Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

Galleri

Publicerad: 2002-04-29 Artikel av Jon Weman Ju mer vi är tillsammans  Sören Gyll, nu boss för Svenskt Näringsliv, satsar inga särskilda kampanjpengar på en borgerlig valseger i höst. Men utanför mediernas strålkastarljus jobbar man på andra sätt. Jon Weman om … Läs mer

JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Oberoende forskning är bara ett skendrag – Ny Teknik strålforskare kringår avtal

Oberoende forskning är bara ett skendrag

”KI-forskarna Anders Ahlbom och Maria Feychting,  driver den svenska delen av mobilforskningsprojektet Cosmos. Anders Ahlboms integritet som forskare blev i fjol ifrågasatt av en arbetsgrupp i FN:s cancerforskningsorgan IARC. Maria Feychting är ensam i Icnirps kommission om att få forskningsmedel från telekom¬industrin. Övriga Icnirp-ledamöter har inga eller få industrikopplingar

(Uppdaterad version) Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, KI, blev nyligen vice ordförande i kommissionen Icnirp, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, som sätter gränsvärden för mobilstrålning och andra elektromagnetiska fält.
Samtidigt finansierar hon delvis sin forskning kring hälsorisker och mobiltelefoni via telekomindustrin, vilket hon öppet redovisar i sin jävsdeklaration till Icnirp. Telia Sonera, Ericsson och Telenor bidrar med 50 procent av kostnaden för den svenska delen av forskningsprojektet Cosmos (med över 50 000 mobilabonnenter), hittills cirka 7 miljoner kronor.
Maria Feychting ser ingen konflikt i att leda Icnirps verksamhet samtidigt som hon får industrimedel.”

Text Monica Kleja

Forskare som fått uppdraget att bevaka hälsoriskerna med mobilstrålningen både forskningsfuskar och ljuger oss rakt i ansiktet

Maria Feychting är anmäld för forskningsfusk gällande CEFALO-studien och barns hjärntumörrisk. Trots att hennes trovärdighet är ifrågasatt sitter hon kvar i FAS arbetsgrupp och dementerar alla risker gällande mobilstrålningen, både när det gäller hjärntumörrisk och cancerrisk.

Den 16 januari 2012: Ljuger Feychting om forskningsläget och påstår att alla forskare är eniga. Hon nämner inte ett ord om IARC :s (inom WHO) riskbedömning som klassade mobilstrålningen till klass 2b. Hon informerar inte om att gränsvärdet inte gäller för andra biologiska effekter eller långtidseffekter:  http://hd.se/helsingborg/2012/01/16/forskarna-eniga-om-halsoeffekterna/

Den 16 januari skriver Solveig Silverin om Feychtings utspel i massmedia: http://solveig21.mpbloggar.se/2012/01/16/5609/

Den 17 Januari 2012: Maria Feychting går ut i ett pressmeddelande och påstår bland annat: ”Samtliga nordiska länder har nationella cancerregister av mycket hög kvalitet som ger utmärkta möjligheter att studera förändringar i förekomst av hjärntumörer”. http://www.cisionwire.se/karolinska-institutet/r/ingen-okning-av-hjarntumorer-i-de-nordiska-landerna,c9207805

Den 17 januari 2012:  Feychtings pressmeddelande och skriver bland annat: ”Socialstyrelsen publicerade år 2009 en djupgranskning av det svenska cancerregistrets tillförlitlighet som konstaterade att underrapporteringen var betydande för just hjärntumörer…: http://mobiltelefoni.tv/2012/01/17/hjarntumorstatistiken-inte-alls-palitlig-for-att-dra-slutsatser-om-mobilrisker/

BAKGRUND

Den 18 november 2011: Åsa Moberg om Maria Feytings studie om barns hjärntumörrisk av mobiltelefoner CEFALO-studien: http://www.dn.se/nyheter/asa-moberg-snedvriden-forskning-om-cancerrisk

Maria Feychting påstår att forskarna är eniga om att strålningen inte är farlig för människan. Varför ljuger hon oss rakt i ansiktet?

http://hd.se/helsingborg/2012/01/16/forskarna-eniga-om-halsoeffekterna/

Jag har kommenterat nedanstående intervju av Maria Feychting eftersom hon påstår att forskarna är eniga om hälsoeffekterna:

2012-01-16

Kommentar på Maria Feychtings svar enligt intervju den 16 januari 2012

Professor Maria Feychting har i en intervju uttalat sig om att forskare är eniga, om att den tekniska strålningen som mobilindustrin sprider i vår livsmiljö, inte är farlig för människan. Feychting påstår också att man inte känner till några andra biologiska mekanismer som påverkas av den här typen av strålning. Hon säger att exponeringen ligger klart under de gränsvärden som är satta för att skydda skadlig uppvärmning av vävnaden, vilket undertecknad delvis håller med om. Men Feychting nämner dock inte att uppvärmningsskyddet enbart gäller för 20 minuter. Hon nämner heller inte att referensvärdet inte skyddar för andra biologiska effekter och ej för långtidseffekter, vilket är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att skydda hälsa och miljö.

IARC inom WHO lutar sig mot ett flertal välgjorda studier och bedömer mobilstrålningen som en möjlig cancerrisk (klass 2b samma som DDT och bly). Radiotelegrafisterna blev sjuka av strålningen på 1930-talet. Radiofrekvent strålning ger främst neurologiska besvär, vilket nu alltmer framträder hos allmänheten av mobilstrålningen. Neurologisk påverkan har bekräftats i flera olika studier.

I en mycket välgjord studie på 16 elöverkänsliga i en dubbelblindtest är reaktionen 100 %, ingen reagerade på placebo. Man dokumenterade även biologiska parametrar som bekräftade att personerna reagerade biologisk på elektromagnetiska fält. Främst påverkades autonoma nervsystemet (Electromagnetic Field Sensitivity William J. Rea mfl 1991). Professor Kjell Hansson-Mild har bekräftat detta resultat i flera studier, men fortsatt forskning stoppades av FAS.

Hösten 2011 bekräftades det i en studie, att en testperson regerade biologisk innan hon subjektivt registrera fälten under provokationen (Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome 2011).

En polis har blivit arbetsskadad av Rakel (blåsljusmyndigheternas kommunikationssystem). Först utvecklade han rocacea som blossade upp när han utsatte sig för radiofrekvent strålning. Sedan fick han hjärntumör på den sidan av huvudet han haft kommunikationsradion.

En studie visar att vattenväxten andmat reagerar med stress då den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktionen är biologiskt mätbar av alanin-ackumulering i växten. Även en tidigare känd studie på tomatplantor har bekräftat samma stressreaktion.

Mobilindustrins spridning av radiofrekvent strålning är tekniskt producerad och liknar inte alls naturlig elektromagnetisk strålning. Docent Igor Belyaev har i flera studier konstaterat att DNA påverkas vid ytterst svaga fält från 3G-strålning som är lika allvarliga som vid kort akut hög exponering.

EU-rådet har sammanställt Bioinitiativerapporten där åtskilliga studier är välgjorda och som visar på befarade hälsorisker. Forskarna är inte alls eniga som Maria Feychting påstår, men hon själv är anmäld för forskningsfusk gällande CEFALO-studien och borde ifrågasättas som trovärdig enligt de kriterier som gäller för myndigheter och externa experter vars regler Socialstyrelsen har redovisat i ett brev.

Likaså är hennes nära kollega professor Anders Ahlbom entledigad från IARC för jäv då han ingick som ledamot i sin bror Gunnar Ahlbom företag som lobbar för mobilindustrin inom EU. Ahlbom tvingades lämna Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för att undgå granskning av hans jävsförhållande till mobilindustrin.

Trots att Ahlbom bör betraktas som grovt jävig genom sin koppling till mobilindustrin har FAS varken granskat honom eller entledigat honom från hans uppdrag inom deras arbetsgrupp. Regeringen har givit FAS uppdrag att granska hälsoriskerna av elektromagnetisk strålning. Flera personer inom FAS arbetsgrupp har bevisligen kopplingar till industrin, vilket är anmärkningsvärt då deras utvärdering av hälsoriskerna kan skarpt ifrågasättas som trovärdigt.

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare länsstyrelsen i Kalmar i miljöövervakningsgruppen

_________________________________________________________________

Forskarna eniga om hälsoeffekterna

Några frågor till Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm, som har specialiserat sig på hälsoeffekter av mobilstrålning.

Bildmaterial

Maria Feychting.KI Stefan Zimmerman

Helsingborg. Hur farlig är mobilstrålning?

– Först och främst bör man inte förväxla mobilstrålning med joniserande strålning, till exempel röntgen och kärnkraft, som bevisligen är skadligt. I stället för mobilstrålning brukar vi därför tala om radiofrekvent exponering. Och hittills har all forskning av god kvalitet inte funnit något som tyder på att de låga exponeringsnivåerna från mobila basstationer eller mobiltelefoner är farliga för människan.

Är alla forskare helt eniga om det?

– Bland seriösa forskare råder det konsensus om hälsoeffekterna av mobilmaster. När det gäller själva mobiltelefonanvändningen så är åsikterna något mer motstridiga, men huvuddelen av forskarna ser inga skadliga effekter med den biten heller.

När kan radiofrekvent exponering utgöra en hälsorisk?

– Vid högre nivåer, till exempel i mikrovågsugnar, så leder det till en omfattande uppvärmning av vävnad och det är såklart skadligt. Men de nivåer som kommer från mobiltelefoner eller master är så pass låga att det inte finns några belägg för hälsoskador. Exponeringen ligger klart under de gränsvärden som är satta för att skydda skadlig uppvärmning av vävnaden.

Finns det andra typer av hälsorisker som förknippas med mobiltelefoni?

– Nej, man känner inte till några andra biologiska mekanismer som påverkas av den här typen av exponering.

Hur sannolikt är det att nya rön framöver omkullkastar forskarnas nuvarande syn?

– Man kan ju aldrig bevisa att någonting är helt ofarligt, det pågår fortfarande en hel del forskning som främst är fokuserad på mobiltelefonanvändningen i sig. Men när alla studier av god kvalitet pekar åt samma håll så blir man också mer säker på sin sak.

Albert Capuder albert.capuder@hd.se042-489 91 08

CEFALO-studien – Maria Feychting manipulerar resultat för att dölja en signifikant förhöjd hjärntumörrisk hos barn och unga som pratar i mobil?

Mona Nilsson som granskat studien avslöjat att Feychting är starkt misstänkt för att ha manipulerat studier vilket i så fall är forskningsfusk. Att dölja hälsorisken kommer att bidra till att fler barn får hjärntumör av mobilen.  Att medvetet döljer allvarlig hälsorisk är en grov  brottslig handling.

Barn och mobiler

http://mobiltelefoni.tv/2011/11/03/hjarntumorrisker-for-barn-avfardades-med-underrapporterad-statistik/

 

Maria Feychting ljuger om resultaten:  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=125250&l=sv&newsdep=130

 

Här presenterar Maria Feychting den studie som hon manipulerat  eller tillrättalagt så att resultatet inte avslöjar att det finns en signifikant ökad hjärntumörrisk hos mobilpratande barn.

Första studien om cancerrisk bland unga mobilanvändare ger lugnande besked

[NYHET 2011-07-28] Ett internationellt forskarnätverk, där forskare vid Karolinska Institutet ingår, publicerar nu den första studien om eventuella samband mellan mobiltelefonanvändning och risk för hjärntumör bland barn och ungdomar. Resultatet av den så kallade CEFALO-studien visar inte på någon ökad risk för hjärntumör bland unga mobiltelefonanvändare. Forskarna bakom studien betonar dock vikten av att fortsätta att följa hur förekomsten av hjärntumörer hos unga utvecklas under de närmaste åren.

Maria Feychting Foto: Stefan Zimmerman

Tidigare studier har enbart inkluderat vuxna och har sammantaget inte visat någon ökad risk för hjärntumör, även om en viss osäkerhet finns avseende mycket omfattande mobiltelefonanvändning. Användning av mobiltelefon har på senare år blivit mycket vanligt även bland barn och ungdomar, och det har funnits en oro för att barn och ungdomar skulle kunna vara mera känsliga för de radiofrekventa fält som uppstår då man pratar i mobilen.

Studien som nu publiceras i den välrenommerade vetenskapstidskriften Journal of the National Cancer Institute är gjord på barn och tonåringar mellan 7 och 19 år i Danmark, Norge, Sverige och Schweiz. Totalt inkluderade studien 352 barn och ungdomar som insjuknat i hjärntumör under 2004-2008. Deras mobiltelefonvanor jämfördes med 646 slumpvis utvalda friska kontrollpersoner i samma ålder. Information om mobiltelefonanvändning inhämtades genom standardiserade intervjuer.

Sammantaget visar resultaten ingen ökad risk att utveckla en hjärntumör bland unga mobiltelefonanvändare. Risken var inte förhöjd fem år eller längre efter första gången mobiltelefonen användes. Det fanns inga tecken på att tumörer skulle uppstå oftare i områden av hjärnan där den radiofrekventa exponeringen är högst, exempelvis på den sida av huvudet där man brukade hålla mobilen.

Forskarna pekar dock på vissa osäkerheter med resultaten. Det kan vara svårt för barnen och ungdomarna att komma ihåg hur mycket de pratat i mobiltelefon flera år tidigare. Hjärntumörer är sällsynt i denna åldersgrupp varför antalet personer som kunde inkluderas var begränsat.

För en liten subgrupp av deltagarna fanns information om mobiltelefonanvändning från mobiltelefonoperatörernas register, och just i denna subgrupp observerades något förhöjda risker. Om riskökningen i den aktuella subgruppen avspeglar ett riktigt samband skulle förekomsten av hjärntumör bland barn och ungdomar ha ökat under de senaste åren totalt sett. Något som inte är fallet.

– I cancerregistren syns ingen ökning av hjärntumörer bland barn och tonåringar. Men eftersom mobiltelefonanvändning blivit så vanligt bland unga över hela världen skulle även en liten riskökning kunna leda till ett stort antal extra fall av hjärntumör. Det är därför viktigt att använda cancerregistren för att bevaka utvecklingen av hjärntumörsjukligheten under de närmaste åren, säger professor Maria Feychting vid Institutet för miljömedicin, som lett den svenska delen av studien.

CEFALO är ett samarbete mellan forskargrupper i Sverige, Danmark, Norge och Schweiz. Den svenska delen av studien har finansierats genom anslag från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Här är länk till studien: http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jnci/press_releases/rooslidjr244.pdf