Insektsdöden – Svar från Naturvårdsverket

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Till Erik Sjödin Naturvårdsverket och Johan Abenius Naturvårdsverket Hej! Jag undrar om ni även beaktar den pulsade mikrovågsstrålning som en negativ miljöfaktor? En artificiell strålning vars våglängder knappt finns naturligt på jorden, än mindre pulsad.  SSM skriver: Radiovågor innefattar lågfrekventa … Läs mer

”Sverige har som målsättning att vara en ledande, ansvarig utveckling och användning av framtida teknik”

Galleri

Inte ett ord om hälsorisker eller påverkan på naturmiljön. Det finns inte en enda person med kompetens inom naturvetenskapen eller medicinen som ingår i de olika grupperna. Det är enbart företag, tekniker och ekonomer. Pressmeddelande. Sverige har som målsättning att … Läs mer

Socialstyrelsen har inte koll på ECT-behandling. Inrapporteringen är dålig mm, trots att Socialstyrelsen rekommenderar ECT

Galleri

Detta är bara ett konstaterande. Socialstyrelsen har i Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, rekommenderar ECT-behandling, ”Standardbehandling är psykologisk behandling eller behandling med antidepressiva läkemedel, och vid svårare tillstånd ECT”  sid 33 men något … Läs mer

Information till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket från Elöverkänsligas Riksförbund

Galleri

19 december 2018 Föreläsare och text Linda Berling Nieuwenhuizen Tack för att vi har fått komma hit till detta samrådsmöte rörande 5G och representera våra medlemmar i Elöverkänsligas Riksförbund. Jag sitter i förbundsstyrelsen och min kollega Egon Reiver är ordförande … Läs mer

Lyckopiller till husdjur – På fem år har försäljningen ökat med närmare 80 procent i Sverige

Galleri

SVT skrev 2013: Nu får allt fler djur lyckopiller. Publicerad 1 mars 2013 på SVT https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/nu-far-allt-fler-djur-lyckopiller Vad hände sedan? Det blev tyst ett tag, men läser idag på Metros 25 jan 2018 att antidepressiva medel för djur ökat med 80 … Läs mer