1 Våglängder och Frekvenser

Uppdaterad 2018-01-16

Solens våglängder och frekvenser (nm är nanometer):

UV 1 – 380 nm. Frekvens: 300,9 PHz – 788.9 THz

Synligt ljus 380 – 740 nm. Frekvens: 788.9 THz – 405,1 THz

Infrarött IR 740 nm – 1 mm. Frekvens: 405,1 THz –  0,3 THz (300 GHz)

För jämförelse är våglängden för 50 Hz som vi har i elnätet, 1000 mil eller jämför grundfrekvensen i schumannresonansen som är en stående våg i jordens jonosfärhålrum, med en våglängden som är lika med jordens omkrets 4 007,5 mil. Denna lågfrekventa våg hos schumannresonansen uppträder vid en ungefärlig frekvens på 7,8 Hz.

Mikrovågorna börjar vid 1 mm och slutar vid 1 meter och finns knappt naturligt på jorden, utan är till större delen konstgjord, artificiell, och det är dessa våglängder man nyttjar i den nya civila trådlösa tekniken och sprider i vår livsmiljö.

FREKVENSBAND SOM NYTTJAS I DEN TRÅDLÖSA, DIGITALA TEKNIKEN, enligt ITU.      ITU  är ett FN-fackorgan för informations- och kommunikationsteknik – IKT.  De tilldelar globala radiospektrum och satellitbanor, samt utvecklar teknisk standard, som garanterar att nätverk och tekniker kan kopplas ihop. ITU har åtagit sig att ansluta alla världens människor för kommunikation, oavsett var de bor och deras ekonomiska förutsättningar. ITU:s arbete, går ut på att skydda och stödja allas grundläggande rätt att kommunicera. ITU:s internationella radioreglemente har delat in våglängderna i följande grundläggande delar:

Induo frekvensband för 3G, 4G,  5G https://www.induo.com/s/g/gsm-3g-4g-frekvensband/

Myriametervågen (Här börjar radiofrekvent strålning som knappt finns naturligt på jorden och är till större delen artificiell)

Frekvenser = Våglängder

3 kHz = 10 mil

30 kHz = 1 mil

Kilometervågen

30 kHz = 10 km

300 kHz = 1 km

Hektometervågen

300 kHz = 1 000 m

3 000 kHz = 100 m

Dekametervågen

3 MHz = 100 m

10 MHz – 400 MHz referensvärde 2 W/m2

27 MHz (babyvakter)

30 MHz = 10 m

Metervågen

Radions frekvensband ligger inom metervågen runt 95 MHz. Våglängden är då ungefär 4,5 m.

30 MHz = 10 m

135 MHz = 5 m

300 MHz = 1 m

Decimetervågen

300 MHz =1 m

380 – 395 MHz blåljus Tetra

400 MHz – 790 MHz referensvärde 2 W/m2 – 4 W/m2 (f/200 =400/200)

450 MHz = 67 cm (NMT, NET 1)

500 MHz Här börjat Moskvasignalen ( 0,5 GHz – 9,0 GHz)

800 MHz = 50 cm (4G, 5G) Referensvärde f/200=800/200= 4 W/m2 osv upp till 2000 MHz = 10 W/m2)

850 MHz (RFID)

900 MHz = 33,3 cm (GSM, 3G, 4G, 5G, RFID)

950 MHz (RFID)

1 GHz = 30 cm

1,5 GHz = radiostrålning från neutrala väteatomer våglängd 21 cm

1,8 GHz = 16,7 cm (GSM, 4G, 5G, babyvakter)

2 GHz = 15 cm (Referensvärde 10 W/m2 upp till 300 GHz) 2GHz 30 min,  10 GHz 6 min, 300 GHz 10 sek ICNIRP (International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection)

2,1 GHz ( 3G, 4G)

2,4 GHz = 12,5 cm (WiFi, DECT, barnvakter IoT, 5G, det fria frekvensbandet, RFID)

2,6 GHz (4G, 5G, RFID)

2,88 GHz= 10,7cm (SolarFlux indexvärde 10-22/m2/Hz)

3 GHz = 10 cm (RFID)

Centimetervågen

3 GHz = 10 cm (RFID)

3,4 – 3,8 GHz (5G)

5 GHz = 6 cm (WiFi, RFID)

5,8 GHz (RFID)

6 GHz = 5 cm (5G)

7,5 GHz = 4 cm (5G)

9 GHz här slutar Moskvasignalen ( 0,5 GHz – 9,0 GHz)

10 GHz = ~2 cm (5G)

24,25 GHz -27,5 GHz tilldelas  5G

30 GHz = 1 cm (5G)

Millimetervågen

30 GHz = 1 cm (Sensorteknik för helikopter, 5G, tidigare militär användning)

100 GHz (5G)

120 GHz = 2,5 mm

300 GHz = 1 mm (Här slutar radiofrekvent strålning som knappt finns naturligt på jorden)

(5G gör anspråk på frekvensband mellan 6 GHz och 100 GHz).

Inträngningsdjupet enligt Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/333080/RCE-20_Health_Effects_RF_Electromagnetic_fields.pdf

Elektromagnetisk strålning innefattar joniserande strålning‎, ljus‎, optik‎, trådlös kommunikation. Trådlös kommunikation är‎ artificiell strålning, vilket betyder, att jordens liv saknar biologisk anpassning till denna typ av strålning.

 –
Uppgifterna nedan tagna från bland annat Onsala rymdforskning och från mobiloperatörer Resa genom rymdsverige en film som berättar att strålningen från rymden är mycket, mycket svag i de frekvensområden de mäter se nedan, samma som mobilindustrin nyttjar. En strålningsnivå vi saknar anpassning till. Uppgifter enligt FDIM Symposium – 2005  (NOAA) är våglängden 10 cm exakt 2,88 GHz.
 –
Sensor teknik för Helikopter Den millimetervåg frekvensområdet (f> 30 GHz) för den elektromagnetiska spektrum används alltmer i sensorteknik, på grund av sin fascinerande egenskaper. Millimetervågor tränga lätt igenom damm, snö, dimma samt tyger. Operation avstånd upp till ett par hundra meter är möjlig. Bland annat har Fraunhofer IAF utvecklat en helikopter landning driftstöd med millimetervågor
 –
Radiofrekvent strålning
Radiofrekvent strålning finns knappt naturligt på jorden och omfattar
3 kHz  – 300 GHz, vilket motsvarar i våglängder 10 mil till 1 mm. Radiofrekvent strålning på jorden, är artificiell strålning, vilket betyder, att jordens liv saknar biologisk anpassning till denna typ av strålning.
 SSI FS2002:3 Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts allmänna råd (SSI FS 2002:3) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3Komment.pdf
 –

 

Nya trådlösa system som planeras

5G, samt IoT (Internet of Things) som byggs ut i smyg. Dessa nya trådlösa system byggs också ut, utan att tillståndsprövas enligt Miljöbalken eller att någon försiktighetsprincip skall tillämpas 2 kap 3§ eller 9 kap miljöbalken.

PTS skriver att begreppet IoT täcker ett brett område av tjänster och applikationer, och i framtiden antagligen flera tillämpningar som vi inte ens känner till idag. När det gäller vilka frekvenser som används så skulle man kunna tala om tre olika lösningar:

  1. Genom mobilnäten som en datatjänst. Frekvensbandet där IoT-kommunikationen sker kan vara vilket som helst, som mobiloperatörerna använder, t.ex 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz. Den framtida 5G-standarden innehåller funktionalitet för att stödja IoT-kommunikation med speciella krav, t.ex. vad gäller låg energiförbrukning (ger möjlighet till extremt lång batterilivslängd), mycket hög tillgänglighet (garanti att meddelanden når fram) och korta svarstider. De första 5G-näten förväntas använda frekvenser i områdena 3,5 GHz och 26 GHz och 700 MHz.
  1. Annan typ av datanät. Kan använda så kallade PMR-frekvenser (t.ex. i 400 MHz-bandet).
  1. Direktkommunikation i frekvensband undantagna från tillståndsplikt. Denna typ av kommunikation kallas oftast SRD (Short Range Devices) Exempel på frekvensband som används för SRD är 870 MHz och 915 MHz men även de så kallade WiFi-banden (2,4 GHz och 5GHz) kan användas.
  1. 5G och IoT skall användas till minst 50 miljarder uppkopplingar till apparater i vår vardagsmiljö, kylskåp, tvättmaskiner, lampor, kameror, bilar ja allt man kan koppla till trådlösa. De skall tydligen använda främst det fria frekvensbandet 2,4 GHz. De mest skadliga frekvenserna. Strålningen kommer att öka i det oändliga i vår livsmiljö, trots att det saknas ett relevant referensvärde, som skyddar för långtidseffekter och andra biologiska effekter, samt skyddar barn, äldre och känsliga personer ICNIRP 2002 (29)

PTS fria frekvensbandet PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9 49 (48)

PTS konsekvensutredning 2015-03-16Dnr: 15-2524 (49)

Bryssel Fria frekvensbandet den 22.8.2007KOM(2007) 480 slutlig 2007/0174 (COD) Fria frekvensbandet (50)

Direktkommunikation i frekvensband undantagna från tillståndsplikt.

Denna typ av kommunikation kallas oftast SRD (Short Range Devices) Exempel på
frekvensband som används för SRD är 870 MHz och 915 MHz men även de så kallade
WiFi-banden (2,4 GHz och 5GHz) kan användas.

De olika generationerna av mobila nätverk har använts sig av flera olika radiofrekvenser och kommunikationstekniker för att erbjuda täckning både på glesbygd och i tätort.

1G

450
900 MHz

2G

GPRS
Edge

900 MHz
1800 MHz

0,171 Mb/s
0,384 Mb/s

3G

UMTS R99
HSDPA+

900 MHz
2100 MHz

7,2 Mb/s
42 Mb/s

4G

DC-HSDPA+
LTE-Advanced

800 MHz
900 MHz
1800 MHz
2100 MHz
2600 MHz

168 Mb/s Mb/s
1400 Mb/s+

5G

okänt

700 MHz (med flera) har nu stoppats av försvaret

16 000 Mb/s+

Som exempel används 4G-tekniken över frekvensbanden 450, 800, 900, 1 800 och 2 600 MHz, med ett mindre antal orter som kör över 2 100 MHz. Den goda täckningen i de lägre frekvensbanden gör att operatörerna kan täcka väldigt stora områden på glesbygden med relativt få master, men datahastigheterna kommer sällan i närheten av hastigheterna som tätorter får där de högre frekvensbanden används över mindre ytor.

WiFi använder 2,4 GHz och 5 GHz

Hur tekniken fungerar, en kommentar: ”Så fort det finns flera nätverk nära varandra som arbetar på samma frekvens så måste trafiken vänta på varandra ”i etern”, vilket resulterar i sämre hastighet och svarstider. För att få ut hög hastighet på 2.4 GHz krävs också att man använder 40MHz istället för 20MHz, vilket då alltså alltid överlappar en annan icke-överlappande kanal.”

Frekvens MHz Referensvärde W/m² Exempel på användningsområde
10 – 400 2 Radio och kommunikationsradio
400 – 790 2  – 4 TV
790 – 2 690 4  – 10 Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 Trådlösa datornätverk

Viktiga länkar

Space Weather Prediction Center solaktivitet http://www.swpc.noaa.gov/content/solar-activity-forecast-verification
sa=X&ved=0ahUKEwif9pnVvpLQAhWLhSwKHSNeAmYQ6AEIIjAA#v=onepage&q=10-22W%2Fm-2%2FHz-1&f=false
H6B39262x1