JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Det var en svensk lobbyist för belysningsindustrin som släckte glödlampan

Detta inlägg hade försvunnit kunde i all fall inte hitta det.

Det var Susanne Hammarström, chef för Diplomat PR,  som påverkade EU genom sin lobbykampanj för belysningsindustrin att förbjuda glödlampan. Genom EU-beslutet skulle man nu tvinga folk att nyttja den dyra kvicksilverlampan/lysrörslampan och därmed gynna belysningsindustrin. Trots att lysrörslampan innehåller 2 – 5 milligram kvicksilver klassas den som bra miljöval.

Den 1 september 2011 förbjöds den klara 60 watts glödlampan. Tidigare har man förbjudit alla matta lampor samt 75 Watt glödlampan. Enligt propagandan skulle det spara enorma mängder energi. Nu kan man dock inte spara energi eftersom energin är konstant.

Skillnaden mellan en lågenergilampa och en glödlampa är att lågenergilampan avger energi som synligt ljus, UV-ljus och radiofrekvent strålning medan glödlampan endast avger synligt ljus och värme. Att glödlampan avger värme är alltså ingen energiförlust eftersom den tillför värme i huset. Däremot kommer varken UV-ljuset eller den radiofrekventa strålning som lågenergilampan avger till någon nytta alls, den energin försvinner i tomma intet. Dessutom är strålningen konstaterat hälsovådlig.

I en vetenskaplig studie gjord av stiftelsen IT`IS i Schweiz konstaterades att lågenergilampan avger det cancerogena UV-ljuset, samt så hög radiofrekvent strålning att det finns risk för nervskador på sikt. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) rekommenderar därför att man inte skall befinna sig närmre än 30 cm från lampan.

Lysrörslampa som EU nu påtvingar folk att nyttja, genom sitt beslut och som gynnar belysningsindustrin, är alltså hälsovådlig för allmänheten. Dessutom om lampan går sönder då den är varm avgår det miljöfarliga kvicksilvret som ånga, vilket hjärnan har mycket hög affinitet för.

Inte nog med detta, myndigheterna döljer för oss konsumenter att den sparade energin (som de uttrycker det) enbart är beräknad utifrån lampans arbetstemperatur. Övriga viktiga strömslukande och andra faktorer ingår inte i beräkningen som:

1. Att den är olämplig att tända och släcka ofta, drar mer ström

2. Att ha som ytterbelysning på vintern, kommer aldrig upp i arbetstemperatur, drar mer ström

3. Tål inte för hög värme då det skadar elektroniken

4. Kostar tio gånger mer i elförbrukning att tillverka än en glödlampa (lågenergilampan 1,4 kWh och glödlampan 0,15 kWh).

5. Lågenergilampan kostar mer i elförbrukning att ta hand om som sopa

6. Lyser sämre, vilket gör att det behövs fler tända lampor

7. Innehåller dyr elektronik

8. Håller inte alls så länge som belysningsindustrin påstår, vilket betyder att fler miljöfarliga lampor måste tillverkas och hanteras, vilket betyder att mer kvicksilver kommer att spridas i miljön.

10. Tillverkningsindustrins personal blir arbetsskadad av kvicksilvret.

Ovanstående kunskap om lysrörslampan borde leda till omedelbart förbud att tillverka och sälja lampan

Och om el-sparandet skall vara trovärdigt för oss konsumenter borde standby-funktionerna förbjudas, samt förbud att nyttja trådlösa nätverk som drar enorma mängder el vid tillverkningen av mikrovågor.

 I världen finns över 1,4 miljoner radiomaster och drygt 5 miljarder mobiltelefoner. Varje månad skickas över 600 terabyte trådlös data via dessa enheter. På varje radiomast sitter åtskilliga sändare. Ett gigantiskt elslukande system och glöm inte att mobiltelefonerna skall laddas med el.

 Var det inte bästa miljövänliga teknik som skulle utvecklas enligt miljöbalken? Varför river man då den extremt strömsnåla och säkra kopparledningen som kommunikationsnät? Varför behåller man då inte den mer miljövänliga glödlampan?

Svaret är, det gynnar inte teknikindustrin.

DSC_0054

Vaccinindustrins lobbyister var med om beslut för HPV-vaccin till flickor

Startsidan / Nyheter 2013-01-02

Vaccinexperter hade starka band till industrin

Socialstyrelsen bestämde att erbjuda gratis HPV-vaccin till flickor.

Att tre av sex experter som stod bakom beslutet hade kopplingar till vaccinindustrin ifrågasattes aldrig, skriver Svenska Dagbladet.

– Visst, vi var medvetna om dessa bindningar, säger Anders Tegnell till Svenska Dagbladet.

De utomstående experterna tillstyrkte programmet som kostar 262 miljoner kronor per år.

Svenska Dagbladet har granskat Socialstyrelsens utredning av HPV-vaccinet.

När myndigheten började diskutera frågan om att skolflickor skulle få gratis vaccin mot livmoderhalscancer satte myndigheten ihop ett råd med experter.

Förr tobaksindustrin nu mobilindustrin

Rökruta på hela skolgården

Som mobilerna nu. Konstigt att skolan/lärarna inte brydde sig om barnens hälsa och varnade för rökningens skadeverkningar. Var det tobaksindustrin som styrde då tro, som mobilindustrin styr nu? Ingen skola eller lärare varnar för mobilstrålningen nu? Hur många har fått lungcancer eller kol av rökningen tro? Och hur många barn kommer att får hjärntumör eller hjärnskada av mobilstrålningen?

Mobillobbyisten Prof. Michael Repacholi påstår att solens energi är jämförbart med artificiell mikrovågosstrålning – Det är att blanda ihop äpplen och päron

Det är anmärkningsvärt att en professor som skall anses vara expert, Professor Michael Repacholi, gällande hälsoeffekterna av mobiltelefonin påstår att strålningen från mobiltelefonin kan jämföras med solens energi. Det är inte uppvärmningen som är hälsoproblemet det är  antenneffekten som är den avgörande hälsoeffekten. Mikrovågor har en våglängd mellan 1 m  – 1 mm och kan tränga in i kroppen vilket både Försvarets Forskningsanstalt, FOA påpekar 1978, vilket även SSI nämner i Strålskyddsnytt 2003, och ICNIRP nämner i en av sina publikationer 2009. Mikrovågor har egenskapen, hög penetrerande förmåga och samtidigt  högt energiinnehåll, vilket inget biologiskt liv är anpassat till.  Det är av den anledningen man använder mikrovågor i mikrovågssugn. Den kontinuerliga naturliga mikrovågsstrålningen är högst 1 pikoWatt/m2 från solen under dygnet.

Bok om mobiltelefon och folkhälsa lanserade
APN News, Dec 2, 2013

Mumbai: Tidigare WHO expert på elektromagnetiska fält Prof. Michael Repacholi på måndag släppt en bok med titeln DSCN8822 300×194 Boka på mobiltelefon och folkhälsa lanserade

” Mobiltelefoner och folkhälsa – Myter och verklighet ” . Den omfattar artiklar av framstående forskare och läkare på oro för folkhälsan till följd av mobilmaster och mobiltelefoner .

Publicerad av New Delhi baserade Har- Anand Publikationer, boken redigerad av Mr Ravi VS Prasad skingrar uppfattningen att mobiltelefoner orsakar hälsorisker .

Prof. Repacholi , som var den elektromagnetiska fält ( EMF ) projektkoordinator för Världshälsoorganisationen ( WHO ) sade , studier av hög kvalitet har inte visat att användning av mobiltelefoner eller mobilmaster orsakar några hälsorisker .

” Från alla högkvalitativa studier som har publicerats och de utvärderingar av alla undersökningar av internationella och nationella hälsomyndigheter , det kan säkert dra slutsatsen att det inte har visats att mobiltelefonanvändning orsakar eller är förenat med några hälsorisker , ” han sade vid lanseringen av boken .

” WHO har rekommenderat mer forskning om de eventuella effekterna av RF (Radio Frequency ) fält på människor och vissa studier har redan genomförts visar ingen effekt av mobiltelefonanvändning på människors hälsa ”, tillade han .

Prof. Repacholi är också tidigare ordförande i Tyskland – baserade Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP ) och en bidragsgivare av boken .

Boken innehåller artiklar från välkända vetenskapliga författare som Prof. Vasant Natarajan , Prof. Susanta Sen , Dr KS Parthasarathy , Dr Jack Rowley och Dr Bhavin Jankharia bland andra.

Mr Ravi V.S.Prasad är redaktör för boken . Han har avancerade grader inom teknik från Carnegie Mellon University i USA och Indian Institute of Technology , är Kanpur. He konsult och krönikör inom telekommunikation och informationsteknik i Indien .

” Vetenskapliga studier från hela världen har misslyckats med att bevisa eventuella negativa effekter av användning av mobiltelefoner och torn . Deras energiutsläpp är en tusendel av energin från solljuset, och kan därför inte påverka hälsan .

Mobillobbyisten Dr Mike Repacholi gästskriver på Darusz Leszczynski:s blogg

Dariusz Leszczynski

Gäst Blogg av Dr Mike Repacholi, gästprofessor vid universitetet i Rom, Italien

I denna gäst blogg vill jag rikta några frågor att bedöma hälsorisker.

1. Den relativa betydelsen av epidemiologiska studier

Den senaste översynen av RF-fält, har HPA (2012), ange scenen för betydelsen av in vitro-studier genom att ange ”… en cellulär förändring innebär inte en effekt i hela organismen, och varken en förändring på cellnivå eller en förändring av hela organismen nödvändigtvis resulterar i en hälsoeffekt. ”Så vi kan inte extrapolera effekter som finns i celler till hela organismer. Fördelen med in vitro-studier är att de tillåter effekter i en förenklad modell att grunda, men då dessa effekter skall undersökas in vivo för att avgöra om de förekommer i mer komplexa hela organismen. Vidare är de in vitro-modeller tillåter mekanismer för interaktion som skall undersökas som sedan också bör undersökas in vivo. HPA ger anledning till detta: ”… den största nackdelen är att isolerade celler inte upplever de många interaktioner som normalt skulle ske i en hel organism och därmed deras svar på stimuli är inte nödvändigtvis detsamma som det skulle vara i ett försöksdjur eller människa. ”Det är därför folkhälsomyndigheter beroende epidemiologiska studier för att bedöma hälsorisker. De förlitar sig också på resultaten från djurstudier att stödja epidemiologiska studier. Faktum IARC använder som en guide om cancer finns i två olika djurarter så att cancer troligen förekommer hos människor.

Vi vet alla de många problem som är förknippade med epidemiologiska studier. De är benägna att många fördomar och har allvarliga problem bedömer en persons exponering, särskilt för EMF. Vi lever alla i ett hav av EMF så det är svårt att skilja mellan exponerade grupperna och kontrollgrupperna. På grund av detta, är min oro för att det finns en övertro på epidemiologiska studier. Med tanke på att djurförsök kan utföras med hög dosimetriska precision folkhälsomyndigheter kan göra klokt i att använda guiden, om epidemiologiska studier visar en effekt men överväldigande att djurstudier inte, då bedömningen bör vara att det finns ett problem med epidemiologi studier. Detta är fallet med RF-fält som nyligen klassificeras av IARC som ”möjligen cancerframkallande för människa”. Enligt min mening den definition som IARC använder för denna klassificering är felaktig.

2. Sammanvägd bedömning

Det finns en utbredd missuppfattning om ”weight of evidence”-metoden när de används för hälsoriskbedömningar. Sammanvägd bedömning är INTE räkna antalet positiva och negativa studier och sedan sluta det finns fler positiva studieresultat än negativ, eller vice versa. En sann sammanvägd bedömning kräver att varje studie både positiva och negativa, utvärderas för kvalitet, liknande det som användes i den systematiska granskningen av huvudet cancer från mobiltelefon användning (Repacholi m.fl. 2012). Kvalitet bedömningskriterier för alla studier typer (se Repacholi m.fl. 2011, på nätet bilaga) är välkända och studier kan ges mer eller mindre vikt, då dessa studier som utförts experiment korrekt enligt dessa kriterier får mer vikt eller trovärdighet i utfallet , än de som anses låg kvalitet. Alla ”blå-band” recensioner använder denna metod. Som har använt denna metod i över 50 år och det är en mycket väl accepterat, beprövade metod för att bedöma hälsorisker från någon biologisk, kemisk eller fysikalisk agens.

3. ICNIRP

ICNIRP arbetar i nära samarbete med WHO eftersom det är en formellt erkänd frivilligorganisation av WHO för NIR. Som en del av detta förhållande ICNIRP använder exakt samma sammanvägd bedömning som WHO och andra ledande nationella myndigheter hälsa i NIR området när de utför sina litteraturstudier och bedöma det vetenskapliga underlaget som grund deras riktlinjer. Om en bedömer kvaliteten på studierna som refereras i BioInitiative rapporten blir mycket tydligt att de nästan alla passar in i låg kvalitet kategori som inte har replikerats. Det är mycket uppenbart att författarna till BioInitiative rapporten inte citera ledande hälsovårdsmyndigheter som WHO eller HPA i sin granskning att de bara vill sammanfatta någon studie som stödjer deras åsikt och utelämna studier som inte gör det. Med detta synsätt finns det ingen grund för diskussioner mellan ICNIRP och BioInitiative gruppen. ICNIRP måste upprätthålla höga kvalitetskrav i sin inställning till EMF skydd för att hålla sin mycket höga trovärdighet med nationella och internationella myndigheter som använder sina riktlinjer och rekommendationer.

Referenser

HPA (2012) Hälsoeffekter från radiofrekventa elektromagnetiska fält. Rapport från den oberoende rådgivande gruppen för icke-joniserande strålning. Ladda ner från: http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317133826368

ICNIRP Se deras hemsida: http://www.icnirp.de

Repacholi m.fl. (2012) Systematisk genomgång av använda mobiltelefoner och hjärncancer och andra tumörer huvudet. Bioelectromagnetics 33: 187-206.

Repacholi m.fl. (2012) Online bilaga:

Protokoll som alla studier bedömdes ges på:

Arbetsblad används för att bedöma studier kvalitet ges på:

Brev till Socialstyrelsen: Gällande jävsdeklarationer och förföljelse av elöverkänsliga

Brev till Socialstyrelsen den 5 januari 2013

Gällande jävsdeklarationer och förföljelse av elöverkänsliga
Jag är inte förvånad att jäv förekommit gällande vaccinet Gardasil och jag skulle heller inte bli förvånad om det även gäller för Svininfluensan. Lobbyister för vaccinindustrin kunde få WHO att ändra kriterierna för en pandemi, så att vaccinindustrin kunde sälja sitt vaccin. Ansvariga i Sverige satte igång en propaganda där man utnyttjade människors medkänsla, empati men också rädsla för att kunna massvaccinera befolkningen i Sverige, trots att vaccinet inte var väl undersökt. Som följd av detta får nu allt fler, tidigare fullt friska, barn narkolepsi och ett förstört liv.

När det gäller Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd är flera av dem lobbyister för mobilindustrin. Jag har alla jävsdeklarationerna som bevis för mitt påstående.

När det gäller elöverkänslighet hänvisar Socialstyrelsen till provokationsstudier som belägg för att det inte finns ett samband mellan elöverkänsligas symtom och elektromagnetiska fält och påstår därför att elöverkänslighet är noceboeffekt.

Elöverkänsliga har ett lika lättstressat och känsligt nervsystem som dem som har utmattningssyndrom eller ADHD exempelvis, då undrar man ju varför man väljer en metodik som är extremt stressande för att testa elöverkänsliga? Detta är en av många välkända felkällor i dessa studier.

Både de som har utmattningssyndrom eller ADHD eller andra neurologiska skador, som ger samma typ av symtombild som elöverkänslighet, har fått diagnoser, men inte elöverkänsliga utan vår sjukdom påstås beror på förväntningsfobi. Dessutom påstår socialstyrelsen att vi inte är sjuka, vilket ni saknar vetenskapliga belägg för eftersom detta inte är undersökt.

Jag har aldrig läst någonstans under dessa 20 år jag varit aktiv i denna fråga där man undersökt elöverkänsligas nervsystem.

Mitt nervsystem har aldrig undersökts eller blivit testat. Men en läkare som inte visste att jag var elöverkänslig uppfattade mina symtom som en borreliainfektion i nervsystemet, men biokemisk test visade att jag inte hade en borreliainfektion. Läkarens bedömning av mitt nervsystem måste betyda att jag som elöverkänslig har medicinska förändringar i nervsystemet som gör att det inte fungerar som hos en frisk person?

Eftersom professor Sture Lidén sa i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skall tigas ihjäl så handlar det alltså inte om att sjukdomen inte finns utan den skall tystas ner eller helst förbjudas?

Unga läkare skrattar åt elöverkänsliga och läkarstuderande hånar och förlöjligar elöverkänsliga. Av den anledningen undrar jag vem som styr läkarutbildningen, mobilindustrin?

Elöverkänsliga får nästan aldrig nyttja de elsanerade rum som finns på lasarettet då läkarna inte vill eller vågar placera en patient i ett elsanerat rum eftersom läkaren då erkänner att elöverkänslighet finns, med risk för att bli prickad av Socialstyrelsen.

Kalmar P4 föreslog att man kunde skjuta elöverkänsliga som man skjuter vargar. Överhuvudtaget är det fritt fram att förfölja elöverkänsliga till och med föreslå att skjuta dem. Trots anmälan blev Kalmar P4 friade. Appliceras samma uppmaning på homosexuella, rullstolsbundna, islamister och romer etc då blir det plötsligt upprörande och Kalmar P4 hade troligen blivit dömda för förföljelse av folkgrupp. Men i Sverige är det tydligen OK från myndigheternas sida att avhumanisering människor som skadas av mobilindustrins artificiell elektromagnetisk strålning.

Läkare som Mats Reimer har på sin blogg i Dagens Medicin hänga ut ett elöverkänsligt barn, Mats Reimers egen patient, i det offentliga rummet. Han bryter mot sekretessen och hälso- och sjukvårdslagen men det är tydligen fritt fram även där att läkare kan vara nedlåtande om elöverkänsliga barn som blivit strålskadade av skolans trådlösa nätverk.
Enligt skollagen måste barnen vistas i skolan, men allt fler får hemundervisning, men när det gäller elöverkänsliga barn då åläggs föräldrarna med vite om de håller barnet hemma då de inte vill förvärra strålskadan i skolans högstrålande miljö där även lärarna blir elöverkänsliga.

Att denna förföljelse och diskriminering av elöverkänsliga kunnat ske står Socialstyrelsen ansvarig för eftersom ni som ansvarig myndighet vet mycket väl att elöverkänsliga är riktigt sjuka men förnekar det. Ni vet mycket väl att den forskning ni hänvisar till är REAL BIAS, alltså systematiskt partisk. Detta känner även Strålsäkerhetsmyndigheten till.

Miljöbalken antogs med de allmänna hänsynsreglerna (2 kapitlet), för att förhindra nya miljöbrott. Men bara två år efter miljöbalken trädde i kraft bestämde Socialstyrelsen att miljöbalkens försiktighetsprincip inte gällde för utbyggnaden av mobilbasstationer. Nu blir folk sjuka av strålningen men Socialstyrelsen förnekar detta och påstår att det är psykiskt noceboeffekt.

Det som sker nu är exakt det som Finnspång kommun gjorde. De förnekade att de förgiftat dricksvattnet i Ersbyn när de dumpat gifter i en grustäkt i närheten. Trots att korna dog, folk var magsjuka, hade synrubbningar och svimningar och att alla växterna i en handelsträdgård dog ansåg kommunen att det var masspsykos och uppmanade kommuninvånarna att gå till en psykolog. Professor Sture Lidén sa även hösten 1995 i TV att elöverkänslighet var masspsykos. Trots miljöbalken och 2012 står vi kvar på 1977 års nivå. Miljöskadade människor förnekas hjälp och trovärdighet.

Av ovanstående anledning begär jag att få jävsdeklarationen på de personer som har bestämt att Socialstyrelsen skall förnekar att elöverkänsliga är sjuka, samt förneka att det finns beprövad erfarenhet (alla som blivit strålskadade under dessa 30 år) som belägger ett misstänkt samband mellan den nya typen av artificiell elektromagnetisk strålning och elöverkänsligas sjukdomssymtom. Elöverkänslighet har ju ökat katastrofalt på kort tid över hela världen. Ändå förnekar Socialstyrelsen denna ohälsa.

Solveig Silverin, miljöingenjör