Optisk fiberkabel kräver inget trådlöst system som WiFi till datorn

Jag fick en förfrågan om man måste nyttja en trådlös router om man sätter in optisk fiberkabel. Orsaken till frågan var, att Skurups kommun nere i Skåne går ut med information till allmänheten att man måste har trådlös router om man har optisk fiberkabel. HELT FEL

I vissa  flerbostadshus har man placerat en konverter centralt som omvandlar  ljuset i den optisk fiberkabeln till elektriska signaler och sedan  fortsatt med kopparledning till lägenheterna, där har man satt ett vägguttag för datakoppling.  Om man drar fiberkabel ända upp till lägenheterna har man en konverter som omvandlar ljus till elektriska impulser. Från konvertern kan man sedan koppla trådbundet till datorn. Det krävs inte alls router som denna kommun i Skåne påstått.