Barn och strålningens skaderisker

2017-02-17 Babyvakt strålar värre än en DECT-telefon, hela tiden

2017-02-16 Mobilstrålningen krymper barnens hjärnor – Barn med ADHD har en förkrympt hjärna

2012: Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk för psykisk ohälsa som självmordkänslor. Oshima mfl 2012

2016-12-12 Babyvakt MBP27T Motorola sänder på samma frekvensband som en mikrovågsugn och har en räckvidd på 300 meter

2014 oktober Mobilstrålning ger sämre skolresultat  Koncentrationsproblem hos ungdomar var signifikant  med mobilanvändandet. Det starkaste sambandet mellan koncentrationsproblem var tiden man nyttjade mobilen. Tydligaste sambandet var hos elever som tillbringade mer än 60 minuter per dag att spela på deras mobiltelefonenAtt nyttja mobilanvändningen till mindre än 60 minuter per dag kan hjälpa ungdomar att vara mer koncentrerade. Zheng F, mfl 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+between+mobile+phone+use+and+inattention+in+ 7102+Chinese+adolescents%3A+a+population-based+cross-sectional+study