Mobilstrålningen är ett Miljögift – Det tysta Miljögiftet

Jag är restriktiv att det behövs kemikalier för att man skall skadas av mobilindustrins miljöfrämmande strålning, men absolut sker det en synergistisk effekt. Dock är jag övertygad om att det räcker enbart med denna artificiella strålning eftersom det fungerar i sig själv som ett miljögift.

Mobilstrålningen kan påverkar bindningsenergier mellan molekyler och  därmed  störa biokemiska processer vilket leder till långtidseffekter eftersom vi dygnet runt bestrålas i vår närmiljö av 1000-tals sändare. Framför allt är enzymer känsliga och nervsystemet vilket syns tydligt att hjärna och hjärta är de organ som akut påvisar störningar.

Man måste skilja på akuta störningar/skador och långtidseffekter som långsamt bryter ner kroppsfunktionen och skadar organen och gör oss sjuka. Vi är biologiskt anpassade till att tåla lite joniserande strålning som finns i vår naturliga livsmiljö, men vi är definitivt inte anpassade till att leva i en elektromagnetisk strålning som vi aldrig varit utsatta för i vår naturliga miljö som den naturliga  bakgrundsstrålningen är.

Mobilstrålningen är att jämföra med ett miljögift som är uppbyggt av naturliga grundämnen men i sin kombination av olika grundämnen fungerar som ett gift. Det är helt jämförbart. Den artificiella strålningen nyttjar grundläggande elektromagnetisk strålning som man ”satt ihop” till en fullständigt miljöfrämmande elektromagnetisk strålning.

All elektromagnetisk strålning som tillverkats av industrin är lika miljöfrämmande som ett miljögift eller annat miljöfrämmande ämne/faktor och är skadligt både akut och genom långtidseffekter. Mobilstrålningen kommer därför att bryta ner hälsan hos allt levande eftersom den är en storskalig belastning negativ belastning på biologiskt liv.

Över hundra lärare i Lund har haft minnessvårigheter, tvåhundra har haft sömnproblem

Värsta terminen någonsin

Lund.

Över hundra lärare i Lund har haft minnessvårigheter, tvåhundra har haft sömnproblem och närmare tre hundra har funderat på att byta jobb. Det visar en enkät om arbetsmiljön som Lärarnas riksförbund gjort. Den gångna terminen har varit en av de värsta någonsin, menar de fackliga företrädarna.

Man har varit mycket flitiga nere i Skåne med att sätta in trådlöst i skolorna. När tänker man reagera mot den höga strålningen från WiFi? När tänker lärarfacken skaffa sig kunskaper om vad artificiell elektromagnetisk strålning är för något? 
Det finns trots allt kunskaper som borde stämma till eftertanke om denna miljöfrämmande strålning i den nya trådlösa tekniken är så nyttig ur hälsosynpunkt.
Europaparlamentet har rekommenderat att inte alls sätta in trådlöst i skolorna. Poliser blir sjuka av Rakelsystemet. Läkarna har också problem med minnesförlust och mental stress då man även satt in flera olika trådlösa system på  sjukhusen. Socialstyrelsen har nyligen visat att just dessa hälsoproblem som dessa lärare påpekat har ökat dramatiskt de senaste åren.
Redan 2003 var 40% av de 600 tunga beslutsfattarna inom It- och telekombranschen oroliga för hälsoriskerna med mobilstrålningen. Trots detta fortsätter man bygga ut trådlösa system både inomhus i skolmiljöer, daghemsmiljöer och i sjukhusmiljöer och placerar 1000-tals sändare i vår närmiljö. När man vet om riskerna, varför fortsätter man då att bygga ut en verksamhet som riskerar skada hela folkhälsan? Varför uppmanar Socialstyrelsen kommunerna att inte följa försiktighetsprincipen när till och med branschen själv är oroliga för hälsoriskerna?

Temperaturförändringar i hjärna som utsätts för mobiltelefonens strålning

Dariusz Leszczynski skriver följande (googleöveratt)
”… Den strålning från mobiltelefoner kan orsaka temperaturförändringar hot spots i det exponerade biologiskt material, dvs små områden där temperaturen kan stiga mer än i de närliggande områdena. Vi kan upptäcka och mäta heta fläckar på makronivå, men vi har inte ännu teknik för att mäta om hot spots skapas på mikro-skalan (sub-cellulära skala). För närvarande använder dosimetri och modellering av distributionen och intensiteten av strålning från mobiltelefoner i hjärnan som en modell plastbehållare gjuten i form av halv-huvud och fylld med ”fysiologisk lösning” bestående av vatten, salt och socker. Sådan modell representerar människans huvud med skallen (plast mögel) och hjärna (vattenlösning av salt och socker). Det är dock en stor förenkling av verkligheten.

Levande vävnader och celler är inte homogena miljöer men de uppdelade i celler och sub-cellulära volymer storlek (organeller) som avgränsas av lipidinnehållande hydrofoba membran. Laddat biologiska molekyler och joner, till skillnad från i den ovan nämnda ”huvud modell”, inte fördelas i vävnaden eller cellen jämnt och inte kan resa fritt. Tack vare membranen och deras selektiva transportmekanismer fördelningen av molekyler och joner i celler är icke-likformig och producerar elektriska gradienter som spelar en avgörande roll i fysiologisk funktion. Starka elektromagnetiska fält kan störa funktionen av selektiva transportmekanismer av membranen och orsaka djupgående fysiologiska förändringar (t.ex. elektroporering) HÄR

Enligt Socialstyrelsen har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006

https://www.svd.se/barnens-pillerkarta-ritas-om-5jg9

Barnens pillerkarta ritas om

Enligt Socialstyrelsen har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006, vilket betyder att 50.000 barn nu äter sömnmedel i Sverige. Socialstyrelsen redovisar även att 12.377 barn äter lugnande läkemedel.

Redan inför 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet erkände mobiloperatörerna att mobilstrålningen kan aktivera hjärnan och ge sömnstörningar. Men med hänvisning till en enda studie med tvivelaktig bakgrund påstod de i samma andetag att detta kan hjärnan kompensera för.

Vad man inte nämner är  att långtidseffekten inte är undersökt. Det borde vara en självklar misstänkt risk att hjärnan efter ett tag inte klarar av att kompensera för att dygnet runt stimulans av pulsad frekvensmodulation.

Befolkningen exploateras, sedan 1990-talets början, för en ständig  och extremt onaturlig mycket stark elektromagnetisk strålning från basstationernas sändare och andra trådlösa nätverk i vår närmiljö.  Vi har inte längre friheten att välja en bra boendemiljö eller livsmiljö, varken för oss själva eller våra barn

Med tanke på att både vuxna och barn fått ökade sömnproblem sedan mobiltelefonin byggdes ut, finns det skäl att anta att det finns ett samband mellan digital artificiell strålning från mobiltelefonin och sömnproblem.

Socialstyrelsen som nu redovisar en extrem ökning av sömnproblem hos barn borde reagera då Socialstyrelsen numera inte lever i okunnighet om hälsoriskerna med mobilstrålningen. Socialstyrelsen är den övergripande och ansvarige myndighet som skall bevaka olika hälsorisker i vår livsmiljö.

Neurolog Lena Leissner varnar för att läkare skriver ut mediciner som är oprövade på barn, då man inte vet vilka hälsoeffekter barn får av denna medicin som är avsedd för vuxna. Det finns stor risk för läkemedelsskador.

Det är också intressant i sammanhanget att det går bra att skriva ut läkemedelspreparat som inte är vetenskaplig och beprövad erfarenhet på barn. Märkligt eftersom Socialstyrelsen prickat läkare men även återkallat läkarlegitimationen för läkare som skrivit ut vitaminer till vuxna amalgamskadade och elöverkänsliga personer med hänvisning till att det inte är vetenskap och beprövad erfarenhet. Men enligt Socialstyrelsen är det tydligen  godkänt att skriva ut giftiga läkemedel  till barn, som är vetenskapligt oprövade på  barn?

Även hjärtmediciner  har ökat hos unga enligt läkemedelsverket som sarkastiskt uttrycker att det gynnar läkemedelsindustrin eftersom hjärtmedicin är livslång medicinering.

Sammanfattningsvis är det alarmerande att allt fler av våra barn och unga riskerar bli en läkemedelsberoende generation. Det är inte utan att man blir tvungen att ställa sig frågan om mobilindustrin bildat kartell med läkemedelsindustrin? De människor som skadas av mobilindustrins miljöfarliga strålning gynnar läkemedelsindustrin som får sälja mer av sina giftiga läkemedel ofta med biverkningar som följd.

För folkhälsans skull borde Socialstyrelsen förbjuda allt trådlöst i skolorna. Socialstyrelsen borde uppmana föräldrar att inte installera trådlöst hemma. Slutligen, Strålsäkerhetsmyndigheten skall ställer krav på varningstext på alla trådlösa elektroniska produkter.

Solveig Silverin, miljöingenjör

.

MIT neuroforskare påverkar människors moraliska bedömningar genom att störa specifika delar av hjärnan

Moraliska omdömen kan ändras med svaga magnetfält i hjärnan.

Ytterligare en länk

MIT neuroforskare påverkar människors moraliska bedömningar genom att störa specifika delar av hjärnans regioner.

Cambridge, Mass – MIT neuroforskare har visat att de kan påverka människors moraliska bedömningar genom att störa en viss hjärna region – ett konstaterande som hjälper avslöjar hur hjärnan konstruerar moral.

För att göra moraliska bedömningar om andra människor, behöver vi ofta dra slutsatser om deras avsikter  – en förmåga som kallas ”theory of mind.” Till exempel, om en jägare skjuter sin vän på en jakttur, behöver vi veta vad jägaren tänkte just då: Var han i hemlighet svartsjuk, eller han hade han sett fel och uppfattat att hans vän var ett villebråd?

Tidigare studier har visat att en region i hjärnan känd som höger temporo-parietala Junction (TPJ) är mycket aktiv när vi tänker på andra människors avsikter, tankar och övertygelser. I den nya studien, stör forskarna aktiviteten i den högra TPJ genom att inducera en ström i hjärnan med hjälp av ett magnetfält som appliceras på hårbotten. De fann att försökspersonernas förmåga att göra moraliska bedömningar som kräver en förståelse för andra människors avsikter – till exempel ett misslyckat mordförsök – var nedsatt.

Forskarna, ledda av Rebecca Saxe, MIT biträdande professor i hjärnan och kognitionsvetenskap, rapportera resultaten i Proceedings of National Academy of Sciences i veckan i mars 29.

Studien ger ”slående bevis” att rätt TPJ, som ligger i hjärnans yta och bakom höger öra, är avgörande för att göra moraliska bedömningar, säger Liane Young, huvudförfattare av papperet (min kommentar: ofta håller folk mobiltelefonen i höger öra) Det är också häpnadsväckande, eftersom under normala omständigheter är människor  mycket optimistiska och konsekvent i dessa typer av moraliska domar, säger Young, en postdoktoral jurist i MIT: s Institutionen för Brain och kognitionsvetenskap.

”Normalt uppfattar man att en hög moral  leder till ett högt moraliskt beteende”, säger hon. ” Det är verkligen häpnadsväckande, bara genom att  påverkar detta specifika område i hjärnan med magnetfält kan man  ändra folks moraliska uppfattning.”

Metodik: Forskarna använde en icke-invasiv teknik som kallas transkraniell magnetisk stimulering (TMS) för att selektivt störa hjärnans aktivitet i höger TPJ. Ett magnetiskt fält appliceras på ett litet område av skallen som ger svaga elektriska strömmar  som hindrar närliggande hjärncellers förmåga att upprätthålla en normal kontakt med detta ”moraliska område i hjärnan”. Effekten är tillfällig. (min kommentar: andra undersökningar har dock visat att effekten av strålningen från en mobil kvarstår i hjärnan 5 timmar efter exponering, uppenbarligen påverkar mobilen hjärnan oerhört starkt i jämförelse med detta experiment)

I ett experiment fick försökspersoner exponerades för TMS under 25 minuter före ett test där de skulle lästa en rad scenarier och göra moraliska bedömningar av karaktärernas handlingar på en skala från 1 (absolut förbjudet) till 7 (absolut tillåtet).

I ett andra experiment TMS tillämpas 500-milisecond skurar i det ögonblick då försökspersonen ombads att göra ett moraliskt omdöme. Till exempel fick försökspersonerna  bedöma hur tillåtet det är för någon att låta sin flickvän gå över en bro han vet är en säkerhetsrisk  även om hon hamnar gör det hela säkert. I sådana fall skulle en dom enbart på utfallet hålla gärningsmannen moraliskt oförvitlig, även om det verkar som om han avsåg att göra skada.

I båda experimenten, fann forskarna att när försöket TPJ avbröts var försökspersonerna mer benägna att döma misslyckade försök att skada som moraliskt tillåtet. Därför tror forskarna att TMS störde försökspersonernas förmåga att tolka andras avsikter, tvingar dem att lita mer på resultatet information för att göra sina bedömningar.

Nästa steg: Young nu gör en undersökning om vilken roll den högra TPJ i domar av människor som är moraliskt tur eller otur. Till exempel är en rattfyllerist som slår och dödar en fotgängare otur, jämfört med en lika berusad förare som gör det hem säkert, men otur mordiska föraren tenderar att bedömas mer moraliskt klandervärt.

# # #

Källa: ”Störningar av rätt temporo-parietala korsningen med transkraniell magnetisk stimulering minskar roll tro på moraliska domar,” Liane Young, Joan Albert Camprodon, Marc Hauser, Alvaro Pascual-Leone, Rebecca Saxe. Proceedings of the National Academy of Sciences, vecka 29 Mars 2010.

Antalet unga män och pojkar med ADHD-diagnos har blivit fler

 Neurologiska störningar/hjärnskador ökar bland unga män? Kommentar från SKL (Sveriges kommuner och landsting)

I ett pressmeddelande deklarerar Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan ökar bland unga pojkar och män. En förklaring som man lyfter fram är att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit flera. Läs mer HÄR

Socialstyrelsen bortförklarar delvis detta med att ”det  kan vara ett kvitto på att fler läkare inom psykiatrin träffar unga män i åldersgruppen 18-24 år vilket i sig inte behöver betyda att den psykiska ohälsan ökat utan snarare att tillgängligheten för denna målgrupp har ökat.”

Men varför söker dessa pojkar och unga män upp psykiatrin eller varför blir  allt fler skickade dit? Mår man psykiskt bra uppsöker man inte psykiatrin? En märkligt bortförklaring av Socialstyrelsen.

Redan i mitten på 1990-talet hade den psykiska ohälsan ökat dramatiskt och regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att utreda orsaken om jag inte minns fel. Det var vid den tidpunkten de första mobilsystemen (GSM 900 och GSM 1800) byggdes ut över hela landet.

I takt med utbyggnaden av mobil- och bredbandsnäten har också folkhälsan blivit allt sämre. Hjärntumörerna underrapporteras till cancerregistret, var 17 minut får en person stroke, 50 000 får cancer varje år, hjärtinfarkterna ökar. Allt fler unga äter hjärtmedicin enligt Läkemedelsverket. Hur många som blir elöverkänsliga får vi inte veta, eftersom läkarna inte får relatera denna ohälsa till artificiell elektromagnetisk strålning. Nu senast fick jag veta att fyra mycket unga personer blivit svårt elöverkänsliga i Kalmartrakten.

Hjärtproblem ökar hos den vuxna befolkningen. Det anses tydligen av läkare att det är normalt med hjärtarytmi. Jag vill påstå att det inte är normalt, i så fall hade vi alla fötts med hjärtarytmi. Aldrig tidigare hörde man folk säga att de hade problem med hjärtarytmi. Allt fler unga människor får hjärtinfarkt, anser läkarna det också  är normalt?

Läkemedelsindustrin blir rik på alla unga människor som måste drogas med  ADHD-mediciner, sömnmedel, lugnande medel, hjärtmediciner, cancermediciner. Inte nog med alla strålsjuka unga människor, så blir allt fler barn  och unga också neurologisk skadade av vaccinet Pandemrix. Dessa vaccinskadade personer utvecklar det svåra handikappet narkolepsi och måste äta mycket starka mediciner för att klara av vardagen.

Intressant är att denna nu snabba ökning av narkolepsi 3 år efter sprutan uppkommer när man bygger ut 4G-systemet och sätter in trådlöst i skolorna. Med tanke på att många elöverkänsliga blivit läkemedelskänsliga efter att de blivit neurologiskt skadade av den artificiella elektromagnetiska strålningen så misstänker jag en synergistisk effekt mellan innehållet i Pandemrix och denna miljöfrämmande frekvensmodulerade strålningen.

Pandemrix och denna typ av strålning har flera faktorer tillsammans som kan påverka och skada centrala nervsystemet. Jag vet inte allt som finns i Pandemrix men jag är heller inte säker på att man redovisar hela innehållet. Läkemedelsindustrin har uppenbarligen inte kravet att redovisa allt i innehålsldeklaration, vilket också är märkligt eftersom det kravet finns när det gäller livsmedel.  I Pandemrix finns sönderklippta virusbitar som tar sig förbi blod- och  hjärnbarriären och in i hjärnan samt squalene och kvicksilver.

4G har en sändningsteknik som skall ta sig igenom biologiskt material alltså kunna passera igenom oss människor. Inte en enda  människa är överhuvudtaget anpassade till att utsättas för denna typ av konstgjorda elektronmagiska fält. Vi har en viss anpassning till naturlig joniserande strålning i vår livsmiljö, men absolut inget skydd eller anpassning till denna miljöfrämmande mobil- och bredbandsstrålning. Våra barn är mycket känsliga än vuxna, vilket är vetenskapligt välkänt (Miljöhälsorapporten 2005).

Annika Linde (Smittskyddsinstitutet) propagerade för att barnen skulle ha två sprutor och utnyttjade föräldrars empati och medkänsla. Själv tog hon inte sprutan. Uppdrag Granskning borde fråga Annika Linde varför hon inte tog sprutan.

Min fråga till regeringen, när skall ni bry er om våra barns hälsa och framtid? Det börja bli bråttom nu.

Men svenska lobbyister, som professor Anders Ahlboms bror, Gunnar Ahlbom, har troligen  lobbat inom EU för att öka strålning i 4G-systemet till dubbelt så mycket som de har i USA.

Man sprutar folk fulla med giftigt vaccin, ökar sedan 4G-strålningen som tränger igenom kroppen. Vansinnet är så stort att man måste undra om det är planerat folkmord?

Ytterligare en storskalig faktor belastar makteliten oss med och det är  chemtralisspridning. Hade jag inte sett detta med egna ögon hade jag aldrig trott på att regeringarna tillåter luftspridning av kemikalier över jordbruksmark och tätbefolkade trakter, men det sker dagligen och periodvis dygnet runt med regeringens goda minne. Det är mycket som sker nu som inte är bra för varken människan eller naturen. Sverige är idag en industridiktatur och den enskilda människan är rättslös i juridisk mening. Vi är inte lika inför lagen, det är industrin som med tvång tagit alla rättigheter ifrån oss.

Vi kan inte längre välja  att vara friska. Vi påtvingas ohälsa, lidande och ekonomiska förluster då regeringen givit industrin fullständigt fria händer att exploatera varje enskild individ med gifter och miljöfrämmande EMF- strålning. Det finns inga som helst kontrollmätningar av dessa miljöfarliga faktorer som vi nu utsätts för och myndigheterna ljuger och desinformera. Allmänheten vill inte tro att Sverige idag är angripet av den största ondskan, likgiltigheten för ditt och mitt liv och allt annat levande och där de flesta politiker tycks ha köpt konceptet?

Solveig Silverin miljöingenjör

Iphone är en hälsovådlig leksak då den avger mycket stark strålning

Iphone är en hälsovådlig leksak SE HÄR då den avger mycket stark strålning. Den är absolut ingen leksak för barn. Se Vågbrytarens presentation av gränsvärde för denna miljöfrämmande tekniska strålning HÄR.

Bloggen Mobilfakta uppger olika mobiltelefoners mätvärden HÄR

Mobilfakta är en reklamblogg för mobiltelefoner. De påstår att mobiltelefoner inte ger hjärntumör, efter 10 års användning, enligt den största internationella studien som gjorts, Interphone-studien. (Intressant att man i Sverige inte rapporterar in alla hjärntumörer enligt Socialstyrelsen). Eftersom resultaten tolkas så att det överensstämmer med mobilindustrins önskemål, kan ju inte resultatet bli något annat än att mobiler inte ger hjärntumör. Experten Professor  Dariusz Leszczynski på Finska STUK (Finska Strålsäkerhetsmyndigheten) säger så här om man hur man tolkade resultaten. HÄR

Men följ gärna gärna Professor  Dariusz Leszczynski blogg där han kommenterar de senaste studierna kring mobiltelefonins hälsorisker HÄR

Det är viktigt att känna till att dessa gränsvärden (SAR-värdet och uteffekten från sändare) INTE tar hänsyn till andra biologiska effekter som cancer, skador på centrala nervsystemet etc, utan enbart uppvärmningseffekter.

Varför man helt bortser från andra skaderisker som DNA-förändringar och hjärnstress vid dessa gränsvärden är märkligt. Andra biologiska effekter är ju redan kända effekter av denna typ av strålning sedan 1930-talet hos radiotelegrafisterna. Barn håller dessutom mobilen mot huvudet vilket ökar risken ytterligare för skador på  hjärnan. Barn under 16 år skall inte nyttja mobiler på grund av risken för hjärnskador och hjärntumörer.

Enligt Socialstyrelsen underrapporteras alltså antalet hjärntumörer. Av en märklig anledning fungerar inte just registreringen till Socialstyrelsen. Att man inte skyndsamt åtgärdat problemet med registreringen är anmärkningsvärt, då det är ytterst angeläget att dokumentera ökningen av antalet hjärntumörer eftersom det finns ett vetenskapligt dokumenterat samband mellan nyttjandet av mobiler och ökningen av hjärntumörer. Statistiken visar alltså inte antalet kända fall av hjärntumörer.

Särskilt barn är känsliga då deras skallben är mycket tunnare än hos vuxna. Även små barn får nu högstrålande mobiltelefoner. Denna IPHONE bevisar att strålningen är mycket hög.

Sammanfattningsvis

Mätning av strålning från en påslagen IPHONE är så hög att dessa telefoner borde förbjudas. Barn skall definitivt inte  hålla dem mot huvudet eller i knäet så att de vitala delarna kring mage och könsdelar utsätts för denna starka strålning. Man skall heller inte ha telefonerna  påslagen i fickan då strålningen kan skada den blodbildande benmärgen. Man skall heller inte bära telefonen över hjärtat då nerverna kan skadas och ge hjärtarytmi.
Det är ytterst märkligt att Svenska strålsäkerhetsmyndigheten tillåter  att dessa extremt högstrålande apparater får säljas utan varningstext som varnar för hög strålning samt varnar för att barn inte får använda eller utsättas för  dessa högstrålande produkter.. Man skall absolut inte lägga denna telefon intill sitt barn i barnvagnen. Risken är stor att barnet får hjärnskador eller får cancer av denna produkt.
I flera länder både inom EU och utanför, har uppmanat att barn inte skall nyttja mobiler under 16 år, på grund av den höga strålningen.

Man skall också komma ihåg att förutom strålningen från dessa mobiler som alltför små barn nyttjar,är barnen även är belastade med strålning från trådlösa nätverk både i skolor och i hemmiljö.

 

Mätinstrument mikrovågsmätare HF 59B.

Mätområde 800 – 3000 MHz
Strålningen  var så hög att mätaren  gick i botten alltså över 1999 mikrowatt per kvadratmeter. En sändare står 2 km bort, en 4 km och 2 sändare står 7 respektive 8 km från mätplatsen

Forskning visar att hjärnan minskar i yta av mobilen och att mobilen fungerar som en drog

Hjärnan förändras av mobilen och datorn den krymper

Begreppet mobilhjärna tycks ha blivit etablerat nu

Så förändrar internet hjärnan

Rapport
Publicerad 21 april 2012 – 06:00
Uppdaterad 21 april 2012 – 11:44

I en studie på ungdomar som ansågs vara internetberoende kunde forskarna se att försökspersonernas hjärnsubstans skiljde sig åt från icke-beroende.

Studien publicerades i ansedda Plos One, där forskare bedömer varandras rapporter och studier.

I studien visade forskarna att den ”grå” materian i hjärnan till viss del ”förtvinat” hos personer som ansågs vara internetberoende. Dessutom såg man att individernas totala hjärnyta hade minskat med mellan 10 och 20 procent, liknande de siffror man kan se hos drog- och alkoholberoende.

Varningstecken för internetberoende
Varningstecknen att hålla ögonen öppna inför inkluderar ett sämre socialt liv, sämre prestationer på jobbet, sämre humör i hemmet, känslor av ilska, rastlöshet och depression när man inte är uppkopplad och en ökning av lycka under tiden man är uppkopplad.

Ett annat varningstecken kan vara om man försöker dölja för sig själv och/eller andra hur mycket tid man spenderar på nätet. Undersökningen visade också, på att de som använder internet ”för mycket” blir sämre på att lösa problem och på att ”vara kreativa”.

Kan skapa tvångsmässiga beteenden
Datorläraren Larry Rosen, som sysslar med forskning inom psykologi vid Kaliforniens universitet, menar i sin bok iDisorder, att den nya uppkopplade tekniken driver vissa individer mot ett narcissistiskt, tvångsmässigt beteende och att riskerna för andra beroenden samt depression ökar.

Förändrar hjärnans fysiska struktur
”Förändrar hjärnans fysiska struktur”
Neurologen Gary Small menar att själva hjärnans fysiska struktur har börjat förändrats sedan internet gjorde sitt intåg. Hjärnan kopplas helt enkelt om. Men han är osäker på om förändringen är permanent.

-Våra hjärnor är känsliga för yttre stimuli, sa Gary Small till USA Today. Om man spenderar mycket tid med någon särskild mental övning så kommer de neurologiska kopplingar som utför dessa övningar att förstärkas.

Mänsklig kontakt kan försämras
Samtidigt blir hjärnan sämre på de områden som får stå tillbaka för det uppkopplade beteendet – som att hålla konversationer eller titta andra i ögonen.

Det pågår just nu många olika forskningsprojekt världen över kring hur internet eventuellt förändrar den mänskliga hjärnan och tänkandet.

Frigör dopamin
Steve Daviss är en psykiater i Baltimore som menar att våra konstant uppkopplade mobiltelefoner får hjärnan att frigöra dopamin som belöning för något vi upplever oss ha uppnått, något som kan störa balansen i hjärnan.
-De som har svårt att stänga av sitt beteende efter dessa belöningar är de som framför allt ligger i farozonen, säger Steve Daviss till Newsmax.

Tänkandet distraherat
I boken The Shallows menar författaren Nicholas Carr att internet förändrar strukturen i hjärnan och skadar våra möjligheter att tänka och att lära oss nya saker. Carr menar att ”kakofonin av stimulans” och den ständiga ”filt” av media som omger oss har förändrat människan från att vara en långläsande och eftertänksam person till en som bara läser översiktligt och stressat. Tänkandet har blivit distraherat och inlärningen ytlig.

Plastisk hjärna
Samtidigt har den breda forskningen på hjärnans utveckling visat att hjärnan är plastisk, ett begrepp som betyder att hjärnan – till skillnad från vad vetenskapen har varit överens om tidigare – förändras under livets gång.

”Om vi skulle ha känt till hjärnas plasticitet innan internet fanns – och skulle vilja uppfinna ett medium som kopplar om hjärnan så snabbt och grundläggande som möjligt, så skulle vi förmodligen skapat något väldigt likt internet”, skriver Carr i sin bok.

Yngre använder två apparater
Enligt en undersökning från England använder personer i gruppen 16-24 år i snitt mobilen och datorn lika mycket som de tittar på teve, och under två tredjedelar av den tiden använder de två olika mediaapparater samtidigt (som att titta på teve och surfa eller skicka meddelanden samtidigt).

Äldres hjärnor aktiveras
I en annan undersökning från Kaliforniens Universitet lät forskare försöksgrupper i medelåldern genomgå hjärnskanningar i samband med att de började surfa intensivt under en veckas period. Efter att veckan förflutit kunde man se markanta ökningar i de områden som används för beslutsfattande och kreativa verksamheter hos de individer som inte tidigare använt internet i någon större utsträckning. Hos yngre människor verkar ”omkopplingen” dock vara mer permanent än hos äldre.

-Det är ingen tvekan om att hjärnor kopplas om, skrev Danah Boyd, en forskare på Microsoft Research. Mekanismerna som tränas i snabbrörlig uppmärksamhet kommer att vara extremt användbar för den kreativa klassen.

Minnet förändras
Men ett stort antal olika undersökningar visar att våra minnesfunktioner ändrats kraftigt sedan internet slog igenom. Människan bryr sig helt enkelt inte längre om att komma ihåg information som man vet är lätt att hitta på nätet. Internet har helt enkelt blivit människans primära minnesfunktion, snarare än den egna hjärnan. Vi låter Google fungera som ett externt minne.

Hjärnan drogpåverkad
Men samtidigt luras våra hjärnor att fungera som om de var drogpåverkade, ständigt på jakt efter nästa informationskick. ”Tunga” internetanvändare löper två och en halv gånger så stor risk att bli deprimerade.

Det finns dessutom en social dimension i depressionen – den att folk allt mer jämför sig med den stora skaran människor de har nära kontakt med på nätet.

”För många har uppkopplingen inneburit att de känner sig underlägsna”, rapporterade det amerikanska barnläkarsällskapet till sajten Newsmax i slutet av mars. ”Många unga människor visar symptom på depression för att de känner att deras liv inte är lika intressanta som de många andras liv de läser om på nätet.”

Nanok Bie
nanok.bie@svt.se
twitter: @nanok

Sydsvenskan – Mobilens strålning försämrar minnet

I Sydsvenskan har för ovanlighetens skull skrivit om riskerna med mobilstrålningen

Strålning från mobiltelefoner ändrar gener i råtthjärnan. Det visar en doktorsavhandling som för första gången har undersökt hur arvsanlagen påverkas av den elektromagnetiska strålningen.

LUND. Avhandlingen visar även att råttornas korttidsminne försämras.

Arbetena har gjorts av Henrietta Nittby, 24 år, som har hunnit med sin doktorsavhandling på tre och ett halvt år parallelllt med studierna till läkare.

– Jag är intresserad av hjärnan och ville syssla med något som angår många människor, förklarar hon sitt val av ämne.

Hennes handledare, professorn i neurokirurgi Leif G Salford vid Lunds universitet, har i många år studerat hur mobiltelefoner påverkar hjärnan. För omkring tio år sedan visade han och hans medarbetare att telefonernas elektromagnetiska strålning öppnar blod-hjärnbarriären, ett skydd som hjärnan har mot skadliga ämnen.

Genom öppningen läcker proteinet albumin från blodet in i nervceller, där de inte ska vara. Forskarna såg att ett par procent av cellerna blev sjuka och dog och att de inte dog en naturlig död.

Fynden oroade och forskarna varnade för att mobiltelefoner skulle kunna orsaka sjukdomar som demens och MS.

– Blod-hjärnbarriären hos råttor är lik människans. Och vi vet att bara en hundradel, en tusendel eller en tiotusendedel av gränsvärdet för den energi mobiltelefoner avger räcker för att öppna blod-hjärnbarriären, Det verkar som effekten är starkare ju mindre energi vi använder, säger Leif G Salford.

Det innebär att mobiltelefoner även kan skada på någon meters håll, under förutsättning att de alls skadar människor. Ingen vet det säkert.

Henrietta Nittby har undersökt beteende och korttidsminne hos råttor som utsattes för elektromagnetisk strålning två gånger i veckan i 55 veckor. Beteendet förändrades inte. Däremot försämrades korttidsminnet jämfört med en kontrollgrupp som inte hade utsatts för strålning.

– Men när vi tittade på vävnaden hos de döda försöksdjuren såg vi ingen skillnad, berättar hon.

Henrietta Nittby har även studerat generna i de delar av hjärnan som styr beteende och minne. Enligt sin handledare är hon först i världen med detta.

– Vi försökte hitta en förklaring till att albumin läcker till nervcellerna. Det gjorde vi inte men vi upptäckte förändringar hos generna, inte i enstaka gener men i grupper som hänger ihop funktionellt. Många gener hade små förändringar.

Doktoranden och hennes handledare är överens om att studierna av mobiltelefonerna måste fortsätta.

– Jag tycker inte det är konstigt om tumörer utvecklas lättare i gener som utsätts för påverkan dag efter dag i många år, säger Leif G Salford.

Var står Lund internationellt i forskningen?

Henrietta Nittby:

– Lika många laboratorier som får resultat som våra, lika många hittar ingenting. De här studierna är väldigt komplicerade och kan göras på många olika sätt. Resultaten blir därefter.

Leif G Salford:

Det finns otroligt starka intressen mot de resultat vi och andra får. Jag tycker att mycket starka skäl talar för att industrin börjar letar efter nya tekniska lösningar för mobiltelefonerna.