Ryska samlingsrapporten 1972

Galleri

Jag har översatt den ryska samlingsrapport från 1972 (se nedan). Denna rapport bekräftar redan 1972, det elöverkänsliga säger och har upptäckt, när det gäller hälsoeffekter av mikrovågstrålningen. Redan kända dokumenterade effekter, som fördröjningseffekten och anpassning beskrivs här. Märkligt är då, … Läs mer

Mikrovågor som ogräsbekämpning

Galleri

Tidskrift/serie: Rapport – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik Utgivare: SLU, Institutionen för lantbruksteknik Utgivningsår: 1993 Nr/avsnitt: 171 ”Mikrovågsbehandling är en form av termisk ogräsbekämpning. Det som skiljer denna metod från andra uppvärmningsmetoder är den goda inträngningsförmågan. I en kropp som … Läs mer

Energi och materia är samma sida av myntet – Einstein

Galleri

En person på Facebook ville ha förklarat hur HAARP kan påverkar materia och orsaka jordbävningar. Jag gav då ett mer utförligt svar som jag lägger in här, och som också förklarar varför solen knappt avger radiovågor och mikrovågor och att … Läs mer

Satellitbilder bevisar att aerosola miljögifter sprids över Sverige

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

    Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där … Läs mer

Varför dör getingarna i sina puppor? Och varför gulnar löven redan augusti trots regnig sommar?

Jag har tittat närmre på ett övergivet getingbo.

_DSC0026

Det har knappt funnits några getingar i år. Jag fick dock min misstanke bekräftad att den artificiella mikrovågsstrålningen dödar getingar. Jag hade ett getingbo på södersidan av taket. När militären satt på sin starka radiosignal,  så försvann getingarnas aktivitet och jag fann två döda getingar nedanför boet. Detta har hänt en gång tidigare och precis som förra gången häckade heller inte tornseglarna ovanför  balkongen i år

I början på sommaren var det mycket småkryp av skalbaggar men också nattfjärilar. Både ovanligt mycket arter men också fler individer. Men plötsligt försvann de flesta krypen sedan var det mest myror och sniglar som var aktiva.

I getingboet fann jag döda uttorkade larver, men också döda getingar i sina puppor. Det fanns 14 puppor varav en hade börjat öppna sig.

_DSC0045

_DSC0055 (2)

En geting var färdigutvecklad och hade fått vingar.

_DSC0053

alla var döda. Varför? Beror det på att man sprider chemtrails? Så här har himlen sett ut i sommar allt som oftast och året om bör tilläggas. Se fler bilder HÄRDSCN9128

eller beror det på att man ökat ytterligare, med 4G och Net 1, den artificiella mikrovågsstrålningen som redan är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  DSCN5880

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Och redan i mitten på augusti i år 2015, har träden börjat gå över i höstfärger. Trots en regnig sommar ser träden ut som om de torkat ut och gräsmattan är flammig av torkfläckar.

DSCN9464 DSCN9414 DSCN9415 DSCN9423 DSCN9425 DSCN9428

Gräsmattan är flammig av torkfläckar trots allt regn:DSCN9430 Augusti 2015

Och allt fler träd dör se bilder HÄR

Sommaren 2013 såg en koltrast respektive rödhake ut så HÄR

Som man ser pågår det en miljöpåverkan som skadar vår naturmiljö. Fåglarna har minskat drastiskt både i individrikedom och som arter under de senaste åren. Getingarna är nu helt borta trots solig och varm augusti. De stora humlorna har försvunnit. Nu syns nästan bara små humlor och t o m blomflugorna tycks ha minskat drastiskt. Trots allt regn har även myggorna försvunnit. Hela vårt ekosystem håller på att slås ut av människans  storskaliga aktiviteter. Både den artificiella mikrovågsstrålningen, chemtrailsspridningen samt krigsindustrins lek med HAARP-systemen hotar vår livsmiljö allvarligt. Men  ansvariga politiker och tjänstemän förnekar att strålningen är hög, eller att de sprider chemtrails eller att dessa HAARP-systemen finns, trots att allt fler samhällsmedborgare försöker uppmärksammar den höga artificiella mikrovågsstrålningen , chemtrailsspridningen från flygplan samt alla dessa tester med HAARP-systemen där man påverkar jonosfären.  På 20 år tycks ansvariga släppt hela industrin fri att göra vad de vill med vår planet och dem som lever där.  Ingen ansvarig myndighet, tjänsteman eller politiker tycks bry sig om framtiden ? Varför?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Jag har konstaterat att mikrovågsstrålningen påverkar getingarna och tornseglarna

Mikrovågsstrålningen har varit hög under hela juli. Jag har fått bekräftat att strålningen dödar getingarna. Det är andra gången som denna radiosignal från söder slår ut getingbon på södersidan av huset. Men än mer markant är de två tornseglarparen som häckar på södersidan av huset. Det äldsta häckningsstället är över balkongen och ligger vid husets östra sida. På den sidan träffar radiosignalen som starkast och går diagonalt genom huset. När strålningen var som värst sommaren 2011 då häckade inte tornseglarparet över balkongen. Viktigt att veta att tornseglarna alltid återkommer till samma häckningsplats. Det andra paret häckar på södersidan mot väster ovanför altanen.

Strålningen (radiosignalen) har legat på konstant, relativt högt under juli så att jag själv mått dåligt.  Jag kan också konstatera att paret som häckade över balkongen övergivit platsen där strålningen är som starkast, medan de vid västra sidan återkommer på kvällen och båda flyger in i boet. Det mest intressanta är att paret över altanen har jag stört konstant. Jag har stått med huvudet uppe vid boet.  Jag har spikat, sågat, borrat och skruvat strax under eller intill boet. Presenningen över altanen har blåst och smällt och flaxat i vinden, intill boet och min halogenlampa lyser nästen rakt in i boet. Trots alla dessa störningar har de stannat kvar, medan de andra som aldrig blev störda har försvunnit. Det fanns varken ägg eller ungar i det boet. Jag kollade idag. Jag vet dock inte om de har några ägg eller ungar i boet på västra sidan. Det är alldeles tyst i boet.
 –
Även om det inte varit en varm sommar så har solen ändå lyst och blommorna har blommat. Normalt kommer både humlor, bin och getingar fram när det inte regnar, men det finns nästan inga humlor. Jag har sett  en humla vid enstaka tillfällen och det finns inte en enda geting. Bin har jag sett i klöverblommorna. Inte ett enda äpple i år på något av de tre äppelträden. Jag känner mig mest ledsen över att våra myndigheter ljuger om att strålningen är svag. Hur kan strålningen vara svag när den är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  Läs om mikrovågors påverkan  Här

SSM – Radiofrekvent som mikrovågor- Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Ickejoniserande strålning

Ickejoniserande strålning delas in i elektromagnetiska fält, optisk strålning och ultraljud.

Ickejoniserande strålning är strålning som inte förmår slå sönder atomer eller molekyler. Därmed bildas inga joner, vilket inte hindrar att den kan orsaka andra förändringar och skador hos det som bestrålas.

Tre typer av optisk strålning

  • Synligt ljus är den optiska strålning som du uppfattar med dina ögon till exempel ljus från en vanlig glödlampa.
  • Solen står för största delen UV-strålning i vår omgivning. Dessutom kan UV-strålning skapas på konstgjord väg i solarier och elsvetsar. Det är UV-strålning som kan göra att du bränner dig i solen eller solariet och på sikt påverka hudcellerna och orsaka hudcancer.
  • Infraröd strålning sänds ut från alla varma föremål som spisplattor, glödlampor och glödhärdar.

Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Ultraljud används framförallt som ett komplement till röntgendiagnostik för att undersöka organ och foster.

Jag har  tidigare skrivit om hur svag den naturliga mikrovågsstrålningen är HÄR

Akut påverkan – Långtidseffekter bedömning av miljögifter, Kemikalieinspektionen

Men anledning , av att referensvärdena för mikrovågor som mobilindustrin sprider i vår livsmiljö inte skyddar mot långtidseffekter enligt Strålsäkerhetsmyndigheten citat:

Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter (vilket menas med akuta effekter). Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas. HÄR. Eftersom radiofrekvent strålning skall betraktas som ett miljögift, skrev jag ett brev till kemikalieinspektionen och frågade hur man bedömer gränsvärden för långtidseffekter. Jag fick nedanstående  svar. ( Skrolla ner för att läsa hela svaret).

Kemikalieinspektionen skriver bland annat följande ”På grund av testernas upplägg så kan man inte använda resultat från korttidstest för att prediktera effekter på lång sikt.”

Mobilindustrin och ansvariga myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten, samt politiker utsätter befolkningen för doser som enbart skyddar mot akut påverkan, vilket betyder att dessa stråldoser är mycket höga, då effekter för långtidsexponering är mycket lägre dos. Det är mer än en skandal, att inte ens politikerna bryr sig. Politiker som både tillåter korrupta myndigheter och en industrin att bestråla en hel befolkning dygnet runt, samt våra barn i deras skolmiljö med stråldoser som inte skyddar mot långtidseffekter.

 Tack för din fråga.

När kemiska ämnen testas för toxikologiska effekter så skiljer man på tester för korttidseffekter och långtidseffekter. I korttidstester ger man högre doser då det handlar om att få fram effekter efter en akut exponering samt för att hitta den dosnivå som  ger negativa hälsoeffekter. I långtidstester ger man en lägre dos eftersom man försöker att efterlikna en långtids exponering, utan att de akuta effekterna ska uppstå.

På grund av testernas upplägg så kan man inte använda resultat från korttidstest för att prediktera effekter på lång sikt.

 Med vänliga hälsningar/Kind Regards

Helena Kramer

Handläggare/Scientific Officer
Avdelningen Tillstånd och Upplysning/Authorisation and Guidence

Kemikalieinspektionen/Swedish Chemicals Agency

Tel dir 08 519 41 290/+ 46 8 51941290

Tel vx  08 519 41 100/+ 46 8 51941100

www.kemikalieinspektionen.se

 

Från: Solveig Silverin
Skickat: den 24 oktober 2014 09:21
Till: kemi
Ämne: Akut påverkan – Långtidseffekter

 Hej!

Hur bedömer man långtidseffekterna av ett ämnes giftighet utifrån direkt/akut negativ hälsopåverkan?

Exempel: Ett ämne ger akut hälsoproblem som klåda, huvudvärk, magproblem, neurologiska störningar som darrningar, skakningar, muskelkramper, domningar, sveda, värk i hud, hjärtarytmi, koncentrationssvårigheter, sömnproblem. Om 15 % respektive 50 % av individerna i en population får dessa direkta/akuta hälsoproblem av ett ämne hur bedöms ämnets giftighet vid långtidseffekter.

Man har också sett att ämnet har en cancerrisk klass 2B. Det finns alltså två hälsofaktorer bekräftade i en population, dels akut påverkan av främst neurologisk störning och en cancerrisk vid långtidseffekter. Hur bedöms den totala hälsorisken för långtidseffekter av ett ämnes giftighet som uppvisar dessa negativa egenskaper?

Mvh
Solveig Silverin

Mikrovågor tränger igenom effektivt därför är mikrovågor farligt som sändarsystem

Mikrovågstorkning

På denna Webbsida kan man läsa att mikrovågor tränger igenom effektivt, därför är just mikrovågor farliga i sändarsystem; Det är inte effekten som styr hur långt mikrovågorna tränger in, det är våglängden som styr det. Med långvarig belastning av mikrovågor som tränger in i kroppen finns stor risk för inre skador på organ. Alltså långtidseffekt som inte ICNIRP:s riktvärde skyddar mot.