Ledningsrättslag (1973:1144) Svensk författningssamling 1973:1144

Galleri

Ledningsrättslagen 2 § Lagen gäller för ledningar av följande slag: 1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande ändamål, 2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som … Läs mer