entitlement, E-waste and Environment: We are killing this planet, Earth (D12 Voice” . . . Some years ago, education in our schools became a follower of trends in society, economy, media (imitation of television shows about fashion, singing, dancing, etc.) and politics. Despite all the posters and symbolic demonstrations–such as for Earth Day/Week– consumer mentality thoughtlessly advocates continued pollution of the environment under the arrogant tenet that humans have the rig…

 

Barrie Trower on Electro Magnetic Radiation
Source:  Mastsanity
Tuesday, 14 February 2012 10:52

 

Greek Study Shows Regions of the Brain Related to Learning, Memory, Alzheimer’s Impacted by EMF
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Monday, 30 January 2012 09:40A Greek study led by Adamantia Fragopoulou and Lukas Margaritis has demonstrated important protein changes in the brain of animals following whole body exposure to RF electromagnetic fields, similar to the kind of microwave radiation emitted from cell phones, portable phones, WiFi, cell masts and wireless computer equipment. The study, was published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1-25, 2012. Important regions of the brain necessary for learning, memory and other functio…

 

January 2012 – Science Update
Source:  Powerwatch News
Monday, 30 January 2012 02:00The following is a quick summary of another twenty papers that have come out over the last few months related to effects of electromagnetic radiation.

 

Dumb and Dangerous – The Problems with Smart Grids
Source:  Mastsanity
Monday, 23 January 2012 10:13by B. BLAKE LEVITT And CHELLIS GLENDINNING   How is it that so many intelligent, inside-the-beltway environmentalists are buying into an eco-health-safety-finance debacle with the potential to increase energy consumption, endanger the environment, harm public health, diminish privacy, make the national utility grid more insecure, cause job losses, and make energy markets more speculative? Answer: by not doing their homework. Welcome to the Smart Grid – a government-funded money machine …

 

India spells out the truth on mobile phone radiation levels
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Sunday, 22 January 2012 10:03The Telegraph, 20 January 2012 An official inquiry 12 years ago recommended that the widely varying levels of radiation given off by mobile phones should be displayed when they were sold. Successive governments have failed to implement this recommendation. But now India may be beating us to it. New guidelines laid down by the country’s official Telecom Engineering Centre suggest that the levels should be shown on each handset. And this week, the Delhi government moved to ensure that they a…

 

Mobile alert: Government sets alarm bell ringing on phone hazards as all handsets in Delhi to come with radiation emission tags
Source:  Bio Electromagnetic Research Initiative
Sunday, 22 January 2012 09:42Delhi government asks Centre to frame rules for mushrooming cell towers Mail Online India, 18 January 2012 In a first, the Delhi government plans to make it mandatory for all mobile phones sold in the national Capital to prominently display the level of radiation emitted by different brands of handsets. The radiation tag is intended to forewarn consumers about the health hazards posed by the various handsets. The decision to introduce the stringent norm was taken at a meeting of experts from…

 

New Year 2012 – Science Update
Source:  Powerwatch News
Wednesday, 04 January 2012 02:00The following is a quick summary of another twenty papers that have come out over the last few months related to effects of electromagnetic radiation.

 

European Commission Public consultation – call for information:
Source:  Radiation Research Trust
Wednesday, 28 December 2011 23:53http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_15_en.htm (http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_15_en.htm)

 

SMART METERS – SMARTER PRACTICES
Source:  Radiation Research Trust
Thursday, 15 December 2011 13:17Radiation Research Trust visit Number 10 Downing Street RRT trustees Mike Bell, Eileen O’Connor, Dr. Erica Mallery-Blythe and Brian Stein with MPs Joe Benton and Bill Esterson Experts Recommend Stop to Smart Meter Roll Out To Address Urgent Population Safety Issues The UK Radiation Research Trust calls for the UK Government to shelve the £12bn roll out of smart meters. Problems with “wireless” Smart Meters are reported worldwide with allegations of health-related dis…

 

December 2011 – Science Update
Source:  Powerwatch News
Tuesday, 13 December 2011 02:00The following is a quick summary of another twenty papers that have come out over the last few months related to effects of electromagnetic radiation.

 

Smart Meter Petition
Source:  Radiation Research Trust
Monday, 28 November 2011 22:06Please sign the smart meter petition on http://www.smartmeterpetition.org (http://www.smartmeterpetition.org)

 

MEETING AT THE EUROPEAN PARLIAMENT ON EMF AND HEALTH
Source:  Radiation Research Trust
Saturday, 19 November 2011 14:0423 Nov. 2011   On the 23rd of November 2011, MEP Jill Evans organised a meeting on EMF and Health in the European Parliament in Brussels. The meeting was attended by the representatives of the following MEP’s: Keith Taylor, Michèle Rivasi and Frieda Brepoels. The following speakers attended the meeting: – Dr. Isaac Jamieson (DIC RIBA DipAAS BSc(Hons) MInstP) presented his newly compiled ”Smart Meters – Smarter Practices” book, commissioned by the UK Radition Research…

 

Is the phone industry spinning while Rome burns?
Source:  MobileWise
Friday, 11 November 2011 17:26Our report, released on Wednesday, was widely covered in the UK and international media. Some of the press called children’s mobile phone health risks a ticking “time bomb”. We think this sums up the situation presented in our report rather … Continue reading →

 

Wi-Fi in Schools Nov 2011 by Dr Andrew Goldsworthy
Source:  Mastsanity
Tuesday, 08 November 2011 13:52Most of the damage done by digital telecommunications is not due to heating but by the electrical effect their pulsating signals have on living tissues, which occurs at much lower energy levels. The human body can act as an antenna and the signals make electric currents flow through it in time with the pulsations. It is this that does the bulk of the damage by destabilising the delicate membranes that surround each cell and also divide it into internal compartment such as mitochondria (the ene…

 

October 2011 – Science Update
Source:  Powerwatch News
Monday, 07 November 2011 02:00The following is a quick summary of another eighteen papers that have come out over the last few months related to effects of electromagnetic radiation.

 

Less electrosmog!
Source:  Radiation Research Trust
Sunday, 06 November 2011 21:47The petition ”Less electrosmog!” concerns the urgent need for the stricter application of the PRECAUTIONARY PRINCIPLE relating to the health consequences of ELECTROSMOG Please sign: http://www.petition-electrosmog.be/esmog.php?l=en (http://www.petition-electrosmog.be/esmog.php?l=en)

 

Smart Meter Petition UK
Source:  Mastsanity
Friday, 04 November 2011 20:24Working with the Radiation Research Trust, Wired Child, and ES-UK, MCS-Aware have started a national campaign to protect the health of children and people with Electro-Sensitivity (ES). We need 100,000 signatures online or on paper petitions by April 2012. The campaign is vital to raise awareness of Electro-Sensitivity which affects as you know approximately 3% of the population, including people with ME and MCS. As you may know the Government are planning to install Smart Meters in every home…

 

Misleading Danish Mobile Phones and Brain Tumour Study in BMJ
Source:  Powerwatch News
Friday, 21 October 2011 03:00This misleading study has many flaws and serious confounders and should not give anyone reassurance that mobile phone use is not associated with an increase in brain tumours. In our opinion the paper should not have been published in this form – it should have failed peer-review.

 

Lies, damned lies and mobile phone studies
Source:  MobileWise
Friday, 21 October 2011 00:56Regular visitors to our website will know that, in the world of mobile phone research, things are not always what they seem. A new study on brain cancer risk from mobiles released today proves the point again. Published in the … Continue reading →

 

BMJ Publish Re-Hash of Discredited Danish Cohort Study
Source:  Mastsanity
Thursday, 20 October 2011 11:12‘INDUSTRY PLAYS ‘DOUBT’ CARD TO DOWNPLAY IARC/WHO FINDINGS’ The BMJ is set to publish an ‘update’ to a study that finished over 4 years ago [1] (and used data even older) and was widely criticised at the time for its design – that it appeared to be designed to come out negative for tumours in that they had excluded heavy mobile phone users from the study (the business users). More recent studies – including the Interphone Study (itself somewhat flawed) – have shown a significant incre…

 

BMJ Mobile Phones Media News
Source:  Powerwatch News
Thursday, 20 October 2011 03:00Seriously flawed and misleading study being released

 

The Answer to Physicists – Scientific Paper 2011
Source:  Mastsanity
Wednesday, 19 October 2011 10:07The following scientific paper was presented in the International Conference on Enviromental Indicators in Haifa, Israel:- http://sites.google.com/site/pelegmichael/Aggregates_of_RF_photons.pdf (http://sites.google.com/site/pelegmichael/Aggregates_of_RF_photons.pdf)   Abstract ”This paper addresses the argument stating that since the energy of a single RadioFrequency (RF) photon is extremely small it cannot influence matter significantly and therefore RF radiation cannot cause cancer….

 

San Francisco new cell phone ordinance becomes effective October 2011/Health Canada upgrades warning
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Monday, 17 October 2011 13:121) San Francisco introduces their cell phone ordinance this month. Scientists have applauded the proactive step. 2) Cellphone usage limits urged by Health Canada especially by under 18s. 3) Mobile phones and cancer risks Scientists manipulated research – played down brain tumour risks in children.

 

Mobile phone safety – what is our Government waiting for?
Source:  MobileWise
Monday, 03 October 2011 19:50As evidence mounts about the health risks of mobile phone radiation, some administrations are taking action. San Francisco’s government is obliging phone retailers to display posters and give customers safety leaflets telling them how to limit their radiation exposure.  In … Continue reading →

 

Beware of That Which is Not Discussed – Scientists’ Open Letter 20th September 2011
Source:  Mastsanity
Friday, 23 September 2011 10:37Beware of That Which is Not Discussed (http://www.scribd.com/doc/65911076/Beware-of-That-Which-is-Not-Discussed) ”As the United Nations meets in London yesterday and today to assess the global impact of the five leading chronic diseases–cancer, diabetes, mental illness, heart disease, and respiratory disease– there is a glaring omission in the environmental risks not being analyzed for impacts on health and economy. That omission is the massive explosion and intrusion of wireless techno…

 

Children’s mobile risks – are we getting the full picture?
Source:  MobileWise
Friday, 29 July 2011 17:53The latest industry-funded study on children and mobile phones is being presented as giving them the all-clear. But there are many reasons why it shouldn’t reassure us – not least because it studied children from 7 years old. There’s no … Continue reading →

 

MobileWise Trustee writes to the British Medical Journal
Source:  MobileWise
Wednesday, 20 July 2011 12:58Kevin O’Neil, consultant neurosurgeon at Charing Cross Hospital and trustee of MobileWise, has called on the medical profession to support safety measures for children. In a letter to the British Medical Journal (BMJ) he stresses the particular vulnerability of young … Continue reading →

 

Is this an “everything gives you cancer” moment?”
Source:  MobileWise
Tuesday, 05 July 2011 17:32The World Health Organization (WHO) has classed mobile phone radiation as a “possible human carcinogen”.  It has just issued its full report in The Lancet Oncology Journal outlining the evidence for an association between mobile phone use and certain brain cancers. It states … Continue reading →

 

Video – Dr. Devra Davis on why she supports the MobileWise Safe Mobile Code
Source:  MobileWise
Friday, 10 June 2011 13:17Dr. Devra Davis is a renowned epidemiologist and writer. In this video she explains the issues, and why she supports MobileWise as a scientific adviser. You can download the Safe Mobile Code here.

 

Are we in denial about mobile phone dangers?
Source:  MobileWise
Monday, 06 June 2011 10:47The decision of the WHO to classify mobile phones as a possible carcinogen has led to a frenzy of coverage, on air and in print. Most of the media reports have aimed to play down the risks. Yet the very … Continue reading →

 

IARC Press Release
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Thursday, 02 June 2011 13:00Lyon, France, May 31, 2011 ‐‐ The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) issued its decision to classify radiofrequency electromagnetic fields as a Group 2B ( possibly carcinogenic to humans) This mirrors the 2001 IARC finding that extremely low frequency ( ELF-EMF) pertaining to power frequency ( powerline and appliance) non-ionising radiation. The IARC Monograph Working Group discussed and evaluated the available literature on the following exposure categories involvi…

 

World expert explains link between EMF and human disease
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Wednesday, 04 May 2011 13:47In Ireland, at present, all references – including the Department of the Environment and the Irish Cancer Society – are to ICNIRP guidelines which are 1,000 times higher and for a short duration only. Nowhere is there reference to the BioInitiative recommendation or to long term exposure. In a mere six years half of us will become electromagnetically sensitive. A prediction by Salzburg’s Dr. Gerd Oberfeld who addressed the Irish Doctors Environmental Association (IDEA) April 9, parallels th…

 

LABEL ADDRESSING NON-THERMAL EFFECTS FROM CELL PHONE RADIATION INTRODUCED IN THE STATE OF OREGON.
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Tuesday, 08 February 2011 12:01Cell phones were introduced to market with no pre-market safety testing by the FDA or the FCC. Senator Shields feels that Oregon is obligated to do what it can to protect its citizens from the potential hazards of cell phone use.The need for such legislation is evident when reviewing these conflicting quotes from the FCC and FDA website and from the recently updated Motorola cell phone manuals.

 

Scientists Urge Halt of Wireless Rollout and Call for New Safety Standards
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Friday, 04 February 2011 14:20In November 2009 a scientific panel met in Seletun, Norway, for three days of intensive discussion on existing scientific evidence and public health implications of the unprecedented global exposures to artificial electromagnetic fields (EMF – static to 300 GHz) that result from the use of electric power and from wireless telecommunications technologies for voice and data transmission, energy, security, military and radar use in weather and transportation.

 

Examining the health costs of high-tech gadgets
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Tuesday, 09 November 2010 09:00“Sperm DNA damage has been linked to poor rates of conception, impaired embryonic development, an increased incidence of miscarriage, and the appearance of various kinds of morbidity in the offspring, including childhood cancer. Studies on animal models have been revealed that sperm with damaged DNA can successfully fertilize the oocyte but it may reduce the rate of pre-implantation, embryo development, and number of offspring.” Your research highlighted the risks to men. Is it also possi…

 

Free FIBER For Swiss Schools – WiFi Warnings
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Tuesday, 09 November 2010 08:12October 21, 2010. While the rest of the world rushes onwards with the wireless revolution, Switzerland – the country that invented the World Wide Web – and the largest telecom provider – SWISSCOM which is owned (52%) by the Swiss government – have decided to light up the public school’s wired networks using fiber optics FOR FREE!

 

Why Pulsed Microwave Frequencies are More Harmful.
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Wednesday, 20 October 2010 10:27Have government scientists become dummified? Are they unaware of this literature? While this might be the excuse in Canada, I’m quoting from a U.S. military document so the U.S. government at least should be aware of this and related research.

 

Land lines usage increases in Europe. Cellphone Companies only boosted in Africa…
Source:  Electromagnetic Radiation Research Foundation
Thursday, 26 August 2010 13:06For the time being the phone companies’ revenues are still being boosted in the developing countries, particularly in Africa which is a truly limitless Eldorado, with its favourable geopolitical conditions and a public that has no awareness of any health risks. Considering the poverty in some African countries it’s even indecent, yet it is entirely possible that, in the face of the phone companies’ aggressive marketing and business methods, the demand for mobile phones will literally explo…

 

homepage5
Source:  WiredChild
Thursday, 04 June 2009 15:13We all enjoy the convenience mobile technology gives us but there may be serious health risks, especially for children. WiredChild will help you reduce the risks from using mobile phones, cordless phones, wi-fi and other wireless products.   CANCER LINK TO HEAVY USE OF MOBILE PHONES (http://www.wiredchild.org/latest-news/123-cancer-link-to-heavy-use-of-mobile-phones.html) …

 

ES-UK December 2007 Newsletter
Source:  Electrosensitivity UK
Thursday, 01 January 1970 02:00Welcome to the new-look ES-UK Newsletter. We hope you’ll like it and want to contribute to future editions. Do let us know your views. It’s a newsletter for all of us to share ideas and information.

Dutch ES Questionnaire finds typical ES Symptoms
Source:  Electrosensitivity UK
Thursday, 01 January 1970 02:00

This questionnaire was completed by 250 electrohypersensitive (EHS) persons in the Netherlands over a 3-year period, who contacted the EHS Foundation on their own initiative. Self declared health problems were recorded along with the sources of electromagnetic fields (EMFs) – if known – that caused the health effects.

Viktiga länkar till internationell aktivitet och information

 

Vancouver Moratorium Video Coverage http://www.citizensforsafetechnology.org/Vancouver-City-Hall-listens-to-Citizens,25,2105

City Hall Part 1 – Una
City Hall Part 2 – Darlenne Hock
City Hall Part 3   (Josh, Judy Cross, Farren, Lisa,  Mrs Collins)
Original unedited video feed (2 hours)

Världsaktion mot strålningen den 21 april 2012

Världsaktion mot strålning den 21 april 2012

EMR-aktionsdag – 21 april 2012

Uppdragsbeskrivning

Den världsomspännande EMR-aktionsdagen ska i linje med Earth Day 2012 skydda naturen och dess invånares liv och hälsa mot artificiell elektromagnetisk strålning (EMR). Med denna strävan kommer människor runt hela jorden att sluta upp för att minska skadorna från EMR och skapa ett hälsosammare liv för alla.

Artificiell EMR är den enda hälsorisk som når varje kvadratcentimeter av jordytan i varje ögonblick, och skadar människor, djur, insekter och växtlighet. Elektromagnetisk nedsmutsning har införts av militära och industriella interessen, med förödande effekter på folkhälsa, miljö och socialt välbefinnande. Från mikrovågs- (MW) och radiofrekvent (RF) strålning till lågfrekventa (ELF) fält, är de bidragande strålningskällorna:

 • så kallade ‘smarta’ elnät och elmätare
 • trådlöst internet  (wi-fi), wi-max och tillhörande infrastruktur
 • mobiltelefoner och deras infrastruktur, antenner på master, hustak och på dolda platser
 • trådlösa telefoner och deras sändare
 • läckage från mikrovågsugnar
 • baby-vakter och barnleksaker med radioteknik
 • medicinsk utrustning med radioteknik
 • RFID-chips i männskor, djur, konsumentprodukter, ID- och kredit-kort
 • elektromagnetiska vapensystem
 • TV, radio- och satellit-sändningar
 • radar och sonar
 • elnätet med tillhörande utrustning, och bredband över elnätet (BPL)
 • lysrör och lågenergilampor (CFL)

Trots att vissa artificiella EMR-källor marknadsförs som ‘gröna’ ger samtliga upphov till skadliga biologiska effekter och hälsoeffekter. Effekterna förvärras av långvarig exponering och när de kombineras med ytterligare EMR_källor, kemiska gifter eller metaller. Mikrovågsstrålningen i stadsmiljö kan vara upp till en biljon gånger högre än de naturliga bakgrundsnivåerna.

Allt liv är till sin natur elektromagnetiskt. Från den symbiotiska balansen i naturens ekosystem till hälsan i våra egna celler och organ – i synnerhet hjärnan och hjärtat – levande system är beroende av ostörd elektrisk signalering. Alla varelser får en känlsa av välmående av jordens egen Schumann-resonans och andra naturliga fält som nu dränks i artificiell EMR.

Både forskare och experter i politik och juridik, som gått igenom tusentals forskningsstudier, varnar för omedelbara och långsiktiga hälsorisker och uppmanar till minimerad exponering. EMR-aktionsdagen tillhandahåller kunskap och information om strålningskällor, hälsoeffekter och lösningar för behövande grupper och individer.

Skadlig EMR innefattar också joniserande strålning från kärnkraftverk och kärnvapen. Vi uppmanar till reducering av all sådan exponering, även medicinska tester, behandlingar och avfall.

EMR-aktionsdagen föreslår nya alternativ för säkrare och lägre energikonsumtion: fast uppkoppling och fiberoptik i hem, skolor och på arbetsplatser, avskärmande material, säkra lågstrålande zoner och andra EMR-fria lösningar. Vi övertygar människor om att minimera EMR-exponeringen och återuppta kontakten med sin egen biorytm. Vi strävar efter att genom våra juridiska, artistiska och kreativa ansträngningar befria mänskligheten, försvara allmänhetens säkerhet och återställa den elektromagnetiska harmonin på jorden.

Vi fokuserar på lösningar som är bra för alla. För en aktuell lista på våra initiativ, särskilda lösningar och konkreta mål, klicka här.

annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,
goran.farm@europarl.europa.eu,
christofer.fjellner@europarl.europa.eu,
mikael.gustafsson@europarl.europa.eu,
anna.hedh@europarl.europa.eu,
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu,
kent.johansson@europarl.europa.eu,
isabella.loevin@europarl.europa.eu,
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,
jens.nilsson@europarl.europa.eu,
marit.paulsen@europarl.europa.eu,
carl.schlyter@europarl.europa.eu,
olle.schmidt@europarl.europa.eu,
alf.svensson@europarl.europa.eu,
marita.ulvskog@europarl.europa.eu,
asa.westlund@europarl.europa.eu,
cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu
(christian.engstroem@europarl.europa.eu), piratpartiet
(Amelia.andersdotter@europarl.europa.eu), piratpartiet

 

Österrikiska läkare vill diagnostisera elöverkänslighet, samt skydda dem från elektromagnetiska strålning enligt Europarådets rekomendationer

Guideline av den österrikiska Medical Association För diagnos och behandling av EMFrelated hälsoproblem och sjukdomar (EMF syndrom) Consensus papper av österrikiska Medical Associations EMF Working Group (AG-EMF)
Antagen vid mötet för miljömedicin tjänstemän i Regional Medical
Föreningens och den österrikiska Medical Association den 3 mars 2012 i Wien.

Inledning

Det har skett en kraftig ökning av ospecifika, ofta stress-hälsorelaterade problem som allt fler läkare presenterar som komplexa differentialdiagnos.

En orsak som hittills har fått liten uppmärksamhet är den ökade exponeringen av elektrosmog i hemmet, på arbetet och under fritiden, som förekommer vid sidan av kronisk stress både i privatlivet och arbetslivet. Den kan samverka med ett övrig levnadssituation som kronisk stress som kan leda till utbrändhet.

Hur kan läkare bevaka denna utveckling?

Den österrikiska Medical Association har utvecklat en riktlinje för differentiell diagnos och eventuell behandling av ospecifika stressrelaterade hälsoproblem associerad med elektrosmog. Dess kärnelement är en patient enkät bestående av en allmän bedömning av stress-symtom och en särskild bedömning av elektrosmog exponering.

Utvärderingen av enkäten är tänkt som en vägledningen och stöd i att diagnostisera och behandla EMF-relaterad hälsa problem.

Bakgrund

Många blir alltmer exponeras, i olika grader, för att en kombination av låg
och högfrekventa elektriska fält (EF), magnetiska fält (MF) och elektromagnetiska fält (EMF) av olika signalmönster, intensitet och tekniska tillämpningar under varierande tidsperioder, i dagligt tal benämnt elektrosmog. Läkare är ofta konfronteras med ospecifika besvär utan att tydligt identifierbara orsaker (Huss och Röösli 2006). Det har misstänkt att miljöförhållanden såsom ökad exponering av befolkningen radiovågor, som utgår t ex från trådlösa telefoner, mobiltelefoner basstationer, mobiltelefoner, GPRS, UMTS, datakort för bärbara datorer och bärbara datorer och trådlöst LAN (WLAN), men även exponering för elektriska och magnetiska fält som härrör från kraftledningar, apparater och utrustning, kan spela en kausal roll (Blake Levitt och Lai 2010). För den medicinska yrke, väcker nya utmaningar i diagnos och behandling. En central fråga för den kausala tilldelning av symtom är bedömningen av variationen i hälsoproblem beroende på tid och plats, vilket är särskilt relevant för miljö orsaker såsom exponering för elektromagnetiska fält.

I Österrike byggs just nu ut den fjärde generationens mobiltelefoni (LTE), som samt smart mätning (för el, gas och vatten förbrukning), vilket resulterar i ytterligare exponering för elektromagnetiska fält av befolkningen.

Ny radioteknik och tillämpningar har införts utan säkerhet om deras hälsoeffekter. Denna  nya miljöfaktor kan ge upphov till nya frågeställningar inom medicinen. Till exempel frågor av så kallade icke-termiska effekter och potentiella långtidseffekter av låg dos exponering har knappast undersökts före införandet. Vissa patienter misstänker ett samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och deras hälsoproblem. Dessutom måste läkare
konfronteras med allt fler hälsoproblem med oidentifierade orsaker. Att ta fram en evidensbaserad behandlingsstrategi i detta sammanhang är en utmaning för dessa differentiell diagnos.
I Österrike finns inga demokratiskt legitimerade begränsningar för att skydda den allmänna befolkningen från exponering för elektromagnetiska fält.

Rekommendationerna från WHO, som sammanställts av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP 1998), är baserat på en termisk modell. Dessa rekommendationer antogs av EU i dess
Rådets rekommendation av den 1999 (EU-Ratsempfehlung 1999) och av Österrike i sin pre-standard ÖVE / ÖNORM E 8850:2006 02 01 (ÖNORM 2006) utan att ta hänsyn konto långfristiga icke-termiska effekter.

I augusti 2007 publicerade BioInitiative, en internationell expertgrupp, en
omfattande rapport efterlyser förebyggande åtgärder som grundar sig mot exponering för elektromagnetiska fält på tillgängliga vetenskapliga bevis (BioInitiative 2007). Följaktligen, den europeiska Miljöbyrån jämförts elektrosmog andra miljörisker som asbest eller bensen (EES 2007).

I april 2009, en så kallad resolution från Europaparlamentet för en översyn av EMF gränser i EU-rådets rekommendation från 1999 som var baserad på
riktlinjer ICNIRP, med hänvisning till BioInitiative rapport (EU Parlamentet
2009). I maj 2011 antog Europarådets parlamentariska församling för Europa
rapporten ”potentiella farorna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön ”(PACE 2011). I betänkandet krävs ett antal åtgärder för att skydda
människor och miljön, i synnerhet från högfrekventa elektromagnetiska fält.
En av rekommendationerna är att ”vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner och särskilt exponering till barn och ungdomar som verkar vara mest i riskzonen för hjärntumörer ”.

Även i maj 2011 en expertgrupp vid Internationella byrån för forskning om
Cancer, ett organ inom WHO, klassificeras radiofrekventa elektromagnetiska fält som möjligen cancerframkallande (grupp 2B) för människor (IARC 2011).

En representativ telefonundersökning (n = 2048, ålder> 14 år) som genomfördes under 2004 Schweiz gav en frekvens av 5% (95% Cl 4-6%) för ett själv beror- ”Diagnos” av elöverkänslighet (Schreier et al. 2006).
I en annan undersökning som genomfördes i Schweiz år 2001, tillskriven 394 svarande specifika hälsoproblem till EMF-exponering. Bland annat följande symtom rapporterades som förekommer ofta: sömnproblem (58%), huvudvärk (41%), nervositet (19%), trötthet (18%) och koncentrationssvårigheter (16%). Den svarande noterat mobilbasstationer (74%), mobiltelefoner (36%), sladdlösa telefoner (29%) och högspänningsledningar (27%) som orsaker. Två tredjedelar av respondenterna hade vidtagit åtgärder för att minska sina symtom, den vanligaste åtgärden är att undvika exponering. Anmärkningsvärt hade endast 13% har hört deras läkare (Röösli et al. 2004). Medan en undersökning från 2006 av Regel et al. beskrivs inga exponeringsdata effekter, två provokation studier om exponering av ”elöverkänsliga” individer och kontrollpersoner till mobil
telefon basstationer signaler (GSM, UMTS eller båda) fann en signifikant minskning av välbefinnande

Efter UMTS exponering i enskilda rapporteringen känsligheten (Zwamborn et al. 2003, Eltiti et al. 2007). Analys av tillgängliga data om exponering av människor som lever nära mobiltelefon basstationer har gett tydliga indikationer för negativa hälsoeffekter effekter (Santini et al. 2002, Navarro et al. 2003, Hutter et al. 2006, Abdel-Rassoul et al. 2007, Blettner et al. 2008).

Baserat på vetenskapliga litteraturen om interaktioner av EMF med biologiska system, flera mekanismer av interaktion är möjliga. En trolig mekanism på
intracellulära och intercellulär nivå, till exempel, är växelverkan via bildningen av fria radikaler eller oxidativ och nitrosative stress (Friedmann et al. 2007, Simko 2007, Pall 2007, Bedard och Krause 2007, Pacher et al. 2007, Desai et al. 2009). Den kretsar kring den ökade bildningen av peroxinitrit (ONOO) från en reaktion av kväve kolmonoxid (NO) med superoxid (O2-). På grund av sin relativt lång halveringstid, peroxynitrit skadar ett stort antal viktiga metaboliska processer och celler komponenter.

Detta tillvägagångssätt kan tjäna som en rimlig förklaring till många av de hälsoproblem, symptom och deras progression observeras i samband med exponering för elektromagnetiska fält. Det finns ökande tecken på att EMF syndrom (EMF) bör räknas till Multisystem sjukdomar (Pall 2007) såsom kronisk trötthetssyndrom (CFS), multipel Kemisk känslighet (MCS), fibromyalgi (FM) och Post Traumatic Stress Disorder
(PTSD).

I Sverige är EMF syndrom betecknas som elöverkänslighet (EHS),
betraktas som en fysisk funktionsnedsättning och redovisas som ett funktionshinder. Med hänvisning till FN: s resolution 48/96, bilaga, av den 20 december 1993 (UN 1993), lokala myndigheter bevilja stöd till personer med EHS. Anställda med EHS har rätt till stöd från sina arbetsgivare så att de kan arbeta trots denna försämring. Några sjukhus i Sverige ger rum med lågt EMF-exponering.

Det österrikiska läkarförbundet anser att det är deras plikt och deras uppdrag att ge medlemmar av den medicinska professionen en sammanställning av det aktuella läget i vetenskaplig och politisk debatt ur ett medicinskt perspektiv och med särskild rekommendationer till åtgärder enligt dessa första riktlinjen. Riktlinjen kan endast förbättras genom förslag, kritik och ändringar. På grund av den snabba utvecklingen av olika tekniker, rekommenderar läkarna att den basala riktlinjen  måste  anpassas kontinuerligt. Vi inbjuder därför alla läkare att skicka bidrag till nästa upplaga av riktlinjer till följande e-postadress: post@aerztekammer.at

Vad skall man tänka på när man hanterar patienter och EMF

När det gäller ospecifika hälsoproblem (se patienten frågeformulär) för vilka ingen klart identifierbar orsak kan hittas, bör exponering för elektromagnetiska fält i princip tas i betraktande som en potentiell orsak, särskilt om patienten misstänker att den kan vara orsaken.
Så här gör du om EMF-relaterade hälsoproblem misstänks

Den rekommenderade metoden för diagnos och behandling är tänkt som ett stöd och bör, naturligtvis, ändras vid varje enskilt fall kräver.
1. Historia av hälsoproblem och exponering för elektromagnetiska fält
2. Examination och resultat
3. Mätning av exponering för elektromagnetiska fält
4. Förebyggande eller minskning av exponering för elektromagnetiska fält
5. Diagnos
6. Behandling

_______________________________

Guideline of the Austrian Medical Association ( ) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome) Consensus paper of the Austrian Medical Association’s EMF Working Group ( AG-EMF) Adopted at the meeting of environmental medicine officers of the Regional Medical
Association´s and the Austrian Medical Association on 3rd March 2012 in Vienna.
Introduction There has been a sharp rise in unspecific, often stress-associated health problems that increasingly present physicians with the challenge of complex differential diagnosis.

A cause that has been accorded little attention so far is increasing electrosmog
exposure at home, at work and during leisure activities, occurring in addition to
chronic stress in personal and working life. It correlates with an overall situation of
chronic stress that can lead to burnout.

How can physicians respond to this development?
The Austrian Medical Association has developed a guideline for differential
diagnosis and potential treatment of unspecific stress-related health problems
associated with electrosmog. Its core element is a patient questionnaire consisting of
a general assessment of stress symptoms and a specific assessment of electrosmog
exposure. The guideline is intended as an aid in diagnosing and treating EMF-related health problems.

Background
Many people are increasingly exposed, to various degrees, to a combination of low
and high frequency electric fields (EF), magnetic fields (MF) and electromagnetic
fields (EMF) of different signal patterns, intensities and technical applications for
varying periods of time, colloquially referred to as electrosmog.
Physicians are often confronted with unspecific complaints without clearly
identifiable causes (Huss and Röösli 2006). It has been suspected that environmental
conditions such as increasing exposure of the population to radio waves, emanating
e.g. from cordless phones, mobile phone base stations, cell phones, GPRS, UMTS,
data cards for laptop and notebook computers and wireless LAN (WLAN), but also
exposure to electric and magnetic fields emanating from power lines, devices and
equipment, may play a causal role (Blake Levitt and Lai 2010). For the medical
profession, this raises new challenges in diagnosis and treatment. A central issue for
the causal attribution of symptoms is the assessment of variation in health problems
depending on time and location, which is particularly relevant for environmental
causes such as EMF exposure.
Austria is currently rolling out the fourth generation of mobile telephony (LTE), as
well as smart metering (for electricity, gas and water consumption), resulting in
additional EMF exposure of the population.
New radio technologies and applications have been introduced without certainty
about their health effects, raising new challenges for medicine. For instance, the
issues of so-called non-thermal effects and potential long-term effects of low-dose
exposure were hardly investigated at all prior to introduction. Some patients suspect
a link between EMF exposure and their health problems. Moreover, physicians are
increasingly confronted with health problems with unidentified causes. Pursuing an
evidence-based treatment strategy in this context is a challenge for differential
diagnosis.
In Austria, there are no democratically legitimized limits to protect the general
population from EMF exposure. The recommendations of the WHO, compiled by the
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP 1998), are
based on a thermal model. These recommendations were adopted by the EU in its
Council Recommendation of 1999 (EU-Ratsempfehlung 1999) and by Austria in its
pre-standard ÖVE/ÖNORM E 8850:2006 02 01 (ÖNORM 2006) without taking into
account long-term non-thermal effects.
In August 2007, the BioInitiative, an international group of experts, published a
comprehensive report calling for preventive measures against EMF exposure based
on the scientific evidence available (BioInitiative 2007). Consequently, the European
Environment Agency compared electrosmog to other environmental hazards such as
asbestos or benzene (EEA 2007).
In April 2009, a resolution of the European Parliament called for a review of the EMF
limits in the EU Council Recommendation of 1999, which was based on the
guidelines of the ICNIRP, with reference to the BioInitiative Report (EU Parliament
2009).
In May 2011, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted the
report “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the
environment” (PACE 2011). The report calls for a number of measures to protect
humans and the environment, especially from high-frequency electromagnetic fields.
One of the recommendations is to “take all reasonable measures to reduce exposure
to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and
particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk
from head tumours”.
Also in May 2011, a group of experts at the International Agency for Research on
Cancer, an agency of the WHO, classified radiofrequency electromagnetic fields as
possibly carcinogenic (Group 2B) for humans (IARC 2011).

A representative telephone survey (n=2048, age >14 years) carried out in 2004 in
Switzerland yielded a frequency of 5% (95% CI 4-6%) for a self-attributed
“diagnosis” of electrosensitivity (Schreier et al. 2006).
In another survey carried out in Switzerland, in 2001, 394 respondents attributed
specific health problems to EMF exposure. Among others, the following symptoms
were reported as occurring frequently: sleep problems (58%), headaches (41%),
nervousness (19%), fatigue (18%) and difficulty concentrating (16%). The respondents listed mobile phone base stations (74%), cell phones (36%), cordless phones (29%) and high-voltage lines (27%) as causes. Two thirds of respondents had taken measures to reduce their symptoms, the most frequent measure being to avoid exposure.

Remarkably, only 13% had consulted their physicians (Röösli et al. 2004).
While a 2006 study by Regel et al. described no exposure effects, two provocation
studies on exposure of “electrosensitive” individuals and control subjects to mobile
phone base station signals (GSM, UMTS or both) found a significant decline in wellbeing after UMTS exposure in the individuals reporting sensitivity (Zwamborn et al. 2003, Eltiti et al. 2007). Analysis of the data available on exposure of people living
near mobile phone base stations has yielded clear indications of adverse health
effects (Santini et al. 2002, Navarro et al. 2003, Hutter et al. 2006, Abdel-Rassoul et al.
2007, Blettner et al. 2008).
Based on the scientific literature on interactions of EMF with biological systems,
several mechanisms of interaction are possible. A plausible mechanism at the
intracellular and intercellular level, for instance, is interaction via the formation of
free radicals or oxidative and nitrosative stress (Friedmann et al. 2007, Simkó 2007,
Pall 2007, Bedard and Krause 2007, Pacher et al. 2007, Desai et al. 2009). It centres on
the increased formation of peroxynitrite (ONOO-) from a reaction of nitrogen
monoxide (NO) with superoxide (O2-). Due to its relatively long half-life,
peroxynitrite damages a large number of essential metabolic processes and cell
components.
This approach can serve as a plausible explanation of many of the health problems,
symptoms and their progression observed in the context of EMF exposure. There are
increasing indications that EMF syndrome (EMFS) should be counted among multisystem disorders (Pall 2007) such as Chronic Fatigue Syndrome (CFS), Multiple
Chemical Sensitivity (MCS), fibromyalgia (FM) and Post Traumatic Stress Disorder
(PTSD).
In Sweden, EMF syndrome is designated as electrohypersensitivity (EHS),
considered a physical impairment and recognized as a disability. With reference to
UN Resolution 48/96, Annex, of 20 December 1993 (UN 1993), local governments
grant support to individuals with EHS. Employees with EHS have a right to support
from their employers so as to enable them to work despite this impairment. Some
hospitals in Sweden provide rooms with low EMF exposure.

The Austrian Medical Association considers it its duty and its mission to provide
members of the medical profession with a compilation of the current state of the
scientific and political debate from a medical perspective and with specific
recommendations for action in this first guideline. The guideline can only be
improved by suggestions, criticism and amendments. Due to the rapid development
of various technologies, the recommendations need to be adapted on an ongoing
basis. We therefore invite all medical professionals to send contributions to the next
edition of the guideline to the following email address: post@aerztekammer.at
What to keep in mind when dealing with patients and EMF
In the case of unspecific health problems (see patient questionnaire) for which no
clearly identifiable cause can be found, EMF exposure should in principle be taken
into consideration as a potential cause, especially if the patient suspects that it may
be the cause.

How to proceed if EMF-related health problems are suspected
The recommended approach to diagnosis and treatment is intended as an aid and
should, of course, be modified as each individual case requires.
1. History of health problems and EMF exposure
2. Examination and findings
3. Measurement of EMF exposure
4. Prevention or reduction of EMF exposure
5. Diagnosis
6. Treatment

2012-01- WHO varnar för cancerrisken av mobiltelefonin

Tvärt emot Maria Feychting varnar WHO för cancer och hjärntumör av mobiltelefonin: http://www.youtube.com/watch?v=Y3fR3tfoz_0&feature=player_embeddedEller läs HÄR om WHO:s bedömning

Man kan misstänka att klappjakten på elöverkänsliga nu grundar sig på att allt fler blir sjuka av 4G och NET1:s sändarteknik och man (mobilindustrin och ansvariga myndigheter, tjänstemän) vill skrämma folk till tystnad genom att idiotförklara elöverkänsliga. Ingen vågar säga att de blir sjuka av strålningen, för vem orkar bli trakasserad av massmedia, läkare, Socialstyrelsen, svenska lobbyister VoF och SSM, när man misstänker att man blir sjuk av 4G:s och NET1:s sändarteknik? Läs mer här: http://solveig21.mpbloggar.se/2012/01/21/den-okande-stralnigen-fran-de-nya-mobiltelefoni-systemen-4g-oh-net1-systemen-stressar-folk-till-ohalsa/

W.E.E.P. News

Wireless Electrical and Electromagnetic Pollution News 

14 January 2012

Could Internet Addiction Disrupt Brain’s Connections?

A small Chinese study suggests that the brains of teenagers who are seemingly addicted to the Internet have abnormal ”white matter,” the biological insulation that surrounds the wiring between neurons.
Charyl
————————————————————————————
German meters can spy on homesGerman researchers have revealed that smart meters installed at German provider Discovergy are vulnerable to outside attack. Speaking at the Chaos Computing Congress, the two men said they were able to alter rates, get access to consumer
and

Hackers rewrite smart meter power bill

They intercepted and manipulated the data using Fritzbox! and WireShark and returned to the company a negative energy consumption rate of -106610 kWh
————————————————————————————-

smart meter
  foes have filed arguments in an appeal with the Maine Supreme Judicial Court. The group, led by Ed Friedman of Bowdoinham, is challenging the Maine Public Utilities Commission’s dismissal of its complaint that argued the PUC did not

Sanningen bakom de negativa hälsoeffekterna av mobiltelefonin

 


Please distribute this link as widely as possible.
Dear Solveig

NEW Video about EMF’s
View the video now

by Kevin Kunze
Disconnect is a documentary that exposes the truth behind the negative health effects of cell phones. Globally, 5 billion people own mobile devices but few know the potential harm they are causing. Through extensive research and interviews with the world’s leading doctors, scientists, politicians, activists, and victims; Disconnect traces the rise of a rogue industry and unveils the corrosive relationships which have corrupted public health. Severe adverse health effects have been associated with long-term microwave radiation exposure from cell phones. Many doctors and scientists believe brain tumors, infertility, and breast cancer are correlated with cumulative cell phone use.

Disconnect includes interviews with neurologists, doctors, scientists, and researchers from Yale, Stanford, UC Berkeley, UCLA, UCSF, UCSD, University of Utah, SUNY, and Kaiser Permanente, along with commentary from the former Head of the Radiation Studies Program at the World Health Organization and the Director of Toxic Substances Control for California’s Environmental Protection Agency.

In addition, the documentary provides perspectives from experts who helped shape the cell phone industry including Apple’s co-founder Steve Wozniak, Virgin Mobile’s founder Richard Branson, cell phone inventor Martin Cooper, and the founder of one of the first telecommunication companies, which sold briefcase-size mobile phones. Disconnect examines the political realities of the telecommunication corporation through accounts from Lt. Governor of California and former San Francisco Mayor, Gavin Newsom, the former Israeli Minister of Science and Internal Affairs, Senator Mark Leno, Senator Leland Yee, and the Mayor of Portland, ME.

International EMF Alliance
Alex Swinkels, Netherlands
Board Member

Mail: info@iemfa.org
Web:
www.iemfa.org

Om barn pratar två minuter i en mobil påverkas hjärnfunktionen en timme

ELECTROSMOG PROTEST on the 16th of Nov. 2011 in Brussels
– 1 –
Dear all,
You may have once read:
A two-minute cell phone call alters a child’s brain function for one hour. But your cellphone is not the only source of microwave radiation we are exposed to. In recent years there has been an explosive increase in our exposure to microwaves from cellphone masts (2G, 3G, UMTS,…), wireless
DECT-phones, wireless DECT-baby monitors, wireless (WiFi/WLan) internet, satellites for wireless internet, etc.

In every European country the governments are allowing the (telecom)
industry to install even more and new sources of pulsed microwaves such
as from masts with 4G (LTE), WiMax and ”smart” energy meters.
There is a direct link between the current rise of chronic disorders
(Alzheimer, ADHD, fibromyalgia, CFS, insomnia, stress related disorders etc.) and the exponential rise in electrosmog during the past 10 years.

Thousands of professors, researchers and medical doctors have been
warning politicians repeatedly that the current exposure to pulsed
microwaves is a direct threat to public health and that new safety
biologically-based standards for EMF exposures are needed.
The politicians need to realise that public health is the utmost important and act accordingly. That’s why we will unite our protest!
On the 16th of Nov. citizens from throughout Europe will protest in Brussels.

We demand ”LESS ELECTROSMOG!”, we protest against:
– The EU-conference (held on the 16th and 17th of Nov.) lacks scientists
with opposing views. None of the scientists of whom their research has
proven that there are harmful health effects of pulsed microwave radiation
are invited. We for instance refer to: L. Hardell, H. Lai, M. Kundi, F. Adlkofer, G. Oberfeld, M. Havas, etc. (details of the conference:
http://www.onetec.be/EMF2011)

– The European governments and their legislations that don’t take into
account the harmful sub-thermal health effects of EMF.
– The fact that – except in Sweden and Spain – there is still no recognition of
electrohypersensitivity as a functional impairment.
– The impact of the telecom industry on research. Research sponsored by
the telecom industry finds no biological effects nine times more often than
research paid for by independent parties. Coincidence?
ELECTROSMOG PROTEST on the 16th of Nov. 2011 in Brussels

We invite everybody to join our protest!
When? On Wednesday the 16th of November 2011 from 16h until 18h30.
Where? Next to the entrance of the Charlemagne-building
(where the EU-conference on EMF and Health is being held).
Address: Wetstraat 170 (Rue de la Loi 170), 1000 Brussels, Belgium.
Contact? If you will join our protest or have questions
please send an e-mail to steven@petition-electrosmog.be
Please read (and sign) the petition at http://www.Petition-Electrosmog.be
and forward this to your family, friends and colleagues!

Thank you.
The organisers of the protest:
StopUMTS.be (Belgium), StralingsArmVlaanderen.org (Belgium), Collectif
Dé-Mobilisation (Belgium), StopUMTS.nl (the Netherlands), AMICA (Italy)
and RobindesToits.org (France).

The protest is supported by:
The Royal Institute of Technology in Stockholm):
– Professor Emeritus Dr. Freddy Decreus (University of Gent)
– Dr. med. Gerd Oberfeld (Salzburg Government, Public Health Dep.)

”Governments and health protection agencies usually hide behind out-ofdate
“official guidelines” that were drawn up when it was thought that the
only way that living organisms could be harmed by electromagnetic
radiation was if it was sufficiently strong to cause significant acute
heating. And in fluid-filled plastic dolls!
This is totally false! There has been countless papers in scientific journals
over several decades that show very clearly that there are non-thermal
biological effects (some of them extremely harmful) of electromagnetic
fields that are well below the official safety guidelines.”
LINKS AND QUOTES on EMF AND HEALTH

Scientific research on electromagnetic fields:
http://www.emfacts.com/electricwords

The Freiburger Appeal, signed by more than 1,000 German medical
”One can no longer evade these pulsed microwaves. doctors: (…) Pregnant
women, children, adolescents, elderly and sick people are especially at risk.
(…) We see the rising number of chronically sick patients also as the result of
an irresponsible ‘safety limits’ policy,”
http://www.starweave.com/freiburger

Average increase observed in urban area of artificial HF microwave
radiation from 900 MHz – 2.5 GHz
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Eau.php

”The European Parliament (…)

1. Urges the Commission to review the scientific basis and adequacy of the
EMF limits as laid down in Recommendation 1999/519/EC and report to the
Parliament; calls for the review to be undertaken by the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks;

2. Calls for particular consideration of biological effects when assessing
the potential health impact of electromagnetic radiation, especially given that some studies have found the most harmful effects at lowest levels;”
LINKS AND QUOTES on EMF AND HEALTH

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN
>
”The (…) calls on the Member States European Parliament to adopt the
Liechtenstein legislation which sets an exposure limit of 0.6 V/m for mobile
phone transmission antennas in sensitive areas such as homes, schools and
workplaces;”
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2009-

0047+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

>
”In light of the above considerations, the [Parliamentary] Assembly
recommends that the member states of the Council of Europe: (…)

8.1.1. take all reasonable measures to reduce exposure to
electromagnetic fields

8.1.2. reconsider the scientific basis for the present electromagnetic
fields exposure standards set by the International Commission on Non-
Ionising Radiation Protection, which have serious limitations and apply “as
low as reasonably achievable” (ALARA) principles, covering both thermal
effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation;”

8.3.2. ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or WLAN systems
from classrooms and schools, as advocated by some regional authorities,
medical associations and civil society organisations;
http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/workingdocs/doc11/edo
c12608.htm

Jacqueline McGlade, executive director of the EEA (European Environmental Agency), the most important advisory agency for environmental affairs
for the EU:
”Waiting … before taking action to prevent well known risks can lead to very
high health and economic costs, as it did with asbestos, leaded petrol and
smoking…”
”The evidence is now strong enough, using the precautionary principle, to
justify the following steps: 1. For governments, the mobile phone industry,
and the public to take all reasonable measures to reduce exposures to
EMF (…) 2. To reconsider the scientific basis for the present EMF
exposure standards which have serious limitations such as reliance on the
LINKS AND QUOTES on EMF AND HEALTH

contested thermal effects paradigm; and simplistic assumptions about the
complexities of radio frequency exposures.”
http://www.avaate.org/article.php3?id_article=1843

Recently the WHO (World Health Organization) classified microwave radiation from cellphones as possibly causing cancer.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Research sponsored by the telecom industry finds no biological effects
nine times more often than research paid for by independent parties.
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.
1289/ehp.9149


Prof. dr. Henry Lai: ”Only 25% of studies funded by the wireless industry show some type of biological effect from microwave radiation. Independently
funded studies, however, are far more damning: 75% of those studies —
free of industry influence — show a bioeffect.”
http://articles.latimes.com/2010/feb/23/opinion/la-oe-ketcham23-
2010feb23

Lloyds of London, the largest insurance company in the world in its report
”Electro-Magnetic Fields From Mobile Phones: Recent Developments”:
The issue of asbestos and its implications is widely known throughout the
insurance industry, and many comparisons can be drawn with EMF – the
initial impression that it was a ‘wonder product’ coupled with potential very long-term serious health issues not understood at the start of its use.

The danger with EMF is that, like asbestos, the exposure insurers face is
underestimated and could grow exponentially and be with us for many years.
http://www.next-up.org/pdf/LLOYDs_EMF_Final_November_2010.pdf

Please read (and sign) the petition for less electrosmog at:
http://www.next-up.org/pdf/LLOYDs_EMF_Final_November_2010.pdf > Please read (and sign) the petition for less electrosmog at: http://www.petition-electrosmog”>http://www.petition-electrosmog