Svar från FAS Industrilobbyisten Anders Ahlbom får sitta kvar och bedömma riskerna med mobiltelefonin trots att han blev entledigad från WHO

Galleri

Anders Ahlbom har uppdraget som ni kan se i svaret från Erland Hjelmqvist, längs ner att granska forskningen kring elöverkänslighet. Under de senaste åren har de endast behandlat forskning på hjärntumörer av mobiltelefoner. Någon forskning på elöverkänslighet har inte skett … Läs mer

FAS diarieförde inte brevet angående Anders Ahlboms jävsbrott

2011-10-19
Gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin

Jag har ännu inte fått svar på om Anders Ahlbom tillåts sitta kvar inom FAS och ha fortsatt ansvar att bevaka  hälsoriskerna med mobilindustrins storskaliga verksamhet genom totalexploatering av hela befolkningen med det miljöfrämmande pulsmodulerade elektromagnetisk strålningen från sändare och andra trådlösa produkter. Jag begär svar på detta!

Vidare finner jag det anmärkningsvärt att FAS inte har diariefört detta ärende eftersom det berör FAS handläggning av Anders Ahlboms förtroende som trovärdig, då han är entledigad från både SSM och IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin, vilket måste ses som ett mycket allvarligt jävsbrott eftersom det berör hela befolkningens hälsa.

Att inte diarieföra ärendet på FAS innebär att journalister inte kan granska samt följa upp FAS handläggning av detta viktiga ärende. Jag kräver att ärendet diarieförs på FAS eftersom det är ställt till FAS och ärendet skall handläggas inom FAS.

Solveig Silverin

_______________________

 Hej,

Bekräftar härmed att vi idag 29/8 mottagit er skrivelse (mail) angående ”Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)”. Vi bekräftar även att vi mottog er första skrivelse den 4 augusti. Dessa båda skrivelser har hos Strålsäkerhetsmyndigheten det gemensamma diarienumret SSM2011-2836.

Mvh

Lena Hessleklint, Registrator

Lena Hessleklint

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Administrationsavdelningen, Dep. Of Administration

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 4306

E-post: lena.hessleklint@ssm.se

Fax: + 46 8 799 40 10

Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

__________________________

Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

2011-08-26

Jag har ännu inte fått bekräftat av FAS att de fått mitt e-brev, skickat den 4 augusti 2011, gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin.

Jag skickar därför mitt brev igen med frågorna till FAS, men även till regeringskansliet och Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag begär att samtliga mottagande myndigheter bekräftar att ni fått detta e-brev och diariefört det.

Solveig Silverin

________________

Brev ställt 2011-08-04

Detta brev skall diarieföras av samtliga mottagande myndigheter och regering.

 Professor Anders Ahlbom sitter som ordförande i den arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Ahlbom har entledigats från WHO:s cancergrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag misstänker, undvika bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin?

Jag begär därför nu att få svar på om ni inom FAS tänker granska professor Anders Ahlbom eller om han även här har entledigat sig själv från uppdraget inom FAS?
I annat fall måste regeringen ställa krav på att FAS entledigar Anders Ahlboms från sitt uppdrag i FAS, då han skäligen är misstänk att företräder mobilindustrins intressen. Ahlbom måste betraktas som jävig i sin granskning av de vetenskapliga studierna gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Genom sin intressekonflikt till mobilindustrin har Anders Ahlbom förbrukat sitt förtroende som seriös och trovärdig person i sitt uppdrag inom FAS.

Jag begär alltså att få information om Anders Ahlbom, som har en dokumenterat intressekonflikt med mobilindustrin, får sitta kvar på sin post inom FAS för att fortsätta bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin.

Ahlboms nära kollega professor Maria Feychting är även hon misstänkt för intressekonflikt till mobilindustrin. I Interphonestudien har Feychting medverkat vid samordningen av studien. Feychting presenterade för ett år sedan resultatet i TV, radio och tidningar och det svenska folket fick uppfattningen att mobiltelefoni är ofarlig i synnerhet som Feychting betonade att det var en stor studie. I en TV-intervju gav Feychting intrycket av att den hade väsentlig beviskraft. WHO har dock omvärderat tyngden i denna studie, som fått mycken kritik för stora metodbrister. WHO har alltså diskrediterat Maria Feychtings bedömning av Interphonstudien.

Trots diskussionen om metodbrister i Interphonstudien gick Faychting ut i massmedia och gav sken av att resultaten var tillförlitliga. Faychting har därför medvetet undanhållit fakta och direkt ljuga för allmänheten om hälsoriskerna, vilket innebär att folk inte förstår att skydda sig och sina barn genom att inte nyttja mobiltelefoner i onödan. Mobiltelefonen är klassad, enligt WHO, till lika hög cancerrisk som DDT.
Anser FAS att Maria Feychting är en tillförlitlig person att bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin med tanke på att det även här finns misstanke om intressekonflikt med mobilindustrin?

 

Särskilda frågor till regeringen

Regeringen har det yttersta ansvaret att tillåta en storskalig exploatering av en hel nations befolkning med pulsmodulerade mikrovågor. Jag begär svar på hur regeringen tänker agera gällande jäviga forskare och tjänstemän inom myndigheterna, som undanhåller för allmänheten och kanske även för ansvariga politiker, vetenskaplig fakta kring riskerna?

Tidigare regering har deklarerat att det inte kommer att finnas sjukvård till alla i framtiden. Stämmer detta?

Mobilstrålningens cancerrisk är bedömd som lika hög som DDT av WHO. Med tanke på att alla exploateras för denna cancerogena faktor dygnet runt, finns det all anledning att befara ett extremt förhöjt antal cancerfall nära förestående i framtiden samt hjärntumörer hos alla de barn som nu nyttjar mobiltelefonen. Har regeringen avsatt resurser för sjukvårdsbehandling av alla dessa cancerfall?  Det är ju regeringens ansvar att befolkningen påtvingas denna hälsorisk som allmänheten inte har möjlighet att välja bort ur sin livsmiljö. Genom att regeringen också tillåter att det fasta telenätet rivs, tvingar man folk att nyttja den hälsovådliga mobiltelefonin.

Hur planerar regeringen inför ökade fall av cancer? Finns det resurser till alla för sjukvårdsbehandling och finns det resurser till hjälp och försörjning för alla dem som får handikappande neurologiska skador av mobilstrålning och av hjärntumörer?

Jag kräver klara besked av regeringen. Det är ni som har ansvaret nu för den framtida folkhälsan. Regeringen underlåter nu krav på försiktighetsprincipen, enligt Miljöbalken som den antogs i riksdagen den 3 juni 1998, gällande exploateringen av den pulsmodulerad radiofrekvent strålning från trådlösa nätverk.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Nytt brev till FAS om Anders Ahlbom får sitta kvar som ordförande i gruppen som bedömer hälsoriskerna med mobiltelefonin

Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

2011-08-26

Jag har ännu inte fått bekräftat av FAS att de fått mitt e-brev, skickat den 4 augusti 2011, gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin.

Jag skickar därför mitt brev igen med frågorna till FAS, men även till regeringskansliet och Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag begär att samtliga mottagande myndigheter bekräftar att ni fått detta e-brev och diariefört det.

Solveig Silverin

________________

 Brev ställt 2011-08-04

Detta brev skall diarieföras av samtliga mottagande myndigheter och regering.

Ahlbom en katastrofal hälsorisk nr 1

Professor Anders Ahlbom sitter som ordförande i den arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Ahlbom har entledigats från WHO:s cancergrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag misstänker, undvika bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin?

Jag begär därför nu att få svar på om ni inom FAS tänker granska professor Anders Ahlbom eller om han även här har entledigat sig själv från uppdraget inom FAS?
I annat fall måste regeringen ställa krav på att FAS entledigar Anders Ahlboms från sitt uppdrag i FAS, då han skäligen är misstänk att företräder mobilindustrins intressen. Ahlbom måste betraktas som jävig i sin granskning av de vetenskapliga studierna gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Genom sin intressekonflikt till mobilindustrin har Anders Ahlbom förbrukat sitt förtroende som seriös och trovärdig person i sitt uppdrag inom FAS.

Jag begär alltså att få information om Anders Ahlbom, som har en dokumenterat intressekonflikt med mobilindustrin, får sitta kvar på sin post inom FAS för att fortsätta bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin.

Feychting en katastrofal hälsorisk nr 2

Ahlboms nära kollega professor Maria Feychting är även hon misstänkt för intressekonflikt till mobilindustrin. I Interphonestudien har Feychting medverkat vid samordningen av studien. Feychting presenterade för ett år sedan resultatet i TV, radio och tidningar och det svenska folket fick uppfattningen att mobiltelefoni är ofarlig i synnerhet som Feychting betonade att det var en stor studie. I en TV-intervju gav Feychting intrycket av att den hade väsentlig beviskraft. WHO har dock omvärderat tyngden i denna studie, som fått mycken kritik för stora metodbrister. WHO har alltså diskrediterat Maria Feychtings bedömning av Interphonstudien.

Trots diskussionen om metodbrister i Interphonstudien gick Faychting ut i massmedia och gav sken av att resultaten var tillförlitliga. Faychting har därför medvetet undanhållit fakta och direkt ljuga för allmänheten om hälsoriskerna, vilket innebär att folk inte förstår att skydda sig och sina barn genom att inte nyttja mobiltelefoner i onödan. Mobiltelefonen är klassad, enligt WHO, till lika hög cancerrisk som DDT.
Anser FAS att Maria Feychting är en tillförlitlig person att bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin med tanke på att det även här finns misstanke om intressekonflikt med mobilindustrin?

Särskilda frågor till regeringen

Svenska regeringen 2011

Regeringen har det yttersta ansvaret att tillåta en storskalig exploatering av en hel nations befolkning med pulsmodulerade mikrovågor. Jag begär svar på hur regeringen tänker agera gällande jäviga forskare och tjänstemän inom myndigheterna, som undanhåller för allmänheten och kanske även för ansvariga politiker, vetenskaplig fakta kring riskerna?

Tidigare regering har deklarerat att det inte kommer att finnas sjukvård till alla i framtiden. Stämmer detta?

Mobilstrålningens cancerrisk är bedömd som lika hög som DDT av WHO. Med tanke på att alla exploateras för denna cancerogena faktor dygnet runt, finns det all anledning att befara ett extremt förhöjt antal cancerfall nära förestående i framtiden samt hjärntumörer hos alla de barn som nu nyttjar mobiltelefonen. Har regeringen avsatt resurser för sjukvårdsbehandling av alla dessa cancerfall?  Det är ju regeringens ansvar att befolkningen påtvingas denna hälsorisk som allmänheten inte har möjlighet att välja bort ur sin livsmiljö. Genom att regeringen också tillåter att det fasta telenätet rivs, tvingar man folk att nyttja den hälsovådliga mobiltelefonin.

Hur planerar regeringen inför ökade fall av cancer? Finns det resurser till alla för sjukvårdsbehandling och finns det resurser till hjälp och försörjning för alla dem som får handikappande neurologiska skador av mobilstrålning och av hjärntumörer?

Jag kräver klara besked av regeringen. Det är ni som har ansvaret nu för den framtida folkhälsan. Regeringen underlåter nu krav på försiktighetsprincipen, enligt Miljöbalken som den antogs i riksdagen den 3 juni 1998, gällande exploateringen av den pulsmodulerad radiofrekvent strålning från trådlösa nätverk.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Mobillobbyisten Anders Ahlbom raserar de sista resterna av förtroendet för FAS och SSM

2011-08-04

Eftersom FAS e-postadress är skyddad kan jag inte skicka detta brev som kopia till regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt ej heller till mig själv som bevis för att jag skickat denna förfrågan till FAS, därför vill jag meddela att jag ställt frågor till FAS angående professor Anders Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin. Detta meddelande skall diarieföras.

Jag begär att får svar på om ni inom FAS tänker granska Anders Ahlbom eftersom han har entledigades från WHO:s arbetsgrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag förstår, slippa bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin.
Nu undrar jag om Anders Ahlbom sagt upp sig från sin tjänst inom FAS eftersom han även här måste betraktas som jävig alternativt företrädare för mobilindustrin? I annat fall ställer jag krav på att FAS granska Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin, av följande orsak:

En person som skäligen är misstänk att företräder mobilindustrin och är lobbyist för mobilindustrin är att betrakta som jävig och kan omöjligen sitta kvar i arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen kring hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet.

Mobiltelefonins och de trådlösa nätverkens pulsmodulerade elektromagnetiska strålning är en storskalig miljöfarlig verksamhet som påverkar och riskerar att skada hela befolkningens hälsa då det är väl känt att mikrovågsstrålning ger skadliga biologiska effekter. Av den anledningen bör det anses vara en brottslig handling att dölja hälsoriskerna för allmänheten, då allmänheten saknar möjligheter att välja bort denna extremt höga strålning i sin livsmiljö.

Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för denna storskaliga industriverksamhet och har därför ansvaret att ge myndigheterna uppdraget att jäviga personer, industrilobbyister inom berörda ansvariga myndigheter som FAS, SSM och Socialstyrelsen, inte får ges möjligheter att företräda industrin och därigenom föra allmänheten bakom ljuset gällande riskerna med denna strålning.

Denna industriverksamhet gällande den nya teknikens trådlösa nätverk är inte begränsad till en liten grupp utan hela befolkningen så ock våra barn är utsatta för strålningen. Med andra ord, det åligger ansvariga myndigheter, politiker och mobilindustrin samt regeringen att inte utsätta en hel nations befolkning för skaderisk. Eftersom strålningen berör alla är detta ett brott mot både mot mänskliga rättigheter och att medvetet skada människors liv och hälsa enligt brottsbalken 3 kapitlet 7§.

Jag kräver att Anders Ahlbom granskas, samt även Ahlboms nära kollega Maria Feychting som ljuger folket rätt upp i ansiktet, genom att förneka att barn inte (ICNIRP) är känsligare för strålningen och som förnekar de forskningsresultat som visar på uppenbara risker med denna strålning.

Det är samma strategi nu mot befolkningen som mot dem som utsattes för asbests, där man undanhöll riskerna för arbetstagarna så att dessa inte skyddade sin hälsa. Och de som engagerade sig i arbetsmiljöproblemet blev ”utkastade”. Situationen är exakt densamma gällande mobilindustrins verksamhet men detta är inte bara ett arbetsmiljöproblem, det är ett gigantiskt allomfattande risktagande som gäller hela befolkningens hälsa och livsmiljö. Denna handling är inte överensstämmande med Miljöbalkens syfte, ”Att arbeta för ett uthålligt samhälle” ej heller överensstämmande med att arbeta för ”en säker strålmiljö”, vilket är SSM:s uppdrag. Eller har regeringen lagt hela miljöbalken på hyllan till förmån för industrins hänsynslösa rovdrift på människa och miljö?

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Myndigheten accepterar Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad som ordförande i vetenskapligt råd

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

Vilket betyder att de inte kommer att utreda den intressekonflikt som ledde till att han även entledigades från IARC inom WHO. Professor Anders Ahlbom har suttit som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd samtidigt som han varit styrelseledamot i sin bror Gunnar Ahlboms företag som lobbade för mobilindustrin i EU. Under 7 års tid har han även tilldelat sig själv, sina egna projekt, hela anslaget för forskning inom elektromagnetiska fällt och därmed stoppat all annan relevant forskning kring hälsoeffekterna av mobilstrålningen. Det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten inte ställer krav på utredning av Anders Ahlbom, vilket lukta korruption lång väg. Det finns uppenbarligen skäl att även granska SSM hur de handlägger riskerna med mobilstrålningen då det trots kunskapen om långtidseffekterna underlåter att skydda särskilt barnen genom att förbjuda trådlöst i skolorna. Men också skydda hela befolkningen eftersom SSM:s uppdrag är att arbeta för en  Säker Strålmiljö enligt Miljöbalken

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Myndigheten-accepterar-Anders-Ahlboms-begaran-om-att-bli-entledigad-som-ordforande-i-vetenskapligt-rad/

Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.

– Det är mycket tråkigt att Anders Ahlbom väljer att avgå som ordförande, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Anders Ahlbom har varit till stor nytta för myndigheten och det vetenskapliga rådet. Vi har förståelse för hans beslut och har accepterat hans begäran.

Professor Anders Ahlbom har varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält sedan rådet bildades för snart tio år sedan.

– Vi är mycket nöjda med det arbete som Anders Ahlbom har gjort i det vetenskapliga rådet och har fullt förtroende för hans vetenskapliga kompetens, säger Hélène Asp.

Myndigheten har i och med detta avbrutit den utredning om misstanke om intressekonflikt som pågått. Utredningen inleddes i och med att Anders Ahlbom entledigades av WHO:s cancerforskningsorgan IARC i samband med ett möte den 24-31 maj 2011. Mötets syfte var att utvärdera om det finns någon cancerrisk kopplat till elektromagnetiska fält.

Ytterligare information:
Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via pressjouren 08-799 40 20.