Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

Galleri

Publicerad: 2002-04-29 Artikel av Jon Weman Ju mer vi är tillsammans  Sören Gyll, nu boss för Svenskt Näringsliv, satsar inga särskilda kampanjpengar på en borgerlig valseger i höst. Men utanför mediernas strålkastarljus jobbar man på andra sätt. Jon Weman om … Läs mer

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Galleri

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet. Mobilindustrin behöver heller inte … Läs mer

Vad har Teknikföretagarna gemensamt med miljöpartiet och det ökända VoF

Har tagit mig en titt igen på Teknikföretagarnas sida. De har nu tagit bort att de lobbar i maktens korridorer både i Sverige och utomlands. De har också tagit bort att de påverkar miljölagarna så att de inte skall bli ett hinder för deras utvecklingen. Där ser man. Även om det inte längre står klart uttalat på deras webbsida betvivlar jag att de upphört med att lobba i maktens korridorer och styra miljölagarna. Miljöpartiet har nu sagt att det är vetenskapliga belägg som skall gälla inte försiktighetsprincipen i Miljöbalken. Intressant beslut då man inte beaktar att industrins forskning är systematiskt partisk, real bias.

Teknikföretagarna duktiga lobbyister i maktens korridorer

Så här skrev Teknikföretagarna på sin webb vilket är borttaget nu: ” Teknikföretagen är känd som Sveriges starkaste förhandlingsorganisation, men vi gör mer än förhandlar. Vi syns, vi hörs och vi tar plats i maktens korridorer, i Sverige och utomlands, för att påverka företagsklimatet i rätt riktning.”
När det gäller miljöfrågor skriver de så här: ”De svenska ambitionerna på miljöområdet i Sverige och i den internationella politiken har stor inverkan på Teknikföretagens medlemmar, främst genom miljölagstiftningen men även genom nationella miljömål och internationella åtaganden.
Miljölagstiftningens utformning och tillämpning genom tillståndsgivning och tillsyn påverkar företagsetableringar och produktionsförutsättningar och leder därför till betydande konsekvenser för företagen. I många fall utgår också miljölagstiftningen från EU-direktiv.
Teknikföretagens medlemmar bedriver industriell verksamhet med produktionsprocesser som exempelvis ytbehandling, gjutning och målningsarbeten som regleras av förordningen om miljöfarlig verksamhet. Några företag är så stora att verkstädernas storlek i sig leder till miljöpåverkan och är därför tillståndspliktiga. Företagen finns i Sveriges alla län och påverkas starkt av hur tillståndsprövning och miljötillsynen bedrivs.
Teknikföretagens medlemmar tillverkar också produkter som i ökad utsträckning regleras vad gäller miljöfrågor. Dessa regleringar utgår alltid från europeiska direktiv och utgör miljörelaterade produktkrav. Politikernas intresse för att ställa miljökrav på produkterna har ökat under de senaste åren.
Eftersom en stor del av de beslut som rör företagen numera fattas på europanivå deltar våra rådgivare regelbundet i olika referens- och samarbetsgrupper inom EU.
Vi bevakar och påverkar utvecklingen av regelsystem inom miljöområdet samt företräder våra medlemsföretag gentemot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.”
Teknikföretagarnas prioriterade frågor är bland annat: ”Strategisk forsknings- och utbildningssamverkan mellan industrin, akademi och institut.”
(Man förstår vem som styr tekniklandet Sverige när de har en särskild prioriteringsfråga som strategi . En strategi har det svenska lobbyistföretaget Diplomat PR också presenterat. Till exempel att gå in i miljöorganisationer och påverka.
Det var Diplomat PR som påverkade Naturskyddsföreningen att sätta stämpeln” Bra Miljöval” på kvicksilverlampan (lågenergilampan). Diplomat PR hade fått i uppdrag av belysningsindustrin att få EU att besluta om att förbjuda glödlampan till förmån för den miljöfarliga kvicksilverlampan som både avger radiofrekvent strålning och UV-ljus).

Vetenskap och Folkbildning (VoF) ingår i Teknikföretagarnas strategi att påverkar eller störa aktiviteter som kan hota teknikföretagarnas intressen. Exempelvis är de elöverkänsliga ett hot mot mobilindustrins verksamhet, eftersom det är personer som skadas av den trådlösa tekniken som mobilindustrin hänsynslöst exploaterar hela befolkningen med. På VoF:s webbsida har de också placerat elöverkänslighet som en prioriteringsfråga att bekämpa. Det talar sitt tydliga språk. VoF:s förening har uppenbarligen uppdraget att tysta den grupp som skadas av mobilindustrins verksamhet och som får sina liv förstörda. Just den handikappgrupp. Det finns ju anda svårförklarliga överkänslighets sjukdomar, men dem prioriterar inte VoF.  Det finns därför en stark misstanke att det i strategin ingår att krossa Elöverkänsligas Riksförbund.

På VoF:s webbsida om elöverkänslighet

När man läser deras text om elöverkänslighet, förstår man att VoF vet väldigt lite om elöverkänslighet. Elöverkänslighet är för det första är ingen allergi, vilket är medicinskt utrett.

VoF skriver så här:” Från att inte alls ha förekommit har det på senare år blivit förhållandevis vanligt att människor säger sig känna av och ha obehag av elektriska fält”. Elöverkänslighet dokumenterades redan på 1960-talet i Sovjetunionen. Redan på 1930-talet fick radiotelegrafisterna samma symtom som elöverkänsliga får idag. Alltså radiostrålningen gav samma ohälsa på 1930-talet som mobiltelefonins mikrovågsstrålning ger idag.

VoF skriver vidare: ”Det rör sig om långvågig strålning där det saknas kända fysiologiska mekanismer som skulle göra den farlig, försåvitt inte intensiteten når termiska nivåer (dvs. man blir mikrad). Intensiteten från exempelvis en mobiltelefonmast är dock så låg att just detta är fullständigt uteslutet.”  Jag vet faktiskt inte vad de pratar om här. Man får uppfattningen att de menar att strålningen från mobilsändare är långvågig. Det är ju helt felaktigt då strålningen från sändare numera ligger mellan 450 MHz upp till 6 GHz allt beroende på vilket sändarsystem de nyttjar. 4G ligger i medeltal på 3,0 GHz. Det är alltså inte långvågiga frekvenser som nyttjas utan korta vågor som har hög rörelseenergi då vågorna skall gå samma sträcka på samma tid.

Ju kortare vågorna är desto snabbare måste vågen röra sig, desto högre rörelseenergi. Jämför med en bil som krockar i olika hastigheter, vilken bil gör mest skada, den som kör fort (korta  frekvenser) eller den som kör sakta (långvågiga frekvenser)

VoF skriver vidare: ”Ordet ”strålning” är visserligen korrekt men en smula olyckligt valt, eftersom det kommit att starkt förknippas med radioaktiv alfa-, beta- och gammastrålning (där bara den sista är av elektromagnetisk natur och de båda första partikelstrålning) som onekligen är ohälsosam. Det är därför lätt att anta att all strålning med automatik är farlig, vilket alls inte är fallet.” Jaså är inte UV-ljus cancerogent? Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrad över UV-ljuset. Har inte IARC inom WHO klassar denna tekniska elektromagnetiska strålning som  lika cancerogen som bly och DDT? Denna tekniska strålning som mobiltelefonin nyttjar är frekvensmodulerad och är inte alls naturlig, utan lika miljöfrämmande som DDT och hormoslyr.

 VoF visar på stor okunskap gällande kunskapsläget om forskningen: ” Det har gjorts otaliga försök, men i skrivande stund tycks ingen någonsin ha uppvisat förmåga att känna av den elektromagnetiska strålning det handlar om (viss osynlig elektromagnetisk strålning går att känna, företrädesvis då värmestrålning, men återigen – det är inte detta som frågan gäller).” Det första kravet gällande metodiken är att de åtminstone nyttjade elöverkänsliga personer i testet. Flera industrifinansierade tester nyttjade inte elöverkänsliga personer. Vidare dokumenterade man inte  bakgrundsstrålningen före, under och efter test, så hur mycket strålning testpersonerna utsattes för i bakgrundsstrålningen  och som störde testet vet man inte.

VoF skriver mer dumt: ”Det är visserligen sant att elsanering (då man bygger om vissa rum för att skärma av dem elektromagnetiskt) ibland ger god effekt. Med anledning av ovan nämnda undersökningar kan man dock anta att det rör sig om en placeboeffekt, eller att arbetsmiljön också fått sig en allmän uppryckning när omgivningen totalrenoverats.” Intressesant, varför skulle elöverkänsliga betala dyrt för elsanering  hemma om det bara var placebo. Placebo varar ju inte hur länge som helst så nyttan att elsanera borde snabbt visa sig meningslös om det bara var placebo. Intressant är också att oberoende av varandra minskar symtomen vid elsanering vilket Boverkets utredning hade visat.

Solveig Silverin

Miljöpartisten Jon Karlfeldt tackar Johan Norberg för hans vidriga artikel i Metro om sjukdomen elöverkänslighet

Galleri

Johan Norberg skriver en vidrig debattartikel med anledningen av ärendet av den lågstrålande zonen i Mora kommun som publicerad 2011-11-30 17:47 ”Hallå elallergi finns inte”. HÄR – På Twitter säger Jon Karlfeldt till Johan Norberg citat:  ”Tack @johanknorberg för en … Läs mer

Daniel Olsson en journalist som nu utövar hets mot folkgrupp – ett uppdrag från mobilindustrin?

Journalisten Daniel Olsson GP  hoppas på att vinna guldspaden genom att skriva skit om elöverkänsliga, jag vågar påstås att det är ett uppdrag för mobilindustrin  via VoF vars strategi är att påverka via massmedia med hjälp av journalister med tvivelaktig politisk inriktning. som tur är fick han inte Guldspaden men han får väl Årets folkbildare av VoF istället? Det skulle  inte förvåna mig. Låg moral, empatilöshet, desinformation och lögner, samt girighet, samt ”bry dig bara om dig själv, skit i andra-mentaliteten” är högt värderade egenskaper inom mobilindustrin. Eftersom de tycks  styra hela samhället likt en diktaturstat med skrämsel och hot kan det med  andra ord bara gå åt ett håll för Sveriges utveckling, nedåt.

I GP:s papperstidning har denne Daniel Olsson angripet den enda läkare som hjälper elöverkänsliga att må  lite bättre. Så här står det i mejlet jag fick:

Dagens Göteborgs-Posten (26.5) finns en två-sidig artikel om Ulrika Åberg med stark kritik av  hennes verksamhet. Artikeln finns inte i nätupplagan av tidningen så jag kan inte länka till den.Göteborgs-Posten har tre dagar under veckan som gått (21-22-23.5) haft artiklar som direkt eller indirekt ifrågasatt elöverkänslighet. Alla artiklar är skrivna av samme journalist. Infallsvinkeln till artiklarna är att Göteborgs kommun har gjort ett avtal med en elöverkänslig som kostar kommunen 3 miljoner.  Mer skulle kunna sägas , men det här är en kortversion.Det här är det värsta angrepp i media som jag sett under åren. Läs GP om ni kan, ni som vill stödja Ulrika och har intresse av frågan.

I ett annat mejl fick jag detta: 

Hej!

I dagens nätupplaga av GP finns även en artikel där journalisten Christer Lövkvist intervjuar Daniel Olsson om varför han granskar elöverkänsliga så hårdhänt. Han försvara sig med att det är en granskning av hur kommuner och andra skattefinansierade verksamheter förhåller sig till Socialstyrelsens syn på frågan om elöverkänslighet.  Via länkar i anslutning till artikeln kommer man till de tre artiklar av Daniel Olsson som varit införda tidigare i veckan.

Artikeln i dagens papperstidning som förlöjligar Ulrika Åberg går att läsa i GP+ som är en extratjänst för prenumeranter. Jag undrar varför GP inte har den artikeln i dagens fria nätupplaga? Man hade inte heller de tre granskande artiklarna från papperstidningen mån-tis-ons införda i nätupplagan under onsdagen (jag sökte då). Idag finns de däremot tillgängliga via länkar från Christer Lövkvists artikel . Är det någon som vet varför de gör så här?

Eftersom jag inte hittade artiklarna i onsdagens nätupplagan bad jag om hjälp på biblioteket och fick veta att det är möjligt att läsa de fyra största svenska dagstidningarna på nätet i pappersformat. Med bibliotekskontot kan man logga in gratis på Library Press Display och läsa tidningar från hela världen i pappersformatet. Det går att bläddra sida för sida och förstora texten. En instruktionsfilm finns på webit . Har man inget bibliotekskonto kan man abonnera. Det finns även en gratisversion där man inte behöver bibliotekskonto.

Hälsningar

Viviann

Wikipedia – om elöverkänslighet – VoF tar bort faktainformation som stör mobilindustrins intressen

Jag har ändrat i nedanstående text i Wikipedia.  Förra ändringen av faktainformation tog VoF bort nu har jag lagt in informationen igen från Socialstyrelsen och Miljöhälsorapporten 2009 samt kritiken av forskningen på elöverkänslighet. Jag har också givit information att man i dessa studier inte kontrollmäter strålningen i omgivningen runt testrummet och att metodiken därför inte är  vetenskaplig.

Wikipedia

Med elöverkänslighet (även elallergi eller elkänslighet) avses överkänslighet för elektromagnetiska fält i nivåer som för människor inte anses vara märkbara. De vanligaste symtomen, enligt Socialstyrelsen, är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer. Socialstyrelsen säger också att det för närvarande inte finns något vetenskapligt stöd för att det föreligger något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning. Elöverkänslighet anses ej ha kunnat påvisas i vetenskapliga försök .[1] Elöverkänsliga patienter som i dubbelblinda försök trott sig blivit utsatta för signaler från en mobiltelefon har uppgett sig få kraftig huvudvärk, trots att inget provokationsfält varit påslaget, viktigt är dock att man i dessa tester inte redovisat att man inte gjort kontrollmätningar som omfattar frekvensområdet 0 Hz – 300GHz i testrummet, vilket borde vara ett krav om metodiken skall anses vara vetenskaplig. Dessa s k vetenskapliga studier kan varken bevisa eller belägga att testpersonerna inte blivit utsatta för strålning från omgivningen.[2] Dessa studier kan därför heller inte belägga att det inte finns ett samband mellan elektromagnetiska fält och denna ohälsa. Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att elöverkänslighet är psykiskt betingat s k noceboeffekt vilket Socialstyrelsen klargjort. Professor Dariusz Leszczynski från finska Strålsäkerhetsmyndigheten, STUK har starkt kritiserat forskningen på elöverkänslighet då metodiken inte anses vara relevant.noceboeffekt.[2][3] Svenska myndigheters linje är att elektromagnetisk strålning under de gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat inte kan leda till besvär. [4] Europarådet har dock uppmanat medlemsländerna att skydda elöverkänsliga personer, Sverige är medlem i Europarådet. Europarådets rekommendation grundar sig på en utvärdering av den samlade vetenskapliga kunskapen

I Miljöhälsorapporten 2009 redovisas i den nationella miljöhälsoenkät 2007 (NMHE 07)vilket anger att 3,2 procent är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält. Enligt undersökningen uppger 0,4 procent att de har svåra besvär. Besvären är något vanligare bland kvinnor (3,8 procent) än bland män (2,6 procent).