Hjärtat

12-2012: Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) analys i radio och TV-stationer arbetare. I de exponerade grupperna, var hjärtfrekvensen högre än i kontrollgruppen en. Standardavvikelse för RR-intervall (STD RR) befanns vara signifikant (p = 0,0285) lägre i grupp I (42,5 ± 24,7 ms) jämfört med kontrollgruppen (62,9 ± 53,5 ms). Risken för sänkt STD RR ökade signifikant (OR = 2,37, p = 0,023) i grupp II. Båda utsatta grupperna presenterade betydligt högre VLF och LF värden än kontrollgruppen (p = 0,005 och p = 0,0025, respektive). EMF-exponerade grupper kännetecknas av dominans av det sympatiska systemet (LF / HF 1,3 ± 0,35).Bortkiewicz A

Elektromagnetisk strålning påverkar hjärtat.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heart%20rate%20variability%20in%20workers%20exposed%20to%20medium-frequency%20electromagnetic%20fields

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18593477?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18450804?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10212373