Trådlöst drar mer energi

Trådlöst kräver 100 gånger mer energi än optisk kabel https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2019/12/trc3a5dlc3b6st-drar-mer-strc3b6m-c3a4n-fiber-forskning.pdf?fbclid=IwAR1Gai9OAvnoRr_9EFBxnpvWpLJZ-NckJhB2hT46Mv4BoJYo-YPnZGg9Gm4


Power Consumption inTelecommunication Networks:Overview and Reduction Strategies https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2019/12/trc3a5dlc3b6st-drar-mer-strc3b6m-c3a4n-fiber-forskning.pdf


Försvarets lärobok i telekrigsföring https://www.aef.se/Marktele/Artiklar/Telekrig_LV/Kapitel_3.pdf