Mobiler är en explosionsrisk om man läser i handboken som medföljer vid köp av mobiler

Hur många läser egentligen den handbok som medföljer mobilerna vid köp?

I en handbok kan jag läsa att det finns en explosionsrisk om man nyttjar en mobileler annat trådlöst nätverk i följande miljöer.

Bensinstationer eller där det förvaras bränsle i gas och vätskeform. Kemiska fabriker eller där sprängning pågår. Under däck på fartyg för transport (bilar etc) och kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (propan, butan) i områden där luften innehåller kemikalier, partiklar som spannmål, damm eller metallpulver. Varför det finns en risk, beror på att mobilen sänder ut energi i form av en elektromagnetisk strålning. Energin är så hög att den kan antända bensinångor eller dammpartiklar. Samma höga energi prepareras våra hjärnor med varje gång vi håller den mot huvudet eller ligger i en ficka och påverkar den kroppsdel med energi som den bestrålar.

Man bör alltid läsa dessa handböcker som medföljer elektroniska produkter, så att man inte råkar illa ut. Att samtidigt tanka och prata i mobil är alltså en mycket stor explosionsrisk. I handboken står det att man skall följa de anvisningar som gäller för fordon som att inte röka på bensinsationer etc.

 

Säkerhetsföreskrifter för en mobil bevisar att man vet att mobilstrålningen ger andra biologiska effekter än enbart termiska

Var och en som köpt en mobil borde bland annat kunna läsa nedanstående i säkerhetsföreskrifterna.

Små barns skall absolut inte använda mobil

Men nedanstående information har inte Strålsäkerhetsmyndigheten nämnt till allmänheten, att gravida inte skall ha mobilen nära magen eller att unga människor inte skall ha mobilen nära buken. Man kan misstänka att man befarar risk för DNA-skador på ägganlagen eller DNA-skador vid spermietillverkningen och för gravida risk för  DNA-skador i fostret. Varken  SSM eller Socialstyrelsen nämner något om nedanstående och informerar bara om att strålningen endast ger termiska effekter trots SSI:s författningssamling 2002:3. SSM påstår också att barn inte är mer känsliga för strålningen än vuxna. Påståendet saknar vetenskaplig grund. När det gäller annan miljögiftspåverkan så är det vetenskapligt dokumenterat  att barn är mycket känsligare än vuxna för olika miljöfaktorer, av den anledningen finns det skäl att befara hälsorisker för vår unga generation då strålningsverksamheten pågår storskaligt dygnet runt.

Belastning: När du använder BlackBerry-enheten bör du ta paus regelbundet.

Vad händer med arbetstagare som bara nyttjar mobiltelefon i sitt arbete och vilka arbetsgivare uppmanar sina anställda till dessa säkerhetsföreskrifter?

Om du får ont i nacke, axlar, armar, handleder, händer och fingrar eller någon annan del av kroppen när du använder BlackBerry-enheten bör du genast sluta använda den. Om smärtan sitter i kontaktar du en läkare. Här förstår man att det är nervsystemet som reagerar på strålningen

Tänk på följande säkerhetsföreskrifter när det gäller att minska

radiofrekvensexponering:

 

• Använd BlackBerry-enheten på platser där den trådlösa signalen är

stark. Indikatorn som ger information om den trådlösa signalstyrkan

finns i det övre högra hörnet på Hem-skärmen och har fem

stigandestaplar. Tre eller fler staplar indikerar en stark signal.

Begränsad signal kan förekomma på platser som parkeringshus eller

om du sitter i ett tåg eller en bil. Då kan indikatorn ibland visa en

ökad uteffekt från din BlackBerry-enhet när den försöker ansluta

till en svag signal.

 

• Använd handsfree om det är tillgängligt och se till att BlackBerryenheten

är minst 25 mm från kroppen (även buken om du är gravid

och nedre delen av buken för tonåringar) när BlackBerry-enheten

är påslagen och ansluten till det trådlösa nätverket. Ytterligare

information om hur BlackBerry-enheten kan bäras finns i texten om

hölsterinformationen i avsnittet ”Ytterligare säkerhetsföreskrifter”

i det här dokumentet.