Ögonskador

2014  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24495620?dopt=Abstract  Smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn,.

2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24492496?dopt=Abstract  Djurförsök. En timmes Wifi-exponering om dagen i 30 dagar, orsakar oxidativ stress på ögats lins.

2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3753251/pdf/pone.0072370.pdf Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr.

2013  https://www.emf-portal.org/en/article/21112 Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss.

2013   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23338683   Radiofrekvent strålning 1,8 GHz orsakar förändringar i proteiners funktioner i epitelcellerna i ögonlinser hos människan.

2013  https://www.emf-portal.org/en/article/23338  Effekt på näthinnan hos musembryon vid exponering för mikrovågor (950–1,800 MHz) .

2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23206266?dopt=Abstract  Frekvensspektra från WiFi och DECT-telefoner skadar ögats hornhinna.

2010   https://oem.bmj.com/content/67/11/751 Yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält visar könsskillnad. Större risk för kvinnor att få uveal melanom  (ögoncancer).

2009  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19780007?ordinalpos=1 itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum Strålningen från mobilmaster orsakar oxidativ stress i kalvembryots ögonlins, vilket leder till ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon.

2009 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19243412?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum  Biologiska elektriska aktiviteter hos människokroppen är sårbara för störningar från oscillatoriska aspekter av EMF, vilket påverkar grundläggande cellulära aktiviteter, i synnerhet under utvecklingsprocessen av embryon.  Denna studie var utformad för att observera de histomorfologiska effekterna av EMF-strålning från mobiltelefon på kycklingembryons