1 Trådlös kommunikation


Lär om Antennteknik inom mobil datakommunikation och WIFI  https://www.communica.se/antennteknik.asp

Utbildning – Radiolänkar  https://www.communica.se/utbildning-radiolankar.asp


2018-04-09 Svar från PTS, när mobilsystemen började byggas ut

2017-04-10 Initial Publication with ISR (A1 36/2004)   file:///C:/Users/Solveig/AppData/Local/Temp/WO2004075583-PAMPH-165.pdf

2017-04-10  WO2004075583) REDUCTION OF ELECTROSMOG IN WIRELESS LOCAL NETWORKS https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf;jsessionid=D7FA983226A8822FE94E60D5843FBCD6.wapp1nA?docId=WO2004075583&recNum=1&tab=PCTDocuments&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=

2017-03-18 5G http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ericsson-5g-kommer-att-forandra-allt

2017-03-11 Fria frekvensbandet 2,4 GHz https://www.induowireless.com/s/g/tradlos-ethernet-langa-avstand/

2017-03-11 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9 Fria Frekvensbandet WiFi PTS  https://www.pts.se/upload/Documents/SE/WLAN_tekn_marknbeskrivning_2004_12.pdf

2017-03-06 PTS ger information om IoT (Internet of Things)

2017-02-07 ICNIRP Wi-Fi Wireless Local Area Network – WLAN High Frequency  http://www.icnirp.org/en/applications/wi-fi/wi-fi.htm 

ICNIRP  Wi-Fi svensk översättning https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/03/11/icnirp-wlan-wifi/

2017-02-07  ICNIRP Basstationer http://www.icnirp.org/en/applications/base-stations/index.html HF fält tillåter transport av stora datamängder genom vakuum och luft, och i viss mån genom fast materia, i en mycket snabb takt (upp till ljusets hastighet). Över stora avstånd, måste signalerna reläas genom ett kommunikationsnätverk innefattande basstationer och ofta stöd av ett trådbundet nätverk. Kraften i en basstation varierar (vanligen mellan 10 och 50 watt) beroende på vilket område som behöver täckas och antalet samtal som behandlas. Läs mer här svensk översättning

2016-10-01 Telenor bygger ut mobilnätet på Öland

Artificiell plasmaspegel för bredbandssystem- HAARP-systemen bränner hål i ozonskiktet?