Israel: Allt fler barn blir elöverkänsliga – Hur påverkas barns hälsa av WiFi i skolan

Israel undersöker hur barn påverkas av WiFi

Jag har fått kännedom om att skolungdomar fått hjärtproblem i skolan där de satt in WiFi. Kommer läkarna att dokumentera detta eller går det under slasktratten psykiskt och oro?

googletranslate
Special för WeeklyI augusti 2012 en framställning till den israeliska högsta domstolen att förbjuda WiFi i skolorna meddelade en domstol för att den israeliska regeringen för att ta reda på hur många barn i landet skulle lida av EHS.Electroöverkänslighet hos barn är ett växande problem inom Israel, och många andra länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Australien. Den korta stöder framställningen avslöjade hur den israeliska regeringen har varit vårdslös i hanteringen av trådlös teknik,” mycket så att det inte ens visste hur man mäter strålning från WiFi, med tanke på den speciella modulering av WiFi.” Den korta också lämnat bevis på att EHS orsakas av radiofrekvent strålning, (är EHS erkänns av den israeliska regeringen och av WHO som en sjukdom som orsakas av exponering för EMF / RF). Den korta fortsatte med att förklara hur den nuvarande standarden för att mäta hälsoeffekter bygger termiska” säkerhetsstandard bara, är inte stark nog gett bevis för tusentals papper som nu visar negativa hälsoeffekter från ”icketermiska” exponeringar.

Den korta fortsätter att hävda att även den korrupta WHO deklarerade RF en 2B cancerframkallande”, och anklagar telekombranschen av avsiktligt:” vilseleda allmänheten.

Vid 18 jul 2013 Högsta domstolen förhandling, var regeringen frågade vad den avser att göra om ett barn med EHS gick i skolan med WiFi, svarade advokaten för regeringen tar bort WiFi från skolan.”

Lyssna på professor Lennart Hardell som här påpekar att det är klarlagt att mobilstrålningen är cancerogen

Lyssna på Professor Lennart Hardell

Hardell säger här att mobilstrålningen skall betraktas som ett miljögift och vill förbjuda trådlöst i skolorna då det är klarlagt mobilstrålningen är cancerogen. Han säger att cancer i hjärnan är svårbotad och man lever kanske upp till 1 år efter diagnos.

Tänker på den unga kille som vid 22 års ålder fick testikelcancer och när han sa till läkaren att ha misstänkte att det var mobilen han haft i fickan i åtta år, blev läkaren blev arg på killen och behandlade honom mycket illa.

Läkarens negativa reaktion är anmärkningsvärd. Han borde skriva in det i journalen och ta pojkens ord på största allvar. Man får nästan uppfattningen att mobilindustrins skadeoffer blir illa behandlade av läkarvården.

Enhälligt beslut i IARC står fast – cancerrisk klass 2b gällande mobilstrålning

IARC Publicerar Bakgrund för RF som
Möjligt cancerframkallande för människa

IARC skriver: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom”

April 19, 2013

Den Internationella byrån för cancerforskning (IARC) har släppt sin detaljerad utvärdering av cancerrisker förknippade med RF-strålning, som tjänar som motivering för att utse RF som möjligen cancerframkallande hos människan.

IARC monografi kommer närmare två år efter en inbjuden panel av experter från 14 länder nått denna slutsats efter en åtta dagars möte på IARC högkvarter i Lyon, Frankrike (se vår rapport).

En elektronisk kopia av den 430-sidiga dokumentet är tillgänglig utan kostnad från IARC. En papperskopia kommer snart.

Grunden för IARC klassificering av RF som en klass 2B cancerframkallande sammanfattas i en mening: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom” (p.421). Dessa föreningar med hjärntumörer och tumörer i hörselnerven observerades av Interphone Study Group och Lennart Hardell team i Sverige.

Panelens beslut var nära enhälligt. Ett starkt missnöje kom från Peter Inskip av US National Cancer Institute, som gick ut ur IARC mötet före den slutliga omröstningen. En eller två andra, däribland Maria Blettner vid universitetet i Mainz i Tyskland, rapporterades också oense med majoritetens åsikt. Det talades om att oliktänkande skulle lämna en minoritet åsikt, men ingen undertecknad förklaring visas i IARC monografi. Istället är deras uppfattning ingår i sista stycket av rapporten: Den tillgängliga bevisningen stöder inte en ”slutsats om ett orsakssamband” på grund av ”bristande överensstämmelse” mellan Interphone och Hardell studier och avsaknaden av en exponering-respons-förhållande.

De oliktänkande pekar också på bristande föreningsfriheten i en stor dansk studie-även om detta arbete har kritiserats (se vår take). Slutligen, de oliktänkande hävdar att ”fram till nu, rapporterade tidstrender i incidens av gliom inte har visat en trend parallellt tidstrender i mobil-telefon.” Det sista argumentet punkterades i november när den danska Cancerfonden rapporterade en spik i aggressiva hjärntumörer under de senaste tio åren. Vid den tiden kallades en insider ökningen en ”skrämmande utveckling,” men ingen länk till mobiltelefoner gjordes.

När det gäller utbildning har Sverige rasat ner till 18 plats

När det gäller utbildning har Sverige rasat ner till 18 plats av världens 29 rikaste länder.

När det gäller utbildning ligger Sverige riktigt illa till. Mätningarna baseras på svenska elevers kunskaper i tre kärnämnen, och här har Sverige under 2000-talet rasat ner till 18:e plats, sämre än exempelvis Ungern och USA. Med undantag för Tjeckien, står Sverige därmed för det största raset bland industrialiserade länder när det gäller elevers kunskaper. Och vad har hänt i Sverige? Jo man har byggt ut trådlösa nätverk i skolorna som t o m vuxna blir sjuka och elöverkänsliga av.

Med tanke på de kända effekter som artificiell elektromagnetisk strålning ger, som hjärnstress, och som i ohälsotalet också bekräftas genom att allt fler barn får  ADHD-liknande symtom (vuxna får nu också denna diagnos), beror det med stor sannolikhet på, att de sämre skolresultaten är en följd av stressande strålning från de trådlösa nätverken i skolmiljön.

När svenska barn själva tillfrågas om hur nöjda de är med sina liv hamnar Sverige inte heller så högt upp – här blir det en elfte plats.  Sverige har också den högsta siffran i Norden – 5,5 procent ­– när det gäller andelen ungdomar som varken jobbar, praktiserar eller studerar.

Det är inte konstigt att barn inte mår psykiskt bra när de hela tiden utsätts för hjärnstress i den höga artificiella strålningen som nu råder i vår livsmiljö dygnet runt. Det visar också ohälsotalet i Folkhälsorapporten att allt fler unga tas in på slutna psykiatriska avdelningar. Skall våra barn drogas ner med psykofarmaka för att mobilindustrin skall kunna fortsätta sin miljöfarliga verksamhet? Hur många elöverkänsliga barn som döljs i denna grupp i den slutna psykiatriska ”vården” bör man fråga sig. När allt fler barn fick astma på 1950-talet blev de också djupt kränkta av vuxna och av läkarvården. När skall läkarvården inse att det dyker upp nya miljösjukdomar, som exempelvis elöverkänslighet som dokumenterades redan i Sovjetunionen på 1960-talet. Elöverkänslighet är inte så nytt, med andra ord och tillåts den artificiella strålningen öka i vår livsmiljö får man in faktum ta med i beräkningen att det blir en ny folksjukdom. Elöverkänslighet har ju ökat i hela världen i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin, men också annan ohälsa.

Lärare blev elöverkänsliga av strålningen i Tunaskolan – på vilken känslighet gjordes mätningar när de var försumbara?

Lärare blev elöverkänsliga av trådlöst nätverk i Tunaskolan

Rektor Agneta Hedenström: – Mätningarna visade ingenting när det gäller de trådlösa nätverken, säger hon. Kjell Hansson Milds mätningar visar nästan noll, frågan är på vilken känslighet gjorde han mätningar? Väljer man en låg känslighet dB mikrovolt per meter kan inte mätinstrumentet registrera hur hög effekttätheten är. Kjell Hansson Mild säger :  Jag hittar inget av intresse, det rör sig om nollvärden eller nära noll. Med de kunskaper jag själv har av gjorda mätningar är Milds påstående en ren lögn. Eller så jämför han med referensvärdet för  3G 10 watt per kvadratmeter som varken skyddar mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter utan enbart mot termiska effekter i 6 minuter. Men detta referensvärde ligger långt över den naturliga bakgrundsstrålningen inom mikrovågsområdet som nyttjas för denna nya digitala teknik och dessutom är denna tekniskt producerade strålning inte alls lik naturlig elektromagnetisk strålning. Den är helt miljöfrämmande.

Skolledningen vill betona att de gjorda mätningarna visar att miljön är säker för elever och lärare.

Till Arbetsmiljöverket

Till Arbetsmiljöverket

Hej!
Jag är intresserad av om Arbetsmiljöverket har gjort mätningar i skolmiljön där man satt in trådlösa nätverk, som WiFi samt om ni gjort mätningar på hur hög strålningen är från dessa trådlösa laptop och  läsplattor i ett klassrum när alla barnen har de trådlösa datorerna påkopplade? Har ni mätt strålningen från dessa läsplattor som mycket små barn nu tvingas nyttja på dagis? Skolbarn kan tvingas sitta framför högstrålande elektroniska apparater som laptop och ipad upp till  9 timmar per dygn då de inte längre får använda papper. Det förekommer rena experimentverkstäderna ute i kommunerna som riskerar både skada barnens hälsa och inhämtning av kunskap. Det kan inte vara rimligt att mobilindustrins verksamhet skall gå före barnens hälsa och kunskapsinhämtning.

En politiker hade varit i kontakt med någon på Arbetsmiljöverket där man sagt att strålningen är så låg att den inte går att mäta. Det är helt felaktigt, denna strålning går att mäta då den är extremt hög i förhållande till bakgrundsstrålningen. Den skiljer sig också helt från naturlig elektromagnetisk strålning.

Jag vill även påminna om att ICNIRPs referensvärde enbart skyddar mot termiska effekter under högst 20 minuter. Referensvärdet skyddar inte mot långtidseffekter eller andra biologiska störningar. Det är framför allt neurologiska störning och skador som är framträdande hälsoeffekter som uppkommer p g a hjärnstress (sömnstörningar,  ADHD-syndrom, depressioner och huvudvärk) men också hjärtproblem. Kroppens organ fungerar med elektriska impulser där hjärta och hjärna är mest känsliga (EEG och EKG). De elektriska impulserna är mycket svagare än den starkare strålning från sändare och trådlösa nätverk som tränger in i kroppen och kan därför störa kroppsfunktionen.

De som mäter borde lägga sig på en känslighetsgrad som kan fånga in den naturliga bakgrundsstrålningen i frekvensområdet 100 MHz till 30 GHz. En känslighetsnivå av 56 dB mikrovolt per meter i barnens skolmiljö borde vara norm. Mäter man på en låg känslighet som exempelvis 80 dB mikrovolt per meter då registrera inte mätinstrumentet all artificiell strålning i miljön, vilket ger missvisande mätresultat.

Jag gjorde denna mätning inomhus på landet Kolla här och får in höga mätvärden som överröstar den naturliga bakgrundsstrålningen med råge. Mätvärdet skall betraktas som högt och jag vet att strålningen är långt mycket högre i skolmiljön och både från WiFi, laptop och ipad.

På min blogg har jag lagt in informativa filmer, men också egna mätningar. HÄR

För barnens skull, anta försiktighetsprincipen som den stod skriven i miljöbalken när den trädde i kraft januari 1999. Förbjud trådlöst i skolorna för barnens hälsa skull.

Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör

 

Barn mår dåligt av de trådlösa datorerna som de tvingas nyttja i skolan

I Massmedia heter det ”Barns oro tas på allvar”

Min kommentar till artikeln:

Jag tog upp i en kommentar om hälsoriskerna med strålningen från de trådlösa produkter och hänvisade till WHO och till den forskning som finns, men den tog ni inte in.

Ytterst sällan tar man upp att det är strålningen som är orsaken till ohälsan. Ständigt hänvisar man till oro när folk blir sjuka av elektronik- och mobilindustrins högstrålande produkter som en trådlös laptop eller mobiltelefon bevisligen är.

Det är fruktansvärt att vuxna ansvariga politiker och tjänstemän inom kommuner offrar våra barns hälsa när de borde hänvisa till försiktighetsprincipen i miljöbalken p g a all den forskning som visar på hälsorisker bland annat neurologiska störningar /skador, cancer, ögonskador etc. Socialstyrelsen har nyligen presenterat en dramatiskt ökad neurologisk ohälsa hos befolkningen.

T o m våra husdjur mår psykiskt dåligt av den höga påtvingade strålningen i vår livsmiljö.

Mobilindustrins verksamhet är en brottslig verksamhet som bryter mot alla de lagar som skyddar människans liv och hälsa. Här om forskningsläget https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/10414-2/

Solveig Silverin miljöingenjör

Två Ungdomar fått sällsynt form av cancer – misstänker mobilmast

Sark s Folkhälsokommittén har inlett en utredning av eventuella kopplingar mellan de senaste hälsofrågor och mobilmaster på ön.

Det kommer efter en konsult som behandlade två ungdomar för en sällsynt form av cancer sa att det var ovanligt att se två sådana fall i ett så litet område.

Detta ledde till vissa öbor att efterlysa en studie om effekterna av telefonen master.

Utskottets ordförande David Melling sade att det fanns inga tecken på en länk, men den hade ett ansvar att undersöka.

Han sade den individuella strålningen utsignalen från varje mast övervakades av tillsynsmyndigheten, men den nya undersökningen skulle titta på deras kumulativa effekt.

Socialstyrelsen – Psykisk ohälsa ökar bland unga män, men även hos unga kvinnor

Psykisk ohälsa ökar bland unga män

en 23 april 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande

Allt fler unga personer vårdas inom den psykiatriska öppenvården. Ökningen är störst bland unga pojkar och män. Flertalet har en adhd-diagnos, visar en rapport från Socialstyrelsen som har kartlagt hur den psykiatriska vården ser ut..

I åldersgruppen 18–24 år vårdades 260 män per 10 000 invånare inom den psykiatriska öppenvården år 2005. Motsvarande siffra för år 2010 var 345.

Unga män vårdas i högre utsträckning för hyperaktivitetsstörningar och depressioner än unga kvinnor. Flertalet av de unga pojkar och unga män som vårdas inom den psykiatriska öppenvården har en adhd-diagnos.

– Vi har tidigare sett att den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor. Men nu ser vi även en ökning för pojkar och unga män. En förklaring är just att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit flera, säger Mårten Gerle som är sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Rapporten visar att det finns stora geografiska skillnader inom den psykiatriska vården.

– Det gäller inte minst vårdtiden för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, säger Emma Björkenstam som är utredare vid Socialstyrelsen.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Antalet vårdtillfällen i psykiatrisk slutenvård har under de senaste tio åren ökat för unga kvinnor och unga män. Många av kvinnorna vårdas för personlighetsstörningar medan männen i hög utsträckning vårdas för psykiska störningar och beteendestörningar som är orsakade av beroendeframkallande medel som alkohol och narkotika.
  • Omkring en femtedel av alla som vårdas i psykiatrisk slutenvård vårdas med stöd av tvångsvårdslagarna Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.
  • I de flesta länder i västvärlden har självmorden minskat sedan 1970-talet. Sverige är inget undantag. Några förklaringar är den ökade förskrivningen av antidepressiv medicin samt bättre förebyggande åtgärder.

Socialstyrelsen – Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/kraftigokningavadhd-lakemedeltillvuxna

Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna

den 29 oktober 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande

Socialstyrelsens analys visar även att flest befintliga användare av centralstimulerande läkemedel finns bland pojkar i åldersgruppen 10 till 17 år, där användarna utgör 3,3 procent av befolkningen. Även flickor har flest användare i denna åldersgrupp, 1,3 procent av befolkningen. Myndigheten planerar under nästa år att publicera en vägledning om stöd till personer med adhd samt att utforma nationella medicinska indikationer för insättning av läkemedel.

Antalet personer som behandlas med adhd-läkemedel har ökat kraftigt. Framförallt ökar förskrivningen till vuxna. Drygt 40 procent av dem får samtidigt fler andra narkotikaklassade preparat. En analys från Socialstyrelsen visar att det finns tecken på missbruk i gruppen.

– Det är anmärkningsvärt att en så stor del av de vuxna som behandlas med adhd-läkemedel också samtidigt använder en rad andra narkotikaklassade läkemedel. Det väcker frågor om felanvändning och lämpligheten i förskrivningen, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

Uppmärksamma problem

Under 2011 hämtade knappt 60 000 personer i Sverige ut minst ett centralstimulerande läkemedel, varav det dominerande var metylfenidat. I vuxengruppen som utgör drygt 27 000 personer använde många även opioder, bensodiazepiner eller andra narkotikaklassade läkemedel. Socialstyrelsens analys visar att dessa personer tidigare ofta vårdats för missbruk eller diagnoser som kan tyda på missbruk, till exempel virushepatit och alkoholförgiftningar. De som hämtade ut narkotikaklassade läkemedel i stor utsträckning använde sig också av flera förskrivande läkare på olika kliniker.

– Vi hyser farhågor om att det kan finnas en beroendeproblematik i gruppen, därför vill vi uppmärksamma vården och berörda myndigheter på problemet, säger Peter Salmi som konstaterar att det rör sig om regelbunden användning med flera receptuttag per år.

Ett annat kännetecken för vuxengruppen med flertalet narkotikaklassade läkemedel var att den i högre utsträckning använde snabbverkande metylfenidat i form av Ritalin än Concerta, vilket möjligen kan bero på att Ritalin kan ge ett ökat välbefinnande.

– Dessa fynd väcker frågor som Socialstyrelsen ska diskutera vidare med bland andra Läkemedelsverket, säger Peter Salmi.

Ej godkänt för vuxna

Socialstyrelsen framhåller samtidigt vikten av att behandla adhd eftersom det annars finns risk att människor får en försämrad livskvalitet exempelvis på grund av svårigheter att fungera socialt i skolan och arbetslivet. Det finns också en hög samsjuklighet med ångest, depression och andra psykiska störningar. Däremot tycks inte behandlingen med metylfenidat omprövas årligen i enlighet med de gällande rekommendationerna. Det pågår även en omfattande så kallad off label-förskrivning, det vill säga läkemedlet är inte godkänt för vuxna med adhd.

– Utvecklingen kräver vaksamhet. Centralstimulerande läkemedel kan ge biverkningar på hjärta och kärl, och det förekommer även ökad ångest och aggressivitet. Nationella läkemedelsmyndigheter i EU har när det gäller barn kommit fram till att nyttan överväger riskerna, däremot gäller inte det för behandling av vuxna, säger Peter Salmi och tillägger att det än så länge finns få studier av långtidseffekterna av dessa läkemedel.

Socialstyrelsens analys visar även att flest befintliga användare av centralstimulerande läkemedel finns bland pojkar i åldersgruppen 10 till 17 år, där användarna utgör 3,3 procent av befolkningen. Även flickor har flest användare i denna åldersgrupp, 1,3 procent av befolkningen. Myndigheten planerar under nästa år att publicera en vägledning om stöd till personer med adhd samt att utforma nationella medicinska indikationer för insättning av läkemedel.