Huden

Svettkanaler i huden fungerar som antenner för korta våglängder

En studie publicerad i Applied Microbiology and Biotechnology undersökte effekterna av millimetervågor på bakterier. Studien visade att millimetervågor förändrade bakterietillväxten, som huvudsakligen hämmade sin tillväxt och förändrade vissa egenskaper och aktiviteter. Bakterier och andra celler kan kommunicera med varandra med högfrekventa fält i millimetervågor-regionen, vilket ger de observerade effekterna när de exponeras för millimetervågor. Författarna fann också att bakterier reagerade olika på antibiotika vid exponering med millimetervågor och kan ”leda till antibiotikaresistens i bakterier”. Även om det inte specifikt hänför sig till millimetervågor, en studie publicerad i elektromagnetisk biologi och medicin kopplade strålning från celltorn till skador i humant blod. Studien jämförde människor som bor nära och långt ifrån cellantenner som respektive behandlings- och kontrollgrupper. Behandlingsgruppen var inom 80 meter från en cellantenn, medan kontrollgruppen bodde 300 eller flera meter från cellantennen. Humana perifera blodlymfocyter (HPBL) odlades från varje grupp. Studien fann förhöjda mikronukleusnivåer i behandlingsgruppen, vilket är bevis på DNA-skada och en tidig förutsägare för cancerutveckling

https://www.edn.com/electronics-blogs/5g-waves/4461840/Does-5G-pose-health-risks—part-2-?fbclid=IwAR2-YnHvsScZBovfz9zQpexAqx3QFGELibOD6w3Ga9k0dyofithtmxRU-WY