2 Naturlig strålning

Uppdaterad 2017-11-16

Solar Flux radiostrålning https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-5-en.php&prev=search

Länk från Chalmers. Naturlig strålning från solen http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-en.php

2006 tredje årsrapporten Forskningsrådet, för Arbetsmiljö och Socialvetenskap FAS På sidan fem står det längst ner: Den normala strålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 10-20W/m2 per Hz.(Kitchin C.Astrophysical Techniques, 4th Ed Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003, p 103.)

SMHI skriver här om solinstrålningen att det mest är värmestrålning IR, synligt ljus och UV-strålning alltså extremt korta frekvenser i nanometer. De skriver inget om att solen innehåller frekvenser under IR-ljuset omfattar våglängderna 1 mikrometer till och med 1 mm. Mikrovågor börjar vid 1 mm och slutar vid 1 meter. Faktablad https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

Solstrålning är elektromagnetisk strålning. Merparten av energin finns i våglängdsområdet 300 till 4 000 nm och fördelar sig grovt sett med 8 procent i den ultravioletta (UV), 48 procent i den synliga och 44 procent i den nära infraröda (IR) delen av spektrumet utanför jordatmosfären. Mikrovågsstrålningen är obefintlig. Effekttätheten  kan minska till 0 W/kvadratmeter  när ett moln skymmer solen. Ett medelvärde för solinstrålningen anses vara 1361 W/m², men hänsyn skall tas till dygnsvariationen, väder moln/molnfri himmel och årstiderna och var man bor på jordklotet.


Underlag för beräkning av naturlig bakgrundsstrålning

Naturlig radiofrekvent strålning och mikrovågor Radiofrekvent strålning och mikrovågor finns knappt naturligt på jorden. Det energiflöde som vi är biologiskt anpassade till är beräknat till högst 0,000 000 5 µW/m2 i effekttäthet. Effekttäthet kan förklaras med det energiflöde som passerar genom en kvadratmeter stor yta, per sekund. Det naturliga bakgrundsvärdet, 0,000 000 5 µW/m2, är det kontinuerliga energiflöde som vår kroppsvävnad och vår naturmiljö är biologiskt anpassade till.

Det naturliga bakgrundsvärdet grundar sig på följande: Värdena är beräknade efter Solar flux index frekvensband 2,88 GHz (våglängd 10,7 cm) och de starkaste radiostjärnorna och Big Bang. Jag har även varit i kontakt med astrofysiker vid Kiruna rymdstation.

 1.Solens energiflöde beräknat efter solarflux indexvärde för 2,88 GHz våglängd 10,7 cm

– Solens hela frekvensband inom radiovågorna är 0,000 040,4 µW/m2 i effekttäthet, utan hänsyn till dämpning i atmosfären. Värdet är alltså lägre vid jordytan.

– Det naturliga energiflödet för 3G frekvensband vid lugn sol, beräknas ligger runt 0,000 000 06 µW/m2 i effekttäthet,  utan dämpning i atmosfären. Detta frekvensband motsvarar (3G, 4G, 5G, WiFi, bluetooth, babyvakter, det fria frekvensbandet mm).

– Solfläcksrelaterad utstrålning, tillfälligt höga toppar, i 1-10 GHz-bandet, kan vara minst 0,000 080 µW/m2 i effekttäthet. Vid sällsynta tillfällen under några minuter kan flödesenergin nå upp till 0,000 270 µW/m2, beräknat utan dämpning i atmosfären. På jordytan är alltså strålningen lägre.

2. Enligt Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap tredje årsrapporten 2006, står det på sidan fem i rapporten, att strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 01 µW/m2 per hertz i spektral densitet.

3. Från universum ett svagt brus, 0,000 000 026 5 µW/m2 i effekttäthet, som har sitt ursprung i Big Bang. Värmeenergin är -270,45 grader Celsius ( 2,7  Kelvin). Detta blir i bakgrundsstrålning 26,5 attoWatt/m2 eller  0,000 000 000 026 5 µW/m2 i effekttäthet. Detta motsvara i elektrisk fältstyrka -20 dB mikrovolt/m.

Utifrån ovanstående naturliga källor för radiofrekvent strålning och mikrovågor, kan det naturliga kontinuerliga bakgrundsbruset beräknas vara vid jordytan 0,000 000 5 µW/m2, vilket borde vara ett realistiskt värde för långtidseffekt. Denna långtidsdos kan antas vara möjlig exponering för biologiskt liv, med små variationer och högre kortvariga energinivåer. Rymdstationen i Kiruna bekräftade att 0,000 000 5 µW/2 är ett skäligt naturligt bakgrundsvärde på jorden för våglängder inom 1 m – 1 mm.

Riktvärdet som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till för exempelvis 3G och Wifi är 10 000 000 µW/m2. Powerwatch granskning av  ca 1200 forskningsrapporter som redovisas i Bionitiativerapporten, visar att folk blir akut sjuka vid 30 µW/m2. De mätningar jag har gjort visar ett beräknat medelvärdet för artificiell mikrovågsstrålning från sändare ligger på minst 1000 µWatt/m2.

Det finns  inget liv som tål att leva i så hög mikrovågsstrålning. Det är också viktigt att poängtera att artificiell mikrovågsstrålning är pulsad och amplitudmodulerad. Vidare är det vetenskapligt känt  hos både Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP samt inom FOA att mikrovågor har en antenneffekt på människan. Mikrovågor är dessutom mycket energirika de svänger tusen miljoner gånger per sekund. Att belasta hela vår livsmiljö med artificiella mikrovågor långt över den naturliga bakgrundsstrålningen kommer att skada allt biologiskt liv. Riktvärdet 10 000 000 µW/m2 skyddar enbart mot uppvärmning i sex minuter och skyddar inte mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. Trots detta påstår Strålsäkerhetsmyndigheten att vi skall tåla 10 000 000 µW/m2 ett riktvärde som skyddar mot akut uppvärmning. Det är anmärkningsvärt att inte politikerna stoppar denna vansinniga tvångsbestrålning av hela vår befolkning och livsmiljö.

Om detta bakgrundsvärde revideras och blir något högre, som kommer det ändå ligga långt under den strålningsnivå vi nu utsätts för från mikrovågssändarna runt omkring oss. Ett uppskattat medelvärde är 1000 µW/m2, det motsvarar i elektrisk fältstyrka drygt 115,8 dB mikrovolt/m. Strålningen är med största säkerhet långt mycket högre om en sändare strålar rakt in i villan eller i lägenheten. Bambergläkarna har satt 0,1 µWatt/m2 som gräns för insjuknande av strålning från sändarna, men detta värde bör betraktas som ett värde för akut insjuknande, eftersom inget liv tål denna artificiella mikrovågsstrålning, även om mätvärdet kontinuerligt skulle ligga på 0,1 µW/m2.

Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till ICNIRPs riktvärde, för bland annat 3G, WiFi och 4G , 10 000 000 µW/m2 som enbart skyddar mot termiska effekter i 6 minuter. Det skyddar varken mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter. Trots att skyddet är så litet påstår myndigheten att riktvärdet är satt med god marginal.

Vad är elektromagnetisk strålning

Energi och materia är samma sida av myntet

Hur ser elektromagnetisk strålning ut, vad är det?

Historisk tillbakablick om elektromagnetism https://gustavianum.uu.se/gustavianum/utstallningar/tillfalliga-utstallningar/dr-mmen-om-det-exakta/utst-llningen/elektromagnetism/

Diagram: Naturlig bakgrundsstrålning och artificiell mikrovågsstrålning

Så här mycket strålar naturlig elektromagnetisk strålning

1. Här visas solinstrålningens instrålning på jorden dagtid Här

2. Här visas solinstrålningen och mobiltelefonin på dagen  HÄR

3. Rymdstrålning  och jordstrålningen på natten  HÄR

4. Naturlig strålning från jorden och rymden samt strålningen från den trådlösa tekniken nattetid HÄR.

Nikola Tesla återupptäckte skalärvågen med sina experiment att transportera el genom luften snabbare än ljus

Har lagt in denna informativa film om strålning och dess påverkan av James Russel och John K. Webster. Vill dock påpeka en sak i filmen säger man att Sverige är det enda land som hjälper de elöverkänsliga. Detta är dock mer yta och polityr än sanning, men mobilindustrins lobbyistverksamheten är välutvecklad på alla samhällsplan.

Men tar er tid att se filmen. HÄR

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s