Här är beviset att mobilindustrin styr massmedia när det gäller elöverkänslighet

Denna referens nedan, återfinns i rapporten 2014:16 Recent Research on EMF and Health Risk. Ninth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2014
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/201416/

Här ser man tydligt att mobilindustrin granska massmedia för att tysta ner att folk blir sjuka och elöverkänsliga av deras verksamhet. Ett klart och tydligt bevis för att mobilindustrin också styr massmedia. ”Elöverkänslighet skall tigas ihjäl” sa professor Sture Lidén, Karolinska institutet hösten 1995. Men på vilket sätt har denna referens med vetenskapliga studier om hälsorisker att göra?

Idiopatisk miljöintolerans (miljösjukdom av okänt ursprung, som verkar har uppstått av sig själv)  artiklar om elektromagnetiska fält: en innehållsanalys av brittiska tidningsrapporter.
Eldridge-Thomas B 1, Rubin GJ .
Författare Information
• 1 Kings College London, Institutionen för Psychological Medicine, London, Storbritannien.

Abstrakt
Idiopatisk miljö intolerans artiklar om  elektromagnetiska fält (IEI-EMF) är en kontroversiell tillstånd där människor beskriver symptom efter exponering för elektromagnetiska fält från vardagliga elektriska apparater. Dock har dubbelblinda experiment  inte funnit övertygande bevis för att elektromagnetiska fält orsakar dessa symptom. (Min kommentar: Vilka då? Jag har efterfrågat dessa specifika studier hos myndigheterna, men ännu inte fått dem. Eller finns inte dessa välgjorda studier på elöverkänslighet som man ständigt hänvisar till?)

I denna studie, bedömde vi de senaste reflektionerna om  vetenskapliga bevis i tidningsartiklar i Storbritannien. Vi sökte en databas med tidningsartiklar för att identifiera alla dem som innehöll IEI-EMF relaterade sökord och valt ett slumpmässigt urval av 60 för innehållsanalys.

För våra primära utfall, bedömde vi hur många artiklar huvudsakligen eller helt presenterade en elektromagnetisk orsak till IEI-EMF och hur många som diskuterade obevisade behandlingar för tillstånd som strategier för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält eller användning av kompletterande och alternativa terapier.

Vi bedömde också vilken typ av informationskälla som används av en tidningsartikel (t.ex. forskare, personer med IEI-EMF, politiker) eller typ av tidningen (broadsheet, tabloid, lokala eller regionala) var associerad med antingen utfall.

Av de 60 artiklar, 43 (71,7%) presenterade de huvudsakligen elektromagnetisk orsak, jämfört med 13 (21,7%), som presenterade främst icke-elektromagnetiska orsaker och 4 (6,7%) som inte diskutera den saken.


29 (48,3%) nämnde inte någon potentiell behandling, medan 24 (40,0%) nämnde behandlingar relaterade till elektromagnetiska strategier och 12 (20,0%) nämnde kompletterande eller alternativa terapier.


Artiklar som citerade någon med IEI-EMF var betydligt mer benägna att rapportera en elektromagnetisk orsak och presentera oprövade behandlingar. De som använde en vetenskapsman (Min kommentar: beroende på vilken vetenskapsman) som källa var mer benägna att presentera en icke-elektromagnetisk orsak till tillståndet.


Den utbredda fattiga rapportering vi identifierat är en besvikelse och har potential för att uppmuntra att fler kopplar sina symptom till  elektromagnetiska fält. Forskare bör bli kvar i media för att motverka denna effekt. (Min kommentar: vad de menar är industrins s k forskare skall bevaka massmedia)
PMID:
23799038
[PubMed – indexed for MEDLINE]
PMCID:
PMC3683033

SVT och massmedia återanvänder en gammal dansk studie från 2006 och basunerar ut att mobiler inte ger hjärntumör

Förvisso skall vi återanvända saker så långt det går men gäller det även för forskning? Denna studie som SVT basunerar ut är en Dansk studie från 2006, alltså 5 år gammal studie. Mona Nilsson skrev om den i sin bok Mobiltelefonins Hälsorisker. Som sagt gammal skåpmat. Massmedial propaganda för mobilindustrin och andra intressenter.

Intressant är att en miljon kineser fått hörselnervstumör av mobilen. Denna rapport kom på försommaren konstigt att Feychting fick fram att barn inte fått cancer av mobilen, medan vuxna får det i Kina?

http://svt.se/2.22620/1.2574633/studie_mobilen_okar_inte_cancerrisk

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1147

http://mobiltelefoni.tv/2011/10/21/ki-forskare-hyllar-mobilstudie-av-sapakvalitet/

Lobbyisterna säger: Det är massmedia som skapar verkligheten de beskriver inte verkligheten. Värt att lägga på minnet.

Bakom ryggen på svenska folket ändrar regeringen grundlagen och massmedia är helt tyst

   http://vimeo.com/17194669

Gunilla SaxJag frågade Gunilla Sax som är chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningarna Barometern och Oskarshamns-Tidningen, varför hon inte skrev om grundlagsändringen i tidningen. Hon svarade att det inte var av intresse för lokalbefolkningen. Gunilla idiotförklarat sina läsare, alltså.