Varför dör getingarna i sina puppor? Och varför gulnar löven redan augusti trots regnig sommar?

Jag har tittat närmre på ett övergivet getingbo.

_DSC0026

Det har knappt funnits några getingar i år. Jag fick dock min misstanke bekräftad att den artificiella mikrovågsstrålningen dödar getingar. Jag hade ett getingbo på södersidan av taket. När militären satt på sin starka radiosignal,  så försvann getingarnas aktivitet och jag fann två döda getingar nedanför boet. Detta har hänt en gång tidigare och precis som förra gången häckade heller inte tornseglarna ovanför  balkongen i år

I början på sommaren var det mycket småkryp av skalbaggar men också nattfjärilar. Både ovanligt mycket arter men också fler individer. Men plötsligt försvann de flesta krypen sedan var det mest myror och sniglar som var aktiva.

I getingboet fann jag döda uttorkade larver, men också döda getingar i sina puppor. Det fanns 14 puppor varav en hade börjat öppna sig.

_DSC0045

_DSC0055 (2)

En geting var färdigutvecklad och hade fått vingar.

_DSC0053

alla var döda. Varför? Beror det på att man sprider chemtrails? Så här har himlen sett ut i sommar allt som oftast och året om bör tilläggas. Se fler bilder HÄRDSCN9128

eller beror det på att man ökat ytterligare, med 4G och Net 1, den artificiella mikrovågsstrålningen som redan är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  DSCN5880

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Och redan i mitten på augusti i år 2015, har träden börjat gå över i höstfärger. Trots en regnig sommar ser träden ut som om de torkat ut och gräsmattan är flammig av torkfläckar.

DSCN9464 DSCN9414 DSCN9415 DSCN9423 DSCN9425 DSCN9428

Gräsmattan är flammig av torkfläckar trots allt regn:DSCN9430 Augusti 2015

Och allt fler träd dör se bilder HÄR

Sommaren 2013 såg en koltrast respektive rödhake ut så HÄR

Som man ser pågår det en miljöpåverkan som skadar vår naturmiljö. Fåglarna har minskat drastiskt både i individrikedom och som arter under de senaste åren. Getingarna är nu helt borta trots solig och varm augusti. De stora humlorna har försvunnit. Nu syns nästan bara små humlor och t o m blomflugorna tycks ha minskat drastiskt. Trots allt regn har även myggorna försvunnit. Hela vårt ekosystem håller på att slås ut av människans  storskaliga aktiviteter. Både den artificiella mikrovågsstrålningen, chemtrailsspridningen samt krigsindustrins lek med HAARP-systemen hotar vår livsmiljö allvarligt. Men  ansvariga politiker och tjänstemän förnekar att strålningen är hög, eller att de sprider chemtrails eller att dessa HAARP-systemen finns, trots att allt fler samhällsmedborgare försöker uppmärksammar den höga artificiella mikrovågsstrålningen , chemtrailsspridningen från flygplan samt alla dessa tester med HAARP-systemen där man påverkar jonosfären.  På 20 år tycks ansvariga släppt hela industrin fri att göra vad de vill med vår planet och dem som lever där.  Ingen ansvarig myndighet, tjänsteman eller politiker tycks bry sig om framtiden ? Varför?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Forskningsresultat inom inom FoA november 1978 jämföres med kunskapsöversikt 1998:23

Forskningsresultat inom FoA  november 1978 enligt nedan  sista stycket sidan 3 citat :

Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olik a organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l mW/’cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2. Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

Jämföres med  ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt 1998: 23

Hypotes över uppkomst av neurastena symtom.

Glutamat- och kaliumupptagen minskar, då de elektriska egenskaperna hos astrogliacellerna är förändrade så att spänningen över cellmembranet minskar, dvs. då astrogliamembranet är depolariserad. Detta är vad som sker i betydande omfattning efter en hjärnskada, en infektion i nervsystemet eller vid kraftig psykologisk påverkan i form av långvarig stress och ångest men viss depolarisation av astrocyterna kan troligen även ske efter intensiv sensorisk stimulering i synnerhet om nervcellsaktiviteten är monoton

Min kommentar: Viktigt är, att det är våglängden som orsakar denna typ av biologisk påverkan och är inte beroende av uteffekten som myndigheterna anser vara svag, enligt det skyhöga referensvärdet 10 watt per kvadratmeter som endast skyddar mot  termiska effekter under 6 minuter och varken skyddar mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter.  Efter en längre tids belastning utvecklas sådana skador  på nerverna att det utlöser både smärta och störningar i kroppsfunktionen.

I kunskapsöversikten säger man att påverkan i cellmembranet uppkommer vid skador exempelvis.  Detta är alltså en relevant forskning på elöverkänslighet, då men redan känner till genom FoAs forskning att det kan ske en antenneffekt av mikråvågsstrålningen som ju har en hög penetrerande förmåga.  Nerverna styr ju hela kroppen även produktion av exempelvis hormoner. Hela kroppen blir alltså påverkad.  Dock har biologiskt liv ingen anpassning till dessa höga nivåer av mikrovågsstrålning och definitivt inte alls någon anpassning till pulsmodulerad eller frekvensmodulerad mikrovågsstrålning.
FoAs forskning bekräftas av den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning. De beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekter på barn och ungdomar” att de funnit följande hälsopåverkan orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå av exempelvis WiFi.  Undersökningen visar vid långtidseffekter 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet, 36% ökning av epilepsi och 11% ökning av mental retardation, samt  82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

 

FOA forskning 1978_0001sid 1

FOA forskning 1978_0002sid 2

FOA forskning 1978_0003 sid 3

Är elektromagnetisk strålning en typ av partikelstrålning?

Skrev detta nedan i Facebook och lägger ut det i min Miljöblogg eftersom det är rätt intressant det jag tar upp här: Att kristallina material kan skydda är egentligen inte konstigt då det har en struktur som i sin tur uppkommit genom elektronernas bindningsenergi som radiovågor och mikrovågor absolut kan fångas in i eller släckas ut i. Men en liten sten som skydd har jag svårt att tro på. Förr nyttjade man kristallmottagare för att fånga in sändningarna.

Så här står det i WikipediaEn kristallmottagare behöver ingen strömförsörjning. Kristallen är den verksamma delen i den detektor som likriktar en inkommande högfrekvent och amplitudmodulerad signal till en lågfrekvent signal som kan ge ljud i hörlurar av högohmstyp. Ett normalvärde är 2 000 ohm per hörlur. Själva kristallen utgörs av något halvledande kristalliniskt mineral, exempelvis kiselkarbid. Likriktningen uppstår när spetsen av en tunn metalltråd utövar ett lätt tryck på en aktiv punkt på kristallytan.”

Jag har med mätningar konstaterat att hus med asbestplattor skyddar väldigt bra, men inte betongtak trots att det är mycket tjockare. Strålningen går rakt igenom betongpannor, men inte tunna asbestplattor.

Egentligen är elektromagnetisk strålning ett slags kemiskt ämne då det fungerar med energi precis som materia hänger ihop med bindningsenergi. Så egentligen borde elektromagnetisk strålning också vara en typ av partikelstrålning? Allt är ju energi i olika former och strukturer och en del av denna energi är synligt för ögat eller har blivit hopkittat av bindningsenergi till något man kan ta på. Trä är ju mest tomrum trots det är det så hårt att man kan tillverka hus som håller i flera 100 år. Trä är ju biologiskt material precis som vi människor ändå är vi så olika som materia, men vi består i grunden bara av energi precis som elektromagnetiska vågor exempelvis

Vi utsätts nu för en artificiell elektromagnetisk strålning vars energistruktur inte på något sätt är i harmoni med biologiskt liv och ökar man effekten och förändrar man den elektromagnetiska strukturen kan man spränga materia. Det borde vara fullt möjligt. Sa inte Nicola Telsa detta också, att man kan spränga materia med elektromagnetisk strålning? Alltså då borde elektromagnetisk strålning vara en typ av partikelstrålning för partiklar består ju av energi  eller?

Polis skadad av Rakel fick både rocacea och hjärntumör

Brev till Huvudskyddsombuden

Jag har ju sedan tidigare skrivit en eller rättare sagt två arbetsskadeanmälningar angående mina hudproblem/Rocacea. Den första som gjordes 2007 eller kanske i början av 2008 kan inte hittas, därför skrev jag en ny arbetsskadeanmälan i december 2011. Som jag nämnde i den senaste ”LISAn” uppstod mina ansiktsproblem 2007 när vi började använda RAKEL som tvärsamband via handstationer. När jag besökte hudläkare konstaterades att jag drabbats av Rocacea men det kunde inte sägas vad som orsakat sjukdomen.

Jag har sedan dess levt med Rocacean och har dagligen kunnat dra egna erfarenheter av hur den
påverkats av mitt jobb, fritid m m. Fram tills jag gjorde min 7:e termin ihop med div vikariat från
sommaren 2010 kunde jag under ca tre års tid dra mina egna erfarenheter av hur jag påverkades.
Det var mycket enkelt att se då det som hände var att Rocacean blossade upp och blev rödaktig.
Mina erfarenheter blev: Ju mer radiotrafik över Rakel desto rödare i ansiktet efter passets slut. Och
efter ett antal hundra arbetspass stod det ännu tydligare då, oberoende av vad jag gjorde eller
befann mig på fritiden, var och i vilka miljöer jag befann mig i på arbetsplatsen, stressigt eller lugnt,
väder och allt annat var det den bärbara Rakeln som var den gemensamma nämnaren.

Jag körde som yttre befäl mycket ensampatrullering och då Rakel endast användes som
tvärsamband, icke tvingande, i början struntade jag ibland i att ha stationen påslagen. Efter sådana
arbetspass syntes fortfarande Rocacea-förändringarna i botten i ansiktet men de var inte utslagna i
det röda. Vissa kommenderingar, bl a fotbollskommenderingar då hela min Delta-buss på 8 poliser
hade bärbara Rakel-stationer påslagna var jag blossande röd i ansiktet vid arbetspassets slut. Dessa
rodnader kunde då sträcka sig bakåt i nacken och över öronen.

Ett av de mest uppenbara tecknen var ett överlappningspass där jag de sista timmarna körde med
XXXXX XXXXXX  till höger om mig under några timmar. Vid det första passets slut när jag åkte ensam och hade stationen avslagen syntes inga utslag alls, men efter några timmar där Irene till höger om mej hade sin station påslagen och min fortfarande var avslagen var jag plötsligt blossande röd på enbart höger ansiktshalva.

Rocacean har jag på båda kinderna och den sträcker sig upp emot tinningarna. Handstationen har jag haft antingen i höger eller vänster benficka, i höger eller vänster kavajslag eller i kopplets fäste på vänstra sidan. Jag har i stort sett aldrig använt hands-free utan tagit upp stationen mot munnen för att kommunicera. När det gäller mitt mobil-telefonerande har jag alltid använt antingen bilens
hands-free eller ett handsfree-set med kabel från telefonen till örat/mikrofon.
Mina hudproblem blev värre och värre. Det behövdes till en början flera dagars ledighet och ännu
senare semester med sol för att de röda utslagen skulle försvinna. I botten av ansiktet syntes dock
Rocacean ändå men den var inte röd.

Andra saker jag märkte samtidigt som Rocacean blossade upp var att jag fick kraftiga sömnproblem,
trötthetskänslor och ibland koncentrationsproblem. Efter några veckors semester var jag i stort sett
återställd men problemen kom tillbaks igen så fort jag började jobba ute med Rakel igen.
Vad som i längden förvärrades var att mina hudproblem i form av blossande röda kinder kunde
uppstå även på andra platser än i radiobil med Rakel.

I hemmet märkte jag att det vid ett tillfälle plötsligt kändes hett i ansiktet och då var jag blossande
röd om kinderna. Vad som då hänt var att en Laptop uppdaterat Windows och då hade det trådlösa
modemet automatiskt uppdaterat sig och från att ha varit avstängt tidigare hade det efter
uppdateringen varit påslaget i några timmar. Det räckte för att jag, då jag satt intill laptopen skulle
blossa upp på kinderna.

Sommaren 2010 skulle jag vikariera på BSF på Toftanäs under en månad. När jag började där var jag relativt bra i ansiktet men redan efter några timmar var jag illröd i ansiktet och det bara eskalerade. Jag pratade med Marie om detta och lösningen gjordes att jag arbetade från mitt rum i Trelleborg i stället och besvären avtog. BSF ligger vägg i vägg med LKC och Rakel var då i full drift på hela LKC.

Senare under hösten 2011 tilltog besvären på min arbetsplats i Trelleborg där jag var utredare på 3:e
våningen. Jag blev fundersam om vad som kunnat orsaka detta. I byggnaden direkt söder om
polisstationen hade Trelleborgs kommun startat upp ett utbildningscentra. När jag kontrollerade
med en laptop fanns i deras lokaler inte många meter från min kontorsplats, ett trådlöst nätverk som
sände med mycket stark signal.

Jag gick runt på polisstationen med en laptop och kontrollerade just förekomsten av trådlösa
nätverk. Det fanns sådana tillgängliga på de allra flesta platser men inte på förhörsavdelningen på
andra våningen i några rum. Där flyttade jag in i november 2011 och mina hudutslag avklingade.
Under december 2011 har jag känt mej sjuk. Jag har haft flera svimningsanfall, huvudvärk, tryck i
huvudet, stick i ögonen och en onormal trötthet. Jag gick till min husläkare och berättade detta den
22 december och att jag var orolig för att jag fått en hjärntumör. Hon undersökte mej men lugnade
mej med att det inte var någon hjärntumör utan sannolikt en magåkomma. Några dagar senare
svimmade jag av en gång till under cykelfärd och körde och krockade med ett staket.

Juldagen blev jag ännu sämre, fick sluddrande tal och min vänstra ansiktshalva hängde ned. Det kan vara tydliga tecken på stroke och jag besökte akutmottagningen i Trelleborg. Där blev jag omedelbart skickad på röntgen, s k CT-skalle. Där sågs förändringar i hjärnan på högra sidan. Det blev ambulans med blåljus till Lund där jag omedelbart fick gjort en magnetresonanstomografi (MRT). Där konstaterades en ca 3,5 x5 cm stor tumör i högra temporalloben (vid tinningen på högra sidan).

Den 29 december opererades jag och tumören kunde tas bort. Läkaren sa att han fått bort allt och
att han var nöjd med ingreppet. Nu ska jag avvakta cellproverna för att få reda på om jag behöver
genomgå fler behandlingar eller inte. Jag har nu blivit utskriven och mina röda hudutslag i ansiktet är fullkomligt borta.

I samband med att jag fick Rocacea och drog kopplingen till RAKEL, har jag ”forskat” på egen hand.

I England finns det mycket information och undersökningar att hitta på Internet om engelska poliser
som varit inblandade i framtagandet/byggandet av deras nya radiosystem som bygger på samma
teknik, Tetra, som Rakel gör, och som drabbats av olika problem, sjukdomar och även dödsfall
orsakade av cancer.
”Vetenskapliga” undersökningar har inte kunnat påvisa något ”samband” utan bygger helt på att
dessa personer har blivit inbillningssjuka då det gäller problem med sömn, koncentration alternativt
fått sjukdomar av någon annan orsak.

Jag har läst en del av dessa undersökningar/rapporter och generellt kan man säga att om dessa
personer som drabbas av tumörsjukdomar, med hänsyn tagen till deras ålder, fysiska status, rök- och
alkoholvanor m m, är det fullständigt osannolikt att dessa tumörsjukdomar skulle drabba just dessa
poliser då den vanliga riskgruppen för detta är en fullständigt annan kategori människor.
Jag är fullständigt säker på att det är Rakel/Tetra som orsakat min tumör. Det som gör mej ytterst
orolig nu är att andra poliser eller personer inom blåljusmyndigheterna också ska drabbas.
Ulf, jag tror jag talat med dej om dokumentet ”Strålande Tillvaro” tidigare. Jag har varit i kontakt med

Kalle Hellberg, författaren till dokumentet. Han berättade att han har mycket annan dokumentation
om Tetras farlighet, bl a från England. Kort sagt kan man säga att Tetra (Terrestrial Trunked Radio) bygger på pulsad högfrekvent energi (mikrovågor i bandet 395 MHz) med pulsrepeterfrekvensen 17,65 Hz. Alla kroppens organ och system arbetar med kemisk-elektriska signaler på olika frekvenser (de flesta frekvenser i våra kroppar ligger mellan ca 1-30 Hz, men det förekommer frekvenser mellan ca 0,5–3000 Hz). 17,65 Hz ligger mitt i hjärnans Betafrekvensområde. Vad som bl a händer är att dessa pulser orsakar en ”explosion” av vandringen av kalciumjoner mellan cellerna i hjärnan.
Forskare vet idag och det har gjorts försök där man orsakat epileptiska anfall hos djur genom att
skicka pulserad energi på frekvensen 16 Hz, Om djurens hjärnor kan påverkas är det uppenbart att
även en människohjärna kan påverkas.

Det mest farliga användandet av Rakel som kan göras, som jag gjort och som görs fortfarande i dag är att handstationen används inuti fordonet. Vågorna studsar i biltaket och tillbaka på användaren, och detta med en effekt kanske tiofalt gånger kraftigare än även en GSM-telefon med dålig täckning. Ju sämre täckning en GSM-telefon/Rakel har, med desto högre effekt sänder den.

Kan eller ska vi låta våra kolleger utsätta sej för detta? Jag förstår att det är en omöjlighet att stoppa
Rakel nu, men riktlinjer bör minst gå ut på att en bärbar station inte får användas inuti ett fordon, i
alla fall så länge den inte är kopplad till en extern antenn. Men alla fordon har ju även en fast
monterad mobil station, så det finns ingen anledning att koppla en bärbar station till en extern
antenn. Men jag vet av egen erfarenhet att det i vissa situationer, t ex kommenderingar och annat
kan sitta 8 poliser i en buss och alla använder sin bärbara station. Detta är rent ut sagt livsfarligt.
Jag vill med detta att ni huvudskyddsombud ska kunna agera och till en början omgående kunna få
till stånd en ändring av användandet av bärbara Rakel-stationer.
Jag kommer inom kort att göra en ny arbetsskadeanmälan gällande min hjärntumör.
Jag är sjukskriven nu och minst tre månader framåt.

Jag bifogar skriften ”Strålande Tillvaro”, Jag har varit i kontakt med författaren till skriften, Kalle
Hellberg, http://www.maxicom.se. Han är mycket insatt i tekniken och har varit aktiv ang
Rakel/Tetra under hela dess driftsättning. Har ni några frågor/undringar, hälsar han att han
gärna hjälper till. Han nås på telefon 033-411 411.

Trelleborg den 4 januari 2012
Hälsningar
XXXX XXXXXXXXX

Polisområde Södra 

Två poliser i Stockholm, som åker piketbil med 6 poliser i, har drabbats av likadana skador, troligen finns det fler ute i landet (kanske andra drabbade inte sätter sina problem i samband med Rakel ännu). Polismannen meddelade att läkare tog hans misstankar om Rakel som orsak på fullt allvar och skulle reagera ”uppåt”.

Man fick inte bort hela hjärntumören utan måste nu strålbehandlas.  

Är det fler inom polisen, som har hälsoproblem

Vad skiljer laserljus från naturligt ljus?

 

Laserljus koncentrerat rent ljus består av en enda våglängd

 

Alla lasrar kännetecknas av att de ger koncentrerad energi i form av ljus i en stråle. Ljuset är s k koherent vilket betyder att ljusfotonerna är identiska så att de svänger i takt och fas sam- tidigt som de utbreder sig i en gemensam riktning. ”Vanligt” ljus är däremot inkoherent som består av ”olika” ljusfotoner som sprids i många olika riktningar samtidigt.

Ljusfotoner färdas liksom ”perfekta” vågor på vattenytan med en våglängd som ögat”uppfattar” i en färg.

Det innebär att vanligt ljus från t ex en glödlampa består av många färger som tillsammans bildar vitt ljus. Laserljus däremot, består av enbart en färg motsvarande en våglängd. Den energin som laserstrålen levererar mäts i effekt med enheten watt.

 

En maser bygger på samma princip som en laser, men använder mikrovågor  istället för synligt ljus. Vilket betyder att maser- ljuset kan nyttjas som vapen.

 

Koncentrerat solljus smälter sten men solen är motorn för allt livs existens

Genom att koncentrera effekten av en 20 Watts glödlampa kan man sända mobilstrålning. Genom att koncentrera solljusets elektromagnetiska strålning kan man smälta sten. Den grundläggande frågan och den viktigast frågan man skall ställa är, vad är den verkliga och  sanna uteffekten?

För vem som helst vet att solen inte kan smälta sten hur hett det än är. Och det går heller  inte sända mobilstrålning med en 20 Watts glödlampa som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och telekomindustrin påstår.

(Detta med att blanda ihop äpplen och päron är SSM och mobilindustrin experter på).

Solenergin kan nyttjas till mycket. Solen håller igång livet på jorden. Växterna lagrar ju sol-energin vilket är grunden för allt annat liv här på jorden också. Solen är alltså motorn för livets existens.

Nu försöker människan komma på metoder att utvinna solenergin direkt för att tillverka elektricitet.

En  metod att tillverka el, som nu är på tapeten, är att fånga solenergin med satellit och sedan sända energin i form av mikrovågor  till mottagningsstationer på  jorden för att omvandla denna energi till el.

En annan intressant metoden som presenteras här nedan, är att koncentrera solljuset här nere på jorden  vilket troligen är en mer miljövänlig teknik .

Solen är i alla fall en förnyelsebar energikälla och det bästa vore att satsa helhjärtat på solen som vår ”nya” energikälla för elproduktion.

 

http://torbjornsassersson.com/2010/11/2-kvm-koncentrerat-solljus-smalter-sten/

Experimenten visar att koncentrerat vanligt solljus kan smälta både metall och sten. Temperaturen är 3500 grader C i fokalpunkten. Temperaturen på solens yta är 6000 grader C. Med denna teknik där solljus koncentreras till en punkt kan hettan användas för att driva t ex en stirlingmotor. Denna motor kan sedan generera elektricitet helt gratis.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten gör reklam för trådlöst i skolorna, men långtidseffekterna på barnen då?

Skall vi inte vara rädda om barnen?

Radiovågor väcker oro i onödan säger Strålsäkerhetsmyndigheten, men barnen då, skall vi inte vara rädda om dem?

”Stäng av det trådlösa nätverket, annars tar vi våra barn ur skolan!” Så sade föräldrar till rektorn vid en skola i Göteborgstrakten. I Stockholm fick Arbetsmiljöverket samtal från anställda i ett köpcentrum som ville säga upp sig från arbetet på grund av sin oro för strålningen från basstationerna, som fanns på flera håll i lokalerna. Radiovågor väcker känslor, men är oron befogad? Strålsäkerhetsmyndigheten åkte ut och mätte.

I Torslanda utanför Göteborg blev Fredrik Henriksson, rektor för en lågstadieskola, kontaktad av oroliga föräldrar. Orsaken var att skolan hade installerat ett trådlöst datornätverk, ett så kallat WLAN (WiFi). Föräldrarna menade att barnen utsattes för farlig strålning, medan personalen på skolan såg nätverket som ett bra hjälpmedel i arbetet. Fredrik Henriksson vände sig till Göteborgs stad som bad Strålsäkerhetsmyndigheten att göra en mätning.

Myndighetens expert Jimmy Estenberg åkte till Göteborg och kunde konstatera ett medelvärde på mindre än 0,00007 milliwatt per kvadratmeter i klassrummen när routrarna i det trådlösa nätverket var avstängda. När nätverket sattes igång och fyra datorer arbetade med stora filöverföringar fick Jimmy ett medelvärde på 1,2 milliwatt per kvadratmeter. En rejäl ökning i procent, men fortfarande ett mycket lågt värde, enligt SSM. Den rekommenderade maxnivån för allmänheten är 10 000 milliwatt per kvadratmeter. Ett referensvärde som enbart skyddar mot termiska effekter i 6 minuter.

Vad kan hända om radiovågornas styrka överstiger gränsvärdet?

– Om radiovågorna är väldigt starka kan de orsaka uppvärmning i människor och djur, säger Jimmy Estenberg. De första tecknen på uppvärmningseffekter visar sig på nivåer som är ungefär 50 gånger över det rekommenderade maxvärdet. Om man ökar styrkan ytterligare kan man få direkta brännskador.

Kan människor eller djur påverkas negativt av de strålningsnivåer som uppmättes i skolan i Torslanda?

– Nej, värdena ligger långt under den rekommenderade maxnivån för allmänheten, vilket innebär att det inte finns någon känd hälsopåverkan, svarar Jimmy Estenberg.

Rektor Fredrik Henriksson valde att behålla det trådlösa nätverket efter mätningarna och utredningen. De föräldrar som hade varit oroliga fick ta del av rapporten.

– Jag meddelade föräldrarna att i och med detta så sätter vi på nätverket. Några tyckte att det var fel och en av de oroliga familjerna flyttade enkom på grund av detta, men i övrigt är det numera lugnt, säger Fredrik Henriksson.

Han berättar att det finns exempel på att skolor som nu installerar trådlösa nätverk väljer modeller som kan stängas av.

– Det är en enkel åtgärd som gör att folk slipper oroa sig, säger han.

Personalen på köpcentret Gallerian i Stockholm oroade sig för strålningen från basstationerna som finns utplacerade i lokalerna. Arbetsmiljöverkets Janez Marinko och Strålsäkerhetsmyndighetens Jimmy Estenberg inledde ett samarbete.

– Vi ställde upp vår mätutrustning på tre olika platser i Gallerian, berättar Jimmy Estenberg. Plats A var precis ovanför en basstationsantenn, plats B mittemellan två antenner och plats C rakt under en. Plats C var den som hade väckt mest oro.

Jimmy och Janez mätte under några timmar. Radiovågornas högsta nivå från basstationen var 4,4 milliwatt per kvadratmeter och medelvärdet var 1,7 milliwatt per kvadratmeter.

– Siffran ligger något över medelvärdet för de 118 olika mätningarna som myndigheten gjorde 2001–2007, men fortfarande långt under den rekommenderade maxnivån, säger Jimmy. Inte heller de här mätresultaten innebär någon känd hälsopåverkan.

Det finns alltså inget fog för oron för trådlösa nätverk och basstationer, konstaterar Jimmy.

– Men det är intressant att notera att folk kan vara så rädda för basstationer samtidigt som de talar i mobiltelefon utan handsfree, säger Jimmy Estenberg.

Han förklarar att man kan exponeras för radiovågor i nivå med gränsvärdet om man håller mobiltelefonen direkt mot kroppen under samtal.

– Den som är orolig för att exponeras för radiovågor kan enkelt minska sin exponering till en bråkdel genom att använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal, säger Jimmy Estenberg.

Det enda gränsvärde som är korrekt för konstgjord elektromagnetisk strålning är noll.

Varför? Jo naturen kan inte själv producera denna typ av strålning bestående av ettor och nollor ihop-packade paket fulla med bilder, texter, filmer. Även en siffra på 2 mikrowatt per kvadrat meter är redan för hög. Att då hänvisa till att allt under 10 Watt per kvadratmeter skulle vara lågt som Strålsäkerhetsmyndigheten och Telekomindustrin samt Socialstyrelsen gör, är inte korrekt. 10 W/m2 är det referensvärde man hänvisar till för 3G frekvensområde och skyddar enbart mot termiska effekter i 6 minuter.

Den enda sanningen är att denna industriproducerad digitala strålning aldrig någonsin existerat i vår livsmiljö, i vår naturmiljö.

Jag kan lätt bevisa med mitt mätinstrument att jag inte kan mäta den naturliga bakgrundsstrålningen inom frekvensområdet 27 MHz till 2500 MHz vid en känslighet på 56 dB mikrovolt per meter, men jag kan mäta mobilstrålningen och diverse andra artificiella trådlösa system. Alltså är strålningen långt högre i förhållande till bakgrundsstrålningen, som jag tidigare nämnt här ovan, skiljer den sig helt i sin struktur från naturlig strålning och borde betraktas som ett miljögift som exempelvis hormoslyr. Hormoslyt har fått en ny struktur av atomer/molekyler ihopkopplade på ett visst sätt så att det får en viss specifik biologisk funktion.

Jag är helt säker på att solen inte har skickat ett enda mobiltelefonsamtal till dig  eller skickat en enda TV-film till dig. Varför?  Jo solen kan inte strukturera sin elektromagnetiska strålning som man strukturerar mobilstrålningen, som opåverkat  skall förflytta sig trådlöst genom etern, utan att blir söndertrasade av annan elektromagnetisk strålning.

Alltså man måste ha hög uteffekt (läs stark energi) som kan hålla ihop alla ettor och nollor så att den elektroniska informationen kommer fram i oskadat skick. Solens elektromagnetiska strålning är ett brus som ibland kan öka vid solstormar och då påverkar det oss också, men vi är inte kontinuerligt utsatta för en hög mikrovågsstrålning dygnet runt. Men som vi vet är det mycket svårare att sova när vi är utsatta för det synliga ljuset som ligger i det extremt korta frekvensområdet.

Intressant är dock att vi inte ser UV-ljuset men vi påverkas av det och kan får cancer av det.  Av solljuset får vi också D-vitamin som vi behöver, vilket bevisar att vi påverkas biologiskt av elektromagnetisk strålning i huden och inte bara genom ögat. Med detta vill jag ha sagt, att bara för att vi människor inte ser all elektromagnetisk strålning så är det inte liktydigt med att det inte finns eller att det skulle vara ofarligt. Det ”svarta ljuset”mikrovågsstrålningen finns och påverkar oss.

Vi skall komma ihåg att man ännu inte lyckats vetenskapligt förklara elektromagnetisk strålning som uppenbarligen finns, även om den inte är vetenskapligt bekräftad. Därmed vill jag ha sagt, att det inte är vetenskapen som är sanningen, det är verkligheten.

Och då är vi tillbaka igen i de påstående som Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten säger, att det finns inga vetenskapliga belägg att folk blir sjuka av denna artificiella strålning, fast de finns bevisligen i verkligheten. Istället förbjuder Socialstyrelsen läkarna att skriva in i journalerna att patienter relaterar sina besvär till elektromagnetiska fält och strålning. Man blir tvungen att ställa sig frågan:

Om man först måste bevisa verkligheten med att bekräfta den vetenskapligt, hur kan då verkligheten finnas oavsett de vetenskapliga bevisen och varför kan man använda elektromagnetisk strålning till att skicka tal, texter, bilder, filmer genom etern om elektromagnetisk strålning inte är vetenskapligt bekräftad att den finns?

Som många vet kunde inte humlan flyga, eftersom det inte gick att vetenskapligt bevisa, men inte tvingade man humlan att sluta flyga för det. Nej, den fick flyga vidare tills människan själv tog fram ett redskap och en avancerad beräkningsmodell för att vetenskapligt bevisa att humlor kan flyga. Det var alltså metodiken som var begränsande för att vetenskapligt kunna bevisa verkligheten.

Då kan man ju undra varför man envist harva på med en enda metodik (provokationsstudier) som dessutom inte är vetenskapligt upplagd för att försöka (läs ”ge sken av”) belägga att elektronegativitet finns. Sanningen är, man vill inte  vetenskapligt bevisa/belägga att folk blir sjuka av artificiell strålning och detta accepterar de myndigheter, som skall skydda vår hälsa. Det är ytterst märkligt eftersom samma sjukdomsfenomen finns nu över hela världen där mobilindustrins trådlösa kommunikationssystem gjort intrång i människors livsmiljö och vars ”konstgjorda svarta ljus” nu sprids dygnet runt.

Man behöver inte vara expert på elektromagnetisk strålning, för att förstå att en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning är en stor hälso- och miljörisk. Det räcker att känna till, att den är lika konstgjord som vilket annat miljögift som helst och att det av den anledningen finns skäl att befara, att den kan ge skador på hälsan. Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken borde följas, då det även finns äldre kunskaper om mikrovågors hälsorisker och att folk redan uppvisar strålskador som är svårt handikappande i den alltmer ökande mikrovågsstrålningen. Det finns  välgjorda forskningsstudier som bekräfta riskerna.

Av ovanstående anledning kan det bara finnas ett enda gränsvärde att jämföra med och det är noll.

Solveig Silverin miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar