Blod/hjärn-barriären

Sidan är inte klar

Av Solveig Silverin

Lär känna din hjärna

11-2009: Mobilstrålning påverkar blod- och hjärnbarriären film Salford mfl

9-2012: Ytterligare ett forskarlag har konstaterat att vid exponering för pulsad elektromagnetisk strålning (mobilstrålning) blir den skyddande blod-hjärnbarriären, hos råttor, genomsläpplig för andra ämnen (exempelvis albumin) Zhao mfl 2012  Salford forskargrupp vid Lunds Universitet konstaterade detta 1994. Amerikanska forskare redan på 1970-talet (The Scientist)

10-2008: Påverkan av blod-hjämbarriären och nervcellskada i råtthjärna efter 14 och 28 dagars exponering för mikrovågor från GSM mobiltelefon. Eberhardt mfl