Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

Svårt att sova med mikrovågsstrålning i sovrummet? Det är inte konstigt

Trådlösa nätverk i sovrummet

Om vi hade hört de trådlösa nätverken, de artificiella mikrovågorna som sprids överallt i vår livsmiljö, även där vi sover hade vi blivit tokiga. Men våra öron hör det inte, men vår hjärna ”hör” ständigt detta  oljud, vilket leder till att stressjukdomarna ökar och till slut även bestående neurologiska skador som elöverkänslighet.

Den här artificiella mikrovågsstrålningen som jag mätte i ett sovrum i en lägenhet låg över 20 mikrowatt per kvadratmeter hela tiden dygnet runt. Naturliga mikrovågor är så svaga som 0,1 pikowatt per kvadratmeter till ungefär 0,1 mikrowatt per kvadratmeter under normala förhållanden. Att ha en så här hög strålningen från flera olika trådlösa system där man sover är inte ovanligt, men så blir folk alltmer sjuka av hjärnstress, som vid långtidseffekt skadar hjärna och nervsystem, vilket bland annat leder till elöverkänslighet. Mikrovågor har en antenneffekt på människans nervsystem och blodkärl, samt annat biologiskt liv då våglängden ligger mellan 1 m- 1mm. Eftersom artificiell mikrovågsstrålning är frekvensmodulera förstärks antenneffekt.

Naturlig mikrovågsstrålningen varierar under dygnet mellan mindre än 68 – 86 dB mikrovolt per meter, solstormar inberäknat. På natten ligger mikrovågsstrålningen en bit under 0,1 pikowatt per kvadratmeter, vilket betyder att kroppen får vila från den naturliga strålningen under natten. Jämför man med Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärde (ICNIRP 10 watt/m2 för de flesta trådlösa nätverk) då ligger effekttätheten på 155 dB mikrovolt per meter, vilket definitivt inte är ett rimligt referensvärde vid långtidseffekter. Riktvärdet skyddar enbart mot termiska effekter under 6 minuter

Mätinstrumentet HF 59B

DSCN3264

Mobilstrålningen är ett Miljögift – Det tysta Miljögiftet

Jag är restriktiv att det behövs kemikalier för att man skall skadas av mobilindustrins miljöfrämmande strålning, men absolut sker det en synergistisk effekt. Dock är jag övertygad om att det räcker enbart med denna artificiella strålning eftersom det fungerar i sig själv som ett miljögift.

Mobilstrålningen kan påverkar bindningsenergier mellan molekyler och  därmed  störa biokemiska processer vilket leder till långtidseffekter eftersom vi dygnet runt bestrålas i vår närmiljö av 1000-tals sändare. Framför allt är enzymer känsliga och nervsystemet vilket syns tydligt att hjärna och hjärta är de organ som akut påvisar störningar.

Man måste skilja på akuta störningar/skador och långtidseffekter som långsamt bryter ner kroppsfunktionen och skadar organen och gör oss sjuka. Vi är biologiskt anpassade till att tåla lite joniserande strålning som finns i vår naturliga livsmiljö, men vi är definitivt inte anpassade till att leva i en elektromagnetisk strålning som vi aldrig varit utsatta för i vår naturliga miljö som den naturliga  bakgrundsstrålningen är.

Mobilstrålningen är att jämföra med ett miljögift som är uppbyggt av naturliga grundämnen men i sin kombination av olika grundämnen fungerar som ett gift. Det är helt jämförbart. Den artificiella strålningen nyttjar grundläggande elektromagnetisk strålning som man ”satt ihop” till en fullständigt miljöfrämmande elektromagnetisk strålning.

All elektromagnetisk strålning som tillverkats av industrin är lika miljöfrämmande som ett miljögift eller annat miljöfrämmande ämne/faktor och är skadligt både akut och genom långtidseffekter. Mobilstrålningen kommer därför att bryta ner hälsan hos allt levande eftersom den är en storskalig belastning negativ belastning på biologiskt liv.