4 Vad är Gain?

Gain betyder antennförstärkning, som innebär att man koncentrerar loben, så att energin blir högre i loben. Vid kortare frekvenser som i de kortare centimetervågorna och i millimetervågorna måste man koncentrerar loben kraftigt, för att nå ut och då blir loben smalare med högre energi. När frekvenserna är kortare ökar också energin i fotonerna. Innehåller signalen dessutom mycket information som film och bilder packar man ett stort antal fotoner.  Pulsar man dessutom ut informationen i energipaket i dessa korta frekvenser som i centimetervågorna och i millimetervågorna blir energin  explosivt mycket hög i dessa pulsar som i 5G-systemet.