Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade … Läs mer

Satellitbilder bevisar att aerosola miljögifter sprids över Sverige

 

 

Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor. Se bilder HÄR

Men spridning över mellersta och norra delen av Sverige har ökat frekvent de senaste åren. Man ser att de även sprider över våra stora sjöar och dricksvattentäkter Vänern och Vättern. Detta bör ses som en krigshandling mot Sverige som suverän stat.
Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt miljögifter över södra Sverige, året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i Europa. Det måste finnas en logisk förklaring varför man gör detta, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen till viss del även faller ner över Sverige.

På vintern lägger man ”locket på” genom artificiella moln och hindrar därmed avkylning av norra halvklotet under vinterhalvåret.
Jag misstänker att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden.

Jag har ytterligare en teori, att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Längre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor att ta sig fram genom luften.
Mikrovågor absorberas av vatten och andra ämnen, men kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan och täckningsgraden för 3G och 4G.
Om båda teknikerna används, så värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär. Hade man inte börjat nyttja mikrovågor i sändarsystem hade vi heller inte haft en uppvärmning av jordens klimat. Kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium och då skapade Monsanto, som också tillverkar chemtrailen som sprids, GMO. Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger ihop, tre gigantiska miljöförstörare som hänsynslöst kommer att skada och utplåna större delen jordens nuvarande liv om de inte stoppas.
Det skulle inte förvåna mig om dessa industritekniker och kemister har fått idén, att om de kontaminerar allt i biosfären med metaller fungerar både människor och djur som antenner för deras kommunikationssystem.
I främst södra Sverige har vilda djur nu uppvisat stora skador sedan flera år tillbaka, som orsakar djuren stor lidande och långsam död, både hudskador, ögonskador och neurologiska skador. Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer.
När man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men tycks även sakna klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör


Referenser
Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor.
Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomät-
metoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala
och LOIS Space Centre,Växjö

Institution för rymdfysik IRF

Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarb¬ete_USA_vs_
Sverige_2007

H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced
in House – IH)

Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya
radiomätmetoder

Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga
ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den
globala uppvärmningen.

Linköping University Climate Engineering Programme
(LUCE)

Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola

Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska
högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor

En rymdstrategi En rymdstrategi för nytta och tillväxt SOU 2015:75

Call for proposals 2016

Finska LOFAR

KAIRA: The Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array—System Overview and First Results: Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array (Kaira) är en dubbel uppsättning av rundstrålande VHF radioantenner ligger nära Kilpisjärvi, Finland. Det drivs av Sodankylä geofysiska observatorium. Det gör omfattande användning av den beprövade LOFAR antenn och digital signalbehandling hårdvara, och kan fungera som en fristående passiv mottagare, som mottagare för den europeiska. Osammanhängande Scatter (EISCAT) mycket hög frekvens (VHF) osammanhängande scatter radar i Tromsø, eller för användning i kombination med andra Fenno-nordiska VHF experiment. Förutom att vara ett kraftfullt att observera instrument i sin egen rätt, kommer Kaira fungera som en vägvisare för teknik som ska användas i den planerade EISCAT_3-D faskopplade osammanhängande scatter radarsystem och delta i långbasinterferometri experiment. Detta dokument ger en översikt över Kaira, dess viktigaste hårdvaru- och programvarukomponenter, och dess huvudsakliga vetenskapliga mål. Vi visar tillämpligheten av radioastronomi teknik för att vår geoscience applikation. Dessutom presenterar vi ett urval av resultaten från idrifttagningsfasen av denna nya radioobservatorium.

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Galleri

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet. Mobilindustrin behöver heller inte … Läs mer

Här är beviset att mobilindustrin styr massmedia när det gäller elöverkänslighet

Denna referens nedan, återfinns i rapporten 2014:16 Recent Research on EMF and Health Risk. Ninth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2014
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/201416/

Här ser man tydligt att mobilindustrin granska massmedia för att tysta ner att folk blir sjuka och elöverkänsliga av deras verksamhet. Ett klart och tydligt bevis för att mobilindustrin också styr massmedia. ”Elöverkänslighet skall tigas ihjäl” sa professor Sture Lidén, Karolinska institutet hösten 1995. Men på vilket sätt har denna referens med vetenskapliga studier om hälsorisker att göra?

Idiopatisk miljöintolerans (miljösjukdom av okänt ursprung, som verkar har uppstått av sig själv)  artiklar om elektromagnetiska fält: en innehållsanalys av brittiska tidningsrapporter.
Eldridge-Thomas B 1, Rubin GJ .
Författare Information
• 1 Kings College London, Institutionen för Psychological Medicine, London, Storbritannien.

Abstrakt
Idiopatisk miljö intolerans artiklar om  elektromagnetiska fält (IEI-EMF) är en kontroversiell tillstånd där människor beskriver symptom efter exponering för elektromagnetiska fält från vardagliga elektriska apparater. Dock har dubbelblinda experiment  inte funnit övertygande bevis för att elektromagnetiska fält orsakar dessa symptom. (Min kommentar: Vilka då? Jag har efterfrågat dessa specifika studier hos myndigheterna, men ännu inte fått dem. Eller finns inte dessa välgjorda studier på elöverkänslighet som man ständigt hänvisar till?)

I denna studie, bedömde vi de senaste reflektionerna om  vetenskapliga bevis i tidningsartiklar i Storbritannien. Vi sökte en databas med tidningsartiklar för att identifiera alla dem som innehöll IEI-EMF relaterade sökord och valt ett slumpmässigt urval av 60 för innehållsanalys.

För våra primära utfall, bedömde vi hur många artiklar huvudsakligen eller helt presenterade en elektromagnetisk orsak till IEI-EMF och hur många som diskuterade obevisade behandlingar för tillstånd som strategier för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält eller användning av kompletterande och alternativa terapier.

Vi bedömde också vilken typ av informationskälla som används av en tidningsartikel (t.ex. forskare, personer med IEI-EMF, politiker) eller typ av tidningen (broadsheet, tabloid, lokala eller regionala) var associerad med antingen utfall.

Av de 60 artiklar, 43 (71,7%) presenterade de huvudsakligen elektromagnetisk orsak, jämfört med 13 (21,7%), som presenterade främst icke-elektromagnetiska orsaker och 4 (6,7%) som inte diskutera den saken.


29 (48,3%) nämnde inte någon potentiell behandling, medan 24 (40,0%) nämnde behandlingar relaterade till elektromagnetiska strategier och 12 (20,0%) nämnde kompletterande eller alternativa terapier.


Artiklar som citerade någon med IEI-EMF var betydligt mer benägna att rapportera en elektromagnetisk orsak och presentera oprövade behandlingar. De som använde en vetenskapsman (Min kommentar: beroende på vilken vetenskapsman) som källa var mer benägna att presentera en icke-elektromagnetisk orsak till tillståndet.


Den utbredda fattiga rapportering vi identifierat är en besvikelse och har potential för att uppmuntra att fler kopplar sina symptom till  elektromagnetiska fält. Forskare bör bli kvar i media för att motverka denna effekt. (Min kommentar: vad de menar är industrins s k forskare skall bevaka massmedia)
PMID:
23799038
[PubMed – indexed for MEDLINE]
PMCID:
PMC3683033

20 Watt från en sändare är i verkligheten 20 000 Watt utstrålad effekt.

Är uteffekten från mobilsändare detsamma som från en 20 Watts glödlampa? Detta påstår i alla fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Ren och skär lögn säger jag!

Anders Ahlbom: ”Frågan är inte om du kan få en höjning av temperaturen i kroppen, ens lokalt, från basstationerna normalt sett får du ingen exponering alls från dem. Effektnivåerna är så låga att de inte kan spela någon roll”.
Påståendet är intressant då man lätt kan mäta strålningen från sändaren med en mindre avancerad mikrovågsmätare, alltså överskrids bakgrundsstrålningen flera gånger om. Men eftersom mobilstrålningen inte är naturlig strålning (se tidigare inlägg) så finns det ingen garanti för att 400 mikrowatt per kvadrat meter skulle vara ofarligt bara för att det ligger under ICNIRP:s referensvärde på 10 Watt per kvadratmeter.

Och om det nu skulle vara sant att uteffekten är som en 20 Watts glödlampa varför sitter det då inte 20 Watts glödlampor i masterna istället så vi slipper hälsoriskerna med långtidseffekter av mobilstrålningen? Anledningen är att det inte alls är vilka 20 Watt som helst i uteffekt. Man kan ju skära plåt med en laserpekare på 0,5 Watt. Om det verkligen var 0,5 Watt glödlampa då hade man inte kunnat skära plåt med den. Det är alltså något helt annat.

Nu skall jag berätta sanningen, om hur hög den verkliga strålningen är från sändarna som våra ansvariga myndigheter ljuger om. Jag skall avslöja den verkliga verkligheten som Strålsäkerhetsmyndigheten, Anders Ahlbom, Socialstyrelsen, Telekomindsutrin och andra medvetet undanhåller oss.

Så här är det
En 20 Watts glödlampa förbrukar endast 20 Watt från elnätet, men dess uteffekt (ljusavgivning i rummet) är bara någon procent av denna effekt. En mobilbasstation som avger 20 Watt har en antenn som koncentrerar energin till en riktad lob i omgivningen. Denna koncentration (antenngain) innebär att effekten ut i vår livsmiljö blir avsevärt starkare än dessa 20 Watt. Vanligt är att en mobilbasantenn håller 20-30 dBd i gain = 2 000 – 20 000 Watt utstrålad effekt.
Alltså 20 watt med antennförstärkning 100 ggr ger en uteffekt på 2000 verkliga Watt. Den normala uteffekten är mellan 2000 – 20 000 Watt i varje lob som utgår från en sändarantenn.

Om man utgår antalet räknade exempelvis 13 antenner på masten så skulle alla dessa sändare tillsammans ge mellan 26 000 Watt – 260 000 Watt i uteffekt. Ingen vet exakt för SSM, Socialstyrelsen har uppmanat kommunerna att inte kontrollmäta. Det är anmärkningsvärt att myndigheterna nekar människor, som bor nära master eller har blivit sjuka efter att sändare kommit upp, att få kunskap om hur hög strålning de är utsatta för i sin livsmiljö.

I radioprogrammet ”Kropp och själ” den 1 februari 2011 påstår Anders Ahlbom att strålningen minskar ju närmre sändaren man kommer. Det är tekniskt omöjligt om man eftersträvar en god täckning. Anders Ahlbom ljuger, vilket Teracom avslöjar då en person hade klättrat upp i en mast i Borlänge. Sören Hägglund Teracom säger:
– Det är väldigt hög strålning. Vi går inte själva upp i masterna utan att först se till att strålningseffekten är reducerad. Det är absolut förbjudet att klättra i masterna och man ska definitivt inte vara i närheten av dem på det här sättet.

Ändå påstår de myndigheter som skall skydda oss motsatsen. Varför?

Den extremt höga mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

Har gjort en film och lagt in ett stort antal olika trådlösa nätverk som finns över allt i vår livsmiljö

Filmen i Engelsk version

Publicerad den 31 oktober 2013 på You tube

Jag har här lagt in ett stort antal olika inspelningar av de sändarsystem som finns omkring oss i vår livsmiljö. Denna artificiella mikrovågsstrålning fanns inte före 1995, Möjligen fanns GSM i storstäderna före 1995, men den fanns inte ute i naturen. Vi utsätts idag för en artificiell mikrovågsstrålning som är extremt hög i jämförelse med naturliga mikrovågor som vi är biologiskt anpassade till.
Våra myndigheter påstår att all mikrovågsstrålning är svag så länge den inte överstiger ICNIRPS riktvärden (10 Watt per kvadratmeter för de flesta mobil- och bredbandssystem) som enbart skyddar i 6 minuter mot uppvärmning. Riktvärdena skyddar inte alls mot långtidseffekter eller mot den antenneffekt som mikrovågor har på människans nervsystem och blodkärl. Dessutom förstärker frekvensmodulationen antenneffekten. Jag vill tillägga, att jag varit kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt Tekniska högskolan i Lund (som FOI hänvisade till) och frågat hur stark den naturliga mikrovågsstrålningen är. Något svar har jag inte fått, trots flera påstötningar. Uppgifterna om hur låg den naturliga mikrovågsstrålningen är har jag fått från annat håll. Jag har använt mikrovågsmätare HF 59B, som inte kan mäta det svaga naturliga mikrovågsbruset.

Mobilindustrin är en riktig skurkindustri vilket Telia Sonera med råge bekräftar – Mer kommer säkert att avslöjas

Läs i Sydsvenskan om vilka skurkar som sitter i Telia Soneras styrelse

Hela sex av åtta styrelseledamöter byts ut: Att sex av åtta styrelseledamöter i ett av landets största börsbolag byts ut på ett bräde är inget annat än en sensationell händelse, särskilt som en av dem är ordföranden och bolaget samtidigt står utan vd.

– – – – – – Av ledamöter som lyfter ett årligt styrelsearvode på 450 000 kronor, och för ordförandens del en dryg miljon, kan man förvänta sig betydligt mer än vad som har varit fallet hos Telia Sonera. Det är särskilt oroande eftersom styrelsen bestått av en rad tunga näringslivsprofiler, bland annat de två skåningarna Anders Narvinger och Lars Renström som också har viktiga positioner i andra börsnoterade bolag. De lär inte kunna undgå kritiska frågor om hur de jobbar med etik och hållbarhet i övriga styrelser.

Läs vidare i länken ovan