Miljöpartiet De Gröna, borde byta namn till Teknikliberalerna

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Den fråga MP främst driver är klimatförändringarna, då detta kräver en teknikomställning. En teknikomställning gynnar naturligtvis tillväxten. Om själva tekniken är miljö och hälsovänligt, bortser MP helt ifrån. MP bortser också ifrån, att man tillför enorma mängder energi i lufthavet, … Läs mer

Förslag till miljö- och hälsovänlig teknik som minskar den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

2014-08-29

Förslag till miljö- och hälsovänlig teknik som minskar den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

BAKGRUND
Ofta får man höra att bakgrundsstrålningen är hög från solen och från universum. Men från solen avges endast övervägande, de högre extremt korta frekvenserna ( IR, synligt ljus och UV). Solen avger nästan inga mikrovågor. Bakgrundsstrålningen för mikrovågor ligger runt 3-5 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet. Den artificiella strålningen, lågt räknat, ligger i medelvärde på 3 milliwatt per kvadratmeter och pågår dygnet runt. Enligt SSM:s mätningar 2013 ligger den artificiella strålningen långt högre i tätorter.
SSM: medelvärde
Landsbygd: 0,230 milliwatt/m2
Tätort: 1,500 milliwatt/m2
Stockholm: 6,700 milliwatt/m2

Viktigt att veta är, att solens strålning påverkar endast det yttersta hudlagret, vilket vi har en genetisk anpassning till, vi blir bruna. Mikrovågor (1 m – 1 mm) tränger in 12 cm i kroppen i frekvensområdet 2,5 GHz som nyttjas mest i den trådlösa tekniken. Enligt Försvarets radarskola absorberas frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz till 100 % i de inre organen. Varken människor eller djur har ett genetiskt skydd mot mikrovågor

Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar att den artificiella mikrovågsstrålningen ökat i medeltal 100 miljoner gånger i jämförelse med naturlig bakgrundsstrålning. Dessutom är den helt konstgjord och pulsmodulerad och pågår dygnet runt. Verksamheten är klassad som miljöfarlig verksamhet enligt miljööverdomstolen, trots det prövas inte denna extremt storskaliga verksamhet enligt miljöbalken och ej heller kräver myndigheterna en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning vilket är anmärkningsvärt.

Den privata trådlösa tekniken (modem, DECT-telefoner etc) tillåts spridas flera 100 meter till 1 kilometer från strålningskällan och belasta grannar med onödigt hög artificiell mikrovågsstrålning.

Referensvärdet 10 watt per kvadratmeter skyddar enbart mot uppvärmning i 6 minuter. Referensvärdet skyddar inte mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter. Med tanke på att vi enbart är genetiskt anpassade till en mikrovågsstrålning som 5 pikowatt per kvadratmeter, hur kan vi då tåla som biologiska varelser 10 watt per kvadratmeter pulsmodulerad mikrovågsstrålning? Det behövs inga vetenskapliga belägg, det räcker med sunt förnuft och den erfarenhet vi har av miljögifters negativa påverkan. Jämför, vi har en viss anpassning att biologiskt klara en låg dos radon (joniserande strålning) men vi skadas av en hög dos. Samma gäller för mikrovågsstrålning vi är anpassade till det låga bakgrundsvärdet av mikrovågor, men skadas av hög dos, därför är det anmärkningsvärt att man nu inte följer den försiktighetsprincip där det räcker med att man misstänker en risk. Det finns t o m tusentals rapporter som visar på en hälsorisk och radiofrekvent strålning är klassad som cancerogen klass 2B enligt IARC inom WHO. Inget biologiskt liv tål en långvarig belastning av hög artificiell mikrovågsstrålning. Man kan inte rädda ekonomin genom att skada genetiskt en hel befolkning. Om nu inte syftet är att minska världens befolkning?

FÖRSLAG TILL MILJÖVÄNLIG TEKNIK

1. Kräv att mobilindustrins miljöfarliga verksamhet tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kräv en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövningen.

2. Bygg ut optisk fiberkabel till alla hushåll. Kopparledningen får inte rivas förrän alla hushåll har optisk kabel. Subventionera med skattemedel anslutningskostnaden till högst 3000 kr för varje hushåll.

3. All trådlös hushållsteknik skall som standard enligt lag, stängas av automatisk efter en kvart om den inte används. Den skall vara helt avstängd. Det gäller allt från modem till DECT-telefoner. Med mätningar har jag bevis för att trots att man stänger av WiFi i ett modem, både på modemet och i datorn så sänder den trådlöst uppgifter ändå.

4. Hemelektronik får inte stråla längre än 15 meter i villor och 10 meter i lägenheter och radhus. Uppkoppling via fiber i alla företags, skol- och daghems miljöer.

5. Förbjud trådlöst i skolmiljö och daghems miljö

6. Allmänna kommunikationsmedel som tåg, bussar, flyg skall ha en trådbunden uppkoppling/uttag för mobiler etc då strålningen blir oerhört hög inne i dessa ”plåtburkar”, men också inne i bilar. Yttre antenn på alla fordon för mobiltelefoni etc.

7. All mindre hushållsteknik som kameror, mobiler etc skall laddas med solljus. Det skall ingå som standard till all mindre hushållsteknik. Eller kräv enligt lag en standardladdning med solceller för all småelektronik.

8. Lampor: Det var en svensk lobbyist, Susanne Hammarström, chef i Diplomat PR, för belysningsindustrin som lyckades förbjuda glödlampan, alltså förbudet har inte alls med klimatförändringarna att göra.

Och om vi skall minska energiförbrukningen ställ då krav enligt punkterna 1 – 7, annars är inte förbudet av glödlampan trovärdigt.
Det kostar 10 ggr mer att tillverka lågenergilampor. Kvicksilverlampan är verkligen ett extremt dåligt miljöval. Kvicksilverlampan drar mycket ström tills den blir uppvärmd och är värdelös att tända och släcka samt att ha som ytterbelysning. Den innehåller det extremt farliga miljögiftet kvicksilver och avger cancerogent UV-ljus och radiofrekvent strålning som också är klassat som cancerogent enligt klass 2B av IARC inom WHO.
Lågenergilampor där även LED ingår, kostar mer i energi och råvaror att tillverka, samt som sopa, än en glödlampa och de håller heller inte mycket längre än en glödlampa.

Glödlampan är miljövänlig och avger både ljus och värme. Ett välisolerat hus med energiglasfönster, skulle enkelt värmas upp med kroppsvärme och några 60 watts glödlampor.

Eftersom glödljuset är ett långvågigt ljus når det ut längre från strålkällan och man behöver färre lampor. Den smutsar inte ner elnätet med transienter och skadar därför heller inte annan elektronik. Glödlampan är en miljövänlig lampa på alla sätt förbudet är olyckligt och skall därför upphävas.

Minskar man allmänt den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, kan också de flesta elöverkänsliga återhämta sig och läka, vilket i sin tur leder till att de kan bo kvar i sina hem. Därmed blir samhället också tillgängligt för dem som redan är skadade, samt ger en möjlighet till att återgår i arbete. Färre skulle bli skadade och färre sjukskrivna, vilket är en vinst för alla parter. Att ställa krav på mobilindustrin är en ekonomisk vinst och en hälsovinst för samhället och den enskilda individen.

Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Frågor till Miljöpartiet och Gustav Fridolin

Hej Fridolin!
Jag lyssnade på dig igår Val 2014 på SVT. Du säger där att mänskliga rättigheter är ingen budgettransaktion, att människor har rätt till en fristad från förföljelse etc. Jag läser även i ert partiprogram vad MP står för gällande mänskliga rättigheter och frihet och demokrati, se länken.

Jag undrar därför, varför gäller inte de dem som är el- och mikrovågsskadade, som lever som el-flyktingar i vårt eget land och som mobilindustrin förföljer genom att höja strålningen dit elöverkänsliga flyttar? Detta har hänt mig bevisligen och flertalet andra.

Eller möjligheten till sjukvård. Trots elsanerade sjukrum som finns på vissa sjukhus vägras elöverkänsliga att nyttja dessa.

Varför arbetar ni inte för att elöverkänsliga skall kunna leva fredade i sina hem eller arbetar för lågstrålande zoner, så att elöverkänsliga slipper grannars WiFi, Dect-telefoner och trådlösa telefoner, eller att privata aktörer placerar sändare som riktas mot elöverkänsligas bostäder?

Varför uppmärksammar inte ni den egna befolkningens flyktingar som tvingas leva utan kontakt med samhället, då telebolagen river kopparledningarna så att dessa personer blir helt avskärmade från samhället.

Varför skyddar ni inte dessa strålskadades fri- och rättigheter och rätten till sin bostad?

Varför har inte MP skaffat sig bättre kunskaper om riskerna med denna artificiella mikrovågsstrålning för att skydda barnen från farlig WiFi-strålning i skolorna och på daghem, samt ställa krav på lägre referensvärden?

Den naturliga mikrovågsstrålningen är MYCKET SVAG och ligger under 25 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet i frekvensområdet 2,5 GHz. Solen avger knappt mikrovågor, ifall mobilindustrins lobbyister påstår det. I Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap 2006 står det att bakgrundsstrålningen är 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter per Hz.

Varför bryr sig inte MP om denna extremt storskaliga miljöfarliga verksamhet som berör hela befolkningen dygnet runt, där det finns äldre kända kunskaper från försvaret om hur farlig denna mikrovågsstrålning är? Man ställer inte ens krav på prövning enligt miljöbalken. Varför ser MP mellan fingrarna med det, varför särbehandlas mobilindustrins verksamhet gynnsamt?

Varför jobbar inte MP enligt miljöbalkens mål, för ett uthålligt samhälle för nu levande och kommande generationer? En sjuk och strålskadad befolkning är väl knappast gynnsamt för samhällsutvecklingen? Teknik är bra till mycket, men teknik till döds gynnar inte framtiden. Man nyttjar de absolut farligaste mikrovågorna runt 2,5 GHz (1GHz – 3 GHz) som till 100 % absorberas i de inre organen. Ref. Försvarets radarskola 1958.

Under mitt inlägg skall jag visa hur ohälsan ökat parallellt men den ökande mobilstrålningen som vetenskapligt och bevisligen ger hjärnstress och ADHD.IMG Diagram sjuktal 2_0004

mp-bloggar blockerar vissa e-postadresser

Kolla här

Du kan tyvärr inte använda angiven e-postadress för registrering. Vi har problem med att dom blockerar vissa av våra mail. Var vänlig använd en annan e-postleverantör. (Frågan är vilka dom är som blockerar?)

ERROR: Please complete the CAPTCHA.

CAPTCHA Code Ge mig en webbplats!

Jag skrev om strålning och då slängde mp-bloggar ut mig. Kolla HÄR Försökte få en ny blogg, men min e-postadress är blockerad.

Vad har Teknikföretagarna gemensamt med miljöpartiet och det ökända VoF

Har tagit mig en titt igen på Teknikföretagarnas sida. De har nu tagit bort att de lobbar i maktens korridorer både i Sverige och utomlands. De har också tagit bort att de påverkar miljölagarna så att de inte skall bli ett hinder för deras utvecklingen. Där ser man. Även om det inte längre står klart uttalat på deras webbsida betvivlar jag att de upphört med att lobba i maktens korridorer och styra miljölagarna. Miljöpartiet har nu sagt att det är vetenskapliga belägg som skall gälla inte försiktighetsprincipen i Miljöbalken. Intressant beslut då man inte beaktar att industrins forskning är systematiskt partisk, real bias.

Teknikföretagarna duktiga lobbyister i maktens korridorer

Så här skrev Teknikföretagarna på sin webb vilket är borttaget nu: ” Teknikföretagen är känd som Sveriges starkaste förhandlingsorganisation, men vi gör mer än förhandlar. Vi syns, vi hörs och vi tar plats i maktens korridorer, i Sverige och utomlands, för att påverka företagsklimatet i rätt riktning.”
När det gäller miljöfrågor skriver de så här: ”De svenska ambitionerna på miljöområdet i Sverige och i den internationella politiken har stor inverkan på Teknikföretagens medlemmar, främst genom miljölagstiftningen men även genom nationella miljömål och internationella åtaganden.
Miljölagstiftningens utformning och tillämpning genom tillståndsgivning och tillsyn påverkar företagsetableringar och produktionsförutsättningar och leder därför till betydande konsekvenser för företagen. I många fall utgår också miljölagstiftningen från EU-direktiv.
Teknikföretagens medlemmar bedriver industriell verksamhet med produktionsprocesser som exempelvis ytbehandling, gjutning och målningsarbeten som regleras av förordningen om miljöfarlig verksamhet. Några företag är så stora att verkstädernas storlek i sig leder till miljöpåverkan och är därför tillståndspliktiga. Företagen finns i Sveriges alla län och påverkas starkt av hur tillståndsprövning och miljötillsynen bedrivs.
Teknikföretagens medlemmar tillverkar också produkter som i ökad utsträckning regleras vad gäller miljöfrågor. Dessa regleringar utgår alltid från europeiska direktiv och utgör miljörelaterade produktkrav. Politikernas intresse för att ställa miljökrav på produkterna har ökat under de senaste åren.
Eftersom en stor del av de beslut som rör företagen numera fattas på europanivå deltar våra rådgivare regelbundet i olika referens- och samarbetsgrupper inom EU.
Vi bevakar och påverkar utvecklingen av regelsystem inom miljöområdet samt företräder våra medlemsföretag gentemot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.”
Teknikföretagarnas prioriterade frågor är bland annat: ”Strategisk forsknings- och utbildningssamverkan mellan industrin, akademi och institut.”
(Man förstår vem som styr tekniklandet Sverige när de har en särskild prioriteringsfråga som strategi . En strategi har det svenska lobbyistföretaget Diplomat PR också presenterat. Till exempel att gå in i miljöorganisationer och påverka.
Det var Diplomat PR som påverkade Naturskyddsföreningen att sätta stämpeln” Bra Miljöval” på kvicksilverlampan (lågenergilampan). Diplomat PR hade fått i uppdrag av belysningsindustrin att få EU att besluta om att förbjuda glödlampan till förmån för den miljöfarliga kvicksilverlampan som både avger radiofrekvent strålning och UV-ljus).

Vetenskap och Folkbildning (VoF) ingår i Teknikföretagarnas strategi att påverkar eller störa aktiviteter som kan hota teknikföretagarnas intressen. Exempelvis är de elöverkänsliga ett hot mot mobilindustrins verksamhet, eftersom det är personer som skadas av den trådlösa tekniken som mobilindustrin hänsynslöst exploaterar hela befolkningen med. På VoF:s webbsida har de också placerat elöverkänslighet som en prioriteringsfråga att bekämpa. Det talar sitt tydliga språk. VoF:s förening har uppenbarligen uppdraget att tysta den grupp som skadas av mobilindustrins verksamhet och som får sina liv förstörda. Just den handikappgrupp. Det finns ju anda svårförklarliga överkänslighets sjukdomar, men dem prioriterar inte VoF.  Det finns därför en stark misstanke att det i strategin ingår att krossa Elöverkänsligas Riksförbund.

På VoF:s webbsida om elöverkänslighet

När man läser deras text om elöverkänslighet, förstår man att VoF vet väldigt lite om elöverkänslighet. Elöverkänslighet är för det första är ingen allergi, vilket är medicinskt utrett.

VoF skriver så här:” Från att inte alls ha förekommit har det på senare år blivit förhållandevis vanligt att människor säger sig känna av och ha obehag av elektriska fält”. Elöverkänslighet dokumenterades redan på 1960-talet i Sovjetunionen. Redan på 1930-talet fick radiotelegrafisterna samma symtom som elöverkänsliga får idag. Alltså radiostrålningen gav samma ohälsa på 1930-talet som mobiltelefonins mikrovågsstrålning ger idag.

VoF skriver vidare: ”Det rör sig om långvågig strålning där det saknas kända fysiologiska mekanismer som skulle göra den farlig, försåvitt inte intensiteten når termiska nivåer (dvs. man blir mikrad). Intensiteten från exempelvis en mobiltelefonmast är dock så låg att just detta är fullständigt uteslutet.”  Jag vet faktiskt inte vad de pratar om här. Man får uppfattningen att de menar att strålningen från mobilsändare är långvågig. Det är ju helt felaktigt då strålningen från sändare numera ligger mellan 450 MHz upp till 6 GHz allt beroende på vilket sändarsystem de nyttjar. 4G ligger i medeltal på 3,0 GHz. Det är alltså inte långvågiga frekvenser som nyttjas utan korta vågor som har hög rörelseenergi då vågorna skall gå samma sträcka på samma tid.

Ju kortare vågorna är desto snabbare måste vågen röra sig, desto högre rörelseenergi. Jämför med en bil som krockar i olika hastigheter, vilken bil gör mest skada, den som kör fort (korta  frekvenser) eller den som kör sakta (långvågiga frekvenser)

VoF skriver vidare: ”Ordet ”strålning” är visserligen korrekt men en smula olyckligt valt, eftersom det kommit att starkt förknippas med radioaktiv alfa-, beta- och gammastrålning (där bara den sista är av elektromagnetisk natur och de båda första partikelstrålning) som onekligen är ohälsosam. Det är därför lätt att anta att all strålning med automatik är farlig, vilket alls inte är fallet.” Jaså är inte UV-ljus cancerogent? Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrad över UV-ljuset. Har inte IARC inom WHO klassar denna tekniska elektromagnetiska strålning som  lika cancerogen som bly och DDT? Denna tekniska strålning som mobiltelefonin nyttjar är frekvensmodulerad och är inte alls naturlig, utan lika miljöfrämmande som DDT och hormoslyr.

 VoF visar på stor okunskap gällande kunskapsläget om forskningen: ” Det har gjorts otaliga försök, men i skrivande stund tycks ingen någonsin ha uppvisat förmåga att känna av den elektromagnetiska strålning det handlar om (viss osynlig elektromagnetisk strålning går att känna, företrädesvis då värmestrålning, men återigen – det är inte detta som frågan gäller).” Det första kravet gällande metodiken är att de åtminstone nyttjade elöverkänsliga personer i testet. Flera industrifinansierade tester nyttjade inte elöverkänsliga personer. Vidare dokumenterade man inte  bakgrundsstrålningen före, under och efter test, så hur mycket strålning testpersonerna utsattes för i bakgrundsstrålningen  och som störde testet vet man inte.

VoF skriver mer dumt: ”Det är visserligen sant att elsanering (då man bygger om vissa rum för att skärma av dem elektromagnetiskt) ibland ger god effekt. Med anledning av ovan nämnda undersökningar kan man dock anta att det rör sig om en placeboeffekt, eller att arbetsmiljön också fått sig en allmän uppryckning när omgivningen totalrenoverats.” Intressesant, varför skulle elöverkänsliga betala dyrt för elsanering  hemma om det bara var placebo. Placebo varar ju inte hur länge som helst så nyttan att elsanera borde snabbt visa sig meningslös om det bara var placebo. Intressant är också att oberoende av varandra minskar symtomen vid elsanering vilket Boverkets utredning hade visat.

Solveig Silverin

Redan i januari i år uppmanade en person en miljöpartist att ta bort min blogg från Miljöpartiets gröna bloggar

Jag läste det i ett forum och jag förstod att det var en lobbyist (VoF) för mobilindustrin som uppmanade en miljöpartist att få bort min blogg från gröna bloggar eftersom jag skrev om hälsoriskerna med den trådlösa tekniken. Att få bort mig från Miljöpartiets gröna bloggar var alltså på ”tapeten” långt före att Jon Karlfeldt och andra lobbyister för mobilindustrin uppmanade webbmastern att ta bort mig. De hade bara väntat på en anledning.

För ett tag sedan hittade man några ord som anledning och tog bort mig utan att jag fick en chans att rätta till det webbansvarig  anmärkte på. Det är ju väldigt tydligt att Miljöpartiet bojkottar en av de största miljöstörningar i mänsklighetens historia där ingen kan välja att vara frisk. Det är alltså helt OK att en industrin får skada en hel befolkning med påtvingad miljöfrämmande strålning dygnet runt. Vart tog demokratin vägen och de mänskliga rättigheterna?

Intressant är att Miljöparitets Webbansvarig även tog bort bloggen ”Krig en dålig affärsidé” med underrubriken ”Krig en miljöförstörande verksamhet” där jag lade  in information från ”Kvinnor för fred”.

Bloggbytet har betytt extra arbete alla bilder var borta likaså alla dokument som var inlagda som bilder. Det saknas en hel del arbete att få ordning på bloggen igen. Men jag kommer inte att rösta på Miljöpartiet och jag kommer också att uppmana andra elöverkänsliga att inte rösta på det. Jag ser mest deras motioner till Riksdagen numera som ett spel för galleriet eftersom elöverkänsliga är så många att de är en betydelsefull väljargrupp för alla partier. Det finns alltför många mobillobbyister som styr Miljöpartiet därför kommer heller inte Miljöpartiet göra så mycket för de elöverkänsliga. Lobbyisten Jon Karlfeldt fick ju bort min blogg plus några andra lobbyister som jag misstänker också låg bakom.

De tog även bort min blogg KRIG SOM AFFÄRSIDÉ

Bloggen Krig som affärsidé

Till bloggen I Fredstid – Krig som affärsidé

Personer inom Miljöpartiet slängde ut mig från Gröna bloggar för att jag skrev om hälsoriskerna med mobilstrålningen. Detta hade jag läst på ett forum 8 månader tidigare att en mobillobbyist uppmanade en miljöpartist att få bort mig. De slängde även ut denna blogg där jag lade in information från Kvinnor För Fred.  Jag hade svarat Jon Karlfeldt i en debatt och det jag sa där tog de som en förevändning att slänga ut mig. Jag hade kopierat alla elaka kommenterar i den här debattråden och lagt den i min blogg. Jag hade inget minne av att jag publicerat den i bloggen, men det halmstrået tog dessa personer för att få bort mig från Gröna Bloggar.

Elöverkänslighet skapar spricka i Miljöpartiet

Elöverkänslighet skapar spricka i Miljöpartiet

Den som givit sig på Carl Schlyter i Dagens medicine är Mats Reimer som bloggar på Dagens Medicin. Mats Reimer tillhör mobillobbyisterna i  Vetenskap och Folkbildning mer kända som VoF och som betraktas  som fascister av dem som granskat Vof. En ”känd” miljöpartist Jon Karlfeldt också en sympatisör för de ökända Vof tillhör med största säkerhet den som splittrar partiet. Man kan läsa lite här och där på internet hur Jon Karlfeldt kritiserar Miljöpartiet och partikamrater som flummare.

Det är viktigt att komma ihåg att VoF:s syn på vetenskapen har stannat kvar på 1800-talets nivån då man trodde att allt var färdigforskat när man fått ett resultat,  som om vetenskapen vore den enda sanningen. Den enda vetenskapliga sanningen är begränsningen av metodiken som i sin tur begränsas av hur långt man utvecklats i tekniken. Det krävdes exempelvis  avancerade dataprogram för att vetenskapligt bevisa att humlor kan  flyga. Oavsett alla dessa vetenskapliga bevis att humlan inte kunde flyga (det tog lång tid att utveckla metodiken) så flög humlan lika förbannat och hur förklara VoF detta och Jon Karlfeldt detta? Jag kan bara säga må verkligheten segra. Vetenskapen är bara och enbart en pågående process som alltid är begränsad av hur långt metodiken utvecklats eller val av metodik.

Man kunde exempelvis se att de som ”forskar” på elöverkänslighet i dessa ovetenskapliga och tillrättalagda studier att de förbättrade felkällorna så till den milda grad att de inte ens nyttjade elöverkänsliga personer i studierna. Man påstod att högintensivanvändare av mobiler som blev lite varma i örat av mobilen var elöverkänsliga. Elöverkänslighet beror på neurologisk påverkan av strålningen från olika trådlösa nätverk, inte på termiska effekt av mobilen i ”mobilörat”

Det är ju väldigt tydligt att VoF har kopplat upp sig till Miljöpartiet Kolla här

eller kolla HÄR

Miljöpartisten Jon Karlfeldt tackar Johan Norberg för hans vidriga artikel i Metro om sjukdomen elöverkänslighet

Galleri

Johan Norberg skriver en vidrig debattartikel med anledningen av ärendet av den lågstrålande zonen i Mora kommun som publicerad 2011-11-30 17:47 ”Hallå elallergi finns inte”. HÄR – På Twitter säger Jon Karlfeldt till Johan Norberg citat:  ”Tack @johanknorberg för en … Läs mer