Mentala störningar

Ju mer unga vuxna använder dator och mobil desto större är risken för att utveckla depression och sömnbesvär.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28245/1/gupea_2077_28245_1.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/psykiskohalsaokarblandungaman

Personer som exponeras för elektromagnetisk strålning löper en ökad risk för att begå självmord.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10924428

Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning löper ökad risk att utveckla oro.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22616582?dopt=Abstract

Flera studier visar att symtom som huvudvärk, minnesproblem, yrsel, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och värk är vanligare ju närmare en mobilmast man bor.

http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full.pdf+html?sid=c1e3d698-6f34-412d-b377-65360d98141b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23781985?dopt=Abstract

Användare av mobiltelefoner har ökad risk att drabbas av huvudvärk, irritabilitet och koncentrationsstörningar.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15620607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11102297

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10912374

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+use+and+subjective+symptoms.++Comparison+of+symptoms+experienced+by+users+of+analogue+and+digital+mobile+phones

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symptoms++experienced+by+users+of+digital+cellular+phones%3A+a+pilot+study+in+a+French+engineering+school