En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör

EMFs & Dirty Electricity INVISIBLE THREAT

Viktig artikel från Canada

Googletranslet

Länken mellan trådlösa Strålning och sjukdom

Eftersom jag hjälpte hittades kanadensare For Safe Technology ( http://www.C4ST.org ) , har jag personligen träffat alltför många människor som lider av överexponering för trådlös strålning . Cancer är inte den enda risken .

Ungefär 10 år sedan Bill Townsend , en före detta radio skådespelare som nu arbetar på Humber College , var far till en sjuk familj . Hans mycket unga son hade varit i operation för sina tonsiller , och hans ännu yngre son hade fått diagnosen adenoid svullnad som resulterar i en brist på sömn . Hans fru hade kroniska hudutslag som hade fortskridit till hennes ansikte och även lidit yrsel . När hans fru läkare fann att hon hade samma adenoid svullnad som deras son , planerade han både Bills son och hans fru för operation samma dag .

Bill blev misstänksam när han började få sinus svullnad själv . Han genomförde en sökning på Internet och hittade information som länkar Wi – Fi till plötslig kroniska hälsoproblem som hjärt oegentligheter , huvudvärk , illamående , dålig sömn , samt hudutslag och sinus svullnad .

Bill insåg då att det fanns ett direkt samband mellan hans familjs hälsa nedgång och installation av ett Wi – Fi-router i sitt hus . Han gjorde ett enkelt beslut att stänga av Wi – Fi , och istället Hardwire alla datorer i sitt hem . Hans fru och son symptom vändas så snabbt att dagen före operationen sin läkare gav dem båda en friskintyg och annulleras båda verksamheter . Bills egna symptom också försvann snabbt .

I varje berättelse jag hör , är den dolda kostnaden för så mycket trådlös strålning i våra liv upptas av vårt provinsiella sjukvården. Provinserna är blint följer den federala regeringens föråldrade Safety Code 6 – trots Safety Code 6 är endast en riktlinje för federala byggnader . Ingen vet hur många människor som är sjuka eller blir sjuka av denna strålning , men forskarna uppskattar cirka 3 % av befolkningen har en omedelbar reaktion . Det innebär att omkring en miljon kanadensare . Många andra – ungefär 20 % av människor – kommer att utveckla symptom med tiden , som Bill Townsend gjorde . Dessa människor har vad läkarna kallar elöverkänslighet eller ES .
– Se mer på : http://vitalitymagazine.com/article/invisible-threat/ # sthash.8ZieEBGz.dpuf

Sjukskrivningarna har ökat sedan 2008 och det är inte förvånande – Den artificiella strålningen ökar med 4G

Var går smärtgränsen? När har politiker, tjänstemän tänkt skydda befolkningen mot denna extremt höga artificiella mikrovågsstrålning som mobilindustrin utan kontroll sprider i vår livsmiljö mot vår vilja?

Antalet sjukskrivna har ökat sedan 2008

sjukfranvaro-2016 M

Den svarta kullen är artificiella mikrovågor efter 1990 Ur Kalle Hellberg

Den svarta kullen är artificiella mikrovågor efter 1990
(Kalle Hellberg)

Före 1990, visar solens naturliga mikrovågor dagtid

Före 1990, visar solens naturliga mikrovågor dagtid (kalle Hellberg)

 Före 1990 Nattetid extremt låg naturlig mikrovågsstrålning

Före 1990 nattetid extremt låg naturlig mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

Efter 1990 nattetid. Extremt hög och artificiell mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

Efter 1990 nattetid. Extremt hög och artificiell mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

 

 

Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

Två Ungdomar fått sällsynt form av cancer – misstänker mobilmast

Sark s Folkhälsokommittén har inlett en utredning av eventuella kopplingar mellan de senaste hälsofrågor och mobilmaster på ön.

Det kommer efter en konsult som behandlade två ungdomar för en sällsynt form av cancer sa att det var ovanligt att se två sådana fall i ett så litet område.

Detta ledde till vissa öbor att efterlysa en studie om effekterna av telefonen master.

Utskottets ordförande David Melling sade att det fanns inga tecken på en länk, men den hade ett ansvar att undersöka.

Han sade den individuella strålningen utsignalen från varje mast övervakades av tillsynsmyndigheten, men den nya undersökningen skulle titta på deras kumulativa effekt.

LOFAR och LOIS- projektet – Världens mesta högteknologiteleskop i Småland

Sverige är sista spjälan i USA:s järnstaket Skrevs 12 december 2007 av Agneta Norberg

hPHISP – PHYSICS IN SPACE ttp://www.physics.irfu.se/

Bo Thidé:s information om LOIS- oc h LOFAR_ projektet

Redan 1987  förslag till ett obegripligt experiment genom spridning av chemtrails och att utsätta det för stark elektromagnetisk strålning (USA)

ESA: http://www.esa.int/esaCP/SEMXCN59CLE_Sweden_0.html 9 mars 2006
I södra Sverige växer ett unikt radioteleskop fram. Det är LOIS, som med banbrytande radioteknik ska revolutionera vårt sätt att observera rymden omkring oss. Men det kommer inte att vara en jätteparabol, utan en massa smarta småantenner utspridda på den sydsvenska landsbygden.I södra Sverige håller svenska forskare och svenskt näringsliv på att bygga ett unikt radioteleskop. Teleskopet är en del av det europeiska LOFAR-projektet (LOFAR=Low Frequency Array) och går under namnet LOIS (LOFAR Outrigger in Scandinavia).

Bionic Gate, intressant webb-sida men har inte haft tid att kolla vem som står bakom sidan: http://www.bionicgate.com/lois-sveriges-bidrag-till-ett-transeuropeiskt-sensornatverk-for-studier-av-jorden-och-rymden/

Uppsala Universitet: http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=1346&area=&typ=pm&na=vanligt&lang=sv

Uppsalaforskare i stort radioprojekt för rymdforskning

[Publicerad 2001-10-16]Ett anslag till Uppsalaforskare blir ett startskott för svenskt deltagande i ett stort europeiskt radio- och IT projekt för rymdforskning som också blir en testanläggning för framtidens tekniker inom radio-, tele- och datorkommunikation

LOFAR är ett planerat 400 kilometer stort europeiskt digitalt radioteleskop, hundra gånger större och känsligare än någon annan liknande anläggning i världen. LOIS – LOFAR Outrigger In Scandinavia – är den skandinaviska delen av projektet och som planeras byggas i Sydsverige. Växjö universitet blir centrum på grund av geografisk belägenhet – lägre än 57 graders latitud vilket har betydelse för jonosfärens inverkan på radiovågornas passage. Det vetenskapliga arbetet kring LOIS sker i samarbete mellan Institutet för Rymdfysik, Uppsala universitet, Nationellt Superdatorcentrum/Linköpings universitet, Lunds universitet, Växjö universitet, Onsala Rymdobservatorium/Chalmers Tekniska Högskola, samt det Danska Meteorologiska Institutet i Köpenhamn. LOFAR/LOIS-systemet, som byggs efter helt nya designprinciper som suddar ut gränsen mellan forskningsanläggning, nätverk och dator, är så avancerat och flexibelt att det kan användas för allt från kosmologi till klimatologi. De extrema vetenskapliga målen gör att LOFAR/LOIS dessutom blir en testbädd för framtidens tekniker inom radio-, tele- och datorkommunikation. Datahanteringen i LOFAR/LOIS kommer att bli en utmaning utöver det vanliga. Behovet av datahastigheten i systemet uppgår nämligen till 25 000 Gigabit/s och processeringsbehovet on-line i realtid är 40 Tflop/s. För att utveckla datahanteringen har Verket för innovationssystem, VINNOVA, nu tilldelat professor Tore Risch, föreståndare för Uppsala Databaslaboratorium vid Uppsala universitet och professor Bo Thidé, programdirektör för forskningsprogrammet ‘Fysik i rymden’ vid Institutet för Rymdfysik, Uppsala, och koordinator för LOIS-projektet, ett forskningsanslag på 3.6 miljoner. Ericsson Business Innovation AB bidrar med ytterligare 3 miiljoner för samma projekt. Professor Thidés grupp kommer att bidra med rymdfysikalisk kompetens, speciellt när det gäller studiet av solens och jordens atmosfärer med avancerade radiometoder. Projektet tar fasta på den så kallade `tredje uppgiften’ om universitetens samverkan med omgivande samhälle och bygger därför redan från början in kapacitet som gör att inte bara forskare utan även lärare, elever, journalister, politiker, amatörastronomer, miljöintressenter och andra garanteras fri och omedelbar tillgång till rådata i realtid. Detta ska man åstadkomma genom att data kommer att distribueras via World Wide Grid, den efterföljare till World Wide Web som just nu byggs upp och där LOIS är ett svenskt nyckelprojekt. Såvitt man vet är det första gången som designen av en stor, avancerad forskningsanläggning styrs av målet att uppnå direkt delaktighet med allmänheten. I förlängningen finns en intressant möjlighet i att enskilda personer eller organisationer aktivt matar in forskningsdata genom att ansluta speciella mottagare till sin egen dator som i sin tur är kopplad till ett datanät. LOFAR/LOIS strävar alltså efter att införa ett nytt ‘öppenhetsparadigm’ när det gäller att operera avancerade fors kningsfaciliteter. För ytterligare information, kontakta professor Bo Thidé på telefon 018-471 59 14 alt 0705-613670 eller e-post bt@irfu.se Se också http//:www.wavegroup.irfu.se/LOIS

Jon Hogdal

Minnesanteckningar  se punkt 2 på dagordningen:

Minnesanteckningar från arbetsmöte om LOFAR/LOIS

Söndagen den 23 september (årtal framkommer inte) Länsstyrelsen, Växjö

Närvarande:

Anders Franzén, Växjö kommun

Anders Haggren, Växjö Universitet
Inge Falk, Aerotech Telub

Björn Hedin, Länsstyrelsen

Bo Thidé, Uppsala Universitet

Börje Nilsson, Växjö Universitet

Hans Gleisner, Lunds  Universitet

Kenneth Eriksson, InternetCity

Thomas Friis Konst, Stockholmsregionens Brysselkontor

Per Brolin, Växjö Universitet

Peter Hogla, Europakontoret

Ulla Rolf, Euro Info Centre

Ulrika Johansson, Europakontoret

Sammankallande inför mötet och ordförande under mötet var Björn Hedin.

– Syftet med mötet var att :

Avstämma nuläget

Undersöka möjligheter till ekonomiskt stöd från EU

Diskutera vem som ska göra vad för att arbetet ska gå framåt.

– Tryckt material delades ut, alla presenterade sig och dagordningen godkändes.

Punkt 1 på dagordningen: Att ”rigga” EU-forskningsprojekt med fokus på 6:e ramprogrammet, Thomas Friis Konst.

Thomas är jurist och statsvetare och har arbetat många år i bl.a. Bryssel med EU-frågor. Sedan ett par månader ansvarar Thomas för Stockholmsregionens kontor i Bryssel. Med hjälp av OH-bilder guidade Thomas oss genom den process som det innebär att söka bidrag genom EU. Det finns nu en vitbok för hur Bryssel ska behandla regionernas ansökningar. Antalet ansökningar är väldigt ojämnt fördelat på medlemsländerna inom EU. Thomas gav exemplet att danskarna är mycket mer aktiva än vad svenskarna är. När det gäller EU:s programstruktur har svenskar ofta problem med den internationella delen, vi måste tänka mer europeiskt.

Thomas behandlade problematiken med den svårighetsgrad som olika program har. Svårast är de stora ramprogrammen som har flera internationella partners och som handlar om mycket pengar. Vi fick även information om antalet ansökningar som kan inkomma inom ett program och hur stor del som godkänns. Det finns vissa moment som är extra viktiga att tänka på, det är inte bara en ansökans kvalitet som räknas utan även hur väl man lyckas marknadsföra projektet. Det är här som många nordeuropéer har problem. Thomas menar att processen från en idé till ett genomfört projekt är till 90 % densamma oberoende vilket tema projektet handlar om.

I projekt är det ofta bra att ha med flera kandidatländer, men det är svårt att veta hur detta arbete ska inledas. I partnerskap med 8 partners kan 1-2 kandidatländer finnas med. Sverige har arbetat mycket mot Baltikum, vilket inte alltid är så lyckat eftersom bara 20 % av kommissionens budget avsätts för det området och 80 % till övriga kandidatländer.

Punkt 2 på dagordningen: Läget beträffande LOFAR/LOIS, Bo Thidé.

Bo är professor vid Uppsala universitet och har mycket stor erfarenhet på området rymdforskning. Bo har värdefulla kontakter med Drente i Holland och kontakter med viktiga personer i Sverige. Han har även erfarenheter från flera tidigare forskningsprojekt.

Bo redogjorde att det är många tillfälligheter som gör att just Växjö och Kronobergs län lämpar sig utmärkt för de planerade forskningsprojekten. När man arbetar med rymdprojekt är det svårt att befinna sig norr om 57:e breddgraden för där störs atmosfären av ex norrsken. Samtidigt vill man arbeta så långt norr ut som möjligt för att det är låg störning och glest befolkat. Detta är bara några få ex på varför Kronobergs län passar alldeles utmärkt.

Att arbeta med rymdforskning är en utmaning både vetenskapligt och politiskt:

–         Folk är oroliga efter att ha hört olika rapporter om farliga radiovågor och man måste kunna ta fram fakta som visar att forskningen är ofarlig.

–         Människor har alltid varit intresserade av vårt ursprung, genom forskning av universum kan förståelsen för vetenskap öka.

–         Projektet kan ge ett ökat samarbete mellan universitet, samhälle och industrier.

–         Vår region kan bli ledande inom teknologi och forskning.

Bo pratade om olika ansökningar som han har förberett. Exempelvis ska Strategiska Stiftelsen ha ett möte om några veckor för att ta beslut som rör detta projekt. En önskan är att regionen bör skicka brev för att verkligen visa intresse för genomförandet av projektet.

Samarbetet kring projektet kommer att vara väldigt viktigt och de planerade aktörerna är än så länge: Svenska Rymdinstitutet, universiteten i Växjö, Uppsala och Lund, Chalmers, Norrköping, Linköping, Ryssland, Danmark och Holland. Det ska även ske ett nära samarbete med exempelvis Länsstyrelsen och regionens företag.

Investeringarna kan uppgå till 100-500 miljoner kr. Dessutom tillkommer en driftbudget som brukar beräknas till 10 % av kostnaderna.

Thomas kommentar på diskussionen är att svenskarna inte får vara för blyga för att ta kontakt inom EU och vi måste utnyttja holländarnas kontakter.

Punkt 3 på dagordningen: Projektets betydelse för Växjö Universitet, Börje Nilsson.

Växjö har ett nära samarbete med universitetet i Lund och det finns även en internationell strategi som universitetet arbetar efter. Det finns 3-4 docenter och andra duktiga personer inom området. Projektet är viktigt för trådlös kommunikation och matematisk modellering.

Thomas kommenterade: Enligt hans kriterier verkar projektet bra. Vi fick även en genomgång av ett projektschema. Vi kan få kritik för att det bara är länder från Nordeuropa som deltar i projektet och för att förklara detta ritades ett schema där alla väderstreck prioriterades och dessutom fördelningen mellan industri, forskning/utveckling och samhället. Det är viktigt att redan från början visa att man har tänkt på spridningseffekterna och att projektet ska nå medvetenhet hos så många som möjligt. En fördel med att lägga projektets centrum i Växjö är att det är en mindre känd universitetsstad.

Punkt 4 på dagordningen: Lokala och regionala mervärden, Peter Hogla. Även fast vi ska söka finansiering genom det nya ramprogrammet, så kan vi söka pengar ur ex Interrreg för kompletterande och angränsande projekt. Det kan bli aktuellt att söka ur Interreg III B. En ansökan kan lämnas inom Interreg i september 2002 och ramprogrammet senhösten 2002.

Kronobergs intresse i LOFAR/LOIS:

–        Knyta investeringar i kunskap och regional utveckling och sprida dessa kunskaper till samhället och näringslivet.

–         Tvärsektoriellt arbetssätt, infrastruktur, utbildning, turism, företagsutveckling.

–         Visa kopplingen mellan forskning / teknik och ekonomisk tillväxt och utveckling.

 Europas intresse i LOFAR/LOIS:

–         Skapa nätverk av specialister och forskningscentra.

–         Virtuella centrum, utveckling av databaser.

–         Samla pengar från olika parter till ett projekt.

–         Stärka regionernas roll i den europeiska forskningen.

–         Uppmuntra till nya former av dialog mellan forskare och samhället.

Kommentar från Bo att vi verkligen måste ta samhällets oro på allvar och kunna presentera fakta, att forskningen inte är farlig. En bidragande orsak till att ett rymdintresse förknippas med Växjö är projektet ”Vintergatan 5B” som ska drivas av Experimenthuset. Detta är en fortsättning på Växjö TV:s populära program om rymden.

Vad vi behöver göra är tvärsektoriella nätverk, SWOT-analyser och mer utbyte av erfarenheter. Det som vi vill uppnå är strategier, nätverk med bland annat företag, större förståelse för forskning/teknik och ekonomisk tillväxt.

Punkt 5 på dagordningen: Strategi för det fortsatta arbetet.

Anders F. Undrade hur Växjö kommun på bästa sätt kan bidra till utvecklingen.

Bo påpekade att vi måste arbeta med flera olika institutioner.

Per tyckte att en arbetsgrupp bör tillsättas redan nu så att arbetet kommer igång och att all information samlas där.

Thomas sa att man kan fråga kommissionen vad de tycker om ett projekt, ifall idén passar för deras kriterier.

Flera personer, däribland Inge, tyckte att vi måste börja göra reklam för projektet redan nu!

Diskussionerna påbörjades angående hur ett eventuellt kontor skulle kunna upprättas.

Thomas påpekade att ifall det finns ett etablerat kontor med personer som har ansvar för projektet så ger detta en tyngd och förankring som verkligen är positiv när det gäller att få ansökningar godkända.

Bo tyckte att vi borde försöka börja med ca 10 antenner och se hur utvecklingen går. De investeringar som krävs i början består till stor del av infrastruktur och här kan vi ha stor hjälp av Drenthe. Militären har visat intresse för projektet och då brukar alltid samhället följa efter.

Av en kostnadskalkyl framkom att:

Infrastruktur: 25 %

Management: 25 %

Development: ca 20 %

Prototype: ca 10 %

Hardware: ca 20 %

Bo förklarade att LOFAR/LOIS förbereder för samarbete över hela världen i ett längre perspektiv. Först handlar det om att EU får en framstående position.

Avslutningsvis bestämdes att universitetet ska vara sammankallande för nästa möte som bör hållas snarast. I partnerskapet ska, förutom de närvarande, också landstinget och Experimenthuset delta. Peter fick i uppdrag att skriva upp stolpar angående vad som bör göras inom den närmaste framtiden.

Kvällen avslutades med en välsmakande måltid på Länsstyrelsen.

Intervju av oberoende forskaren Barrie Trower om den trådlösa teknikens baksida

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEF47E5563AA26446

Julius intervjuar Barrie Trower i England. Barrie känner vi igen bl a genom att han var den oberoende forskaren som gjorde den från början hemligstämplade utredningen om Tetrarisker för engelska polisen. Här får Barrie tala fritt ur hjärtat om den trådlösa teknikens baksida och han redogör på ett mycket tydligt sätt (talar lugnt och tydligt så det är enkelt att förstå även för oss svenskar som ev inte är experter på språk).

Fyra elever på gymnasieskola, Jenny Nyströmsskolan, i Kalmar fick samtidigt hjärntumörer

Ett mejlbrev: ”Fick i fredags höra från en bror till en kille (19 år) som för två år sedan (2010) hade fått hjärnblödning samtidigt som tre andra elever. De gick i alla på Jenny Nyströms gymnasium. Det visade sig vara hjärntumörer som alla fått.”

En annan kvinna i Västervik, Kalmar län, endast 21 år gammal opererades för hjärntumör 2009.

Det intressanta är att dessa unga personer är inte långtidsanvändare av mobiler ändå har de på mycket kort tid hunnit utveckla hjärntumörer. Det är ovanligt att unga personer får hjärntumör,  ändå tycks många få det nu när det börjat nyttja mobiler.

Så tidigt som 2003 ställde Socialstyrelsen krav på snabbare rapportering om cacnerfall och tumörer http://www.lakartidningen.se/old/content_0340/pdf/3152_3154.pdf

Men det har varit svårt att hitta statistik på hjärntumörer och det är fortfarande underrapporterat

Cancerstatistik sammanställning 2009: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18204/2010-12-17.pdf

 

Den ökande strålningen från de nya mobiltelefoni-systemen 4G och NET1 stressar folk till ohälsa

Man kan misstänka att klappjakten på elöverkänsliga nu grundar sig på att allt fler blir sjuka av 4G och NET1:s sändarteknik och man (mobilindustrin och ansvariga myndigheter, tjänstemän) vill skrämma folk till tystnad genom att idiotförklara elöverkänsliga. Ingen vågar säga att de blir sjuka av strålningen, för vem orkar bli trakasserad av massmedia, läkare, Socialstyrelsen, svenska lobbyister VoF och SSM, när man misstänker att man blir sjuk av 4G:s och NET1:s sändarteknik?

När jag flyttade hit till nuvarande bostad hade jag runt 0,02 mikrowatt/kvadratmeter, vilket är det jag klara av utan att må alltför dåligt. Nu har jag  mellan 0,045 –  strax över 0.1 mikrowatt(kvadratmeter inne i huset.

Viktigt att förstå är, att det inte bara är effekten som är hälsoproblemet. Lika mycket avgörande, om inte mer, är pulsmoduleringens struktur, innehåll och val av frekvensområden. Med denna enorma elektroniska information som finns i tekniskt producerad strålning är också energiinnehållet mer som en koncentrerad ”strålkanon”, vilket naturlig strålning inte är. Naturlig strålning är ett jämt brus som inte pulsar.

De effekter jag har i min boendemiljö nu kommer från en NET1 och en 3G-sändare (som intigrerats i 4G-sändarteknik) i närheten. Nu har jag ofta huvudvärk och ständig hjärtarytmi. Det svider bränner i huden och inne i kroppen och i ögonen, skärande smärta i skelettet. Jag sover nu också väldigt lite. Allmäntillståndet är  nedsatt och jag är nu oerhört lättstressad och får typiska ADHD-symtom som hjärnkaos om det händer något som stressar mig. Jag kan inte samla tankarna och koncentrera mig och bedöma situationen korrekt. Detta är inte min personlighet, som en gång en god schackspelare har jag god förmåga att koncentrera mig,  bedöma läget från flera faktorer och lägga upp en strategi. Det klarar inte en person som har äkta ADHD-störningar i hjärnfunktionen.

Men i takt med den ökande strålningen blir jag alltmer stressad och kan inte längre komma till ro och koppla av. Och det är ju symtom som hela befolkningen mer eller mindre har drabbats av nu. Ansvariga myndigheter och läkare borde kunna bedöma vad som händer om större delen av befolkningen befinner sig i ständig påtvingad stress. Påtvingad eftersom man med viljan inte kan välja att koppla av, eller sova den tid man behöver för att hålla sig frisk. En ständig stress leder också till aggressivitet och depression vilket också allt fler drabbas av sedan mobiltelefonin började byggas ut på 1990-talet. Socialstyrelsen har ju fått uppdraget att undersöka varför den psykiska ohälsan ökat dramatiskt under 1990-talet och framåt.

Har nu kontaktat Net1 om den höga strålning från Trullefjäll som belastar mitt hus och min hälsa med hög strålning och begärt att de vrider bort loben från mitt hus

Till SSM, PTS, Socialstyrelsen och Net1 gällandeNet1:s sändare i Trullefjäll, Torsås kommun

Brevet skall diarieföras hos respektive myndighet och jag begär en bekräftelse på detta.

Net1:s sändningar gör mig sjuk i mitt hem

Jag bor 7,8 km rakt norr om er mast i Trullefjäll, Torsås kommun. Min adress Bidalite 123, 385 95 Torsås.

Jag har känt av strålningen från denna mast en längre tid, men strålningen har ökat markant detta år och sedan i somras är det olidligt. Jag har fått skador i högra ansiktet, starka smärtor i käkbenet på höger sida, ständig hjärtarytmi, svidande brännande huvudvärk, sveda i ögonen. Jag har suttit med min högra sida vänd mot masten vid matbordet, byter jag sida vid matbordet och vänder den vänstra sidan mot masten då får jag skärande smärta i käkbenet på den sidan. Det svider och bränner i huden, har fått värk i ryggraden och värk i musklerna.
Jag fann er mast för knappt en vecka sedan i Trullefjäll, men jag har känt av den kraftigt medicinskt/fysiskt sedan i början på detta år och min hälsa har markant försämrats. Det känns bland annat som om skelettbenet håller på att urkalkas och jag är nu helt säker på att jag kommer att få cancer av er strålning från denna sändare då den är oerhört stark i mitt hus, eftersom loben träffar rakt på huset.
Med tanke på den uteffekt ni måste ha på denna sändare för att nå minst 6 mil kan  inte strålningen var svag 7,8 km från masten.
Jag begär att ni vrider loben från mitt hus, höjer masten så att loben inte går ner i marken med den höga uteffekten som ni har.
Med den mätare jag har HF 59B mäter jag över 4 mikrowatt per kvadratmeter inne i hela huset även i min skyddande baldakin. Strålningen tar sig igenom allt och den är både helt miljöfrämmande och miljöfarlig enligt domslut i miljööverdomstolen.

Jag skickar även kopia på detta brev  till PTS, SSM och Socialstyrelsen. Jag kräver att ni omedelbart vrider bort loben från mitt hus annars måste jag polisanmäla er då strålningen från er sändare skada min hälsa allvarligt.

Solveig Silverin, miljöingenjör