Mobilstrålningens störningar på växter och djur

2014 Electrosmog’ disrupts orientation in migratory birds, scientists show  För första gången har forskare visat att den magnetiska kompassen av Robins misslyckas helt när fåglarna utsätts för AM-radio frekvensband elektromagnetiska störningar – även om signalerna är bara en tusendel av gränsvärdet som definieras av Världshälsoorganisationen som ofarliga.

2012: Störningar i orienteringsförmågan och beteende hos råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) tyder på oxidativ stress. Khirazova mfl 2012

2011:Vattenväxten andmat reagerade med stress när den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktion är mätbar i alanin-ackumulering i växten  Monselise mfl

FOA-rapport, C 54021-H2, H6, januari 1978 INVERKAN PÅ MÖSS AV MIKROVÅGOR INOM DET ICKE-TERMISKA INTENSITETSOMRÅDET  http://malfall.se/emf/FOA-rapport_icke-termisk_+.pdf

Bi påverkas av mobilstrålningen Bin mår inte bra av mobilstrålning. Det tyder i alla fall en studie som tyska forskare gjort. Bikupor som utsattes för strålning från DECT-basstationer producerade mindre honung, och bina hade svårare att hitta tillbaka till kupan