Flera länder och städer har lägre gränsvärden än Sverige och NATO-länderna

Gränsvärden i andra länder: Flera länder och städer har lägre gränsvärden än Sverige och NATO-länderna som tillåter så hög effekttäthet som 10 W/m2.

Jämför med:

Italien, Ryssland, Kina och Schweiz 0,1 W/m2,
Moskva 0,03 W/m2,
Vallonska delen av Belgien 0,024 W/m2,
Paris och Wien 0,01 W/m2
Salzburg rekommenderar 0,00001 W/m2.

Det enda gränsvärde som är korrekt för konstgjord elektromagnetisk strålning är noll.

Varför? Jo naturen kan inte själv producera denna typ av strålning bestående av ettor och nollor ihop-packade paket fulla med bilder, texter, filmer. Även en siffra på 2 mikrowatt per kvadrat meter är redan för hög. Att då hänvisa till att allt under 10 Watt per kvadratmeter skulle vara lågt som Strålsäkerhetsmyndigheten och Telekomindustrin samt Socialstyrelsen gör, är inte korrekt. 10 W/m2 är det referensvärde man hänvisar till för 3G frekvensområde och skyddar enbart mot termiska effekter i 6 minuter.

Den enda sanningen är att denna industriproducerad digitala strålning aldrig någonsin existerat i vår livsmiljö, i vår naturmiljö.

Jag kan lätt bevisa med mitt mätinstrument att jag inte kan mäta den naturliga bakgrundsstrålningen inom frekvensområdet 27 MHz till 2500 MHz vid en känslighet på 56 dB mikrovolt per meter, men jag kan mäta mobilstrålningen och diverse andra artificiella trådlösa system. Alltså är strålningen långt högre i förhållande till bakgrundsstrålningen, som jag tidigare nämnt här ovan, skiljer den sig helt i sin struktur från naturlig strålning och borde betraktas som ett miljögift som exempelvis hormoslyr. Hormoslyt har fått en ny struktur av atomer/molekyler ihopkopplade på ett visst sätt så att det får en viss specifik biologisk funktion.

Jag är helt säker på att solen inte har skickat ett enda mobiltelefonsamtal till dig  eller skickat en enda TV-film till dig. Varför?  Jo solen kan inte strukturera sin elektromagnetiska strålning som man strukturerar mobilstrålningen, som opåverkat  skall förflytta sig trådlöst genom etern, utan att blir söndertrasade av annan elektromagnetisk strålning.

Alltså man måste ha hög uteffekt (läs stark energi) som kan hålla ihop alla ettor och nollor så att den elektroniska informationen kommer fram i oskadat skick. Solens elektromagnetiska strålning är ett brus som ibland kan öka vid solstormar och då påverkar det oss också, men vi är inte kontinuerligt utsatta för en hög mikrovågsstrålning dygnet runt. Men som vi vet är det mycket svårare att sova när vi är utsatta för det synliga ljuset som ligger i det extremt korta frekvensområdet.

Intressant är dock att vi inte ser UV-ljuset men vi påverkas av det och kan får cancer av det.  Av solljuset får vi också D-vitamin som vi behöver, vilket bevisar att vi påverkas biologiskt av elektromagnetisk strålning i huden och inte bara genom ögat. Med detta vill jag ha sagt, att bara för att vi människor inte ser all elektromagnetisk strålning så är det inte liktydigt med att det inte finns eller att det skulle vara ofarligt. Det ”svarta ljuset”mikrovågsstrålningen finns och påverkar oss.

Vi skall komma ihåg att man ännu inte lyckats vetenskapligt förklara elektromagnetisk strålning som uppenbarligen finns, även om den inte är vetenskapligt bekräftad. Därmed vill jag ha sagt, att det inte är vetenskapen som är sanningen, det är verkligheten.

Och då är vi tillbaka igen i de påstående som Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten säger, att det finns inga vetenskapliga belägg att folk blir sjuka av denna artificiella strålning, fast de finns bevisligen i verkligheten. Istället förbjuder Socialstyrelsen läkarna att skriva in i journalerna att patienter relaterar sina besvär till elektromagnetiska fält och strålning. Man blir tvungen att ställa sig frågan:

Om man först måste bevisa verkligheten med att bekräfta den vetenskapligt, hur kan då verkligheten finnas oavsett de vetenskapliga bevisen och varför kan man använda elektromagnetisk strålning till att skicka tal, texter, bilder, filmer genom etern om elektromagnetisk strålning inte är vetenskapligt bekräftad att den finns?

Som många vet kunde inte humlan flyga, eftersom det inte gick att vetenskapligt bevisa, men inte tvingade man humlan att sluta flyga för det. Nej, den fick flyga vidare tills människan själv tog fram ett redskap och en avancerad beräkningsmodell för att vetenskapligt bevisa att humlor kan flyga. Det var alltså metodiken som var begränsande för att vetenskapligt kunna bevisa verkligheten.

Då kan man ju undra varför man envist harva på med en enda metodik (provokationsstudier) som dessutom inte är vetenskapligt upplagd för att försöka (läs ”ge sken av”) belägga att elektronegativitet finns. Sanningen är, man vill inte  vetenskapligt bevisa/belägga att folk blir sjuka av artificiell strålning och detta accepterar de myndigheter, som skall skydda vår hälsa. Det är ytterst märkligt eftersom samma sjukdomsfenomen finns nu över hela världen där mobilindustrins trådlösa kommunikationssystem gjort intrång i människors livsmiljö och vars ”konstgjorda svarta ljus” nu sprids dygnet runt.

Man behöver inte vara expert på elektromagnetisk strålning, för att förstå att en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning är en stor hälso- och miljörisk. Det räcker att känna till, att den är lika konstgjord som vilket annat miljögift som helst och att det av den anledningen finns skäl att befara, att den kan ge skador på hälsan. Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken borde följas, då det även finns äldre kunskaper om mikrovågors hälsorisker och att folk redan uppvisar strålskador som är svårt handikappande i den alltmer ökande mikrovågsstrålningen. Det finns  välgjorda forskningsstudier som bekräfta riskerna.

Av ovanstående anledning kan det bara finnas ett enda gränsvärde att jämföra med och det är noll.

Solveig Silverin miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar