Ögon och öron

Ögon

2014  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24495620?dopt=Abstract  Smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn,.

2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24492496?dopt=Abstract  Djurförsök. En timmes Wifi-exponering om dagen i 30 dagar, orsakar oxidativ stress på ögats lins.

2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3753251/pdf/pone.0072370.pdf Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr.

2013  https://www.emf-portal.org/en/article/21112 Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss.

2013   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23338683   Radiofrekvent strålning 1,8 GHz orsakar förändringar i proteiners funktioner i epitelcellerna i ögonlinser hos människan.

2013  https://www.emf-portal.org/en/article/23338  Effekt på näthinnan hos musembryon vid exponering för mikrovågor (950–1,800 MHz) .

2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23206266?dopt=Abstract  Frekvensspektra från WiFi och DECT-telefoner skadar ögats hornhinna.

2010   https://oem.bmj.com/content/67/11/751 Yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält visar könsskillnad. Större risk för kvinnor att få uveal melanom  (ögoncancer).

2009  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19780007?ordinalpos=1 Strålningen från mobilmaster orsakar oxidativ stress i kalvembryots ögonlins, vilket leder till ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon.

2009  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19243412?ordinalpos=6& Biologiska elektriska aktiviteter hos människokroppen är sårbara för störningar från oscillatoriska aspekter av EMF, vilket påverkar grundläggande cellulära aktiviteter, i synnerhet under utvecklingsprocessen av embryon.  Denna studie var utformad för att observera de histomorfologiska effekterna av EMF-strålning från mobiltelefon på kycklingembryons

2008 Blocking 1800 MHz mobile phone radiation-induced reactive oxygen species production and DNA damage in lens epithelial cells by noise magnetic fields]. Blockering av 1800 MHz-strålningsinducerad oxidativ stress  och DNA-skada i linsepitelceller genom brus magnetiska fält.

2006  DNA damage and repair induced by acute exposure of microwave from mobile phone on cultured human lens epithelial cells]. DNA-skada och reparation inducerad genom akut exponering av mikrovågsugn från mobiltelefon på odlade humanlinsepitelceller Ingen effektiv DNA-skada inducerades med användning av kometanalys efter 2 timmars bestrålning av 1,8 GHz mikrovågsugn på hLEC vid dosen SAR <eller = 3,0 W / kg. 4,0 W / kg bestrålning orsakade signifikant DNA-skada och inhibering av hLECs proliferation.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects%20of%20mobile%20phones%20on%20oxidant%2Fantioxidant%20balance%20in%20cornea%20and%20lens%20of%20ratshttp://oem.bmj.com/content/early/2010/07/12/oem.2009.052225.abstracthttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Some+ocular+symptoms+and+sensations++experienced+by+long+term+users+of+mobile+phones

 

 


Öron

Mobilanvändare har ökad risk, att drabbas av hörselproblem

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+relatedhazards+and+subjective+hearing+and+vision++symptoms+in+

the+Saudi+population.+I