Polis skadad av Rakel fick både rocacea och hjärntumör

Brev till Huvudskyddsombuden

Jag har ju sedan tidigare skrivit en eller rättare sagt två arbetsskadeanmälningar angående mina hudproblem/Rocacea. Den första som gjordes 2007 eller kanske i början av 2008 kan inte hittas, därför skrev jag en ny arbetsskadeanmälan i december 2011. Som jag nämnde i den senaste ”LISAn” uppstod mina ansiktsproblem 2007 när vi började använda RAKEL som tvärsamband via handstationer. När jag besökte hudläkare konstaterades att jag drabbats av Rocacea men det kunde inte sägas vad som orsakat sjukdomen.

Jag har sedan dess levt med Rocacean och har dagligen kunnat dra egna erfarenheter av hur den
påverkats av mitt jobb, fritid m m. Fram tills jag gjorde min 7:e termin ihop med div vikariat från
sommaren 2010 kunde jag under ca tre års tid dra mina egna erfarenheter av hur jag påverkades.
Det var mycket enkelt att se då det som hände var att Rocacean blossade upp och blev rödaktig.
Mina erfarenheter blev: Ju mer radiotrafik över Rakel desto rödare i ansiktet efter passets slut. Och
efter ett antal hundra arbetspass stod det ännu tydligare då, oberoende av vad jag gjorde eller
befann mig på fritiden, var och i vilka miljöer jag befann mig i på arbetsplatsen, stressigt eller lugnt,
väder och allt annat var det den bärbara Rakeln som var den gemensamma nämnaren.

Jag körde som yttre befäl mycket ensampatrullering och då Rakel endast användes som
tvärsamband, icke tvingande, i början struntade jag ibland i att ha stationen påslagen. Efter sådana
arbetspass syntes fortfarande Rocacea-förändringarna i botten i ansiktet men de var inte utslagna i
det röda. Vissa kommenderingar, bl a fotbollskommenderingar då hela min Delta-buss på 8 poliser
hade bärbara Rakel-stationer påslagna var jag blossande röd i ansiktet vid arbetspassets slut. Dessa
rodnader kunde då sträcka sig bakåt i nacken och över öronen.

Ett av de mest uppenbara tecknen var ett överlappningspass där jag de sista timmarna körde med
XXXXX XXXXXX  till höger om mig under några timmar. Vid det första passets slut när jag åkte ensam och hade stationen avslagen syntes inga utslag alls, men efter några timmar där Irene till höger om mej hade sin station påslagen och min fortfarande var avslagen var jag plötsligt blossande röd på enbart höger ansiktshalva.

Rocacean har jag på båda kinderna och den sträcker sig upp emot tinningarna. Handstationen har jag haft antingen i höger eller vänster benficka, i höger eller vänster kavajslag eller i kopplets fäste på vänstra sidan. Jag har i stort sett aldrig använt hands-free utan tagit upp stationen mot munnen för att kommunicera. När det gäller mitt mobil-telefonerande har jag alltid använt antingen bilens
hands-free eller ett handsfree-set med kabel från telefonen till örat/mikrofon.
Mina hudproblem blev värre och värre. Det behövdes till en början flera dagars ledighet och ännu
senare semester med sol för att de röda utslagen skulle försvinna. I botten av ansiktet syntes dock
Rocacean ändå men den var inte röd.

Andra saker jag märkte samtidigt som Rocacean blossade upp var att jag fick kraftiga sömnproblem,
trötthetskänslor och ibland koncentrationsproblem. Efter några veckors semester var jag i stort sett
återställd men problemen kom tillbaks igen så fort jag började jobba ute med Rakel igen.
Vad som i längden förvärrades var att mina hudproblem i form av blossande röda kinder kunde
uppstå även på andra platser än i radiobil med Rakel.

I hemmet märkte jag att det vid ett tillfälle plötsligt kändes hett i ansiktet och då var jag blossande
röd om kinderna. Vad som då hänt var att en Laptop uppdaterat Windows och då hade det trådlösa
modemet automatiskt uppdaterat sig och från att ha varit avstängt tidigare hade det efter
uppdateringen varit påslaget i några timmar. Det räckte för att jag, då jag satt intill laptopen skulle
blossa upp på kinderna.

Sommaren 2010 skulle jag vikariera på BSF på Toftanäs under en månad. När jag började där var jag relativt bra i ansiktet men redan efter några timmar var jag illröd i ansiktet och det bara eskalerade. Jag pratade med Marie om detta och lösningen gjordes att jag arbetade från mitt rum i Trelleborg i stället och besvären avtog. BSF ligger vägg i vägg med LKC och Rakel var då i full drift på hela LKC.

Senare under hösten 2011 tilltog besvären på min arbetsplats i Trelleborg där jag var utredare på 3:e
våningen. Jag blev fundersam om vad som kunnat orsaka detta. I byggnaden direkt söder om
polisstationen hade Trelleborgs kommun startat upp ett utbildningscentra. När jag kontrollerade
med en laptop fanns i deras lokaler inte många meter från min kontorsplats, ett trådlöst nätverk som
sände med mycket stark signal.

Jag gick runt på polisstationen med en laptop och kontrollerade just förekomsten av trådlösa
nätverk. Det fanns sådana tillgängliga på de allra flesta platser men inte på förhörsavdelningen på
andra våningen i några rum. Där flyttade jag in i november 2011 och mina hudutslag avklingade.
Under december 2011 har jag känt mej sjuk. Jag har haft flera svimningsanfall, huvudvärk, tryck i
huvudet, stick i ögonen och en onormal trötthet. Jag gick till min husläkare och berättade detta den
22 december och att jag var orolig för att jag fått en hjärntumör. Hon undersökte mej men lugnade
mej med att det inte var någon hjärntumör utan sannolikt en magåkomma. Några dagar senare
svimmade jag av en gång till under cykelfärd och körde och krockade med ett staket.

Juldagen blev jag ännu sämre, fick sluddrande tal och min vänstra ansiktshalva hängde ned. Det kan vara tydliga tecken på stroke och jag besökte akutmottagningen i Trelleborg. Där blev jag omedelbart skickad på röntgen, s k CT-skalle. Där sågs förändringar i hjärnan på högra sidan. Det blev ambulans med blåljus till Lund där jag omedelbart fick gjort en magnetresonanstomografi (MRT). Där konstaterades en ca 3,5 x5 cm stor tumör i högra temporalloben (vid tinningen på högra sidan).

Den 29 december opererades jag och tumören kunde tas bort. Läkaren sa att han fått bort allt och
att han var nöjd med ingreppet. Nu ska jag avvakta cellproverna för att få reda på om jag behöver
genomgå fler behandlingar eller inte. Jag har nu blivit utskriven och mina röda hudutslag i ansiktet är fullkomligt borta.

I samband med att jag fick Rocacea och drog kopplingen till RAKEL, har jag ”forskat” på egen hand.

I England finns det mycket information och undersökningar att hitta på Internet om engelska poliser
som varit inblandade i framtagandet/byggandet av deras nya radiosystem som bygger på samma
teknik, Tetra, som Rakel gör, och som drabbats av olika problem, sjukdomar och även dödsfall
orsakade av cancer.
”Vetenskapliga” undersökningar har inte kunnat påvisa något ”samband” utan bygger helt på att
dessa personer har blivit inbillningssjuka då det gäller problem med sömn, koncentration alternativt
fått sjukdomar av någon annan orsak.

Jag har läst en del av dessa undersökningar/rapporter och generellt kan man säga att om dessa
personer som drabbas av tumörsjukdomar, med hänsyn tagen till deras ålder, fysiska status, rök- och
alkoholvanor m m, är det fullständigt osannolikt att dessa tumörsjukdomar skulle drabba just dessa
poliser då den vanliga riskgruppen för detta är en fullständigt annan kategori människor.
Jag är fullständigt säker på att det är Rakel/Tetra som orsakat min tumör. Det som gör mej ytterst
orolig nu är att andra poliser eller personer inom blåljusmyndigheterna också ska drabbas.
Ulf, jag tror jag talat med dej om dokumentet ”Strålande Tillvaro” tidigare. Jag har varit i kontakt med

Kalle Hellberg, författaren till dokumentet. Han berättade att han har mycket annan dokumentation
om Tetras farlighet, bl a från England. Kort sagt kan man säga att Tetra (Terrestrial Trunked Radio) bygger på pulsad högfrekvent energi (mikrovågor i bandet 395 MHz) med pulsrepeterfrekvensen 17,65 Hz. Alla kroppens organ och system arbetar med kemisk-elektriska signaler på olika frekvenser (de flesta frekvenser i våra kroppar ligger mellan ca 1-30 Hz, men det förekommer frekvenser mellan ca 0,5–3000 Hz). 17,65 Hz ligger mitt i hjärnans Betafrekvensområde. Vad som bl a händer är att dessa pulser orsakar en ”explosion” av vandringen av kalciumjoner mellan cellerna i hjärnan.
Forskare vet idag och det har gjorts försök där man orsakat epileptiska anfall hos djur genom att
skicka pulserad energi på frekvensen 16 Hz, Om djurens hjärnor kan påverkas är det uppenbart att
även en människohjärna kan påverkas.

Det mest farliga användandet av Rakel som kan göras, som jag gjort och som görs fortfarande i dag är att handstationen används inuti fordonet. Vågorna studsar i biltaket och tillbaka på användaren, och detta med en effekt kanske tiofalt gånger kraftigare än även en GSM-telefon med dålig täckning. Ju sämre täckning en GSM-telefon/Rakel har, med desto högre effekt sänder den.

Kan eller ska vi låta våra kolleger utsätta sej för detta? Jag förstår att det är en omöjlighet att stoppa
Rakel nu, men riktlinjer bör minst gå ut på att en bärbar station inte får användas inuti ett fordon, i
alla fall så länge den inte är kopplad till en extern antenn. Men alla fordon har ju även en fast
monterad mobil station, så det finns ingen anledning att koppla en bärbar station till en extern
antenn. Men jag vet av egen erfarenhet att det i vissa situationer, t ex kommenderingar och annat
kan sitta 8 poliser i en buss och alla använder sin bärbara station. Detta är rent ut sagt livsfarligt.
Jag vill med detta att ni huvudskyddsombud ska kunna agera och till en början omgående kunna få
till stånd en ändring av användandet av bärbara Rakel-stationer.
Jag kommer inom kort att göra en ny arbetsskadeanmälan gällande min hjärntumör.
Jag är sjukskriven nu och minst tre månader framåt.

Jag bifogar skriften ”Strålande Tillvaro”, Jag har varit i kontakt med författaren till skriften, Kalle
Hellberg, http://www.maxicom.se. Han är mycket insatt i tekniken och har varit aktiv ang
Rakel/Tetra under hela dess driftsättning. Har ni några frågor/undringar, hälsar han att han
gärna hjälper till. Han nås på telefon 033-411 411.

Trelleborg den 4 januari 2012
Hälsningar
XXXX XXXXXXXXX

Polisområde Södra 

Två poliser i Stockholm, som åker piketbil med 6 poliser i, har drabbats av likadana skador, troligen finns det fler ute i landet (kanske andra drabbade inte sätter sina problem i samband med Rakel ännu). Polismannen meddelade att läkare tog hans misstankar om Rakel som orsak på fullt allvar och skulle reagera ”uppåt”.

Man fick inte bort hela hjärntumören utan måste nu strålbehandlas.  

Är det fler inom polisen, som har hälsoproblem

Piloter slumrar till när de flyger – Ett nytt arbetsmiljöproblem?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/varannan-pilot-somnar-under-flygning

Hur hög är strålningen i deras arbetsmiljö? Att somna har inte varit något större problem tidigare eller har de också fått narkolepsi av svininfluensavaccinet? Eller utlöses narkolepsi av hög strålning i livsmiljön? I vaccinet fanns ju två nervgifter kvicksilver och squalene. Pulsmodulerad strålning påverkar/skadar också nervsystemet. Saken borde  undersökas innan hela befolkningen somnar in i en törnrosa sömn, ja risken kanske finns?

Varannan pilot somnar under flygning

Publicerad i dag 06:34

Över hälften av piloterna i Svensk Pilotförening har på grund av trötthet somnat ofrivilligt under flygning. Och 70 procent av piloterna har på grund av trötthet gjort felgrepp under sina flygningar, visar en ny undersökning.

Piloterna kritiska till nya arbetstider

Piloterna i Svensk pilotförening är upprörda över att reglerna för arbetstidstjänstgöring nu håller på att försämras.

De svenska piloterna arbetar under europeiska regler, och de förändringar som är på väg att genomföras av EASA, EU:s flygsäkerhetsmyndighet, och i slutändan av EU-parlamentet – är enligt piloterna inte baserade på vetenskapliga fakta utan mer på kommersiella hänsyn.

I undersökningen, som har genomförts av det oberoende institutet Axánd Konsult AB, har piloterna tillfrågats om hur de nuvarande arbetstidsreglerna påverkar deras arbetssituation.

Den visar också att 80 procent av de tillfrågade piloterna upplever att nuvarande arbetstidsregler utgör ett hot mot flygsäkerheten, då trötthet och utmattning allvarligt påverkar säkerheten.

Resultaten framkommer i en undersökning som Svensk Pilotförening, SPF, har genomfört under hösten bland cirka 1 000 piloter i föreningen som är berörda av förändringar av tjänstgöringstider, varav 625 piloter har svarat, en hög svarsfrekvens.

– Resultaten är oerhört allvarliga, säger Mattias Kling, pilot, koordinator för arbetstidsfrågor i Svensk Pilotförening, SPF, och SPF:s representant i pilotorganisationen European Cockpit Association med 38 800 piloter i Europa.

– Tjänstgöringstiderna är extremt långa. Det finns inte möjlighet, anser vi, att få tillräckligt med vila mellan tjänstgöringarna. Bland det vi mest kritiserar är nattjänstgöringens omfattning, som är för lång i det förslag som nu ligger.

Under vissa förhållanden kan man förlänga tjänstgöringen. En dagstjänstgöring för en pilot kan vara upp till 13 timmar under normala fall. Den kan förlängas upp till 15 timmar, som det ser ut i dag. På förslag är nu att den förlängs upp till 16 timmar.

– Och jag tror inte att gemene man är medveten om att en pilot som ska tjänstgöra först ska ta sig till flygplatsen och sedan sitta i en flygmaskin i kanske 16 timmar i sträck. I USA håller man också på att förändra sina tjänstgöringsförhållanden för flygande personal, på grund av att man har haft en del stora olyckor:

– Där har man tittat på framför allt det brittiska regelverket som mer är baserat på vetenskap, och man har tittat på olika vetenskapliga undersökningar, och sedan lagt förslag på hur regelverket ska utformas. Något liknande ser vi inte i Europa, förutom i Storbritannien., säger Mattias Kling.

– Vi är väldigt oroade över att inte den svenska regeringen och Transportstyrelsen driver en hårdare linje i fråga om vetenskapliga resultat, när det här nu ska bli ett EU-beslut, säger Mattias Kling.

Gunnar Sörbring

gunnar.sorbring@dn.se

Strålskyddsskärm till bildskärmen – viktigt att den är jordad

Strålskyddsskärmen jag satt på min bildskärm för att inte bli sjuk av den

Det är viktigt att strålskyddsskärmen till datorn är jordad annars skärmar den inte av tillräckligt. Men man kan undra varför man inte bygger in en ordenligt avskärmning av datorn som är jordad? Då hade man sluppit den höga strålningen från bildskärmen. Folk sitter ju hela dagarna framför sina datorer och av hälsoskäl borde de vara säkra för användarna. Av samma skäl ställdes det krav på säkra maskiner i industrin av arbetsmiljömässiga skäl, men i kontorsmiljön gäller inte samma krav på en bra arbetsmiljö och redskap. En arbetsmaskin som har hög strålning är lika hälsofarlig som en oskyddad arbetsmaskin inom industrin. Det är egentligen ingen skillnad på att bli dödad/skadad av en arbetsmaskin inom tillverkningsindustrin eller att man blir dödad av cancer eller får neurologiska skador som elöverkänslighet av arbetsmaskinen i kontorsmiljö på grund av den elektromagnetiska strålningen. Båda skall bedömas utifrån en arbetsmiljöfråga, men det gör det inte, vilket är ytterst märkligt. TCO och SIF var aktiva i denna fråga på 1990-talet, men nu tycks det har glömts bort?

Studie visade att stark strålning från bildskärmar ökar kvicksilverångan från amalgamplomberna

Utvalda

En studie visar att bildskärmarnas strålning ökar kvicksilverlägage från amalgamplomberna. Undersökning gjordes 1992  av Thomas Örtendahl och Per Högstedt vid Göteborgs Universitet och Lindholmens Utveckling. Studien visar entydigt att kvicksilver frigörs från amalgamfyllningar i munnen om man arbetar framför bildskärm.

VILKEN FORSKNING ÄR FRI?

I Trollhättans Tidning (2/1-96) skrev Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margareta Molius om Socialstyrelsens ovilja att ta åt sig ny forskning som visar på samband mellan kvicksilver och ohälsa.

Men inte heller något äldre forskning om samband mellan kvicksilver och ohälsa är Socialstyrelsen intresserad av. I frågan om amalgam och effekter av kvicksilverlägage orsakade av magnetfält från bildskärmar, finns en stor undersökning från 1992. Den gjordes av Thomas Örtendahl och Per Högstedt vid Göteborgs Universitet och Lindholmens Utveckling. Studien visar entydigt att kvicksilver frigörs från amalgamfyllningar i munnen om man arbetar framför bildskärm. Den visar också att skadliga effekter kan uppstå, beroende på hur känslig individen är, hur mycket amalgam man har i munnen och hur länge man exponerar sig framför bildskärm. (Arbetsmiljöfondens sammanfattning 1524: ”Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärmar.”)

Mutor och hot

Men Socialstyrelsen tog alltså inte larmrapporten på allvar. Desto kraftigare reagerade dock vissa kapitalintressenter. På min fråga hur studien togs emot svarar Thomas Örtendahl i dag så här:

”Det blev en enorm uppståndelse när rapporten offentliggjordes. Massmedia, politiker, myndigheter och företag ville ha upplysningar. Inte minst reagerade dataföretagen som sålde bildskärmar. Därifrån blev vi utsatta för påtryckningar och regelrätta mutförsök. Det hela blev till slut mycket hotfullt. Vi såg oss tvungna att låsa in vårt grundforskningsmaterial i kassaskåp så att det inte skulle försvinna eller förstöras. Men också andra företag reagerade. Bland annat blev vi kontaktade av ett större svenskt försäkringsbolag. De försökte ogenerat att muta oss till att uttala ett slags förord till de bildskärmar som de tänkte sig använda vid övergången till ett nytt datasystem.”

Tala är silver…

Jag frågar Thomas Örtendahl vad som sedan hände med deras resultat och hur de följde upp det. Efter lång tvekan säger han att ledningen för Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet inte ville satsa på fortsatt forskning…

Alltså. Forskningen är fri så länge den tillvaratar vissa intressen. Hotas stora ekonomiska intressen eller etablerade akademiska forskningsrevir så är man snart ute ur leken. Det tydligaste uttrycket för den saken är docent Olle Johanssons intressanta forskning kring hudskador vid bildskärm på Karolinska Institutet. Trots att forskningen rönt internationell uppmärksamhet stryper de svenska myndigheterna anslagen för hans verksamhet.

Vem sa att forskningen i Sverige var fri? Vilka intressen företräder tillsynsmyndigheterna?

Jan Åberg
Yrkeslärare El-tele
vid AmuGruppen i Trollhättan