Mobilstrålningens störningar på växter och djur

5-2014 Electrosmog’ disrupts orientation in migratory birds, scientists show  För första gången har forskare visat att den magnetiska kompassen av Robins misslyckas helt när fåglarna utsätts för AM-radio frekvensband elektromagnetiska störningar – även om signalerna är bara en tusendel av gränsvärdet som definieras av Världshälsoorganisationen som ofarliga.

4-2011:Vattenväxten andmat reagerade med stress när den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktion är mätbar i alanin-ackumulering i växten  Monselise mfl

Bi påverkas av mobilstrålningen Bin mår inte bra av mobilstrålning. Det tyder i alla fall en studie som tyska forskare gjort. Bikupor som utsattes för strålning från DECT-basstationer producerade mindre honung, och bina hade svårare att hitta tillbaka till kupan

Annonser