3 Genomträngningsförmågan hos olika frekvensband

Fråga till Strålsäkerhetsmyndigheten: Enligt denna tabell i, Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields, kan inte en mobil följa en dator som passera genom mag- och tarmkanalen, men det gör den. Hur kan det vara möjligt? Datorn som man sväljer, har extremt låg uteffekt, men den kan man följa med mobilen när datorn passerar genom mag- och tarmkanalen. Dels ligger datorn i vätska, vilket borde absorbera all strålning, dels passerar signalen genom den tjocka magväggen, genom magmusklerna, ett lager fett  och skinnet. Genomträngningsförmågan är enligt  denna tabell för detta frekvensband 2.45 GHz:

fett, 11,71 cm

ben 4,58 cm

muskler 2,23 cm

skinn 2,26 cm

Om en så extremt svag signal kan passera genom kroppsvävnad och samtidigt ligger i mag- och tarmvätska, hur stämmer då denna tabell med verkligheten?

Examensarbete som jämför de olika röntgenmetoderna: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf

Inträngningsdjupet enligt Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/333080/RCE-20_Health_Effects_RF_Electromagnetic_fields.pdf


Mer att läsa

Effekttätheten är inte avgörande hur artificiell mikrovågsstrålning påverkar kroppen, det är sändartekniken och genomträngningsförmågan


För att förstå genomträngningsförmågan hos mikrovågors frekvensband, är detta ett exempel på hur de kan användas. Till exempel 3,4 till 5,8 GHz, (våglängder ungefär 10 – 5 cm) används för radarmätning vid betongtjockleksmätning. 8 GHz till 12 GHz  är tillräckliga för detektering av inneslutningar som är inbäddade i betong.  Rhim, år 1998, publicerade också de frekvenser från 0,1 GHz till 20 GHz som kommer att fungera som underlag vid tillämpningen vid avbildningstekniker för NDE av betong med hjälp av radar. Skrolla ner till  stycke 2.3. High Frequency Time Varying Imaging Methods. Electromagnetic Imaging Methods for Nondestructive Evaluation Applications (Yiming Deng and Xin Liu ) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252010/