Landstingen använder skattemedel till trådlöst internet på sjukhusen och har därför inte råd med sjukvård

Reinfeldt har ju gjort allt för att minska budget till sjukvården och att då slösa pengar på trådlöst internet istället för sjukvård gör ju galenskapen än tydligare. Region Skåne är ett exempel på galenskap. Landstinget i Värmland är ett annat exempel. Datainspektionen är dock kritiska då trådlösa nätverk är en säkerhetsrisk

På sjukhuset i Gävle,  tror man att cancersjuka barn blir fortare friska när de utsätts  för farlig och cancerogen mikrovågsstrålning från trådlösa nätverk och högstrålande läsplattor när de ligger på sjukhus.  IARC inom WHO har ju bedömt denna typ av strålning som en möjlig cancerrisk, och då ger Barncancerföreningen cancersjuka barn högstrålande läsplattor. Är de inte läskunniga i Barncancerföreningen.

Här en länk till P4 Gävleborg   Motiveringen att ge barn läsplattor är så tunn och genomskinlig att vem som helst borde kunna genomskåda det. Det är enbart för teknikens skull och inte för barnens skull som man slösat pengar på skadlig trådlös teknik.

Men sjukvården prioriterar alltså trådlös surfing på nätet framför vård av patienterna eller rehabilitering för exempelvis denna unga tjej som  är läkemedelsskadad av p-piller. Och hon är inte den enda, vilket framgår i programmet.  Om Reinfeldt minskar anslagen till sjukvård, då är det väl skattebetalarnas sjukvård som skall prioriteras inte den rika mobilindustrin och aktieägarna? Hur kan landstingspolitikerna gå med på detta slöseri med skattemedel? Men det är som jag skrev tidigare i ett inlägg nyligen att man idag skyddar företagen och gör den enskilde skyddslös. HÄR

Hon får  en stroke och blir skadad i hjärnan.  På grund av felbehandling från början gick det så illa och hon var nära att dö. Sedan nekas hon den rehabilitering som hon behöver då landstinget inte har råd. Varför de inte har råd, är för att de slösar med skattemedlen till att installera trådlöst på sjukhusen. Prioriteringen är märklig då det i rimlighetens namn borde vara viktigare att det finns pengar till sjukvården, än att surfa ute på internet. Det är så sjukt tänkt, men mobilindustrins aktägare är  uppenbarligen viktigare än sjukvård för skattebetalarna. Pengarna räcker inte till viktig och behövlig vård. En ung tjej med livet framför sig nekas p g a pengabrist den vård hon behöver.

Orsaken till pengabrist framkommer naturligtvis inte i programmet. Inte vågar massmedia avslöja att företagen och deras aktieägare är viktigare än människoliv. Det är samma sak i skolan. Det är viktigare att installera trådlöst i skolan och skada barnens hälsa än att ge vår unga geration en god utbildning. Det är som man vill kräkas. 

Se programmet i SVT

 

Elöverkänsliga frihetsberövas och tvångsmedicineras med psykofarmaka – Läkare bryter mot mänskliga rättigheter

Det är oroande att det nu tycks vara fritt fram för läkare att frihetsberöva elöverkänsliga personer och tvångsmedicinera dessa svårt strålskadade personer med  psykofarmaka i vad man kan förstå i experimentellt syfte. Ingen vet vad dessa ”läkare” utsätter elöverkänsliga personer för i tysthet bakom stängda dörrar. Som exempelvis på Mölndals lasarett. Man undrar om ett nytt Ryhov håller på att växa fram då bland annat personer intagna inom psykiatrin avrättades i smyg. Personer som inte ansågs vara livsvärdiga. De strålskadade elöverkänsliga stör ju mobilindustrins vinstintressen och är i vägen för deras tänkta trådlösa samhälle. Inställningen ”lite svinn får man räkna med” kunde man höra kommenteras bland de, av mobilindustrin, hjärntvättade politikerna

Det är oroande att läkare utan tillstånd hos etiska nämnden utöva medicinska experiment på svårt sjuka personer mot deras vilja och samtidigt utsätta dem för hög artificiell elektromagnetisk strålning i sjukhusmiljön. Vem ersätter dessa tvångsintagna patienter för skador som uppkommit genom dessa experiment som utförts mot deras vilja?

Det finns ingen vetenskaplig grund att elöverkänslighet är en inbillad strålskada, däremot finns det vetenskapliga belägg att det är en fysisk sjukdom som uppenbarligen orsakats av hög artificiell elektromagnetisk strålning. En artificiell, frekvensmodulerad elektromagnetisk strålning som telekomindustrin sprider storskaligt i vår livsmiljö från mobilsändare och trådlösa produkter.

Mobilindustrins verksamhet är inte prövad enligt miljöbalkens krav, ej heller har mobilindustrin redovisat en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning trots den kunskap om hälsoriskerna med radio- och mikrovågorna som är dokumenterad. Arbetsmiljöproblem dokumenterades redan på 1930-talet hos radiotelegrafisterna och i Sovjetunionen dokumenterad elöverkänslighet på 1960-talet då arbetstagare utvecklade elöverkänslighet i närheten till elektriska- och elektromagnetiska fält. I ett dokument från 1976 redovisas hur farliga dessa korta mikrovågor är, då de har mycket hög penetrerande förmåga.

I Sverige frihetsberövas alltså elöverkänsliga på godtyckliga grunder och utsätts för experimentella medicinska behandlingar mot deras vilja. Dessa personer är helt skyddslösa inom ”läkarvården” då hela konceptet vilar på dessa läkares godtycklighet och totala frånvaro av läkaretiska regler och lagar som skyddar patienten. Frågan är hur mycket pengar de får av telekombranschen för sina rättsvidriga experiment med svårt strålskadade personer? Hela handlingsmönstret tyder på nazistiska värderingar inom läkarkåren och ”sjukvården”. Vad blir nästa steg?

Vill uppmärksamma Mölndals psykiatriska avdelning, Göteborg. I Göteborg återfinns även denna ökända läkare Mats Reimer som i sin läkargärning förföljer elöverkänsliga på sin blogg i Dagens Medicin. Men enligt information är Karolinska institutet Stockholm ett annat och starkt misstänkt tillhåll för mindre nogräknade läkare.

Slutligen, nu efter att man byggt ut 4G i södra Kalmar län har varje getingbo på min tomt övergivits med larver och ägg. En koltrast har fått störningar i duntillväxten, så att dunet väller ut under fjädrarna. Skall lägga in en bild på denna koltrast när det går att  spara den på datorn. Om ansvariga inte bryr sig om människan riskerar vi skada naturens viktiga biologiska och ekologiska system. Girigheten är gränslös.