Dr. med. Wolf Bergmann, Freiburg, Tyskland säger om elektromagnetisk strålning

”Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Mobilkommunikationens konstgjorda elektromagnetiska fält ligger precis i frekvensområdet för de naturliga elektromagnetiska svängningar som styr livsprocesserna. Bland annat på grund av resonansfenomen, är konstgjorda elektromagnetiska svängningar, framför allt de från mobilkommunikationen, sålunda permanenta störsändare för styrningen av våra biologiska processer. De påtvingar cellerna och organen onaturliga svängningar som föranleder kroppen till stressreaktioner och felreaktioner. Detta har följder för blodkropparnas mognad, blodets viskositet, syra-basbalansen och ”antioxidantkonserten”. Mängden av fria radikaler ökar, energibrist uppstår i cellerna, hormoner som ansvarar för sömnrytmen och försvaret mot cancer störs, miljögifters inträngande i hjärnan underlättas, det uppstår avbrott i arvsmassan etc. Detta gäller – i varierande grad – för alla människor och alla levande varelser och kan orsaka alla möjliga sjukdomstillstånd, till och med främja tillväxten av cancertumörer och orsaka cancer. Det är mycket viktigt att känna till att mobilindustrin har lyckats få in sina agenter, personer som företräder industrins intressen, i de beslutande politiska och vetenskapliga organen.”

Plötslig spädbarns död har ökat dramatiskt – Dubbelt så många barn dör i dag som för fyra år sen – Är det den ökande mobilstrålningen eller babylarm som är orsaken?

Eftersom mobilstrålningen påverkar nervsystemet kan det mycket väl bero på den höga strålningen från sändare och andra trådlösa nätverk som kan ligger bakom att spädbarn plötsligt slutar andas. Många föräldrar använder baby-larm som utsätter barnet för pulsad strålning eller barnet ligger nära DECT-telefoner  eller mobiltelefoner eller trådlösa nätverk i hemmen. Mobilstrålningen är en riskfaktor som måste beaktas i utredningen varför allt fler barn dör i plötslig spädbarns död.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4761779

Allt fler spädbarn dör

Kraftigt ökat antal fall av plötslig spädbarnsdöd

Publicerat: måndag 24 oktober kl 03:00 , Ekot 6 kommentarer Dela
Plötslig spädbarnsdöd. Grafik: Liv Widell Grafik: Plötslig spädbarnsdöd (incidens)

Plötslig spädbarnsdöd ökar dramatiskt i Sverige, visar siffror från Sveriges främsta forskare som Ekot har tagit del av. Dubbelt så många barn dör i dag som för fyra år sen.

13 barn, så många dog i plötslig spädbarnsdöd för fyra år sen. Men sedan dess har kurvan pekat stadigt uppåt. Förra året dog 27 barn (i absoluta tal), en fördubbling.

Fördubblingen är visserligen från låga siffror, men ingen slump enligt Miriam Katz-Salamon, docent i barnmedicin och andningsfysiolog på Karolinska sjukhuset.

– Jag har sett hur det minskade dramatiskt efter intensiva kampanjer, nu är det på uppåtgående, säger hon.

Kampen mot plötslig spädbarnsdöd har ändå varit framgångsrik. Sedan 1990 då 137 barn dog har antalet sjunkit dramatiskt, för att nå sin allra lägsta nivå 2007 med 13 barn.

Exakt vad plötslig spädbarnsdöd beror på vet man inte, men de flesta forskare tror att barnet får ett andningsuppehåll. Normalt ska andningen komma igång av sig själv, men ibland fungerar inte reflexen och barnet dör.

Råden som minskade dödligheten så mycket är enkla, rök inte, lägg barnet på rygg, inte för varmt och i en egen säng.

– Myndigheternas ansvar är stort, men vi brister när det gäller information. Information måste komma var gång vi möter nyblivna föräldrar, eller redan innan, säger Miriam Katz-Salamon.

Görs inte det?

– Vi har skäl att tro att det inte sker, säger hon.

Forskarna anser att siffrorna är så alarmerande att man inte kan vänta och vetenskapligt undersöka vad den beror på. 2006 genomfördes en stor kampanj och en ny broschyr gavs ut.

Året därpå kom bottennoteringen. Nu måste information ut, och den måste ut snabbt. Annars riskerar ökningen att fortsätta.

– Om vi inte startar en ny informationskampanj kommer det att öka. Vi vet att antalet rökande unga kvinnar ökar dramatiskt och rökning är en stor riskfaktor, säger Miriam Katz-Salamon på Karolinska sjukhuset.

Fredrik Sperling