Ahlbom-Feychting

Jag väntar på fler svar från Karolinska institutet. Det är väldigt svårt att få ut uppgifterna.

De expert som bedömer riskerna med mikrovågsstrålningen strålningen är Professor Anders Ahlbom och professor Maria Feychting. Nu senaste skrev de i Miljöhälsorapporten 2017. Dessa experter verkar sakna kunskaper i biologi, kemi, miljökemi och medicin. Anders Ahlbom har kandidatexamen i  matematik, nationalekonomi och statistik samt är filosofie doktor i socialmedicin, men behörighetskraven för att läsa socialmedicin är:  Studenten skall ha genomgått kursen Anatomi och fysiologi 6 hp; Allmän medicin och patologi, 2,3 hp; Otorhinolaryngologi 2,2 hp; Audiologi 1,5 hp; Neurologi 3 hp; Afasi 7,5 hp; Hörselskadade och dövas språk, tal och röst 1,5 hp; eller motsvarande kunskaper.  Alltså medicinska och fysiologiska kunskaper krävs som behörighet för kursen och jag kan inte se detta i Ahlboms CV.

Professor Maria Feychting påstår att hon läst beteendevetenskaplig utredarlinje med inriktning mot utredningssociologi, någon verifierat bevis, att hon gått denna utbildning har hon ännu inte redovisat.

Idag ser utbildningen ut så här beteendevetenskaplig utredarlinje Beteendevetenskapliga programmet 180-210 högskolepoäng är en beteendevetenskaplig utbildning med tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi.

Som det ser ut just nu saknar både Feychting och Ahlbom, miljömedicinska  kunskaper, samt grundkunskaperna i kemi, fysiologi, miljökemi, biologi, biokemi, vilket borde vara det minsta kravet på att bedöma hälsorisker i folkhälsan. De har heller inga kunskaper i elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Deras utvärdering i Miljöhälsorapporten 2017 kan verkligen ifrågasättas.

Anders Ahlbom CV: Ahlbom 1 CV

Anders Ahlboms utbildning M

  Anders Ahlbom 2 CV

*

Maria Feychting: Min grundutbildning är Utredningssociologi vid Stockholms Universitet. Hälsningar Maria

Utredningssociologi vid Stockholms Universitet är på 30 hp .  https://sisu.it.su.se/pdf_creator/8178/41928

Eftersom Maria Feychting doktorerat 1995, ”Magnetiska fält och cancer-epidemiologiska studier och en syntes av evidens”, frågade jag i vilket ämne hon tagit magisterexamen. Feychting svarade: Mitt CV nämner ingen magisterexamen, jag gick direkt från fil kand till doktorandutbildning på KI.

Jag ställde då frågan i vilket ämne Maria Feychting har kandidatexamen i? Jag fick slutligen detta svar, men inga högskolepoäng uppgavs: Beteendevetenskaplig utredarlinje med inriktning mot utredningssociologi.

Maria Feychting CV Febr 2018

 

Annonser