Skrivet 2002 – ”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats – -”

Galleri

Publicerad: 2002-04-29 Artikel av Jon Weman Ju mer vi är tillsammans  Sören Gyll, nu boss för Svenskt Näringsliv, satsar inga särskilda kampanjpengar på en borgerlig valseger i höst. Men utanför mediernas strålkastarljus jobbar man på andra sätt. Jon Weman om … Läs mer

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Galleri

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet. Mobilindustrin behöver heller inte … Läs mer

Vaccinindustrins lobbyister var med om beslut för HPV-vaccin till flickor

Galleri

Startsidan / Nyheter 2013-01-02 Vaccinexperter hade starka band till industrin Socialstyrelsen bestämde att erbjuda gratis HPV-vaccin till flickor. Att tre av sex experter som stod bakom beslutet hade kopplingar till vaccinindustrin ifrågasattes aldrig, skriver Svenska Dagbladet. – Visst, vi var … Läs mer

Vad har Teknikföretagarna gemensamt med miljöpartiet och det ökända VoF

Har tagit mig en titt igen på Teknikföretagarnas sida. De har nu tagit bort att de lobbar i maktens korridorer både i Sverige och utomlands. De har också tagit bort att de påverkar miljölagarna så att de inte skall bli ett hinder för deras utvecklingen. Där ser man. Även om det inte längre står klart uttalat på deras webbsida betvivlar jag att de upphört med att lobba i maktens korridorer och styra miljölagarna. Miljöpartiet har nu sagt att det är vetenskapliga belägg som skall gälla inte försiktighetsprincipen i Miljöbalken. Intressant beslut då man inte beaktar att industrins forskning är systematiskt partisk, real bias.

Teknikföretagarna duktiga lobbyister i maktens korridorer

Så här skrev Teknikföretagarna på sin webb vilket är borttaget nu: ” Teknikföretagen är känd som Sveriges starkaste förhandlingsorganisation, men vi gör mer än förhandlar. Vi syns, vi hörs och vi tar plats i maktens korridorer, i Sverige och utomlands, för att påverka företagsklimatet i rätt riktning.”
När det gäller miljöfrågor skriver de så här: ”De svenska ambitionerna på miljöområdet i Sverige och i den internationella politiken har stor inverkan på Teknikföretagens medlemmar, främst genom miljölagstiftningen men även genom nationella miljömål och internationella åtaganden.
Miljölagstiftningens utformning och tillämpning genom tillståndsgivning och tillsyn påverkar företagsetableringar och produktionsförutsättningar och leder därför till betydande konsekvenser för företagen. I många fall utgår också miljölagstiftningen från EU-direktiv.
Teknikföretagens medlemmar bedriver industriell verksamhet med produktionsprocesser som exempelvis ytbehandling, gjutning och målningsarbeten som regleras av förordningen om miljöfarlig verksamhet. Några företag är så stora att verkstädernas storlek i sig leder till miljöpåverkan och är därför tillståndspliktiga. Företagen finns i Sveriges alla län och påverkas starkt av hur tillståndsprövning och miljötillsynen bedrivs.
Teknikföretagens medlemmar tillverkar också produkter som i ökad utsträckning regleras vad gäller miljöfrågor. Dessa regleringar utgår alltid från europeiska direktiv och utgör miljörelaterade produktkrav. Politikernas intresse för att ställa miljökrav på produkterna har ökat under de senaste åren.
Eftersom en stor del av de beslut som rör företagen numera fattas på europanivå deltar våra rådgivare regelbundet i olika referens- och samarbetsgrupper inom EU.
Vi bevakar och påverkar utvecklingen av regelsystem inom miljöområdet samt företräder våra medlemsföretag gentemot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.”
Teknikföretagarnas prioriterade frågor är bland annat: ”Strategisk forsknings- och utbildningssamverkan mellan industrin, akademi och institut.”
(Man förstår vem som styr tekniklandet Sverige när de har en särskild prioriteringsfråga som strategi . En strategi har det svenska lobbyistföretaget Diplomat PR också presenterat. Till exempel att gå in i miljöorganisationer och påverka.
Det var Diplomat PR som påverkade Naturskyddsföreningen att sätta stämpeln” Bra Miljöval” på kvicksilverlampan (lågenergilampan). Diplomat PR hade fått i uppdrag av belysningsindustrin att få EU att besluta om att förbjuda glödlampan till förmån för den miljöfarliga kvicksilverlampan som både avger radiofrekvent strålning och UV-ljus).

Vetenskap och Folkbildning (VoF) ingår i Teknikföretagarnas strategi att påverkar eller störa aktiviteter som kan hota teknikföretagarnas intressen. Exempelvis är de elöverkänsliga ett hot mot mobilindustrins verksamhet, eftersom det är personer som skadas av den trådlösa tekniken som mobilindustrin hänsynslöst exploaterar hela befolkningen med. På VoF:s webbsida har de också placerat elöverkänslighet som en prioriteringsfråga att bekämpa. Det talar sitt tydliga språk. VoF:s förening har uppenbarligen uppdraget att tysta den grupp som skadas av mobilindustrins verksamhet och som får sina liv förstörda. Just den handikappgrupp. Det finns ju anda svårförklarliga överkänslighets sjukdomar, men dem prioriterar inte VoF.  Det finns därför en stark misstanke att det i strategin ingår att krossa Elöverkänsligas Riksförbund.

På VoF:s webbsida om elöverkänslighet

När man läser deras text om elöverkänslighet, förstår man att VoF vet väldigt lite om elöverkänslighet. Elöverkänslighet är för det första är ingen allergi, vilket är medicinskt utrett.

VoF skriver så här:” Från att inte alls ha förekommit har det på senare år blivit förhållandevis vanligt att människor säger sig känna av och ha obehag av elektriska fält”. Elöverkänslighet dokumenterades redan på 1960-talet i Sovjetunionen. Redan på 1930-talet fick radiotelegrafisterna samma symtom som elöverkänsliga får idag. Alltså radiostrålningen gav samma ohälsa på 1930-talet som mobiltelefonins mikrovågsstrålning ger idag.

VoF skriver vidare: ”Det rör sig om långvågig strålning där det saknas kända fysiologiska mekanismer som skulle göra den farlig, försåvitt inte intensiteten når termiska nivåer (dvs. man blir mikrad). Intensiteten från exempelvis en mobiltelefonmast är dock så låg att just detta är fullständigt uteslutet.”  Jag vet faktiskt inte vad de pratar om här. Man får uppfattningen att de menar att strålningen från mobilsändare är långvågig. Det är ju helt felaktigt då strålningen från sändare numera ligger mellan 450 MHz upp till 6 GHz allt beroende på vilket sändarsystem de nyttjar. 4G ligger i medeltal på 3,0 GHz. Det är alltså inte långvågiga frekvenser som nyttjas utan korta vågor som har hög rörelseenergi då vågorna skall gå samma sträcka på samma tid.

Ju kortare vågorna är desto snabbare måste vågen röra sig, desto högre rörelseenergi. Jämför med en bil som krockar i olika hastigheter, vilken bil gör mest skada, den som kör fort (korta  frekvenser) eller den som kör sakta (långvågiga frekvenser)

VoF skriver vidare: ”Ordet ”strålning” är visserligen korrekt men en smula olyckligt valt, eftersom det kommit att starkt förknippas med radioaktiv alfa-, beta- och gammastrålning (där bara den sista är av elektromagnetisk natur och de båda första partikelstrålning) som onekligen är ohälsosam. Det är därför lätt att anta att all strålning med automatik är farlig, vilket alls inte är fallet.” Jaså är inte UV-ljus cancerogent? Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrad över UV-ljuset. Har inte IARC inom WHO klassar denna tekniska elektromagnetiska strålning som  lika cancerogen som bly och DDT? Denna tekniska strålning som mobiltelefonin nyttjar är frekvensmodulerad och är inte alls naturlig, utan lika miljöfrämmande som DDT och hormoslyr.

 VoF visar på stor okunskap gällande kunskapsläget om forskningen: ” Det har gjorts otaliga försök, men i skrivande stund tycks ingen någonsin ha uppvisat förmåga att känna av den elektromagnetiska strålning det handlar om (viss osynlig elektromagnetisk strålning går att känna, företrädesvis då värmestrålning, men återigen – det är inte detta som frågan gäller).” Det första kravet gällande metodiken är att de åtminstone nyttjade elöverkänsliga personer i testet. Flera industrifinansierade tester nyttjade inte elöverkänsliga personer. Vidare dokumenterade man inte  bakgrundsstrålningen före, under och efter test, så hur mycket strålning testpersonerna utsattes för i bakgrundsstrålningen  och som störde testet vet man inte.

VoF skriver mer dumt: ”Det är visserligen sant att elsanering (då man bygger om vissa rum för att skärma av dem elektromagnetiskt) ibland ger god effekt. Med anledning av ovan nämnda undersökningar kan man dock anta att det rör sig om en placeboeffekt, eller att arbetsmiljön också fått sig en allmän uppryckning när omgivningen totalrenoverats.” Intressesant, varför skulle elöverkänsliga betala dyrt för elsanering  hemma om det bara var placebo. Placebo varar ju inte hur länge som helst så nyttan att elsanera borde snabbt visa sig meningslös om det bara var placebo. Intressant är också att oberoende av varandra minskar symtomen vid elsanering vilket Boverkets utredning hade visat.

Solveig Silverin

Miljöpartisten Jon Karlfeldt tackar Johan Norberg för hans vidriga artikel i Metro om sjukdomen elöverkänslighet

Galleri

Johan Norberg skriver en vidrig debattartikel med anledningen av ärendet av den lågstrålande zonen i Mora kommun som publicerad 2011-11-30 17:47 ”Hallå elallergi finns inte”. HÄR – På Twitter säger Jon Karlfeldt till Johan Norberg citat:  ”Tack @johanknorberg för en … Läs mer

Daniel Olsson en journalist som nu utövar hets mot folkgrupp – ett uppdrag från mobilindustrin?

Journalisten Daniel Olsson GP  hoppas på att vinna guldspaden genom att skriva skit om elöverkänsliga, jag vågar påstås att det är ett uppdrag för mobilindustrin  via VoF vars strategi är att påverka via massmedia med hjälp av journalister med tvivelaktig politisk inriktning. som tur är fick han inte Guldspaden men han får väl Årets folkbildare av VoF istället? Det skulle  inte förvåna mig. Låg moral, empatilöshet, desinformation och lögner, samt girighet, samt ”bry dig bara om dig själv, skit i andra-mentaliteten” är högt värderade egenskaper inom mobilindustrin. Eftersom de tycks  styra hela samhället likt en diktaturstat med skrämsel och hot kan det med  andra ord bara gå åt ett håll för Sveriges utveckling, nedåt.

I GP:s papperstidning har denne Daniel Olsson angripet den enda läkare som hjälper elöverkänsliga att må  lite bättre. Så här står det i mejlet jag fick:

Dagens Göteborgs-Posten (26.5) finns en två-sidig artikel om Ulrika Åberg med stark kritik av  hennes verksamhet. Artikeln finns inte i nätupplagan av tidningen så jag kan inte länka till den.Göteborgs-Posten har tre dagar under veckan som gått (21-22-23.5) haft artiklar som direkt eller indirekt ifrågasatt elöverkänslighet. Alla artiklar är skrivna av samme journalist. Infallsvinkeln till artiklarna är att Göteborgs kommun har gjort ett avtal med en elöverkänslig som kostar kommunen 3 miljoner.  Mer skulle kunna sägas , men det här är en kortversion.Det här är det värsta angrepp i media som jag sett under åren. Läs GP om ni kan, ni som vill stödja Ulrika och har intresse av frågan.

I ett annat mejl fick jag detta: 

Hej!

I dagens nätupplaga av GP finns även en artikel där journalisten Christer Lövkvist intervjuar Daniel Olsson om varför han granskar elöverkänsliga så hårdhänt. Han försvara sig med att det är en granskning av hur kommuner och andra skattefinansierade verksamheter förhåller sig till Socialstyrelsens syn på frågan om elöverkänslighet.  Via länkar i anslutning till artikeln kommer man till de tre artiklar av Daniel Olsson som varit införda tidigare i veckan.

Artikeln i dagens papperstidning som förlöjligar Ulrika Åberg går att läsa i GP+ som är en extratjänst för prenumeranter. Jag undrar varför GP inte har den artikeln i dagens fria nätupplaga? Man hade inte heller de tre granskande artiklarna från papperstidningen mån-tis-ons införda i nätupplagan under onsdagen (jag sökte då). Idag finns de däremot tillgängliga via länkar från Christer Lövkvists artikel . Är det någon som vet varför de gör så här?

Eftersom jag inte hittade artiklarna i onsdagens nätupplagan bad jag om hjälp på biblioteket och fick veta att det är möjligt att läsa de fyra största svenska dagstidningarna på nätet i pappersformat. Med bibliotekskontot kan man logga in gratis på Library Press Display och läsa tidningar från hela världen i pappersformatet. Det går att bläddra sida för sida och förstora texten. En instruktionsfilm finns på webit . Har man inget bibliotekskonto kan man abonnera. Det finns även en gratisversion där man inte behöver bibliotekskonto.

Hälsningar

Viviann

Wikipedia – om elöverkänslighet – VoF tar bort faktainformation som stör mobilindustrins intressen

Jag har ändrat i nedanstående text i Wikipedia.  Förra ändringen av faktainformation tog VoF bort nu har jag lagt in informationen igen från Socialstyrelsen och Miljöhälsorapporten 2009 samt kritiken av forskningen på elöverkänslighet. Jag har också givit information att man i dessa studier inte kontrollmäter strålningen i omgivningen runt testrummet och att metodiken därför inte är  vetenskaplig.

Wikipedia

Med elöverkänslighet (även elallergi eller elkänslighet) avses överkänslighet för elektromagnetiska fält i nivåer som för människor inte anses vara märkbara. De vanligaste symtomen, enligt Socialstyrelsen, är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer. Socialstyrelsen säger också att det för närvarande inte finns något vetenskapligt stöd för att det föreligger något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning. Elöverkänslighet anses ej ha kunnat påvisas i vetenskapliga försök .[1] Elöverkänsliga patienter som i dubbelblinda försök trott sig blivit utsatta för signaler från en mobiltelefon har uppgett sig få kraftig huvudvärk, trots att inget provokationsfält varit påslaget, viktigt är dock att man i dessa tester inte redovisat att man inte gjort kontrollmätningar som omfattar frekvensområdet 0 Hz – 300GHz i testrummet, vilket borde vara ett krav om metodiken skall anses vara vetenskaplig. Dessa s k vetenskapliga studier kan varken bevisa eller belägga att testpersonerna inte blivit utsatta för strålning från omgivningen.[2] Dessa studier kan därför heller inte belägga att det inte finns ett samband mellan elektromagnetiska fält och denna ohälsa. Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att elöverkänslighet är psykiskt betingat s k noceboeffekt vilket Socialstyrelsen klargjort. Professor Dariusz Leszczynski från finska Strålsäkerhetsmyndigheten, STUK har starkt kritiserat forskningen på elöverkänslighet då metodiken inte anses vara relevant.noceboeffekt.[2][3] Svenska myndigheters linje är att elektromagnetisk strålning under de gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat inte kan leda till besvär. [4] Europarådet har dock uppmanat medlemsländerna att skydda elöverkänsliga personer, Sverige är medlem i Europarådet. Europarådets rekommendation grundar sig på en utvärdering av den samlade vetenskapliga kunskapen

I Miljöhälsorapporten 2009 redovisas i den nationella miljöhälsoenkät 2007 (NMHE 07)vilket anger att 3,2 procent är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält. Enligt undersökningen uppger 0,4 procent att de har svåra besvär. Besvären är något vanligare bland kvinnor (3,8 procent) än bland män (2,6 procent).

Debattinlägg i Metro att bevara som bevis vilka som hånar dem som skadats av mobilstrålningen

Observera att Miljöpartisten Jon Karlfeldt har åsikter som mer hör hemma i ett nazistparti och inte i ett Miljöparti. Det första nazisterna gjorde var att förfölja handikappade, sjuka och gamla och avrätta dem. Nazisterna tog bort deras människovärde och degraderade dem till värdelösa varelser som inte hade rätt att leva. Denna människosyn stödjer miljöpartisten Jon Karlfeldt, annars skulle han inte hylla Johan Norbergs vidriga artikel hur han förlöjligar en man med funktionshinder. Det finns ett flertal unga män framför allt som tycks ha förlorat både medkänsla och medmänsklighet. Det är en människotyp som absolut skulle kunna stödja ett parti med samma människosyn som nazisterna. Det verkar som om människan saknar förmåga att utvecklas till en civiliserad människa.

Till Johan Norbers artikel ”Hallå elöverkänslighet existerar inte

Patrik Hammar nedan svara på ett inlägg:

  • Patrik Hammar· Toppkommentator

   Robert Berglund >> Det är du som behöver läsa på. Du är bara en papegoja – du upprepar vad du har ”lärt” dig, utan att kritiskt reflektera över vad du säger. Det har nu vederhäftigt ifrågasatts och du kan inte svara. Det innebär att du inte är kapabel att generera egna åsikter i frågan, utan du följer bara blint din guru. Det är en karaktärssvaghet av värsta slag. Beklagar, men dina invändningar anses härmed vara ”null and void”, dvs utan värde och ogiltiga.Dessutom, vad är detta för nonsens: ”Miljögifter penetrerar hjärnan lättare av en pulsad gsm-signal.” Tror du att vi imponeras av en kvasiintellektuell människas pseudoteknologiska jargong? Tror du att ”GSM-signaler” är någon slags speciell strålning? Du är uppenbarligen helt okunnig, men försöker dölja detta. Du misslyckades kapitalt.
   Svar · 3 · Gilla · den 1 december 2011 kl. 22:01
  • Mattias Andersson · Prenumerera· Toppkommentator · Chalmers Uni.

   Robert Berglund Det är inte jätteofta man ser någon som är så dålig på att ha fel.
   Svar · 2 · Gilla · den 6 december 2011 kl. 15:43
  • Solveig Silverin · Toppkommentator · Kalmar Högskola

   @ Patrik Hammar, vill upplysa om att Socialstyrelsen konstaterat elektrosensitivitet inte har en psykologisk bakgrund. Redan på 1930-talet konstaterade Arbetsmiljöverket radiosjuka hos telegrafisterna 1960 dokumenterade Sovjetunionen elöverkänslighet hos arbetstagare i elintensiva miljöer.Här i Sverige när allt fler blev skadade av av de nya bildskärmarna gick professor från Karolinska institutet ut i TV 1995 och sa, att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl.Alltså utan vetenskapligt underlag bestämde man sig för att tysta strålskadorna av bildskärmarna och mobiltelefonin. Det var näringslivet som gav regeringen och myndigheterna samt köpta forskare detta uppdrag.
   Granskning av Sture Lidéns forskning för 1,5 miljoner kronor visar att de inte redovisar resultatet och inte följer forskningsplanen. Jag är idag helt säker på at…Visa mer
   Svar · 2 · Sluta gilla · den 29 december 2011 kl. 14:25
  • Solveig Silverin · Toppkommentator · Kalmar Högskola

   Vill tillägga att elektrosensitivitet inte är en allergi alltså ingen immunologisk reaktion, det är en neurologisk skada och en skada på cellnivå.
   Svar · 1 · Gilla · den 29 december 2011 kl. 14:30
  • Patrik Hammar· Toppkommentator

   Solveig Silverin >> Då du upprepar Börje Peratts och andra konspirationsteoretikers lätt vrickade påståenden så underkänner jag utan omsvep dina invändningar. Du kan inte ge en enda vederhäftig källhänvisning. Om SoS godkänner”elektrosensitivitet” så finns det publicerat någonstans. Publikationsnummer och datum, tack.Allt som står i ditt inlägg är, till dess att det styrkts, endast dina egna åsikter, och således hyfsat ointressanta. Åsikter har ett oerhört begränsat värde.Provokationsstudier är i allra högsta grad vetenskapliga när det gäller att skapa en reaktion och har använts i många år. De är, om möjligt, bättre än vardagsstudier då provokation kan ge ett falskt positivt resultat vilket ökar säkerheten i studien. Vad grundar du underkännandet av studierna på? Förutom egna åsikter (vilka inte godkänns som kriterium)?Du kallar dig miljöingenjör, vilket är precis lika luddigt som ”forskare” då ingendera titel är kontrollerad. Förr tror jag att du är en av miljömupparna som skriver under på Gaiahypotesen och som nu dragit ut på korståg mot det moderna samhället…även om du gärna tydligen använder datorer som definitivt genererar elektromagnetiska fält. Ska vi skrota dem också?Den som tror att ”elallergi” är något annat än en vanföreställning lever uppenbarligen i en fantasivärld.
   Svar · Gilla · den 30 december 2011 kl. 03:04
  • Solveig Silverin · Toppkommentator · Kalmar Högskola

   Patrik Hammar Jag är miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar, miljöenheten i miljöövervakningsgruppen. Gaiahypotesen vet jag inte vad det är så uppenbarligen lever du i nån konspirationsvärld. Jag har granskat mobilstrålningen och forskningen sedan 19 år tillbaka. Sture Lidén är en känd fuskforskare i sammanhanget sedan länge. Jag kan historien och har följt forskningen inom FAS sedan 1994. Jag har mycket dokumenterat från myndigheterna deras svar så jag vet vad jag talar om. Mycket av detta finns på min Miljöblogg http://solveig21.mpbloggar.se/2011/12/25/tillrattarlagd-forskning-pa-eloverkanslighetelektrosensitiv-har-pagatt-hela-tiden-anda-fran-begynnelsen-da-bildskarmsskadan-blev-en-ny-sjukdom/
   Svar · Gilla · den 30 december 2011 kl. 11:02
  • Solveig Silverin · Toppkommentator · Kalmar Högskola

   Patrik Hammar Är inte metodiken vetenskaplig kan man heller inte åberopa att resultatet är vetenskapligt. Testpersonerna är inte elöverkänsliga i de flesta studier vilket är första avgörande felkällan. Det är dock allvarligt att unga människor har fått för sig att miljöförstörande verksamhet är konspirationsteorier.Mobilstrålningen är en fullständigt miljöfrämmande elektromagnetisk strålning som inte existerat före 1990. NMT var analogt som är mer likt naturlig strålning men den är heller inte naturlig vill jag påpeka.Så sent som 1994 fick vi TV4 och vi hade heller inga nattliga TV-sändningar därmed vill jag ha sagt att vi idag exploateras av en strålning som är flera miljoner gånger högre än vad den var så sent som i början på1980-talet.Eftersom 5% av jordens befolkning med utbyggd mobiltelefoni blivit neurologiskt skadade av mobilstrålningen så är det ett bevis i verkligheten att mobilstrålningen är en allvarlig hälsorisk för nu levande och kommande generation. Cancerrisken är också en annan allvarlig hälsorisk eftersom det är en dödlig sjukdom
   Svar · 1 · Gilla · den 30 december 2011 kl. 11:16
  • Patrik Hammar· Toppkommentator

   Solveig Silverin>> Du har mage att kalla dig ingenjör, och tror att det finns analog och digital strålning? Ursäkta mig, men vilket Corn Flakes-paket fick du din examen i? Mobilstrålningen är mikrovågor, och vet du vad? Sådana har funnits väldigt länge – i över 100 år, faktiskt. Kom inte med dina pseudoteknologiska utfall – du har uppenbarligen ingen aning om vad du talar om, och tror därför att vi andra är lika okunniga som du: Liten upplysning: det är vi inte. Läs på lite om elektromagnetism så kanske du förstår varför det du säger är så korkat att det är korkat en gång till. Okunniga människor ska tiga still och du är en av dem.
   Svar · Gilla · den 30 december 2011 kl. 15:24
  • Robert Berglund · Toppkommentator · OmystikerNedre storforsen inc

   Patrik Hammar Dina argument är alltså att Solveig ska tiga still när det är fakta att blommor bin djur människor som påverkas av microvågor som är både pulsade och modulerade vilket gör dem till ännu mer miljöfrämmande på den jord som har funnits i fler miljoner år utan denna teknik? Och nu håller den tekniken som breder ut sig tar död på både hjärnfunktionen hos individer samt den empatiska funktionen. Har jag fattat dig rätt?
   Svar · Gilla · för ungefär en timme sedan
 • Solveig Silverin · Toppkommentator · Kalmar Högskola

  Jon Karlfeldt Partistyrelseledamot för Miljöpartiet de Gröna. Twittrar följande: ”Tack @johanknorberg för en bra och viktig kolumn i Metro idag (http://bit.ly/sDqSpU). Mp har ett visst ovetenskapligt arv att hantera.”Jon Karlfeldt är alltså representant för Miljöpartiet som tackar Johan Norberg för att han skrivit en nedlåtande och hånfull artikel om en svårt funktionshindrad person. Det är förvånande att Miljöpartiet väljer in personer i partistyrelsen med medmänskliga åsikter som står att finna hos nazister och extremhögern. Är det det Miljöpartiet vill stå för att förakta medmänniskor på grund av deras miljöskador? Jag anser att Jon Karlfledt kan förpassas till Svenskparitet, Sverige demokraterna etc där passar hans föraktfulla människosyn bättre.Johan Norberg har heller inget att vara stolt över genom denna artikel som avslöjar samma förakt och likgiltighet för andra människors lidande.
  Ni alla övriga från VoF som skriver här är en sorglig samling människor som hade passat i Hitlers samhälle med hatkampanjer mot vissa grupper i samhället.Ni har gladeligen tagit på er rollen som mobilindustrin och näringslivets bödlar i den industridiktatur vi lever i idag. Om ni är representanter för framtiden blir man mörkrädd över den människosyn som ni avslöjar här. Den bådar inte gått för samhällsutvecklingen och demokratins överlevnad.
  • Jon Karlfeldt · Prenumerera · Stockholm, Sweden

   Solveig, det har aldrig varit min mening att verka hånfull, nedlåtande eller på något annat sätt respektlös gentemot människor som lider, och jag uppfattar inte heller att det var Johans mening i denna artikel. Om du eller någon annan har uppfattat min hållning eller mina uttalanden som på något sätt föraktfulla så kan jag bara säga att det har varit helt oavsiktligt från min sida, och jag ber om ursäkt för om jag någonstans har uttryckt mig klumpigt eller otydligt.Med det sagt så står jag för att jag, liksom Johan (även om han överförenklar lite och bitvis är en aning raljant), anser att vi gör de elöverkänsliga en stor björntjänst om vi som samhälle inte baserar den behandling vi erbjuder dem på vetenskap och beprövad erfarenhet. Deras besvär är verkliga och ska absolut tas på allvar, och i det ingår att ta till sig av den kunskap som under lång tid har utvecklats, och ständigt fortsätter att utvecklas, genom vetenskapliga metoder.Sedan har jag förstått från andra inlägg du har gjort att du inte litar på forskningssamhället i stort. Där kan jag bara konstatera att vi uppenbarligen har olika ståndpunkter, och att jag inte har sett någon övertygande argumentation för att forskningen på det här området inte skulle vara tillförlitlig.
 • Solveig Silverin · Toppkommentator · Kalmar Högskola

  Mobilindustrins massmediala lobbyister jobbar hårt på att tysta ner att elektrosensitivitet finns. Den numera framlidne professorn Sture Lidén från Karolinska Inst. deklarerade i TV 1995 att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl, så det var bestämt redan då, oavsett forskning att ljuga och förneka att folk blir skadade av strålningen, för att mobilindustrin skulle få fria händer att vräka ut sin miljöfrämmande strålning över hela befolkningen . Idag är elektrosensitivietet ett världshälsoproblem där man byggt ut mobiltelefonin. 5% av jordens befolkning har skadats neurologiskt och utvecklat elektrosensitivitet.Elektrosensitivitet är ett verkligt bevis på att att denna miljöfrämmande strålning är hälsovådlig, ett verkligt bevis på att man skadas neurologiskt av denna pulsmodulerade strålning vilket är bekräftat vetenskapligt i SSI FS 2002:3.All relevant forskning på elektrosensitivitet har stoppats inom det statliga Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) när Kjell Hansson-Mild konstaterade att det autonoma nervsystemet reagerade på EMF. Detta har konstaterats nyligen i nya studier i dubbleblindtest att elektrosensitiv reagerar på strålningen utan att känna den. vilket bevisar att strålningen påverkar kroppen neurologiskt även om man inte är medveten om den. Viktiga forskningsansökningar att studera hur EMF påverkar nervsystemet har stoppats i Sverige. Jag har följt den forskning och de ansökningar som gått till FAS från 1994 till nu och någon forskning på elektrosensitivitet har inte förekommit sedan 1999 om jag inte minns fel.

VoF fortsätter sin förtalskampanj och uppvisar en tydlig förankring i diktatur och fascism – propaganda, lögner, hatkampanjer och förföljese av vissa grupper i samhället är VoF:s signum

Förlöjligande kommentarer om mobilstrålningsrisker och elöverkänslighet? Det är en förtäckt mobillobby

Att sprida tvivel och förtala dem som stör industrins intressen är en PR-strategi som kallas astroturfing

http://nyheter24.se/nyheter/kronikor/666337-bengt-kvist-elallergi-och-annan-vidskeplighet
Ännu en ledare: ”Den som vill tro på magi får göra det. Det är tillåtet att hävda att jorden är platt eller att gud skapade oss alla för cirka 6 000 år sedan. Lika så är det lagligt att hävda att olika typer av elektromagnetisk strålning, oavsett om den kommer från brödrostar, mobiltelefoner eller kraftledningar, orsakar allt från mjäll till hjärntumörer.”
http://st.nu/opinion/ledare/1.4463501-moderna-tomtar-och-troll
och en till http://www.dt.se/opinion/ledare/1.4143472-ledare-markligt-agerande-i-mora
och en till http://norrteljetidning.se/nyheter/ledare/1.1571552-motarbeta-inte-mobiltackning
och lokala applåder http://www.dt.se/opinion/ledare/1.4453041-miljonamnden-i-mora-gjorde-det-enda-ratta
och en till som totalt galenstämplar elallergiker http://op.se/opinion/ledare/1.4460314-vem-som-styr-usa-verkar-inte-bry-svenska-politiker

och lite annat
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6778583

Ett Svar på VoF:s blogg om Mora kommun Årets Förvillare där jag informerar om metodiken i dessa provokationsstudier

Wikipedia har ju VoF kapat, så den ”uppslagsboken” är totalt värdelös om man är ute efter faktainformation. VoF finns också i Norge men där är VoF seriösa, men VoF i Sverige är ökända både i Norge och Danmark.

Provokationsstudierna är ingen seriös forskning. Det är enbart ett spel för galleriet. Mobilindustrin har nogsamt forskat fram och implanterat ordentliga felkällor i metodiken så att de inte riskerar få ett signifikant resultat. De är så livrädda att de till och med nu anser att det inte är viktigt att nyttja elöverkänsliga testpersoner, men i resultatet heter det ändå alltid att man inte kunnat se ett samband mellan elöverkänslighet och EMF.

Studien från 1991 var en mycket välgjord studie men ingen har vågat återupprepa den. Vad man lärde sig av den var hur man skulle undvika en metodik som riskerar ge ett signifikant resultat.

Datakillen Per vill gärna ge sken av att man skall bunta ihop alla 125 som om det vore ett enda testtillfälle, men så var inte studien upplagd. Det var en enda test den sista, som gav ett 100%-igt resultat. Vilket berodde på en välgjord metodik där man eliminerade felkällorna successivt. Detta kallas för vetenskaplig forskning, att först ta fram en metodik med så få felkällor som möjligt. Annars är ju forskningsresultaten värdelösa.