Internet stor energislukare

Internet stor energislukare

2012-10-18

New York Times har beräknat, enligt Aftonbladet, att internet förbrukar mer energi än den mycket energikrävande pappersindustrin.

Pappersindustrin är en mycket energikrävande bransch. En normalstor pappersmaskin  förbrukar mer elektricitet än en medelstor svensk stad. Nya uppgifter visar nu att internet förbrukar mer energi än pappersindustrin.

Det är New York Times som kommit fram till att internet förbrukar mer ström än pappersindustrin. Det är framförallt de servrar som distribuerar nättrafiken, som drar mer ström än världens pappersindustrier tillsammans. Servrarna nyttjar även påslagna dieselgeneratorer som back-up för oönskade strömavbrott.

Datacentralerna förbrukade 76 miljarder kilowatt år 2010, medan pappersindustrin gjorde av med 67 miljarder kilowatt.

Trådlös kommunikation är ett gigantiskt energislöseri

Jag är olidligt trött på denna diskussion om att spara energi eftersom man inte nämner andra sparåtgärder än att vi skall spara med hjälp av lampor och då nyttja kvicksilverlampor  istället för glödlampor.

EU:s beslut grundade sig enbart på en svensk lobbyist från belysningsindustrin troligen för att tvinga folk att köpa upp lågenergilamporna som man producerat, någon annan förklaring kan jag inte se. Energibesparing var dessutom enbart beräknad och utgick alltså inte från en verklig förbrukning. Verklig förbrukning är ju det enda intressant om vi nu är intresserade av att spara energi.

Om det nu finns ett verkligt intresse av att spara energi varför

–  då inte förbjuda stanbyfunktionerna?

– eller beräkna den verkliga energikostnaden hos en lågenergilampa. Den utlovade spareffekt får man först då lampan  kommit upp i rätt arbetstemperatur vilket då gör den helt värdelösa att ha som utebelysning och att tända och släcka. Lågenergilampan  kostar 10 ggr mer att tillverka i energi än en glödlampa. Det krävs fler lågenergilampor för att få lika bra ljus som en glödlampa.

Lågenergilampan innehåller dyr teknik som slängs och bildar gigantiska sopberg i u-länderna. Lågenergilampan innehåller kvicksilver ett av våra värsta miljögifter, den avger det cancerogena UV-ljuset samt radiofrekvent strålning. Den smutsar ner elnätet med övertoner som är en stor energiförlust (fråga elbolagen) övertonerna sliter ut annan eldapparatur fortare. Kort sagt, att byta ut glödlampan mot en lågenergilampan är det mest korkade beslut någonsin ur miljösynpunkt.

– Att riva ner det fasta kopparnätet är en annan fullständigt korkad handling, det är extremt energisnålt i jämförelse med  att ersätta det med trådlösa nätverk ett beslut som är ur miljö- och  energisynpunkt lika korkat som lågenergilampan.

Hur många kärnrektorer vi är uppe i nu genom all dessa extremt energikrävande kommunikationssystem vet jag inte, men bara 3G-systemet drar minst en kärnreaktor. Kopparledningen får inte rivas ner den skall byggas ihop med det andra extremt energisnåla systemet optisk fiberkabel. Trådlös teknik skall reduceras till det minimala för att minska energiförbrukningen.

Solveig Silverin miljöingenjör, fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar