Harald Reacts – VoF är knappast vetenskapliga själva, de är pseudovetenskapare som skapar sin egen vetenskapliga tro i form av "Ge sken av"

http://harald-english-karlstad.blogspot.com/2012/01/vof-scientific-knights.html

Svar till Harald på hans blogg . Vad han heter helt och fullt framgår inte. De flesta inom VoF vågar sällan stå med eget namn. Det är rädda personer som gömmer sig i de mörka vrårna med konstiga pseudoansiken och  pseudonamn, där pseudovetenskapen är deras ledstjärna.  Deras vetenskapliga syn bygger på tro och tyckande vars grund vilar i sin tur på en slags förvriden syn på verkligheten. Deras verksamhet går ut på att försöka bestämma vår verklighet, vad vi skall tro på och tycka, vilket är lobbyistverksamhet för i detta fall läkemedelsindustrin, mobilindustrin samt nyliberalismen (kan man också misstänka). De har god tillgång till journalister som går ”voffarnas” och näringslivets ärenden i massmedia, vilket har lett till att allt fler säger upp prenumerationen på dessa propaganda tidningar (DN, SvD,GP,Sydsvenska Dagbladet, etc etc) som är impregnerade  av förvriden verklighet och lögner. Det finns något hjärntvättat och avtrubbat  över de mest aktiva inom VoF och dess styrelse.

VoF är en förening som har dragit ner vetenskapens trovärdighet till  en nivå lika skum som vilken bedrägeriverksamhet som helst. ”Ge sken av” är väl ledordet för deras verksamhet.

Till Harald: ”VoF är knappast vetenskapliga de är själva pseudo och lever i sin egen lilla värld. Några av dem har jag förstått är lobbyister för mobilindustrin och läkemedelsindustrin främst, men det vet ju du, eftersom du själv är ”voffare”. Sedan har du helt fel när det gäller miljöbalken, det krävs INGA vetenskapliga bevis, det räcker att man befarar en hälsorisk. Vilket IARC inom WHO konstaterat en möjlig cancerrisk, alltså det finns inte bara risk för neurologiska skador, utan även skador på DNA. Sedan är det känt sedan 1930-talet att radiofrekvent strålning är en hälsorisk. Denna mobilstrålning är främmande för allt liv, referensvärdet gäller enbart för akut termisk effekt och gäller INTE för långtidspåverkan eller andra biologiska effekter.
Jag är dock förbannat trött på er egoister, kan vuxna människor bli skadade av denna miljöfrämmande strålning så kan våra barn bli det, eftersom de är mycket känsligare än vuxna. Men ni tycks inte bry er, era mobiler är viktigare än vår unga generation. Oförmågan att tänka längre än till sig själv och sina egna behov tycks vara representativt för alla dessa mobilskadade hjärnor. I övrigt överlämnar jag information om VoF ”. http://solveig21.mpbloggar.se/2012/01/21/presentation-over-vad-vof-vetenskap-och-folkbildning-verkligen-star-for/

Presentation över vad VoF – Vetenskap och Folkbildning – verkligen står för

Här en del  länkar till artiklar om VoF, vilket visar vilka som verkligen döljer sig bakom detta seriösa namn

Dan Larhammar och hans dolda jäv

När känslorna tog överhanden

Dan Larhammar lierad med läkemedelsindustrin

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin

VoF skadar svensk forskning

Affärsintressen och konservatism bakom internationell skeptikerrörelse

VoF har ett oförskämt tonläge

Dags för VoF att utse sig själva till decenniets förvillare

Sökare och besserwissrar

Sankt Göran som riddaren av den sorgliga skepnaden

Per-Anders Forstorp:
The construction of pseudo-science

Den skeptiska rörelsen som vetenskapens publika väktare

Sammanfattning av ovanstående av Göran Brusewitz

Folkbildare sätter krokben för sig själva SvD 071210

Kurs i vetenskapsextremism Robert Hahn

Sven Ove Hansson: Vetenskap med villfarelse

Sanna Ehdin:
På vetenskapens bakgård

Offentlig förnedring

Förvillarföreningen

Förvillande bra

Vad är VoF

Sannas brev till rektor för Uppsala Universitet

Att tukta en rumpnisse ur Alternativjournalen mars -10

Hjälp till att hitta Garvarns identiet Akadementia 100810

VoF:s härskartekninker 101004

100831 Robert Hahn, själv förföljd av VoF, har startat en blogg.

Jesper Jerkert på den vetenskapliga arenan  Robert Hahn 100831

Sven Ove Hanssons etiska dilemma Robert Hahn 100716

VoF angriper Vidarkliniken igen 101002

Så avfärdas alternativmedicinen Robert Hahn 101009

Att forska utan kompetens Robert Hahn 101016

Sven Ove Hanssons ruttna filosofi Robert Hahn 101211

Ny sajt: Vetenskap och forskning blogginlägg  101125

Inlägg om skämtsidor om VoF 101203

Skeptikerföreningen VoF känner sig kränkt 101208

Män som hatar kvinnor Ur Vetenskap-folkbildning.nu

Föreningen Vetenskap och folkbildning utsatt för dubbel humorattack Sassersson 101213

Sven Ove Hansson blev Årets Förvillare 101216

VoF:s nära förestående sotdöd vetenskap-folkbildning.nu 101216
Motionen vid VoF:s årsmöte, som avslogs. Mars 10

VoF:s styrelse under lupp: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/12/vetenskap-och-folkbildning-pr-glas-av-kompetensbrist-politisk-extremism-och-histo

 

Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret  Prof Germund Hesslow på Newsmill 110112

VoF präglas av kompetensbrist, politisk extremism… Rickard Berghorn på Newsmill 110112

Vetenskap som folkbildning har trampat snett  Börje Peratt på Newsmill 110124

Click here to find out more!

Newsvoice utnämnde VoF – Vetenskap och Folkbildning – till Årets Förvillare 2011

http://newsvoice.se/2011/12/28/vetenskap-och-folkbildning-utnamns-till-arets-forvillare-2011/

Newsvoice utnämnde VoF – Vetenskap och Folkbildning –  till Årets Förvillare 2011, den  28 december 2011

Newsvioce skriver följande: NewsVoice utnämner skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) till Årets Förvillare 2011. Föreningen har gjort sig känd för sina försök att sabotera rykten för individer och organisationer som de anser har fel åsikter. Ute i samhället ser föreningens styrelse och unga aktivister inbillade faror i formen av människor som tror på ”fel saker”.

För närvarande jagar VoF den grupp människor som skadats av mobilstrålningen. VoF har trakasserat vårdinrättningar som ordnat elsanerade rum på sjukhus så att elöverkänsliga personer skall kunna få möjligheter  till den sjukhusvård som alla har rätt att få enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

VoF har tydligen också givit sig på Waldorfkliniken som även de försöker hjälpa elöverkänsliga personer att må bättre.

VoF har orsakat ett stort mediadrev på en elöverkänslig person  i Mora kommun som begärt att få en lågstrålande zon runt sin bostad eftersom han blir sjuk av strålningen från sändarna. På grund av detta ärende har VoF utsett Mora kommun till ”Årets förvillare” för att kommunen följer Miljöbalken.

Man kan inte se annat än att denna handling är riktad mot gruppen elöverkänsliga personer som fått sina liv förstörda av den nya teknikens trådlösa system.

Det är viktigt att förstå att VoF är rättshaverister som försöker hindra ett demokratiskt och rättvist samhälle, genom att försöka stoppa att lagar följs av myndigheter och tjänstemän som i det här fallet inte passa mobilindustrins intressen. Det är  lagar som är antagna i riksdagen genom  demokratiskt beslut som denna förening vill förhindra att de  efterföljs.

Genom att massmedia tillåter ett förlöjligande mot dem som försöker driva ett demokratisk samhälle samt trakassera sjuka människor som blivit sjuka av mobilindustrins verksamhet är de helt klart ett mindre lyckat grepp i den demokratiska ordningen.

Att massmedia okritiskt släpper in dessa vetenskapens förvillare i finrummet och basunerar ut deras förvridna och människofientliga inställning till vissa grupper i samhället är än mer alarmerande. Den är ett embryo till en ren nazistiskt hatpropganda mot vissa grupper i samhället som tänker fel eller stör ekonomiska intressen. Jag förstår inte massmedias inställning och de journalister som nedlåter sig till denna hatpropaganda. Industrin och deras lobbyister har aldrig varit rumsrena. Mobilindustrin har ekonomisk makt att förtrycka, förgöra allt som stör deras verksamhet och vinstintressen och där just elöverkänsliga personer är ett mycket allvarligt hot mot deras vinster av den  trådlös tekniken.

Försäkringskassan har i en sammanställning av ungas mentala ohälsa redovisat en ökningen som direkt står i korrelation till utbyggnaden av de olika digital sändarsystemen under 1990-talet och i början på år 2000.

Inför 3G-utbyggnaden skrev mobilindustrin själva i sin reklamtidning att denna strålning aktiverar hjärnan. Efteråt kan man se att den psykiska ohälsan ökat spontant och dramatiskt efter 3G-utbyggnaden. Det är väl känt inom vetenskapen att långvarig hjärnstress ger psykisk ohälsa och depressioner. Mobilstrålningen pågår ju dygnet runt vilket betyder att hjärnan aldrig får vila och återhämta sig. Denna ständigt höga radiofrekventa strålning leder även till sömnproblem. 

Ansvariga och berörda tjänstemän inom Strålsäkerhetsmyndighet  och Socialstyrelsen kan definitivt inte sväva i okunnighet om att det är mobilindustrins miljöfrämmande pulsmodulerade strålning som är  orsaken till den dramatiska ökningen av mental ohälsa hos både vuxna och barn med ADHD-liknande symtom  och till de bestående neurologiska skador som elöverkänslig fått av strålningen.

Idag räknar man med att mellan 5-15 % har blivit mer eller mindre neurologiskt skadade av mobilstrålningen, den kunskapen finns. Men istället för att sätta igång en relevant och seriös forskning på hur denna strålning skadar nervsystemet (sådana ansökningar har avslagits av FAS), sätter mobilindustrins lobbyister med hjälp av massmedia igång ett mediadrev för att förlöjliga alla dem som fått sina liv förstörda av mobilindustrins tvångsbestrålning. Ett mediadrev för att förhindra att miljöbalkens lagar efterföljs enligt den demokratiska ordningen.

En annan oroande handling, är att man nu har för avsikt att ”slänga” ut de ledamöter som representerar folket och demokratin i domstolarna, vilket jag misstänker är för att få full kontroll över domstolarnas beslut.

Dessa strömningar i samhället bådar inte gott för framtidens demokrati. Varför finns det då ingen kritiskt granskning av den underliggande bakgrunden till denna stegvisa förändring som tycks hota demokratin allvarligt. Har journalisterna redan skrämts till tystnad eller är de köpta till tystnad?

En sak står klart, strömningarna i dagens samhälle liknar dem som fanns före 2:a världskriget i framför allt Tyskland. Man måste ställa frågan vart är vi på väg i denna utveckling nu i dagens samhälle? Var kommer det att sluta om det är legitimt att trakassera allt som inte passar denna grupp personer inom VoF:s styrelse. Vissa av medlemmar har en klart hatisk framtoning till allt de tycker är fel. Otrevligt hatisk som om de vore hjärntvättade med en förvrängd verklighetsbild.

VoF – Till minne av ledarhunden Martin Rundkvist i "Vetenskap och Folkbildning" och hans svansviftande jyckar

Detta stycke  som jag skriver idag är till minne över vetenskapens förfall som på grund av ett gäng byrackor inom VoF och i dess styrelse har förlorat förståndet på grund av  mobilindustrins mobiler.

martin-rundkvist

Man kan inte låta bli att fundera över hur dessa människor i VoF  är funtade i huvudet. Hur tänker de egentligen, de verkar vara rätt hysteriska i sin framtoning? De trodde jag gått i spinn när jag började kalla dem ”mobilhjärnor” eller för ”vetenskapens byrackor” i debattinläggen som media hjälpt VoF att skapa. Dessa konstiga människor fattade inte att jag hade sänkt mig till deras nivå för att få tyst på nedlåtande benämningar av elöverkänsliga personer som vissa VoF:are använde.

Ni  ”Voffare” som är här just nu, är ni nyfikna på vad jag mer skall säga om er?

Läser man kommentarer på VoF Facebook-sida eller i VoF:s öppna forum undrar man varför ni tycks hata alla möjliga människor i er omgivning? Man får ju den uppfattningen. Ni tycks hata elöverkänsliga? Är ni rädda för att det kanske är verklighet att folk blir sjuka av denna miljöfrämmande strålningen som mobilindustrins tvångsbestrålar oss med? Rädda människor brukar leta efter hatobjekt eller är det killar som har problem med sitt självförtroende som måste hävda sig på nått sätt. Sola sig i glansen av ”ledarhunden” Martin Rundkvist?

Som sagt, jag vet att personer från Vof är här nu på min bloggsida och av den anledningen skriver jag detta. Jag har varit med relativt länge nu i ”branschen” så jag börjar faktiskt bli rätt blasé på er och ert ständiga tjat om dessa löjliga provokationsstudier, blasé på ert ständigt nedlåtande attityd mot elöverkänsliga som lider svårt av mobilstrålningen, som de inte ens får slippa i sina egna hem. Ynkliga skitstövlar är ni. Jag gitter helt enkel inte ens att försöka säga samma sak tusen gånger om till öron som inte vill höra, eftersom ert uppdraget är att tysta ner att folk blir skadade av mobilstrålningen. Jag menar hur skall jag kunna ta er på allvar, hur skall jag kunna upprätthålla någon respekt för er? Jag vet ju ert syfte, jag vet att det är ett uppdrag från mobilindustrin. Jag vet att ni får betalt för att håna och förlöjliga elöverkänsliga. Ni sparkar på sjuka människor och får betalt för detta. Ni är ynkliga skitstövlar. Jag sticker inte under stolen med att jag har fått nog av er.  Kalla Fakta borde granskar er.

Ta gärna in detta hundben (textstycke) på ert öppna forum så jag får nöjet att läsa era gnagande och gnyende kommentarer.

Jag glömde säga att jag även sparat en stor del av debattinläggen innan de blev raderade. Jag har samlat in en del av er på denna sida HÄR

Solveig Silverin

 

 

Varför granskar inte journalisterna VoF vars lobbyistverksamhet för mobilindustrin är uppenbar

Med rent fascistisk fasoner gör Vetenskap och Folkbildning, VoF, sig löjliga över dem som är kritiska till mobilindustrins storskalig spridning av miljöfrämmande strålning. Än värre är deras hatpropaganda och förlöjligande av dem som skadats allvarligt av mobilindustrins radiofrekventa strålning och fått sina liv förstörda genom en livslång funktionsnedsättning. Ännu värre är det att massmedia stödjer dessa fascister som bestämmer vad folk skall tänka, vilket är ett brott mot den demokratiska ordningen i vårt land enligt grundlagen.

VoF är en lobbyistverksamhet för industrin och får med största sannolikhet betalt av mobilindustrin. Multinationella företag styr beslut genom mutor och lobbyistverksamhet inom partier, regering, riksdag och EU vilket förklarar konstiga beslut på regerings- och EU-nivå som inte gynnar nationen eller är till för folkets bästa (tvinga folk att nyttja den hälso- och miljöfarliga kvicksilverlampa exempelvis) . Lobbyistverksamhet styr även myndigheternas desinformation för att dölja hälsoriskerna när det gäller exempelvis mobilstrålningen.

Teknikföretagen skryter med att de lobbar i maktens korridorer: http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Teknikföretagen är känd som Sveriges starkaste förhandlingsorganisation, men vi gör mer än förhandlar. Vi syns, vi hörs och vi tar plats i maktens korridorer, i Sverige och utomlands, för att påverka företagsklimatet i rätt riktning. Och vi ger våra medlemsföretag råd och information som underlättar i deras vardag.

När det gäller påverkan av miljölagstiftningen skriver Teknikföretagen bland annat så här: http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Miljo/  ”Vi bevakar och påverkar utvecklingen av regelsystem inom miljöområdet samt företräder våra medlemsföretag gentemot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.”

Här nedan en film som visar den allra största österrikiska mutskandalen någonsin, TETRA-radioinköpet till blåljuskunderna. Mutskandalen Strasser  – Motorola avslöjas i Österrike:  http://www.youtube.com/watch?v….  Men hur gick det till i Sverige? http://www.telecompaper.com/ne…  och här är en 3 minuters video där en hemlig journalist avslöjar ledamoten Ernst Strasser (inblandad i TETRA mutskandalen) som lobbyist – det är helt enkelt otroligt!
http://www.youtube.com/watch?v=DJxD-ysedbk

Massmedia borde göra en kritisk granskning av styrelsen och kontaktpersonerna inom VoF. Varför stödjer massmedia en förening som går emot den demokratiska ordningen? Varför stödjer massmedia personer som förlöjligar dem som följer lagen och EU-domstolens beslut som Mora kommun? Varför stödjer massmedia en förening och personer som förlöjliga dem som skadas av mobilindustrins miljöfarliga verksamhet?
Varför granskar inte massmedia myndigheterna när de så uppenbart ljuger om de faktiska riskerna när det gäller mobilstrålningen?

Mer info om lobbyistverksamhet och mutor:

http://www.telecompaper.com/news/austrian-police-network-tender-possibly-influenced-report#Comments

http://www.nzherald.co.nz/middle-east/news/article.cfm?l_id=8&objectid=10749523&ref=rss  

 

Vetenskap och Folkbildning (VoF) – En vettlöst obildad grupp som tummar på åsiktsfriheten och yttrandefriheten

Vetenskap och Folkbildning, VoF, är en organisation med en styrelse som definitivt inte lever upp till vad de förespråkar. De är kort och gott  vetenskapliga byrackor som saknar kompetens att bedöma vad som är rätt och fel eftersom de saknar kunskapen om vad som är rätt och fel och det finns heller inga vetenskapliga bevis på vad som är rätt eller fel som de kan hänvisa till. Det viktiga i detta är att åsiktsfriheten gäller inte för VoF, vilket ger en tydlig fingervisning om vad denna organisation står för, diktatur och fascism med stark koppling till näringslivet och industridiktatur. Det är exakt vad VoF står för.

Att massmedia släppt in VoF är bara obegripligt men de behöver väl sälja lösnummer och skriver vad skit som helst sant eller osant men så går det när näringslivet stryper tidningarna och yttrandefriheten och åsiktsfriheten upphört att gälla. 

Det är  skrämmande att sådana som VoF med svag förmåga till vett och folkbildning kan ösa nedvärderande floskler över andra i det offentliga rummet som om de alls hade rätt till det och massmedia ger dem plats dessutom.

VoF saknar förmåga att se helheter och konsekvenser av sitt handlande. De sitter fast i sin vaneförställning att världen skall rätta sig efter dem som om denna grupp vet mer än andra. Dessutom tycker de att de är duktiga för att de delar ut det mest idiotiska pris som någonsin uppfunnits ”Årets förvillare” som om de har kunskapen att bedöma det? En organisation som ägnar sig åt att håna andra i samhället för deras åsikter eller för att de blivit sjuka är mycket allvarligt om man ser i förlängningen av denna typ av utveckling. Att förbjuda oliktänkare, att sätta munkavel på folk, att skrämma folk till tystnad, att håna folk som blir skadade av industrin verksamhet bådar inte gott för framtiden. Det vore bra om massmedia inser hur allvarligt detta mediadrev är som VoF iscensatt.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsens i Kalmar, miljöenhet inom miljöövervakningsgruppen