Ballong med riktningsantenner som kan skickas upp vid behov

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Jag har fått uppgifterna från Wikipedia som jag tyvärr just nu inte kan lägga in en länk till på min blogg. Vet ej varför det inte fungerar. Nedan en Googleöversättning. Men här finns mer information översatt: https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.flightradar24.com/blog/keep-your-eye-on-the-hbal-tracking-project-loon-balloons/&prev=search Engelsk orginaltext:https://www.flightradar24.com/blog/keep-your-eye-on-the-hbal-tracking-project-loon-balloons/ Loon … Läs mer

Stickningar i fotsulor och i handflator kan tyda på att man exponeras för 30 GHz till 100 GHz

Galleri

ICNIRP HEALTHPHYSICS102(1):81‐82;2012   (1) ICNIRP:s INFORMATION OM HÄLSOFRÅGOR FÖRENADE MED MILLIMETERVÅGOR VID HELKROPPSEXPONERING (Internationella kommissionen för strålskydd som inte är joniserande) Dessa frekvenser använder 5G och militären. INTRODUKTION En ny generation av bildskannrar för hela kroppen har installerats på många … Läs mer

Europeiska utskottet för radiationsrisk ECRR, har satt en enhet för långtidsexponering av EMF

Galleri

Jag började räkna på långtidsexponering, men SSM Svarade mig så här: Hej Solveig Hela resonemanget faller på missuppfattningen att referensvärdet skulle gälla per sekund och mätvärden skulle kunna integreras över tid. Med vänlig hälsning Enheten för miljöövervakning Strålsäkerhetsmyndigheten Antingen har … Läs mer

Höga nivåer Strålskyddslagen Låga nivåer Miljöbalken enligt SSM

Galleri

Svar på din frågeställning angående tillsyns- och säkerhetsfrågor kring 5G  till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).   Observera att SSM inte generellt kan uttala sig om risker med 5G-tekniken, enbart angående strålskyddsaspekter.   Din frågeställning innehåller frågor om hälsopåverkan såväl som juridik kring … Läs mer