Dokumentation över miljöskador i sydöstra Kalmar län, Torsås kommun

Jag har tittat närmre på ett övergivet getingbo som de byggt på utedasset i år. Det fanns ett påbörjat bo och ett som var litet och aldrig använt.

_DSC0026

Det har knappt funnits några getingar i år.  Och nu i augusti, som brukar vara ”getingmånaden” finns det inte en enda. Jag fick dock min misstanke bekräftad att den artificiella mikrovågsstrålningen dödar getingar. Jag hade ett getingbo på södersidan av taket. När militären satt på sin starka radiosignal nu i sommar,  så försvann getingarnas aktivitet i boet och jag fann två döda getingar nedanför boet. Detta har hänt en gång tidigare och precis som förra gången gav tornseglarna också upp sin häckning ovanför  balkongen. Det finns alltså starka indikationer på att artificiell radiostrålning/mikrovågsstrålning tar död på getingar, samt ger tornseglarna så stort obehag att de lämnar sin häckningsplats, vilket de inte gör i första taget. Tornseglarna är sina häckningsplatser trogna år efter år och eftersom en tornseglare kan bli 21 år gamla,  är det samma par man ser under många år.

I början på sommaren fick jag uppfattningen att det var mycket småkryp av skalbaggar men också nattfjärilar. Både ovanligt många arter men också fler individer. Men plötsligt försvann de flesta krypen sedan var det mest myror och sniglar som var aktiva. Trots att fästingarna blivit en plåga under de senaste åren har jag inte sett en enda fästing i år. Fästingar är rätt så förtjusta i mig och jag borde ha blivit angripen när jag gått i högt gräs. Men inte i år, inte en enda.

I getingboet fann jag döda uttorkade larver, men också döda getingar i sina puppor. Det fanns 14 puppor varav en hade börjat öppna sig. Det här boet har producerat några getingar, vilket man ser, då celler har kvar lite av det vita locket i kanterna som ligger över pupporna.

_DSC0045

_DSC0055 (2)En geting var färdigutvecklad och hade fått vingar. Den till vänster.

_DSC0053alla var döda. Varför?

Redan i mitten på augusti i år 2015, har träden börjat gå över i höstfärger i dessa trakter. Trots en regnig sommar ser träden ut som om de torkat ut, se fler bilder HÄR och gräsmattan är flammig av torkfläckar.DSCN9464 Gräsmattan är flammig av torkfläckar trots allt regn:DSCN9430 Augusti 2015

Och allt fler träd dör se fler bilder HÄR DSCN9523

Sommaren 2013 såg en koltrast ut så här, men också en rödhake såg sjuk ut. Se fler bilder HÄR DSCN3276jst_jst

Vad är det som händer i vår naturmiljö? Men också folkhälsan sviktar alarmerande, vilket den dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar vittnar om, vilket Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan ser i sin statistik, men slår inte larm att något är galet i vår livsmiljö. SE HÄR

Beror det på att man sprider chemtrails från flygplan? Så här har himlen sett ut i sommar allt som oftast och året om bör tilläggas. Se fler bilder HÄRDSCN9128

eller beror det på att man ökar den artificiella mikrovågsstrålningen ytterligare, med 4G och Net 1. Den artificiella mikrovågsstrålningen är redan flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  Hur mycket artificiella strålning tål biologiskt liv?DSCN5880Detta är bra att känna till: Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Sammanfattning Som man ser pågår det en miljöpåverkan som skadar och påverkar vår naturmiljö negativt. Fåglarna har minskat drastiskt både i individrikedom och som arter under de senaste åren bland annat gråsparv och lövsångare. Getingarna är nu helt borta trots solig och varm augusti. De stora humlorna har försvunnit. Nu syns nästan bara små humlor. Till och med blomflugorna, som är så vanliga, tycks ha minskat drastiskt. Trots allt regn har även myggorna försvunnit. Hela vårt ekosystem håller på att slås ut av människans  storskaliga aktiviteter. Både den artificiella mikrovågsstrålningen, chemtrailsspridningen samt krigsindustrins lek med HAARP-systemen hotar vår livsmiljö allvarligt. Men  ansvariga politiker och tjänstemän förnekar att strålningen är hög, eller att de sprider chemtrails eller att dessa HAARP-systemen finns. Trots att allt fler samhällsmedborgare försöker uppmärksammar den höga artificiella mikrovågsstrålningen,  chemtrailsspridningen från flygplan samt alla dessa tester med HAARP-systemen där man påverkar jonosfären, förnekar alla ansvariga tjänstemän och politiker att dessa aktiviteter pågår eller att den artificiella mikrovågsstrålningen är en miljö- och hälsorisker. På 20 år tycks ansvariga släppt hela industrin fri att göra vad de vill med vår planet och med oss som lever här.  Ingen ansvarig myndighet, tjänsteman eller politiker tycks bry sig om framtiden?  Varför?

Solveig Silverin, miljöingenjör

2013 hade en koltrast och en rödhake förändringar i fjäderdräkten

Ornitologerna sa att koltrasten hade en naturlig ruggning, men jag har aldrig sett någon koltrast se ut på detta sätt och ser inga nu heller i augusti 2015. Bilden togs den 26 juli 2013, men den hade sett ut så en längre tid.  Sista bilden är på en rödhake som helt tappat både fjärdar och dun runt halsen och upp på huvudet. Hålet man ser är örat. Bilden togs den 23 augusti samma år 2013.

KoltrastDSCN3276jst_jst RSCN3373jst

RödhakeDSCN3516jst1 DSCN3516jst1 - bsk

Sädesärleparet stannar inte kvar i min trägård, pilfinkarna avbröt sin häckning, lövsångaren har tystnat år 2011

DSCN3916jst2 ej så röd

Gråsparv

2014 Läger är nu, att i år kunde jag höra 6 lövsångare som hade revir i närområdet. Pilfinkarna är helt borta. Blåmesen och talgoxen har minskat drastiskt, likaså koltrasten. Det verkar som koltrastarna får få eller inga ungar. Skatorna har minskat. Svart och vit flugsnappare har ökat och blivit tre par i min trädgård. Rödhaken har minskat drastiskt och även färre bofinkar. Göktytan har jag inte hört ofta år och ej heller  taltrasten, vilket är konstigt då jag sett den några gånger. Trädpiplärkan besökte min trädgård under sin flytt söderut. En rödvingetrast med mystiskt sång.

Ett Facebook inlägg 2011:

Är fundersam på mina fåglar här hemma. Ett sädesärlepar häckar alltid på södra sidan av taket. De brukar få två kullar. Förra året fick de en kull sedan stack de. Paret kom tillbaka nu i vår. De sprang här på gräsmattan men försvann plötsligt.  Så i år häckar de inte alls på mitt tak som de gjort tidigare. Likaså blir jag fundersam över när pilfinkarna som byggde bo under takpannorna, också plötsligt försvann.

Lövsångaren har tystnat, de har försvunnit helt. Även talgoxar och blåmesar har försvunnit. Sammanfattningsvis har både pilfinkar och sädesärlor och lövsångare, talgoxar och blåmesar när nog försvunnit i min trädgård. Har bara sett en koltrast. Förut var det väldigt många, men förra sommaren hade de reducerats kraftigt. Jag har ett bofinkpar, ett par av svart och vit flugsnappare, två skator, taltrast, svartmes. Det är ett känt faktum att fåglarna blivit färre och fåglarna försvinner när insekterna försvinner.

Jag lade in en länk från ornitologiska föreningen som visade diagram hur fåglarna minskat. Det märkliga är att sädesärlan kom ju hit som vanligt men stack sedan och pilfinkarna började häcka, men slutade. Lövsångaren kom men försvann osv. De var här på tomten, men de försvann sedan. Av en granne fick jag veta att deras bin hade dött under vintern och att de inte rört maten. Fick veta av en annan biodlare  som hade set att bina irrade runt och var vimsiga, att de inte hittade in i bikupan. Beteende störningar

Forskningsresultat inom inom FoA november 1978 jämföres med kunskapsöversikt 1998:23

Forskningsresultat inom FoA  november 1978 enligt nedan  sista stycket sidan 3 citat :

Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olik a organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l mW/’cm2 lokalt kan uppgå till 100 mW/ cm2. Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn.

Jämföres med  ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt 1998: 23

Hypotes över uppkomst av neurastena symtom.

Glutamat- och kaliumupptagen minskar, då de elektriska egenskaperna hos astrogliacellerna är förändrade så att spänningen över cellmembranet minskar, dvs. då astrogliamembranet är depolariserad. Detta är vad som sker i betydande omfattning efter en hjärnskada, en infektion i nervsystemet eller vid kraftig psykologisk påverkan i form av långvarig stress och ångest men viss depolarisation av astrocyterna kan troligen även ske efter intensiv sensorisk stimulering i synnerhet om nervcellsaktiviteten är monoton

Min kommentar: Viktigt är, att det är våglängden som orsakar denna typ av biologisk påverkan och är inte beroende av uteffekten som myndigheterna anser vara svag, enligt det skyhöga referensvärdet 10 watt per kvadratmeter som endast skyddar mot  termiska effekter under 6 minuter och varken skyddar mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter.  Efter en längre tids belastning utvecklas sådana skador  på nerverna att det utlöser både smärta och störningar i kroppsfunktionen.

I kunskapsöversikten säger man att påverkan i cellmembranet uppkommer vid skador exempelvis.  Detta är alltså en relevant forskning på elöverkänslighet, då men redan känner till genom FoAs forskning att det kan ske en antenneffekt av mikråvågsstrålningen som ju har en hög penetrerande förmåga.  Nerverna styr ju hela kroppen även produktion av exempelvis hormoner. Hela kroppen blir alltså påverkad.  Dock har biologiskt liv ingen anpassning till dessa höga nivåer av mikrovågsstrålning och definitivt inte alls någon anpassning till pulsmodulerad eller frekvensmodulerad mikrovågsstrålning.
FoAs forskning bekräftas av den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning. De beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekter på barn och ungdomar” att de funnit följande hälsopåverkan orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå av exempelvis WiFi.  Undersökningen visar vid långtidseffekter 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet, 36% ökning av epilepsi och 11% ökning av mental retardation, samt  82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

 

FOA forskning 1978_0001sid 1

FOA forskning 1978_0002sid 2

FOA forskning 1978_0003 sid 3

Brev till Naturvårdsverket och Regeringen samt svar från Naturvårdsverket

DSCN3276jst_jst

Hej! Jag vill förtydliga mina iakttagelser gällande koltrasten, då man kanske får uppfattningen att den ruggar. Denna koltrast har sett ur så här sedan mitten på juni och det är bara den koltrasten. Alla gamla koltrastar ruggar ju men aldrig har jag sett en koltrast se ut på detta sätt. Se fler bilder nedan.

När det gäller getingarna övergavs bona på ett mycket tidigt stadium, redan efter att de första äggen kläckts till larver.

Förra året, 2012, hade vi här nere i södra Kalmar län extrem musinvasion som började i mitten på juni. Jag tog under perioden till mitten på september 4 -6 möss per dygn i musfällor ungefär runt 400 möss under perioden, plus alla som dog av råttgift (var tvungen att nyttja råttgift). Sedan ebbade musinvasionen ut, men det var fortfarande mycket möss in i december.

Sommaren 2011 häckande inte tornseglarna under mina takpannor som de brukade, men återkom 2012 och nu även i år 2013. Här misstänker jag en stark radiosignal från söder, som nu stängs av/reduceras kraftigt inför sommaren efter att jag uppmärksammat detta.
Några humlebaggar har jag inte sett till i år, däremot ovanligt mycket fjärilar både större artrikedom och individrikedom. Inga förändringar gällande humleantalet, men tycker mig se en större artrikedom.

Småfågelantalet har minskat drastiskt. Förut om våren och försommaren var individrikedomen så stor att det var omöjligt att höra enskilda fåglar. Oftast väcktes man av fågelkören vid fyra-tiden på morgonen, så var det fram till slutet på 1980-talet- Nu hör man enstaka fågelindivider under den mest aktiva perioden. Hörde bara en lövsångare i år och kanske högst två bofinkar. Jag bor på landet och det är märkligt tyst numera. Även koltrastarna har minskat.

Det pågår allvarliga störningar i ekosystemet som vi inte ser hela vidden av just nu. Jag har arbetat med försurningsproblematiken tidigare, en annan storskalig miljöpåverkan och vet att det kan pågå processer i det tysta som plötsligt kan visa sig som storskaliga och förödande konsekvenser för naturmiljön. Och vi ser flera indikationer på detta idag, men få tycks vara villiga att slå larm. Personligen känner jag en frustration och ilska då man fortfarande inte vågar lyfta fram den miljöfrämmande artificiella mobilstrålningen som en miljörisk och även nu också denna chemtrailsspridning för att påverkar klimatet. En giftspridning som ökat drastiskt de senaste två åren och som myndigheterna förnekar.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Fick svar från Naturvårdsverket, likgiltigheten är total hos myndigheten.

Caroline.E​ssenberg@Na​turvardsver​ket.se (Caroline.Essenberg@Naturvardsverket.se)
2013-08-09

 

Till:solveigsilveri
Bild av Caroline.Essenberg@Naturvardsverket.se

Tack för dina mail. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med elektromagnetiska fält och säker strålmiljö. Det är dit du får vända dig med dina frågor och synpunkter gällande strålning. Naturvårdsverket har inte kompetens att yttra sig i dessa frågor.

 

Hälsningar Caroline

CAROLINE ESSENBERG

 

NATURVÅRDSVERKET

Avdelningen för genomförande

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 08-698 11 17

INTERNET: http://www.naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

Som jag svarade på:

Men naturvårdsverket bör ju registrera förändringar i naturmiljön och det är väl ert område oavsett Strålsäkerhetsmyndigheten? Rent ut sagt är jag trött på att alla skyller ifrån sig. Ni har ett ansvar på Naturvårdsverket!

Solveig Silverin

DSCN3308jst_bsk

RSCN3373jst

RSCN3376jst

Vad händer med luftkemin när vi ökar den elektromagnetiska strålningen flera gånger om i vår livsmiljö?

Vad händer i luften med den höga mobilstrålningen plus alla utsläpp

Jag är nog rätt skeptisk till detta med CO2-utsläppens klimatpåverkan, eftersom det passar så bra ihop med att få tag på oljan och gasen i Antarktis. Jag tror man nyttjar HAARP för att få isfritt kring nordpolen. Rent logiskt kan man nyttja HAARP till detta och varför skulle man då inte göra det för att få tag på oljan?

Men hur påverkar den extremt höga mobilstrålningen luftkemin? En sak skall man vara observant på, det är att det marknära ozonet kan ökar då den elektromagnetisk strålningen  ökat. Det krävs ju elektromagnetisk  strålning för att O3 skall bildas och strålningen har ju ökat flera miljarder gånger om i vår livsmiljö p g a mobilstrålningen. Och vad händer med det marknära koldioxidutsläppen som påverkas av den höga strålningen från mobiltelefonin, vet man det? Nej, det tror jag inte! Kommer det att bildas mer av det giftiga kolmonoxiden då ett syre kan försvinner från koldioxiden för att bilda ozon? Ja vad händer med luftkemin egentligen tillsammans med den höga marknära strålningen plus alla andra utsläpp? Är det alls någon  som vet?