Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen

Galleri

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och vissa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972

Galleri

Jag har översatt den ryska samlingsrapport från 1972 (se nedan). Denna rapport bekräftar redan 1972, det elöverkänsliga säger och har upptäckt, när det gäller hälsoeffekter av mikrovågstrålningen. Redan kända dokumenterade effekter, som fördröjningseffekten och anpassning beskrivs här. Märkligt är då, … Läs mer

Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade … Läs mer

Energi och materia är samma sida av myntet – Einstein

En person på Facebook ville ha förklarat hur HAARP kan påverkar materia och orsaka jordbävningar. Jag gav då ett mer utförligt svar som jag lägger in här, och som också förklarar varför solen knappt avger radiovågor och mikrovågor och att vi därför knappt har naturliga mikrovågor på jorden, som nu används i de flesta trådlösa system som mobilsystemet, Wifi, Bluetooth m.m.  Mikrovågorna som nyttjas i dessa kommunikationssystem ligger runt 2,5 GHz och har en våglängd på 10 cm. Mikrovågsområdet är 1 m – 1 mm och slutar alltså där IR-ljuset tar vid, vid  1 mm.

I gränslandet kemi och fysik finns något som heter bindningsenergi. Bindningsenergin håller ihop alla atomer och molekyler och bildar materia. Som Einstein sa, energi och materia är samma sida av myntet.

Genom att slå sönder bindningsenergier i materian med hjälp av elektromagnetisk strålning, som är energi, med vissa frekvenser kan du enkelt finfördela materian beroende på hur mycket energi du tillför.

Elektromagnetisk strålning bildas när en elektron tillförs energi och hoppar upp i ett högre skal och får då högre lägesenergi. Detta kallas för att elektroner excitera. När elektronen ramlar ner igen avgår en foton alltså elektromagnetisk strålning, som ger sig iväg i ljusets hastighet.  Detta sker hela tiden i solen. Beroende ämne och var elektronen ramlar ner skapas en viss frekvens, våglängd, som då ger det synliga ljusets olika spektra med alla färger, UV-ljus och IR-ljus.

Mikrovågor har för långa våglängder och kan därför inte bildas naturligt på detta sätt, därför finns det knappt naturliga mikrovågor och radiovågor med längre frekvenser på jorden. Schumanresonanserna är de enda naturliga och extremt lågfrekventa vågrörelserna som uppkommer vid åskblixtrar.

Med HAARP tillför man alltså energi till materian på en enda punkt eller mindre område, vilket får bindningsenergierna mellan atomer och molekyler materien att brytas sönder och materian sönderfaller. Man kan därmed utlösa jordbävning, jordskred med elektromagnetisk strålning. Rent teoretiskt skulle man kunna klyva jorden mitt itu med elektromagnetisk strålning.

Det finns flera HAARP-anläggningar som är placerade runt om i  världen. Tillför man stora mängder energi från de olika HAARP-anläggningar och riktar strålningen i samma område kan man utlösa jordbävningar. Japanerna hade sett ljussken över epicentrum flera dagar före jordbävningen den 11 mars 2011. Nyttjade man liknande teknik den 11 september 2001.  Tornens materia försvann när de rasade. Vart tog all den enorma mängd  byggmaterial vägen från dessa jättebyggnader?  Man måste ha rätt att ställa frågan eftersom det är konstigt. Vad kommer då att hända år 2021?  Det verkar ju bli värre och värre. De har byggt om och/eller håller på att bygga om HAARP-anläggningarna för att öka styrkan.

Tidigare nyttjade man längre våglängder i HAARP då använde man den naturliga jonosfären som en ”reflektionsmatta”, men när man började nyttja kortare frekvenser som innehåller mer energi, var man tvungen att flytta ner jonosfären på lägre nivå runt 12 km. På denna höjd kan flygplan i hemlighet sprida miljögifter över oss och i vår biosfär. 

Genom att tillverkar en konstgjord jonosfär med hjälp av, för ändamålet konstruerad chemtrails, kan man joniserar med elektromagnetisk strålning dessa chemtrailspartiklar, med hjälp av LOFAR-systemen misstänker jag, då det syns tydligt i NASA-satellitbilder, att man sprider chemtrails över LOFAR-anläggningarna. Man kan säga att några galningar som har gott om pengar och vill bli rikare, kan nu med elektromagnetisk strålning manipulera precis allt. Energi och materia är samma sida av myntet, som sagt. Det är först och främst ett vapen mot allt och alla, som dessa psykopater leker med.

Frågan om påverkan på fisk: Vatten är ledande för vissa frekvenser vilket gör att man kan öka energin i ett område i vattnet och fiskarna som befinner sig där dör. Strålningen är så stark att den påverkar nervsystemet hos fisken så att den dör. Det är ju nerverna som ser till att kroppens alla organ fungerar ner till cellnivå. Kan du inget om kemi och fysik och fysiologi och inte förstår detta då rekommenderar jag att du skaffar dig grundkunskaperna i respektive ämne.

En reflektionsmatta för att minska 3G och 4G läckage genom jonosfären eller för att värma upp luften med mikrovågor?

Eftersom chemtrailsspridningen tycks vara kontinuerlig misstänker jag att de tillverkar en artificiell jonosfär av metall, för att hindra läckaget av 3G och 4G. De korta våglängderna  på 10 cm i dessa höghastighetskommunikationssystem  kräver mycket  energi, för att det skall kunna fungera tillfredsställande. För att minska energiförlusten, skapar den en reflektionsyta som fungerar som en aluminiumfilt eller jätteparabol. Man kan enkelt kontrollera detta, genom att mäta med ett mätinstrument mot en reflekterande yta som kakel exempelvis. Strålningen förstärks betydligt.

Syftet kan också vara att man med hjälp av 3G och 4G mikrovågsstrålning värmer upp jorden av skäl som ingen berättat för oss.

Solveig Silverin

 

Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”

Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”. Kontentan av hans korrelation mellan hudcancer, hjärntumör (hörselnervstumör) och cancerstatistiken blev: Att strålningen från FM-sändarna ger hudcancer p g av att FM- sändning har en horisontell polarisation och våglängden en kroppsresonant strålning, enligt Hallberg och då får man hudcancer om strålningen är högre från basstationerna. Men om strålningen är låg får man hjärntumör av mobilen eftersom den då avger högre strålning.

Även mobiltelefonin har horisontell polarisation och enligt SSI, FoA ( FoA forskning 1978 antenneffekt och ICNIRP har frekvenser inom mikrovågsområdet en antenneffekt på människor eller organ. Nu har Hallberg enbart tittat på  sambandet mellan FM-sändarna och hudcancer. Man bör därför titta vidare på mobiltelefonins än mer kortvågiga artificiella mikrovågsstrålning och hudcancer.

Hudcancern ökar dramatiskt när mobiltelefonin byggs ut främst efter 1997 efter att 2G-nätet (GSM) byggts ut på 1990-talet. Cancern fortsätter  att öka dramatiskt när 3G byggs ut och nu får var tredje person i Sverige cancer. Enligt Ulf Strömbergprofessor, tf chef, Strategiska cancerenheten, Region Halland, Halmstad har hudcancern särskilt ökat dramatiskt. Han skriver: ”Malignt hudmelanom och skivepitelcancer utgör 16 proent av alla cancerfall i Sverige och är de cancerformer som ökar mest [1]. I Sverige ökar också dödligheten i malignt hudmelanom sett till hela ­ålderspannet för såväl män som kvinnor [2]. Skivepitelcancer kräver vanligen operation och i vissa fall strålbehandling. Det är en vanlig cancerform efter 85 års ålder och kommer i den åldrande svenska befolkningen att utgöra ett växande folkhälsoproblem [3].” Fast även hudcancern ökar kraftigt hos unga enligt Cancer.se.

Efter att man byggt ut full täckning över hela landet med 4G och Net 1 är då risken att 100 % av befolkningen får cancer?

Jag anser, att den som nyttjar mobil har ansvaret att skydda sin hälsa och nyttja handsfree. Mobilanvändare kan inte ställa krav på att tvångsbestråla en hel befolkning och tvinga dem att få hudcancer för att de inte vill ha hjärntumör. Strålningen från sändarna skall ner radikalt. ICNIRP skriver i sin publikation i HEALTH PHYSICS 82(4):540‐548;2002 HÄR att barn är mycket känsligare för strålning. Och frågan är kommer alla barn att få cancer när vi får full täckning över hela landet?

Optisk fiber skall byggas ut så att folk kan koppla upp sig på trådbundet bredband. Man kan inte skada hela befolkning för att trådlöst är kul eller för att hålla igång ekonomin.

Är ni mobilanvändarna beredda att betala för den ökande cancervården? Är ni beredda att ni och era barn kan dö i någon form av cancer?

Det borde vara mycket hög straff- och miljöskatt på mobiler och all trådlös teknik, som omedelbart sätts in, för att tvinga fram en omställning till trådbundet. Den artificiella mikrovågsstrålningen måste  omedelbart ner i vår livsmiljö. Hela vår naturmiljö håller på att skadas allvarligt då viktiga pollinerare dör ut, men också fåglarna försvinner. En allvarlig störning i ekosystemen leder till  stora konsekvenser för allt liv på jorden , då den artificiella mikrovågsstrålningen från basstationerna är global.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Smärtmediciner till barn har ökat avsevärt och ADHD är en konstruktion som gynnar läkemedelsindustrin

Jag misstänker att stor del av denna neurologiska smärta beror på elöverkänslighet hos barn.  Sydsvenskan artikeln är från 2013, men SVT tog upp idag 2015-04-07 att allt fler barn medicineras mot smärta.

Det rör sig som unga i 13-15-årsåldern. De har så ont i huvudet, ont i magen eller i benen att de inte längre fungerar i vardagen.
De kanske inte kan gå till skolan längre, eller umgås med kompisar på grund av smärtan, och läkarna finner ingen förklaring.
Och det handlar inte om kinkighet, enligt sjukgymnast Maria Lind Clifford, utan om kronisk smärta som man inom vården inte hittar orsak till.
Först undersöks barnen på barnkliniken. Hittar man ingen medicinsk orsak till smärtan, hänvisas de i stället till Maria Lind Clifford på rehabiliteringsavdelningen.
Just nu behandlar hon ett trettiotal barn och unga för någon form av kronisk smärta, och antalet har ökat de senaste fem åren, berättar hon. De flesta av de unga är flickor.

SVT tar också upp om att ADHD-diagnosen är en konstruktion, Landman menar att fallen blir fler till följd av läkemedelsbolagens tuffa marknadsföring, av det amerikanska sättet att ställa diagnosen på – som vi också använder i Sverige – och av många människors behov av en förklaring på ett problem.

Äntligen har de börjat säga sanningen. Läkemedelsindustrin ligger bakom en tuff marknadsföring som all annan industri.

Barn från 0 – 14 år mår allt sämre idag än får 20 år sedan. Det var precis då 1995 man började bygga ut mobiltelefonin över hela landet. Sedan dessa har man ökat den artificiella mikrovågsstrålningen med flera miljarder med 3G, 4G och WiFi i skolorna och i hemmen.