Forskning elöverkänslighet

2017-12-15 Falsifiering – Forskning på strålskadan elöverkänslighet

2017-07-04 EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_reveh-2016-0011-1

2017-03-02 Powerwatch granskning av studier – elöverkänslighet

2016 Kritik mot provokationsstudier

2016  Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

2015 Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder.Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P.Tillförlitliga sjukdoms biomarkörer som kännetecknar och identifiera elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet som två etiopathogenic aspekter av en unik patologisk störningVi rapporterar här våra preliminära data, baserat på 727 utvärderbara av 839 inskrivna fall: 521 (71,6%) hade diagnosen EHS, 52 (7,2%) med MCS, och 154 (21,2%) med både EHS och MCS. Två av tre patienter med EHS och / eller MCS var kvinnor; medelålder (år) var 47. inflam https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

2014  Metabolic and Genetic Screening of Electromagnetic Hypersensitive Subjects as a Feasible Tool for Diagnostics and Intervention. Chiara De Luca mfl 2014.  
RESULTAT: I en dubbel-blind EMF provokation förfarande som särskilt utformade för att minimera oavsiktliga sensoriska signaler, ämnet utvecklade tids smärta, huvudvärk, muskelryckningar , och hoppade hjärtslag inom 100 s efter start av exponering för elektromagnetiska fält (p <0,05). Symptomen orsakades främst av fältövergångar (off-on, on-off) snarare än närvaron av fältet, enligt bedömning genom att jämföra frekvensen och svårighetsgraden av effekterna av pulsade och kontinuerliga områden i förhållande till bluff exponering. Testpersonen hade ingen medveten uppfattning av fältet, såsom bedömdes genom sin oförmåga att rapportera sin närvaro oftare än i den bluff kontroll https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4000647/

2012 Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/sicem.html

2012: Wifi, EMFs : Electrosensitivity (ES, EHS) physiologically explained at last – 15/03/2012  EMF  utlösa stora effekter i hjärnan. Den viktigaste effekten är öppningen av blod-hjärnbarriären. Detta tillåter kvicksilver och andra gifter att tränga in till hjärnan, där de orsakar olika krämpor och neurodegenerativa sjukdomar.http://www.robindestoits.org/Wifi-EMFs-Electrosensitivity-ES-EHS-physiologically-explained-at-last-15-03-2012_a1661.html

2011  Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract

2011  En Film  http://www.youtube.com/watch?v=V5W1tAv_uF0&feature=related

Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt HÄR

1998:  Mar-april, 53 (2) :87-92 Studie av mänskligt neurovegetative och hematologiska effekterna av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer

2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04

1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.

2011  Elöverkänslighet: bevis för en neurologiskt syndrom https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

2010 Syrebrist i kroppen då de röda blodkropparna klumpar ihop sig, Magda Havas

Läkartidningen 2004 Om TNO-studien 2003  http://www.lakartidningen.se/OldArticlePdf/#!/2004/28436 I september 2003 kom den holländska TNO-rapporten som med hög statistisk signifikans visade att människor reagerade med obehagskänslor och störningar på strålning från 3G-antenn i experiment vid en strålningsstyrka med ett SAR-värde på 0,064 mW/kg. Jämfört med det svenska gränsvärdet på 2 W/kg är detta 0,064/2 000 = 0,000032 av det svenska gränsvärdet idag! Rapporten finns tillgänglig i pdf-format på Internet, och en länk till rapporten finns angiven i Socialstyrelsens brev »Aktuellt inom hälsoskydd« i oktober 2003. Det förvånar mig att Malmquist tydligen inte känner till dessa fakta och därför utelämnar dem helt. TNO-rapporten fick Socialstyrelsen att förklara att den såg allvarligt på att 3G-strålningen skulle kunna skada människor och lovade snabb granskning. Denna ledde till omdömet att arbetet var mycket bra gjort av ett officiellt erkänt institut med de bästa vitsord, på den holländska regeringens uppdrag. Resultatet av denna utmärkta forskning är fortfarande oemotsagt och borde därför tas på allvar. I Statens offentliga utredningar, SOU 2003:53, bilaga 7 av Sven Ove Hansson, finns några mycket läsvärda sidor (504-7) om vetenskapscharaden och försiktighetsprincipen, där man tycker sig känna igen handläggandet av både amalgam- och elkänslighetsfrågan. Texten är allmängiltig och kan rekommenderas till alla för ett närmare studium för en bättre förståelse av vad det här egentligen handlar om.

2003  TNO-Studien http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf

2001 ”Pseudo-järnbrist i franska befolkningen som bor i närheten högspända kraftledningar: Ett dilemma för kliniker” http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf

1998:23 Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet

1998:  Mar-april, 53 (2) :87-92 Studie av mänskligt neurovegetative och hematologiska effekterna av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer

2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04 http://nile.lub.lu.se/arbarch/ovrigt/2005/info2005_04.pdf

1999 ”Den Ross House elektrisk transformatorstation fall”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf

1991 En stor provokationsstudie på elöverkänsliga Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %.  I en tredje fas jämfördes elöverkänsliga med 25 friska frivilliga kontrollpersoner. Ingen av de frivilliga reagerade på någon provokation, verklig eller placebo, medan 16 av de EMF-känsliga patienterna (64%) hade positiva tecken och symtompoäng, plus förändringar i autonoma nervsystemet. I den fjärde fasen deltog de 16 EMF-känsliga patienterna i två provokationer med de frekvenser de varit mest känsliga för i den föregående provokationen. De verkliga provokationerna befanns ge 100 % positiva reaktioner medan alla tester med placebo inte visade några reaktioner. Vi drar slutsatsen att denna studie är ett starkt belägg för att känslighet för elektromagnetiska fält existerar och kan framkallas under miljömässigt kontrollerade former.1991 Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Electromagnetic Field Sensitivity –   http://www.aehf.com/articles/em_sensitive.html

 

2014 April: Metabolisk och genetisk screening av elektromagnetiskt överkänsliga personer som genomförbart verktyg för diagnostik och intervention Chiara De Luca mfl 2014

2012: Professor Dariusz Leszczynski – Det kan inte komma som någon överraskning att den mänskliga kroppen kan reagera på elektromagnetiskt fält

2011 dec;121 Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract

2011: En Film  http://www.youtube.com/watch?v=V5W1tAv_uF0&feature=related

1998:23 Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet

Annonser